DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

TABEL
cu rezultatele interviului la examenul de promovare în grad profesional principal din cadrul Compartimentului de achiziții publice din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, din data de 18 iunie 2024Nr. crt. Codul candidatului Punctaj interviu Observații
1. F100 100,00 ADMIS

Afișat astăzi 18 iunie 2024, ora: 14:00, la sediile Direcției Naționale Anticorupție din București, Str. Știrbei Vodă, nr. 79-81, Sector 1 și Piața Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, Sector 1 și pe site-ul instituției www.pna.ro.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot face contestație, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviu, conform art. VII alin. 27 din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ care se depune la sediul Direcției Naționale Anticorupție, București, Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1 la nr. de fax. 0372.698059 sau la email: resurseumane@pna.ro.

Secretariatul comisiei de concurs,