Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 14 ianuarie 2019
Nr. 18/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ


Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna decembrie 2018, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată a 14 persoane, între care șase cu funcții în autoritatea locală și trei persoane juridice, în legătură atribuirea și executarea unui contract privind modernizarea de refugii și trasee turistice din județul Brașov din bani publici.

CĂNCESCU ARISTOTEL ADRIAN, la data faptelor președinte al Consiliului Județean Brașov,

ISPAS RADU PETRU, la data faptelor administrator public al județului Brașov și președinte al comisiilor de evaluare și de negociere a ofertelor,

CIRICA CRISTIAN-EMIL, la data faptelor director executiv al Direcției Investiții, Urbanism, Amenajarea Teritoriului (DIUAT) din cadrul Consiliului Județean Brașov și membru al comisiilor de evaluare și negociere a ofertelor,

IORDAN EMILIA, la data faptelor șef Serviciu Achiziții Publice, ulterior, director al Direcției Investiții, Urbanism, Amenajarea Teritoriului (D.I.U.A.T.) din cadrul Consiliului Județean Brașov și membru al comisiilor de evaluare și negociere a ofertelor,

PAIS CIPRIAN, la data faptelor director al Serviciului Public Județean Salvamont din cadrul Consiliului Județean Brașov și președinte al comisiei de recepție a lucrărilor,

RĂDOIU NICOLAE, la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Județean Brașov – Serviciul Achiziții Publice – Compartimentul Lansare, Urmărire, Evaluare Investiții în Județul Brașov și ulterior în cadrul Serviciului Investiții, Achiziții Publice și membru în procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare,
pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

AGHIANĂ IONUȚ, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

BÂGIU GABRIEL, la data faptelor administrator al SC Ramb Sistem SRL Brașov, pentru comiterea infracțiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
- evaziune fiscală în formă continuată (2 fapte),

REZUȘ VIRGIL, la data faptelor director general al inculpatei SC Ramb Sistem SRL, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

SC RAMB SISTEM SRL, pentru comiterea infracțiunilor de:
- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
- evaziune fiscală în formă continuată (2 fapte),

PARFENE OVIDIU, la data faptelor administrator al SC Pyo SRL, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

SC PYO SRL, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

PĂTRAȘCU NICOLAE EMILIAN, la data faptelor administrator al SC Romtrans Construct GmbH SRL, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

