Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Pentru a putea fi luată în considerare, orice sesizare trebuie să cuprindă obligatoriu anumite elemente, așa cum sunt prevăzute în Codul de procedură penală, la articolul 289 și la articolul 290.

Aceste elemente sunt:

  • Numele și prenumele
  • Datele de identificare (adresă, CNP)
  • Indicarea făptuitorului, dacă este cunoscut
  • Descrierea faptei care formează obiectul plângerii
  • Indicarea mijloacelor de probă
  • Data și semnătura


Model de sesizare (plângere sau denunț)


Domnule Procuror Şef Direcție (Domnule Procuror Şef),

Subsemnatul(a) ..................., domiciliat(ă) în (localitatea) ......., strada .........., nr. ........, bl. .........., sc. ........., et. ......., ap. ......., județ (sector) ....., cod poștal ....., titular al cărții de identitate seria ......, nr. ......., CNP ......,

în temeiul art. 289 (respectiv, art.290) din Codul procedură penală, formulez prezenta(ul)PLÂNGERE (DENUNŢ)


împotriva numitului(ei)* .......................... domiciliat(ă) în (localitatea) .........., strada ........, nr. ..........., bl. ......., sc. ........., et. ......, ap. ........, județ (sector) ......., cod poștal ........, titular al cărții de identitate seria ......., nr. ......., CNP .........,

faptul că ………..(se descriu faptele)Dovada săvârșirii infracțiunilor o fac cu următoarele mijloace de probă:..........................................

DataSemnătura