DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 8 august 2017
Nr. 776/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ


Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna iulie 2017, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

CIOFLAN MARIAN, inspector vamal în cadrul D.J.A.O.V. Giurgiu, la data săvârșirii faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- luare de mită,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- constituire a unui grup infracțional organizat,

TUVENE DANIEL MARIUS, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- dare de mită,
- evaziune fiscală în formă continuată,
- constituire a unui grup infracțional organizat,

ROMAN MIHAIL CODRIN, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- evaziune fiscală în formă continuată,
- constituire a unui grup infracțional organizat,

MARCU GHEORGHE, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- complicitate la spălarea banilor,
- constituire a unui grup infracțional organizat,

VARGA FLORIN IRINEL, arestat în altă cauză, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- constituire a unui grup infracțional organizat,

RUSU VASILE, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- participație improprie la spălarea banilor,
- constituire a unui grup infracțional organizat,

MUGEA LIVIU, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- complicitate la spălarea banilor (2 fapte),
- constituire a unui grup infracțional organizat,

PURCEL ȘERBAN NELU, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- constituire a unui grup infracțional organizat,

STANCIU CRISTIAN GEORGE, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălarea banilor,
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,

MAIER ALEXANDRU, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,

CÎTU ION, pentru săvârșirea a două infracțiuni de spălarea banilor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpații Roman Mihail Codrin și Tuvene Marius Daniel, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, la sfârșitul anului 2008, au început demersurile pentru constituirea unui grup infracțional la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, axat pe dezvoltarea unei scheme evazioniste ce presupunea achiziția de motorină în regim suspensiv de la furnizori din Bulgaria și desfacerea pe plan intern a produsului energetic fără plata accizelor și a taxei pe valoare adăugată. În demersurile lor, cei doi au profitat de oportunitatea legislativă conferită societăților care funcționau în regim de „operator înregistrat”.
Pentru a evita tragerea la răspundere penală, membrii grupului l-au cointeresat material pe inculpatul Cioflan Marian, inspector vamal desemnat să monitorizeze activitatea societății administrată de inculpații Roman Mihail Codrin și Tuvene Marius Daniel. Acesta din urmă și Varga Florin Irinel i-au dat inspectorului vamal, cu titlu de mită, un autoturism marca Dacia Logan, pentru ca acesta să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu și să urgenteze formalitățile vamale.
Concret, în perioada aprilie-mai 2009, membrii grupului au efectuat, în modalitatea de mai sus, un număr de 334 operațiuni intracomunitare vizând cantitatea de 9.885.454 litri motorină (în valoare de 3.815.817 euro) ce a fost ulterior livrată pe piața internă, conform unui număr de 34 de facturi, prin intermediul a trei societăți comerciale cu un comportament de tip „fantomă”, administrate de inculpații Marcu Gheorghe,Varga Florin Irinel și Purcel Șerban Nelu.
În vederea însușirii produsului infracțional obținut prin infracțiunea de evaziune fiscală, membrii grupului infracțional organizat au creat circuite financiare succesive, prin care au disimulat diferite sume de bani (400.000 lei și 200.000 lei), sub forma unor „nevoi personale, restituire împrumut, plată în avans” care au ajuns, astfel, în posesia inculpatului Cîtu Ion, administrator al unei societăți comerciale, prin intermediul căreia produsul energetic achiziționat a fost comercializat pe teritoriul național.
Într-o manieră asemănătoare a procedat și inculpatul Stanciu Cristian George care, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, a încheiat, în cursul anului 2009, cu administratorul unei firme, un contract de prestări servicii, în sumă totală de 200.000 lei, fără TVA, prin care a disimulat plata sumei de 53.067,45 lei ordonată în data de 22.05.2009 prin trei transferuri bancare, sumă provenită din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului, constând în acciză și TVA, se ridică la 14.195.391 lei, sumă cu care Direcția Generală a Finanțelor Publice - Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Cioflan Marian, Tuvene Daniel Marius și Mugea Liviu.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Arad cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
MELEN VASILE VIOREL, la data faptelor primar al comunei Brodina, județul Suceava și administrator în fapt al SC Forestbrod SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (2 fapte),
- conflict de interese în formă continuată

SC FORESTBROD SRL cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2011 - 2012, inculpatul Melen Vasile Viorel, în calitățile menționate mai sus, în contextul derulării unor proiecte finanțate din fonduri nerambursabile (Programul Național pentru Dezvoltare Rurală), a depus, cu ocazia organizării a două licitații, mai multe documente false care i-au permis firmei sale să îndeplinească criteriile de calificare și, în final, să obțină contractele de lucrări (unul dintre acestea a fost încheiat chiar de primăria comunei Brodina, județul Suceava).
În același context, în perioada 31 iulie 2012-16 ianuarie 2013, inculpatul Melen Vasile Viorel, în aceleași calități, a semnat un număr de 17 acte (contracte de lucrări, contracte de vânzare cumpărare, contracte de prestări servicii) încheiate între comuna Brodina și SC Forestbrod SRL Brodina.
Prin aceste demersuri, au fost produse foloase patrimoniale atât pentru membrii familiei inculpatului Melen Vasile Viorel în valoare totală de 136.646 lei (contravaloarea unor terenuri cumpărate de la primăria Brodina) cât și pentru SC Forestbrod SRL în valoare de 22.652.941 lei.

Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în dosarul penal, cu suma totală de 22.726.633 lei.

În cauză, s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
CAZACU IORDACHE, la data faptelor și în prezent primar al comunei Fitionești, jud. Vrancea, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- fals intelectual, în formă continuată,

VLAICU STĂNICĂ, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în modalitatea participației improprii,
- complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- complicitate la fals intelectual, în formă continuată,

DUNĂ NICUȚA, la data faptelor contabil în cadrul Primăriei comunei Fitionești, jud. Vrancea, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- fals intelectual, în formă continuată,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 16 august 2011, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și o asociere formată din Primăria comunei Fitionești, județul Vrancea și o fundație, a fost încheiat un contract de finanțare nerambursabilă ce avea ca obiect „Extindere și reabilitare clădire existentă în vederea înființării unui Centru asistență și suport pentru persoane vârstnice (...)”.
În acest context, în cursul anului 2012, prin procedura de atribuire prin licitație a patru contracte de achiziție publică, a fost desemnată câștigătoare, pe baza unei documentații falsificate, societatea administrată de inculpatul Vlaicu Stănică.
Ulterior, aceasta a și obținut pe nedrept suma totală de 86.522 lei fără T.V.A. (107.288 lei cu T.V.A.) aferentă contractelor respective, sumă pe care ulterior primăria comunei Fitionești și-a decontat-o de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitatea sa de beneficiară a contractului de finanțare.
În același context, în perioada 28 februarie 2013-15 mai 2013, inculpatul Cazacu Iordache, în calitate de primar al comunei Fitionești, jud. Vrancea, beneficiind de sprijinul celorlalți doi inculpați, cu rea-credință, a semnat și înaintat Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului două cereri de rambursare cărora le-a atașat mai multe documente justificative falsificate (note de intrare recepție, facturi fiscale, procesele-verbale de recepție etc.).
Prin aceste demersuri, au fost obținute pe nedrept fonduri nerambursabile de 36.345 lei fără T.V.A. (45.068 lei cu T.V.A.), reprezentând contravaloarea unor bunuri care nu au fost livrate niciodată primăriei comunei Fitionești.
Până la data încheierii prezentului rechizitoriu, Ministerul Dezvoltării Regionale, Adminsitrației Publice și Fondurilor Europene nu a comunicat dacă se constituie parte civilă în cauză.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vrancea.4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților:
GHERGHIȘAN STERIAN, la data faptelor primar al comunei Văcăreni, județul Tulcea, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (3 fapte),
- fals intelectual.

NIȚĂ ION cu privire la săvârșirea a cinci infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
BÂLEA RODICA cu privire la săvârșirea a cinci infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2009-2014, inculpații Niță Ion, Bâlea Rodica și Gherghișan Sterian au depus cu rea credință la autoritățile competente (A.F.I.R. și A.P.I.A.), mai multe documente false (adeverințe, contracte de arendare, etc.), în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul Măsurii 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” și a schemelor unice de plată, pentru suprafețe de teren pe care nu le dețineau în realitate.
De menționat este faptul că, inculpatul Gherghișan Sterian a depus documentele respective (care vizau suprafețe de teren pe care le exploata chiar el, în calitate de arendaș) pe numele unei alte persoane.
În același context, la data de 25 iulie 2011, inculpatul Gherghișan Sterian, în calitate de primar al comunei Văcăreni, județul Tulcea, a atestat împrejurări neadevărate în cuprinsul unei adeverințe, în sensul că persoana în numele căreia a depus documentele la A.P.I.A. ar fi utilizat o suprafață de teren de 54,2 ha.
În vederea recuperării prejudiciului produs prin obținere în mod injust de sume în cadrul măsurii „Instalarea tinerilor fermieri”, A.F.I.R. a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma totală de 311.335,88 lei din care: 101.671,20 lei, reprezentând contravaloarea finanțării acordate inculpatului Niță Ion, 105.906 lei, reprezentând contravaloarea finanțării acordate inculpatei Bâlea Rodica și 103.758,68 lei, reprezentând contravaloarea finanțării acordate persoanei în numele căreia inculpatul Gherghișan Sterian a depus documentația pentru finanțare.
În vederea recuperării prejudiciului produs prin obținere în mod injust de sume în cadrul schemelor unice de plată, A.P.I.A. a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma totală de 601.666,28 lei din care: 175.947,10 lei reprezentând contravaloarea sprijinului financiar acordat inculpatului Niță Ion în campaniile 2010, 2011, 2013 și 2014, 257.359,66 lei reprezentând contravaloarea sprijinului financiar acordat inculpatei Bâlea Rodica în campaniile 2010, 2011, 2012 și 2013 și 168.359,52 lei reprezentând contravaloarea sprijinului financiar acordate persoanei în numele căreia inculpatul Gherghișan Sterian a depus documentația pentru finanțare, în campaniile 2013 și 2014.

