DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

la concursul de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice vacante de execuție de consilier, grad profesional superior în cadrul Biroului salarizare și decontări al Departamentului economico-financiar și administrativ din Direcția Națională Anticorupție, din data de 16 mai 2024Nr. crt. Codul candidatului Punctaj proba interviu Rezultat
1 S130 48,66 RESPINS
2 S115 48,33 RESPINS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art. VII alin. (27) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care se depune la sediul Direcției Naționale Anticorupție, București, Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1 la nr. de fax: 0372.69.80.59 sau la e-mail: resurseumane@pna.ro
Afișat astăzi, 17 mai 2024, ora 12:00, la sediile Direcției Naționale Anticorupție din București, str. Știrbei Vodă nr. 79-81, Sector 1 și Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, și pe site-ul instituției www.pna.ro.
Contestațiile se depun în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei scrise, la secretarul comisiei, domnul consilier Ion Rusu, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, București, Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, la nr. de fax 0372.69.80.59 sau la e-mail: resurseumane@pna.ro.

Secretariat,