SC ROMTRANS CONSTRUCT GMBH SRL, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Obiectul acestei cauze îl reprezintă activitatea infracțională desfășurată în perioada iunie 2009 – ianuarie 2012 de inculpații Căncescu Aristotel Adrian, Ispas Radu Petru, Cirica Cristian Emil, Iordan Emilia, Pais Ciprian și Rădoiu Nicolae, care, în calitățile menționate mai sus, au folosit funcția publică de autoritate locală în interesul SC Ramb Sistem SRL și implicit al inculpatului Bâgiu Gabriel, cel care deținea și administra această societate și căreia i-a fost atribuită, cu încălcarea dispozițiilor legislației în materie, un contract de achiziții publice derulat de CJ Brașov vizând ”Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă – modernizarea bazelor de salvare, refugii alpine și trasee turistice”.
Concret, în contextul menționat mai sus, cei șase funcționari publici
- au inițiat și coordonat o procedură formală de achiziții publice în cadrul căreia trebuia declarată câștigătoare inculpata SC Ramb Sistem SRL. După ce membrii comisiei de selecție a ofertelor au declarat inacceptabilă oferta singurului participant, inculpata SC Ramb Sistem SRL, contractul respectiv a fost atribuit aceleiași societăți, printr-o procedură de negociere directă fără publicarea unui anunț de participare, în condițiile în care oferta depusă nu era conformă, firma respectivă necalificându-se din punct de vedere al capacității tehnice și profesionale.
- au inițiat și coordonat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare vizând achiziția unor lucrări suplimentare la acea investiție, deși acestea nu îndeplineau caracterul imprevizibil prevăzut de lege, activități finalizate cu încheierea unui act adițional prin care a fost suplimentată valoarea contractului cu suma de 1.004.032 lei (1.244.999,68 lei cu TVA),
- au semnat și aprobat decontarea sumelor pretinse de inculpata SC Ramb Sistem SRL, în condițiile în care lucrările erau neexecutate, executate necorespunzător, supraevaluate și unele neprevăzute în ofertă. Mai mult, lucrările au fost subcontractate nelegal, fiind interzis expres acest lucru chiar prin contract.
În data de 18 ianuarie 2012, deși nu a fost efectuată nicio examinare faptică a lucrărilor existente, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a dat dispoziții să fie admisă fără obiecții recepția la terminarea lucrărilor pentru toate obiectivele care au făcut obiectul respectivului contract de lucrări. Astfel, au fost semnate mai multe documente de către membrii comisiei de recepție, de reprezentantul societății executante, dar și de inculpatul Aghiană Ionuț, în calitate de diriginte de șantier, documente în care s-a consemnat că valoarea totală a investiției este în sumă de 13.561.433 lei.
Prin aceste demersuri, inculpații au prejudiciat bugetul local al județului Brașov cu suma de 12.863.382 lei, concomitent cu asigurarea unui folos necuvenit, în cuantum 13.519.882 lei, pentru inculpata SC Ramb Sistem SRL.
În perioada decembrie 2010 - ianuarie 2012, inculpatul Bâgiu Gabriel, beneficiind de ajutorul inculpaților Pătrașcu Nicolae Emilian și Parfene Ovidiu, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, a înregistrat în evidențele contabile ale societății operațiuni comerciale fictive, pretins derulate cu societățile administrate de ultimii doi.
Prin această conduită infracțională, a fost cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 3.064.824 lei (compus din TVA în valoare de 959.402 lei, impozit pe profit în valoare de 639.601 lei).
În cauză, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a precizat că se constituie parte civilă în cadrul procesului penal cu suma totală de 3.168.502 lei.
De asemenea, Consiliul Județean Brașov a comunicat că se constituie parte civilă, fără însă a preciza cu ce sumă anume.
În cauză s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin celor 14 inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Brașov, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Anterior, inculpații Căncescu Aristotel Adrian, Cirica Cristian-Emil, Ispas Radu Petru, Bâgiu Gabriel și SC Ramb Sistem SRL au mai fost trimiși în judecată pentru infracțiuni similare (detalii pe www.pna.ro).2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului:

VIERIU COSTEL, primar al comunei Grindu, județul Ialomița, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii anticorupție au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2017, inculpatul Vieriu Costel, în calitatea menționată mai sus, a pretins unui om de afaceri (martor în cauză) să-i remită un comision de 10% din valoarea facturilor ce urmau a fi emise în baza unui contract pe care societatea martorului intenționa să-l încheie cu primăria comunei Grindu, județ Ialomița. După ce s-a asigurat că firma respectivă a câștigat contractul, inculpatul Vieriu Costel a primit, în două tranșe, de la omul de afaceri suma de 41.000 lei (reprezentând contravaloarea comisionului menționat anterior).
Într-un context asemănător și pentru același motiv, inculpatul Vieriu Costel a cerut de la aceeași persoană un comision de 15% și a primit, la data de 29 noiembrie 2018, suma de 30.000 lei, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

În prezența apărătorului ales, inculpatul Vieriu Costel a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei stabilite, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:
- 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea pe o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Vieriu Costel, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției a fost trimis Tribunalului Ialomița.3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului ZAMFIR COSTEL, fost primar al comunei Bradu, județul Argeș pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată (161 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada iunie 2000 – mai 2007, inculpatul Zamfir Costel, în calitatea menționată mai sus, în exercitarea atribuțiilor de serviciu ce decurgeau din funcția de președinte al comisiei locale de fond funciar, a încălcat dispozițiile legale ce reglementează procedura de reconstituire a dreptului de proprietate privată pentru terenuri agricole, stabilind, în mod nelegal și abuziv, dreptul de proprietate al unor persoane, pe suprafețe de teren care nu se găseau în patrimoniul C.A.P. Bradu, la 01 ianuarie 1990.
Toate suprafețele de teren retrocedate (ce însumează 159 ha) au fost suprapuse cu terenurile aflate în proprietatea unor persoane din comuna Oarja, care dețineau titluri de proprietate anterioare, valabile.
În acest sens, inculpatul a întocmit și falsificat mai multe documente care au stat ulterior la baza emiterii titlurilor de proprietate emise pe numele unor persoane care nu au avut niciodată drept la reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate conform legilor fondului funciar sau care primiseră anterior terenurile în baza Legii nr. 18/1991 și nu mai aveau dreptul la reconstituire ori care aveau dreptul să li se reconstituie dreptul de proprietate, însă nu pe acele amplasamente.
Prin aceste demersuri inculpatul Zamfir Costel a determinat producerea unui prejudiciu în cuantum total de 27.799.162,61 lei (echivalentul a 8.853.236,5 euro), reprezentând paguba adusă persoanelor respective, prin suprapunerea terenurilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeș.