În cauză, s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil ce aparțin inculpatului Niță Ion.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Tulcea, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Direcției Generale Anticorupție.5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
DROCAN FABIAN LAURENȚIU COSTEL, la data faptelor și în prezent primar al comunei Devesel, jud. Mehedinți, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene

MIȚARU ION EUGEN, conducător auto la Primăria comunei Devesel, jud. Mehedinți, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și fals în declarații, ambele în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2008 - 2012, inculpatul Mițaru Ion Eugen i-a indus în eroare pe reprezentanții A.P.I.A. - Mehedinți prin prezentarea cu rea-credință a unor documente false (documente incomplete, adeverințe și declarații false) care atestau faptul că acesta deține în proprietate/folosință terenuri agricole situate pe raza mai multor localități din județul Mehedinți, obținând astfel pe nedrept, suma totală de 796.565 lei, fonduri europene.
În cursul anului 2009, inculpatul Drocan Fabian Laurențiu Costel i-a indus în eroare pe reprezentanții A.P.I.A. - Mehedinți prin prezentarea cu rea-credință a unor documente false (documente incomplete, adeverințe și declarații false) care atestau faptul că acesta deține în proprietate/folosință terenuri agricole situate pe raza localității Devesel, jud. Mehedinți, obținând astfel pe nedrept suma totală de 111.282 lei, fonduri europene.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Mehedinți s-a constituit parte civilă în procesul penal cu sumele acordate în anul 2009 inculpatului Drocan Fabian Laurențiu Costel - 111.282 lei și în perioada 2008 - 2012 inculpatului Mițaru Ion Eugen - 796.565 lei.
Din verificările efectuate a rezultat că inculpații Drocan Fabian Laurențiu Costel și Mițaru Ion Eugen nu figurează în evidențele fiscale cu bunuri mobile și/sau imobile impozabile, prin urmare nu au fost instituite măsuri asigurătorii în cauză.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mehedinți.6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
CIONCU BOGDAN, la data faptei administrator al SC Elitconstruct SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

SC ELITCONSTRUCT SRL cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, în contextul realizării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile, intitulat „Creare parc nou în municipiul Huși”, inculpatul Cioncu Bogdan, în calitate de administrator al SC Elitconstruct SRL Negrești, a depus la Primăria Huși, beneficiara lucrărilor, mai multe înscrisuri inexacte (facturi, situații de lucrări, etc.), care atestau costuri supraevaluate ale unor materiale cu suma totală de 553.548 lei.
Ulterior, fără vinovăție, beneficiarul proiectului a prezentat documentele respective la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, aceste demersuri având ca rezultat obținerea, fără drept, de către Municipiul Huși, a sumei totale de 686.399 lei.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vaslui cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.7. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului UNGURU ȘTEFAN, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și fals material în înscrisuri oficiale, ambele în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2009 – 2014 inculpatul Unguru Ștefan a depus la A.P.I.A. – Centrul județean Mehedinți mai multe documente false prin care a solicitat acordarea de sprijin nerambursabil pentru suprafața de 53,40 ha teren agricol pe care nu o deținea în totalitate, în comuna Devesel, jud. Mehedinți.
Prin aceste demersuri, inculpatul a obținut pe nedrept sprijin financiar nerambursabil în sumă de 239.831 lei.
Din materialul probator administrat în cauză a reieșit faptul că inculpatul nu figurează înscris în Registrul Agricol al comunei Devesel cu vreo suprafață de teren, iar adeverințele pe care acesta le-a folosit pentru a obține sprijin financiar nerambursabil de la A.P.I.A. pentru campaniile 2009-2014 sunt false și nu au fost eliberate de primăria comunei respective.
Totodată, a rezultat faptul că sumele de bani primite cu titlu de subvenții în agricultură au fost folosite de inculpatul Unguru Ștefan în interes propriu (la magazine, pentru plata unor servicii hoteliere, la cazinouri etc.) sau au fost extrași cash de la ghișeu sau de la bancomate, multe din acestea situate în afara țării.
De altfel, din verificările efectuate a rezultat faptul că inculpatul Unguru Ștefan și-a petrecut o mare parte din timp (perioada 2009-2014) în afara țării, fiind chiar condamnat de instanțe din Italia pentru infracțiuni de folosire a minorilor pentru cerșetorie sau proxenetism.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Mehedinți, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 239.831,22 lei, reprezentând subvenții încasate necuvenit de inculpatul Unguru Ștefan pentru perioada 2009-2014.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mehedinți cu propunere de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.8. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului
GABUR MIHAI OCTAVIAN, cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, inculpatul Gabur Mihai Octavian, în calitate de manager al unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile, a depus la Ministerul fondurilor europene - autoritate contractantă - documente cu caracter inexact (două cereri de rambursare), prin care a solicitat plata cheltuielilor aferente achizițiilor de materiale necesare desfășurării cursurilor din proiect, în condițiile în care o parte din acestea, nu au fost folosite în acest scop.
Totodată, inculpatul a anexat la cererile respective mai multe documente cu conținut nereal (condică formatori, rapoarte lunare justificative privind consumul de materiale etc.).
Aceste demersuri au avut ca urmare obținerea pe nedrept de către societatea administrată de inculpatul Gabur Mihai Octavian, din bugetul Uniunii Europene, a sumei de 685.479 lei.
Până în prezent, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (fost Ministerul Fondurilor Europene), nu a comunicat organelor de urmărire penală dacă se constituie sau nu parte civilă în cauză.

