DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

Rezultatele obtinute la proba scrisă
din cadrul concursului de recrutare, organizat la data de 17 iunie 2024 (proba scrisă), pentru ocuparea a două funcții publice vacante de execuție de specialist, specializarea percheziții informatice la Serviciul specialiști/Serviciul teritorial Iași din cadrul Direcției Naționale Anticorupție

Având în vedere prevederile art. VII alin. (18), alin.(25) – (27), alin.(35) din O.U.G. nr.121/21.12.2023, comisia de concurs comunică următoarele rezultate obținute de candidați la proba scrisă:

Nr. Crt. Codul atribuit candidatului Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul probei scrise Observații
1. P110 70,15 admis -
2. P105 42,34 respins Punctaj inferior celui prevăzut de art. VII alin. 25 lit. a) din O.U.G. nr. 121/21.12.2023

Afișat astăzi 18 iunie 2024, ora 14:00, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1 și publicat pe site-ul instituției www.pna.ro.
Potrivit dispozițiilor art. VII alin. (27) din O.U.G. nr. 121/21.12.2023, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului; contestațiile se depun la sediul Direcției Naționale Anticorupție, București, Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, la nr. de fax: 0372.69.80.59 sau la e-mail: resurseumane@pna.ro.

Interviul se va desfășura în data de 27 iunie 2024 (ora 11:00), la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1 București.

Secretarul comisiei de concurs
Consilier Petrescu Săndica