Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

Drepturi:


  • Orice parte are dreptul să fie asistată de apărător, în tot cursul procesului penal;
  • În cursul urmăririi penale, apăratorul învinuitului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală și poate formula cereri și depune memorii;
  • Apărătorul părții vătămate, al părții civile și al părții responsabile civilmente are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală. Acesta poate formula cereri și depune memorii (conform art. 173 din Codul de procedură penală);
  • În cursul procesului penal, părțile pot propune probe și pot cere administrarea lor. Cererea pentru administrarea unei probe nu poate fi respinsă, dacă proba este concludentă și utilă. Admiterea sau respingerea cererii se face motivat (conform art. 67 din Codul de procedură penală);
  • Orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, dacă prin acestea s-a adus o vătămare intereselor sale legitime (conform art. 278 din Codul de procedură penală).

Obligații:

  • Plângerea sau denunțul trebuie să facă referire la fapte reale, deoarece învinuirea mincinoasă făcută prin denunț sau plângere, cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o anume persoană, consideră denunțare calomnioasă și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. De asemenea, producerea ori ticluirea de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte, se consideră mărturie mincinoasă și se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.
  • Persoana chemată ca martor este obligată să se înfățișeze la locul, ziua și ora arătate în citație și are datoria să declare tot ce știe cu privire la faptele cauzei (conform art. 83 din Codul de procedură penală).
  • Lipsa nejustificată a apărătorului ales sau desemnat din oficiu fără a asigura substituirea ori înlocuirea sau refuzul de a asigura apărarea se consideră abatere judiciară conform art 198 alin 1 litera b.1)