DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
afișat la
Rezultatele la proba scrisă a concursului de recrutare organizat la data de 17 iunie 2024 (proba scrisă), pentru ocuparea a două funcții publice vacante de execuție de specialist, specializarea percheziții informatice la Serviciul specialiști/Serviciul teritorial Iași din cadrul DNA 18.06.2024 14:00
Rezultatele interviului la examenul de promovare în grad profesional principal din cadrul Compartimentului de achiziții publice din cadrul DNA din data de 18.06.2024 18.06.2024 14:00
Concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de muncitor calificat I, în cadrul Biroului logistic și parc auto din cadrul DEFA - personal contractual cu atribuții de fochist 18.06.2024 10:19
Barem varianta 1 - Subiecte concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice specifice de execuție vacante de specialist, specializarea percheziții informatice, proba scrisă din 17.06.2024 17.06.2024 21:31
Rezultatele probei scrise la examenul pentru promovare în grad profesional principal din cadrul Compartimentului de achiziții publice al DNA din 13.06.2024 14.06.2024 12:00
Rezultatul probei de verificare a eligibilității candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice specifice de execuție vacante de specialist, specializarea percheziții informatice organizat la data de 17 iunie 2024 (proba scrisă) 10.06.2024 17:00
Rezultatele finale ale concursului de recrutare în vederea ocupării a două funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului buget și contabilitate al DEFA din DNA, din data de 15 mai 2024 (proba scrisă) 27.05.2024 12:00
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice specifice de execuție vacante de specialist, specializarea sisteme de programare și proiectare baze de date 24.05.2024 10:00
Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție de consilier, grad profesional superior în cadrul Biroului salarizare și decontări al DEFA din DNA din 16.05.2024 17.05.2024 12:00
Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a două funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului buget și contabilitate al DEFA din DNA din 15.05.2024 17.05.2024 10:00
Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice specifice de execuție vacante de specialist, specializarea percheziții informatice 17.05.2024 10:00
Rezultatele la interviul pentru numirea procurorilor în funcții de execuție în cadrul DNA 16.05.2024 14:00
Rezultatul soluționării contestațiilor la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, grad profesional superior în cadrul Biroului salarizare și decontări al DEFA din DNA, din data de 8 mai 2024 (proba scrisă) 14.05.2024 13:30
Examen pentru promovarea în grad profesional pentru funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului de achiziții publice al DNA 10.05.2024 10:00
Ordinul nr. 60 din 16.06.2022 pentru constituirea Comisiei paritare a funcționarilor publici din DNA 17.06.2022 11:30