În cauză, s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil ce aparține inculpatului Gabur Mihai Octavian.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.

Actualizare (01.02.2024):

Prin decizia penală nr. 1242 din 20.12.2023, Curtea de Apel Constanța a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului GABUR MIHAI OCTAVIAN, pentru infracțiunea reținută în sarcina sa, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Obligă partea responsabilă civilmente SC Tigitrans S.A. în solidar cu inculpatul Gabur Mihai-Octavian, la plata către partea civilă, Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, a sumei de 641.201,52 lei, reprezentând prejudiciu cauzat prin săvârșirea infracțiunii, sumă care va fi actualizată cu indicele de inflație, de la data producerii prejudiciului, până la achitarea integrală a debitului principal și la care se va adăuga dobânda legală, calculată de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, până la achitarea integrală a debitului principal.
Desființează înscrisurile false, aferente proiectului finanțat din fonduri nerambursabile.
Obligă inculpatul la plata sumei de 18.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

DEFINITIVĂ9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
TOMA VASILE, la data faptelor administrator al SC Gardentomy SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (3 fapte),
- complicitate la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri în formă continuată,
- instigare la infracțiunea de fals intelectual în formă continuată,

TOMA IONUȚ ADELIN, TOMA VASILE GABRIEL, TOMA IULIA, CONSTANTINESCU DANA MIHAELA, pentru săvârșirea infracțiunii de: folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

PIRICI ZAMFIR și HÎNCU VICTOR, la data faptelor șef al Centrului Local Târgu-Jiu al A.P.I.A. Gorj respectiv funcționar în cadrul aceleiași instituții, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate în formă continuată la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,

NIȚU ROMICĂ, la data faptelor primar al comunei Robănești, județul Dolj, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de fals intelectual,
NICOLA BOGDAN, la data faptelor secretar al Primăriei comunei Crușeț, județul Gorj, pentru săvârșirea a două infracțiuni de fals intelectual,

SC GARDENTOMY SRL pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anilor 2012 și 2014, inculpatul Toma Vasile, în calitate de persoană fizică și reprezentant al SC Gardentomy SRL, a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), mai multe documente false, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemei unice de plată, pentru suprafețe de teren pe care nu le deținea în realitate.
În același context, în cadrul campaniei din anul 2014, inculpatul Toma Vasile i-a ajutat și pe inculpații Toma Vasile Gabriel, Toma Ionuț Adelin, Toma Iulia și Constantinescu Dana Mihaela, scop în care le-a procurat mai multe documente false pe care, personal, le-a depus la A.P.I.A. în numele inculpaților mai sus enumerați.
În anul 2014, inculpatul Toma Vasile, cu intenție i-a determinat pe inculpații Nițu Romică, primarul comunei Robănești, județul Dolj și Nicola Bogdan, secretarul Primăriei comunei Crușeț, județul Gorj, să completeze și să elibereze în fals, mai multe documente care ulterior au fost depuse la A.P.I.A..
Inculpații au beneficiat și de sprijinul funcționarilor A.P.I.A. - Centrul Local Târgu-Jiu, Pirici Zamfir și Hîncu Victor care le-au primit cererile unice de plată pe suprafață, deși nu îndeplineau condițiile de eligibilitate sau au semnat diverse documente deși nu aveau acel drept.
Rezultatul acestei activități infracționale a fost crearea unui prejudiciu în cuantum de 117.246 lei în dauna Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, sumă cu care această instituție s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză, s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Toma Vasile, Hîncu Victor, Pirici Zamfir, Toma Vasile Gabriel, Toma Iulia și Constantinescu Dana Mihaela.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Gorj, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.10. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
ICHIM VASILE cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată (2 fapte),
- instigare la fals intelectual în forma participației improprii, în formă continuată,

BURCEA ION cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată (2 fapte),
- instigare la fals intelectual în forma participației improprii, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2014-2015, inculpații Ichim Vasile și Burcea Ion, în calitate de reprezentanți ai unei întreprinderi familiale, au depus cu rea-credință, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), mai multe documente false (tabele centralizatoare și adeverințe de suprafață), în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemei unice de plată, pentru suprafețe de teren pe care nu le dețineau în realitate.
În același context, cei doi inculpați, folosind o parte din documentele falsificate, au determinat reprezentanții unei primării să ateste, fără vinovăție, fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv acelea că întreprinderea familială pe care o reprezentau deținea în arendă anumite suprafețe de teren.
Prin aceste demersuri, cei doi inculpați au obținut fonduri nerambursabile în valoare totală de 102.245 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.

În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.Actualizare la 15.07.2019:
Prin decizia 686/2019 din 27.06.2019, Curtea de Apel Constanța a dispus achitarea inculpaților Ichim Vasile și Burcea Ion.
La hotărârea de achitare s-a apreciat că faptele reținute inițial în sarcina inculpaților nu există și nu au existat probe că o persoană a săvârșit infracțiunea.