Menționăm că, anterior, inculpatul Zamfir Costel a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, pentru săvârșirea unor infracțiuni similare (detalii în comunicatul nr. 221 din 16 iunie 2010), fiind condamnat definitiv la pedeapsa închisorii.4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
S.C. TCE AGROSUIND S.R.L. (fostă SC Agrosuind Com SRL) pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

BĂLĂU RADU, la data faptelor administrator al S.C. TCE Agrosuind S.R.L., pentru săvârșirea a două infracțiuni de participație improprie (sub forma determinării și ajutorului) la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

ZDROB CORNEL, pentru săvârșirea a două infracțiuni de participație improprie (sub forma determinării și ajutorului) la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2011-2015, în contextul implementării a două proiecte finanțate din fonduri europene, din dispoziția inculpatului Bălău Radu, în calitatea menționată mai sus, au fost înaintate Centrului Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Iași mai multe documente false, fapt ce a avut ca finalitate obținerea pe nedrept de către SC Agrosuind Com SRL a sumei de 9.185. 380 lei, reprezentând valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).
Concret, în cursul implementării acestor proiecte, SC Agrosuind Com SRL și administratorul său, Bălău Radu au organizat proceduri de achiziție publică în vederea atribuirii contractelor de lucrări și achiziție utilaje, proceduri care în fapt au fost simulate. Practic, inculpatul Bălău Radu a negociat în mod direct cu societățile cărora urma să le atribuie contractele iar, ulterior, cu ajutorul inculpatului Zdrob Cornel, consultant în cadrul ambelor proiecte, a întocmit o serie de documente fictive pentru a crea aparența respectării obligațiilor asumate prin contractele de finanțare.
De asemenea, din dispoziția inculpatului Bălău Radu, SC Agrosuind Com SRL a depus în data de 23 ianuarie 2015 un memoriu conținând date false privitoare la terminarea lucrărilor la unul dintre proiecte, fapt ce a determinat prelungirea termenului de implementare și a făcut posibilă depunerea ultimei cereri de plată și încasarea ultimei tranșe în valoare de 1.343.378 lei.

În cauză, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 9.185.380 lei.

În cauză, s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii, prin instituirea sechestrului, asupra unor imobile ce aparțin S.C. TCE Agrosuind S.R.L..

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamț cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Menționăm că, anterior, inculpatul Bălău Radu a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate acestora (detalii în comunicatul din 13 iunie 2016).5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
BANDE-MUREȘAN ALIN-VASILE, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,

BREJE ADRIAN VASILE, CERNEȘTEAN MARIN, GOIA MIHAELA și RUSU IOANA MARIA, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2010, cei cinci inculpați au depus cu rea-credință la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (A.P.D.R.P.) mai multe documente cu un conținut nereal, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul unor proiecte finanțate din fonduri europene.
Prin aceste demersuri, au fost obținute pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 3.418.667 lei, sumă cu care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.) s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză, s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii, prin instituirea sechestrului asupra unor bunuri imobile și mobile aflate în posesia ori proprietatea inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Sălaj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

GOCSMAN ELENA pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

GOCSMAN IOAN pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la fapta de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2010 - 2014, inculpata Gocsman Elena, beneficiind de ajutorul fratelui său, Gocsman Ioan, a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente cu un conținut nereal, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de sprijin direct pe suprafață, pentru suprafețe de pășune pe care nu le utiliza sau folosea efectiv, în realitate (60,45 ha în anul 2010, 60,11 ha în 2011, 60,11 ha în 2012, 61,70 ha în 2013 și 46,44 ha în 2014).
În realitate, pășunea menționată a fost folosită în toată perioada de către alți fermieri care nu aveau obligația respectării vreunei măsuri de agromediu, condiție esențială pentru acordarea fondurilor.

