Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

CERERE DE ACREDITARE*


Redacția


Adresa


Nr. tel fax


Director/redactor șef


Nr. tel  Adresă de e-mail


Vă rugăm să aprobați acreditarea pe lângă Direcția Națională Anticorupție


Numele


Prenumele


B.I. sau C.I. seria  Nr.


CNP


Date de contact - Tel. mobil


e-mail:


Nr. legitimație de presă**


Emisă de


Valabilitate* Obligatoriu a fi completate toate câmpurile


** Obligatoriu a fi însoțită de copie de pe legitimația de jurnalist, purtând ștampila redacției


Notă: În cazul transmiterii prin e-mail, pentru evidențierea ștampilei și a semnăturii, recomandăm transmiterea cererii de acreditare în format PDF.