DEFINITIVĂ11. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului
MIHĂESCU ȘTEFAN-CRISTIAN pentru săvârșirea a trei infracțiuni de participație improprie la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada august 2005 – mai 2007, inculpatul Mihăescu Ștefan-Cristian, acționând cu rea-credință, a întocmit documente false - oferte de preț în numele unor societății comerciale atât românești cât și străine pentru produse destinate retehnologizării întreprinderilor de procesare a cărnii - pe care le-a pus la dispoziția unor societăți comerciale din România, beneficiare de fonduri provenind din bugetul Uniunii Europene.
Acestea, fără a cunoaște caracterul fals al acestor documente, respectivele societăți comerciale le-au folosit în vederea obținerii pe nedrept a sumei de 2.745.115 lei (aproximativ 769.241 de euro, calculat la cursul de la data faptelor ), provenind din bugetul Uniunii Europene.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ilfov.

Amintim că, de mai multe ori, inculpatul Mihăescu Ștefan-Cristian a fost trimis în judecată de procurii anticorupție pentru infracțiuni similare, în două dintre cazuri procesul penal a fost finalizat prin decizii definitive de condamnare.12. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
CIULIN ION cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,
- fals în declarații în formă continuată,

CIULIN GHEORGHE ION cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
- uz de fals.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, inculpatul Ciulin Ion a înființat exploatație agricolă pe baza unui formular de mișcare ce atesta în mod nereal cumpărarea unui număr de 320 de ovine.
În acest context, inculpatul Ciulin Gheorghe Ion a solicitat, în numele inculpatului Ciulin Ion, primăriei comunei Grădinari, județul Caraș Severin, concesionarea unei suprafețe de pășune, deși, așa cum am arătat mai sus, nu deținea niciun animal.
Ulterior, între primăria comunei Grădinari și inculpatul Ciulin Ion a fost încheiat un contract de concesiune pentru 25 ha pășune, situată pe raza localității Greoni, suprafața concesionată fiind redusă la suprafața de 22,30 ha.
În baza acestui contract de concesiune, la datele de 16 mai 2012 respectiv 13 iulie 2012, inculpatul Ciulin Ion a depus la A.P.I.A. – Centrul Local Oravița două cereri unice de plată aferente campaniei din anul 2012, prima pentru suprafața de 25 ha pășune și a doua, rectificativă, pentru suprafața de 22,30 ha pășune.
În ambele situații, în cadrul declarațiilor de eligibilitate/conformitate, inculpatul Ciulin Ion a declarat în fals, pe proprie răspundere, faptul că pentru pajiștile contractate de la Consiliul Local Grădinari a solicitat drept de utilizare în baza ovinelor pe care le deținea deși, așa cum am arătat mai sus, la momentul încheierii contractului de concesiune și la momentul formulării cererilor către A.P.I.A. inculpatul nu deținea niciun animal.
Urmare a acestor demersuri, inculpatul Ciulin Ion a primit de la A.P.I.A. suma de 19.999,9 lei (suma de 7.808,01 lei provine din Fondul European de Garantare Agricolă, suma de 9.928,20 lei provine din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și suma de 2.262,98 lei provine din bugetul național).

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat că se constituie parte civilă în cauza penală solicitând obligarea inculpaților la plata sumei de 14.039 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale, prevăzute de legislația în vigoare.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Caraș Severin.13. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
DRĂGUȚ CLAUDIU-FLORIN, la data faptei administrator al SC Hortifruct SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată (2 fapte),

S.C. HORTIFRUCT S.R.L. cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată (2 fapte).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2012-2014, inculpatul Drăguț Claudiu-Florin, în calitate de administrator al SC Hortifruct SRL, a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), două contracte de arendă false, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemei unice de plată, pentru suprafețe de teren (2,50 și 2,21 hectare) pe care nu le deținea în realitate.
Prin aceste demersuri, cei doi inculpați au obținut fonduri nerambursabile în valoare totală de 9.412 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 9.412,82 lei, aflată în contul unei unități bancare, consemnată de inculpat pe seama și la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vaslui cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Actualizare (06.03.2020):
Prin decizia penală nr. 958 din 12.12.2019, Curtea de Apel Iași a dispus achitarea inculpaților Drăguț Claudiu-Florin și SC Hortifruct SRL, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, întrucât faptele nu au fost săvârșite cu vinovăția prevăzută de lege.

