increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
27 august 2020
Nr. 500/VIII/3

ANUNȚ


Urmare a prelungirii stării de alertă și a modificării ordinului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 79 din data de 14 mai 2020, privind măsurile cu aplicabilitate imediată la nivelul parchetelor de la data încetării stării de urgență, Biroul de informare și relații publice este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice faptul că următoarele măsuri administrative dispuse la nivel central și teritorial se vor aplica pe toată perioada stării de alertă:
- verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în sedii, inclusiv pentru angajați, se va realiza de către jandarmul care asigură accesul în unitate;
- șefii structurilor vor lua toate măsurile necesare pentru organizarea activității astfel încât să se asigure respectarea principiului distanțării sociale și prevenirea răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2, atât prin efectul individual, cât și cumulat al acestora, asigurându-se în birouri o distanțare fizică de 2 m;
- în spațiile de lucru în care își desfășoară activitatea mai mult de o persoană, este obligatorie purtarea măștii faciale (mască de protecție cu sistem de prindere după urechi). Purtarea măștilor sau a altor echipamente de protecție este obligatorie pe toată durata în care persoana se află în sediu. Nerespectarea acestei măsuri conduce la îndepărtarea din sediu a persoanei din afara personalului instituției;
- pentru birourile în care își desfășoară activitatea maxim 3 persoane și au asigurată distanțarea socială de 2 m programul de lucru se va desfășura normal, între orele 8 și 16;
- pentru birourile în care își desfășoară activitatea mai mult de 3 persoane și nu au asigurată distanțarea socială de 2 m, programul de lucru se va organiza prin luarea în considerare a desfășurării activității în ture, astfel încât sa fie asigurata prezența unui număr cât mai redus de persoane în birou;
- după stabilirea unui program de lucru potrivit celor de mai sus, conducătorii structurilor Direcției îl vor aduce la cunoștința angajaților;
- ședințele de lucru (analiza soluțiilor instanțelor de judecată, pregătirea unor acțiuni etc.) vor avea loc, recomandabil, prin intermediul mijloacelor de comunicare de la distanță;
- la intrarea în instituție, persoanele care nu sunt angajații Direcției vor completa o declarație pe propria răspundere, în care să se precizeze dacă au intrat în contact cu persoane bolnave de COVID19 sau au fost în țări cu risc epidemiologic crescut, descărcată de pe site sau primită la intrarea în unitate. (declarațiile se păstrează, până la terminarea programului de lucru, la jandarmul care asigură accesul în instituție, urmând a fi predate, prin proces – verbal, grefierului șef al Serviciului registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul sau grefierului desemnat de către acesta).
- activitatea de audiențe se suspendă pe toată durata stării de alertă și va fi suplinită de primirea sesizărilor, cererilor și memoriilor prin corespondență, folosind mijloacele de comunicare electronice sau trimiterile poștale; accesul la compartimentul de relații cu publicul se va realiza potrivit unei programări prealabile, cu respectarea regulilor de distanțare socială, pentru studierea dosarelor, depunerea de înscrisuri în original sau alte mijloace de probă și alte situații excepționale care justifică derogarea, apreciate de procurorul șef al D.N.A. ori de procurorii șefi ai structurilor teritoriale.
De asemenea, menționăm că în sediile Direcției Naționale Anticorupție se mențin măsurile pentru dezinfectarea și igienizarea atât a spațiilor accesibile publicului cât și a birourilor personalului.
Anexăm modelul declarației menționate mai sus.

Declarație în format Microsoft Word DOCX
Declarație în format OpenOffice ODT
Declarație în format Adobe PDF
Declarație în format HTML