DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul organizat pentru ocuparea a 2 funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior , în cadrul Biroului buget și contabilitate al Departamentului economico-financiar și administrativ din Direcția Națională Anticorupție
din 15 mai 2024


Nr. crt. Codul candidatului Punctaj proba scrisă Rezultat
1. B110 50,08 ADMIS
2. B130 22,66 RESPINS
3. B107 16,25 RESPINS
4. B133 14,58 RESPINS
5. B135 0,00 RESPINS
6. B120 - ABSENT
7. B115 - ABSENT
8. B100 - ABSENT
9. B103 - ABSENT
10. B128 - ABSENT
11. B117 - ABSENT
12. B123 - ABSENT
13. B112 - ABSENT
14. B125 - ABSENT

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art. VII alin. (27) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care se depune la sediul Direcției Naționale Anticorupție, București, Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1 la nr. de fax: 0372.69.80.59 sau la e-mail resurseumane@pna.ro

Afișat astăzi, 17 mai 2024, ora 10:00, la sediile Direcției Naționale Anticorupție din București, str. Știrbei Vodă nr. 79-81, Sector 1 și Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, și pe site-ul instituției www.pna.ro.

Contestațiile se depun în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei scrise, la secretarul comisiei, domnul consilier Ion Rusu, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, București, Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, la nr. de fax 0372.69.80.59 sau la e-mail resurseumane@pna.ro.

Candidații declarați „Admis” vor susține proba interviu în data de 23 mai 2024, ora 10:00 la sediul din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1.

Secretariat,