DEFINITIVĂ14. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului MIRON HORIA – GEORGE, la data faptelor președinte al unei asociații culturale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (2 fapte),
- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei (2 fapte),
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 fapte).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anilor 2011 și 2012, în contextul proiectelor „Prima pagină, Tineretul” și „Corp sănătos în mediu sănătos”, inculpatul Miron Horia – George, în calitate de președinte al unei asociații culturale, pentru a dovedi că îndeplinește criteriile necesare pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile, cu rea credință, a depus la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.), mai multe documente false ce conțineau date nereale printre care formularele de candidatură și acordurile de parteneriat aferente partenerilor externi.
Ca urmare a acestor demersuri, inculpatul a obținut pe nedrept din bugetul general al Uniunii Europene suma totală de 34.033 euro, reprezentând avansul primit pentru cele două proiecte.
În perioada mai 2012 – mai 2013, inculpatul Miron Horia – George, în aceeași calitate, a utilizat banii primiți cu titlu de avans în alte scopuri decât cele pentru care a fost acordat, astfel:
- o parte din fonduri a fost schimbată în lei și transferată parțial într-un alt cont al asociației decât cel special destinat proiectului,
- o parte a fost retrasă în numerar cu cardul de către acesta,
- o altă parte a fost utilizată pentru efectuarea de plăți neeligibile, fără legătură cu activitățile din cadrul proiectului. Pentru a justifica aceste operațiuni, inculpatul a întocmit și depus la A.N.P.C.D.E.F.P. mai multe documente cu un caracter fals ori inexact.
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 22.704 euro, aferentă celui de-al doilea proiect.
Referitor la primul proiect, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) a comunicat că nu se constituie parte civilă în procesul penal, întrucât prejudiciul cauzat în cuantum de 19.720 euro a fost recuperat integral prin rambursarea de către beneficiar a fondurilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.

Amintim că inculpatul Miron Horia George a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru infracțiuni similare, procesele penale fiind finalizate prin decizii definitive de condamnare.15. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Tîrgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
GLIGA DANIEL – GABRIEL, la data faptei primar al municipiului Reghin, județ Mureș,
KOSS GABRIELA, la data faptei secretar al Unității Administrativ Teritoriale mun. Reghin județului Mureș și președinte al Comisiei de analiză a cererilor privind repartizarea locuințelor ANL pentru tineri,
MOLDOVAN-VERDEȘ DOINA-ADRIANA, la data faptei șef Serviciu Impozite și Taxe Locale din cadrul primăriei municipiului Reghin, județ Mureș și membru al Comisiei de analiză a cererilor privind repartizarea locuințelor ANL pentru tineri,
BADIU OVIDIU-VASILE, consilier juridic în cadrul primăriei municipiului Reghin, județ Mureș și membru al Comisiei de analiză a cererilor privind repartizarea locuințelor ANL pentru tineri,
cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
și NAGY ANDRAS, la data faptei viceprimar al municipiului Reghin, județ Mureș, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2012, cele cinci persoane, în calitățile menționate mai sus, prin încălcarea prevederilor legale și fără respectarea procedurilor de atribuire, au semnat un număr de patru contracte de închiriere imobile din fondul A.N.L. cu persoane care fie nu îndeplineau criteriile de acces la locuință, fie nu figurau nici măcar în lista de solicitanți.
Acționând în această manieră, a fost produs un folos necuvenit celor patru persoane beneficiare ale contractelor, constând în acordarea, în mod nelegal, a folosinței locuințelor, concomitent cu cauzarea unei vătămări a intereselor legitime a altor solicitanți, care ar fi fost îndreptățiți să le primească.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureș.16. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei DANCIU OANA cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada aprilie - mai 2017, inculpata Danciu Oana, în mai multe rânduri și la diferite intervale de timp, a pretins și a primit, de la două persoane (martori în cauză), suma de peste 10.000 euro.
În schimbul acestor bani, inculpata a afirmat că are influență asupra directorului unei instituții publice și că îl poate determina pe acesta să dispună angajarea unuia dintre martori și a unei alte persoane în cadrul aceleiași instituții.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Direcției Generale Anticorupție.17. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei MILOȘ (fostă OGRINJA, fostă DRĂGHICI) RODICA, director în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Teleorman, cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 29.07.2005 – 06.07.2006, inculpata Miloș (fostă Ogrinja, fostă Drăghici) Rodica, în calitate de director în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, prin încălcarea cu știință a atribuțiilor de serviciu, a semnat un raport de evaluare a performanțelor profesionale, pentru perioada 01 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011, ale angajatei Botorogeanu Adriana, în condițiile în care cunoștea că acesta conține mențiuni fictive, apreciind activitatea acesteia din urmă ca fiind foarte bună.
Acest lucru s-a întâmplat în condițiile în care inculpata cunoștea faptul că Botorogeanu Adriana, angajat al D.G.A.S.P.C. Teleorman nu s-a prezentat la serviciu și nu a respectat prevederile contractului individual de muncă și fișele postului.
Amintim că, anterior, Miloș (fostă Ogrinja, fostă Drăghici) Rodica și Botorogeanu Adriana au fost trimise în judecată de procurorii anticorupție (comunicat nr. 1026/VIII/315 iulie 2016).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Teleorman.18. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei
STĂNESCU MARICA, cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 9 octombrie 2009 – 30 decembrie 2011, inculpata Stănescu Marica, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, a evidențiat, în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în valoare totală de 13.576.833 lei.
În această manieră, firma pe care o administra s-a sustras de la plata unor obligații fiscale către bugetul de stat consolidat în valoare totală de 5.087.407 lei (din care suma de 2.168.630 lei – impozit pe profit și suma de 2.918.777 lei taxă pe valoare adăugată).
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași s-a constituit parte civilă cu suma totală de 7.709.330 lei.
În cauză, s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpatei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iași, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.19. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatei

FURTUNĂ MARIA-MAGDALENA, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual,
- folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2014, inculpata Furtună Maria-Magdalena a depus, în numele unei alte persoane, cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), mai multe documente false, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemei unice de plată, pentru o suprafață de teren (17,81 ha) pe care nu o deținea în realitate.
În același context, i-a determinat pe angajații primăriei Comunei Oțeleni, Județul Iași, să elibereze fără vinovăție diverse documente care ulterior au fost depuse A.P.I.A.
Prin aceste demersuri, au fost obținute fonduri nerambursabile în valoare totală de 10.192 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatei.

