Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

O informație de interes public presupune orice informație care se referă la activitățile, sau care rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice.

Există însă o serie de excepții, adică informații despre care legea spune că nu pot fi făcute publice și anume datele personale, informațiile privind ancheta penală și procedurile judiciare dacă se periclitează bunul mers al anchetei, se dezvăluie surse confidențiale sau se aducere atingere unui proces echitabil.


MODEL SOLICITARE Legea 544/2001Denumirea autorității sau instituției publice
Adresa:
Data: 

Stimate domnule/Stimată doamnă
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
 
 
 
 
 
 


Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail:  /prin poștă la adresa   /prin fax la numărul 

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulțumesc pentru solicitudine, 
 

(semnătura petentului)

Numele și prenumele petentului
Adresa/e-mail: 
Telefon/fax (opțional)