În prezența apărătorului ales, inculpata a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicată, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

- 1 (un) an, 6 (șase) luni și 20 (douăzeci) de zile închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani și interzicerea pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Furtună Maria-Magdalena va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă 60 de zile, fie în cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni, județul Iași, fie în cadrul Școlii Gimnaziale Hîndrești, comuna Oțeleni, județul Iași, în condițiile stabilite de instanță.

Dosarul de urmărire penală, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Iași.20. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatei

SC AGRONIM SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual,
- folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2008-20012, inculpata SC Agronim SRL, prin administratorul său, a depus, cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), mai multe documente false, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemei unice de plată, pentru suprafețe de teren pe care nu le deținea în realitate.
În același context, i-a determinat pe angajații primăriei Primăriei Comunei Lunca Banului, să elibereze fără vinovăție, diverse documente care ulterior au fost depuse A.P.I.A.
Prin aceste demersuri, au fost obținute fonduri nerambursabile în valoare totală de 86.366 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.

În sarcina SC Agronim SRL a fost stabilită pedeapsa rezultantă a amenzii în cuantum de 16.500 lei.

Dosarul de urmărire penală, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Iași.21. În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 650/VIII/3 din 18 mai 2016, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

DIMITRIU SORIN-PETRE, președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (C.C.I.B.), la data faptelor și în prezent, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,
- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, în formă continuată,

VASILESCU LAURENȚIA, la data faptei director economic al Camerei de Comerț și Industrie a Mun. București (C.C.I.B.), cu privire la săvârșirea infracțiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, în formă continuată,
MIHUȚ GABRIEL-DAN, la data faptei director general în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Mun. București (C.C.I.B.), la data faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, în formă continuată,
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,
- schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Începând cu anul 2008, inculpații Dimitriu Sorin-Petre, Mihuț Gabriel-Dan și Vasilescu Laurenția, în calitățile menționate anterior, împreună cu alți factori de decizie din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (C.C.I.B.), au decis accesarea și implementarea mai multor proiecte cu finanțare nerambursabilă, provenite din fondurile Uniunii Europene și de la bugetul de stat, aceasta, atât pentru susținerea activității curente, plății salariilor curente ale angajaților sau achitării altor datorii către bugetul de stat sau furnizori cât și pentru obținerea unor avantaje financiare nerambursabile.
În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că scopul inculpaților nu a fost doar acela de a derula proiectele europene și de a beneficia de potențialele câștiguri financiare pentru entitate ori pentru angajații acesteia, ci și de a frauda fondurile obținute, prin utilizarea acestora în alte destinații decât cele pentru care au fost alocate, în funcție de anumite necesități ale C.C.I.B.
De asemenea, anumite proiecte au fost accesate de către inculpați, fără îndeplinirea condițiilor de eligibilitate (existența unor datorii la bugetul de stat,) sens în care, pentru accesarea acestora, în mai multe situații, au fost depuse la autoritatea de management mai multe documente false, ce conțineau date neconforme cu realitatea.
Ca urmarea a acestor demersuri, în perioada 2008-2012, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a decontat în cadrul proiectelor POSDRU către Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București suma totală de 48.790.143,47 de lei.
După transferul sumelor în contul curent al C.C.I.B., inculpații au dispus, în mod repetat, utilizarea banilor în alte scopuri (destinații) decât cele ale proiectelor, sumele fiind folosite pentru plata unor obligații restante la bugetul de stat, plata unor facturi restante, ori plata salariilor angajaților, altele decât cele afectate proiectelor.
Sistemul de fraudare creat, de tip ”suveică”, s-a perpetuat în timp, pe măsură ce se reușea accesarea unui anume proiect și, implicit, obținerea pre-finanțării, aceasta fiind folosită fie pentru plata unor debite curente ale C.C.I.B., fie pentru acoperirea unor conturi de pre-finanțare din care deja sumele fuseseră utilizate în alte scopuri.
Totodată, pentru acoperirea sumelor astfel utilizate pentru alte destinații, operațiune necesară în vederea realizării activităților din proiect și justificării cheltuielilor, având în vedere situația financiară precară a C.C.I.B., fiecare angajat al entității implicat în proiecte, a ”returnat” în contul acesteia diferite sume provenite din salariile aferente proiectelor, sub formă de ”sponsorizare”. În fapt, inculpații utilizau sumele din pre-finanțare în alte scopuri, după care acopereau aceste sume tot din proiecte, însă din ”sponsorizările” făcute de către angajați, aceștia din urmă neprimind în întregime salariile ce li se cuveneau pentru activitatea din proiecte, ci doar procent din acestea. În realitate, salariatul primea o sumă mai mică decât cea cuvenită, restul rămânând în contul Camerei sub formă de ”sponsorizare”.
De asemenea, pentru ca aceste operațiuni să nu poată fi observate în conturile de proiecte special deschise, inculpații au hotărât ca plata salariilor să se efectueze din contul curent al C.C.I.B., deși obligația era ca toate operațiunile din proiect să se efectueze din conturile speciale.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-a constituit parte civilă în dosarul penal cu suma de 48.790.143,47 de lei.
În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Dimitriu Sorin-Petre, Mihuț Gabriel-Dan și Camerei de Comerț și Industrie a mun. București.
De asemenea, s-a mai dispus poprirea sumelor de bani (în lei sau în valută) existente și viitoare în conturile bancare deținute de către inculpații Dimitriu Sorin-Petre, Mihuț Gabriel-Dan și Vasilescu Laurenția.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de inculpatul Vasile Nicolae pentru complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul Departamentului de Luptă Antifraudă.

Precizăm că, la data de 01 octombrie 2014, Dimitriu Sorin-Petre, Vasilescu Laurenția și Mihuț Gabriel-Dan, în aceleași calități, au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție pentru infracțiuni similare (comunicat nr. 1350/VIII/3 din 01 octombrie 2014).

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.22. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului VERES MIHALY, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 06 februarie 2015, inculpatul Veres Mihaly, cu ocazia audierii de către judecător, în calitate de martor, în dosarul instrumentat de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș, aflat în curs de cercetare judecătorească la Curtea de Apel Tîrgu Mureș (dosar mediatizat prin comunicatul nr. 385/VIII/3 din 29 aprilie 2013), a făcut declarații necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esențiale ale cauzei, în totală contradicție cu declarațiile date în cursul urmăririi penale și a cercetării judecătorești de către celelalte persoane audiate în cauză.
Prin aceste demersuri, inculpatul Veres Mihaly a urmărit să dea un ajutor concret inculpatului Voicu Vasile în vederea îngreunării cercetării judecătorești și împiedicării tragerii la răspundere penală a acestuia.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Mureș.23. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei IANA STĂNUȚA, secretar comună Primăria comunei Dobromir, jud. Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 04 octombrie 2016, inculpata IANA STĂNUȚA, cu prilejul audierii în calitate de martor de președintele completului investit cu soluționarea dosarului nr. 4322/118/2015 al Tribunalului Constanța, a dat declarații mincinoase, cu privire la aspecte esențiale soluționării cauzei penale, îngreunând aflarea adevărului în cadrul procesului penal și ajutându-l astfel pe inculpatul Iusein Visel să evite tragerea la răspundere penală.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.24. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului GONȚEA PETRU EUGEN, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2013, inculpatul Gonțea Petru Eugen, în calitate de fermier, a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Brașov o cerere prin care a solicitat sprijin pentru 341,79 hectare teren agricol, între care și 324 hectare utilizate în baza unui contract de arendă reziliat ulterior, faptă ce a avut ca rezultat obținerea pe nedrept fonduri europene în sumă totală de 524.742 lei.
În concret, la data de 31.05.2013 și ulterior cererii prin care a solicitat fondurile europene, inculpatul Gonțea Petru Eugen, a notificat locatorul cu privire la denunțarea contractului, acesta încetându-și efectele începând cu data de 01.08.2013.
Cu toate că, în baza contractului încheiat, inculpatul Gonțea Petru Eugen s-a angajat să notifice Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) cu privire la modificarea oricăror date din cerere, inclusiv a suprafețelor, acesta a omis să notifice A.P.I.A. asupra faptului că nu mai are detenția legală a suprafeței de 324 hectare de pășune, obținând astfel pe nedrept suma de bani menționată anterior.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a comunicat faptul că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma totală de 524.742 lei.
În cauză s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 27 decembrie 2017
comunicate-hotărâri de condamnare din 11 august 2021
comunicate-hotărâri de condamnare din 23 iulie 2020
comunicate-hotărâri de condamnare din 24 martie 2021
comunicate-hotărâri de condamnare din 08 iulie 2020
comunicate-hotărâri de condamnare din 09 aprilie 2019
comunicate-hotărâri de condamnare din 13 mai 2020
comunicate-hotărâri de condamnare din 13 martie 2019
comunicate-hotărâri de condamnare din 23 aprilie 2019
comunicate-hotărâri de condamnare din 13 septembrie 2018
comunicate-hotărâri de condamnare din 17 octombrie 2019
comunicate-hotărâri de condamnare din 26 noiembrie 2020
comunicate-hotărâri de condamnare din 06 februarie 2020
comunicate-hotărâri de condamnare din 10 aprilie 2020
comunicate-hotărâri de condamnare din 21 iunie 2019
comunicate-hotărâri de condamnare din 25 februarie 2020
comunicate-hotărâri de condamnare din 10 iunie 2019
comunicate-hotărâri de condamnare din 20 decembrie 2017
comunicate-hotărâri de condamnare din 22 aprilie 2021
comunicate-hotărâri de condamnare din 21 august 2020
comunicate-hotărâri de condamnare din 30 octombrie 2018