Prin aceste demersuri, au fost obținute pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum de 563.776 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (A.P.I.A.) s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin celor doi inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.7. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

ZAMFIR PETRE, la data faptei primar al comunei Crăcăoani, județul Neamț, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete și omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri europene,

JIGĂU LIVIU, la data faptei funcționar în cadrul Agenției de Protecție a Mediului Neamț, pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual,

CEANGU MARIANA, la data faptei funcționar în cadrul Administrației Bazinale de Apă Siret – Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț, pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2015, inculpatul Zamfir Petre, în calitatea menționată mai sus, a folosit în relația cu Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (O.J.F.I.R.) Neamț, documente false, și a omis să furnizeze, cu știință, datele cerute potrivit legii, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul proiectului intitulat “„Înființare rețele alimentare cu apă, sat Magazia, comuna Crăcăoani…”.
O parte din documentele false depuse la O.J.F.I.R. Neamț au fost furnizate de ceilalți doi inculpați în calitate de funcționari în cadrul celor două agenții.
Prin aceste demersuri au fost obținute pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare de 1.313.737 lei, sumă cu care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.) s-a constituit parte civilă în cauză.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamț.8. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

UNGUREANU BOGDAN ANDREI, la data faptei reprezentant al S.C. Lilfarm S.R.L, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

ZABAVSCHI VIOREL, la data faptei inspector în cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Neamț, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
S.C. LILFARM S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2014-2015, inculpatul Ungureanu Bogdan Andrei, în calitatea menționată mai sus, a depus cu rea-credință la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (la O.J.F.I.R.) Neamț mai multe documente cu un conținut nereal, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul proiectului intitulat “Construire minicentru SPA și teren de tenis în comuna Vânători-Neamț jud Neamț”.
Unul dintre documentele depuse la O.J.F.I.R. Neamt, a fost furnizat de inculpatul Zabavschi Viorel, care, în calitate de inspector în cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Neamț, a întocmit și semnat un proces verbal de inspecție în execuție în conținutul căruia a menționat în mod nereal că a efectuat o inspecție tehnică la obiectivul prevăzut în proiectul respectiv.
În baza înscrisurilor false, beneficiara S.C. Lilfarm S.R.L. a încasat pe nedrept suma de 133.481 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor aferente primei tranșe.
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.) nu s-a constituit parte civilă în cauză deoarece debitul a fost recuperat integral.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamț.9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
VEREȘ MIHAIL, secretar al comunei Zagra, jud. Bistrița Năsăud, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- instigare la fals intelectual în formă continuată,

BĂLĂI OVIDIU LAZĂR, agent agricol în cadrul Primăriei comunei Zagra, jud. Bistrița Năsăud, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la fapta de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- fals intelectual în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2008 - 2013, inculpatul Vereș Mihail a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente cu un conținut nereal, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată, pentru suprafețe de teren pe care nu le deținea în realitate.
În demersurile sale, inculpatul Vereș Mihail a beneficiat și de ajutorul celuilalt inculpat, care i-a pus la dispoziție mai multe documente folosite ulterior de primul la A.P.I.A.

Prin aceste demersuri, au fost obținute pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum de 7.815 lei, debit ce a fost achitat integral de către inculpatul Vereș Mihail.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bistrița Năsăud.10. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatului DEL CARLO PIERO, asociat unic și administrator la S.C. ITR S.R.L., cu privire la săvârșirea infracțiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal obținut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,
În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2012 - 2017, în calitate asociat unic și administrator la S.C. ITR S.R.L., societate care a beneficiat de fonduri europene în sumă de 2.429.699 lei în cadrul programului ”ITR 2011 – Sistem de productie competitiv”, inculpatul Del Carlo Piero a înlocuit fraudulos, în anul 2016, un număr de 20 de mașini de tricotat achiziționate prin fonduri europene, respectiv le-a vândut și a păstrat plăcuțele de identificare pe care le-a montat pe mașinile nou achiziționate, cauzând un prejudiciu de 2.429.699,97 lei.
În prezența apărătorului ales, inc. DEL CARLO PIERO a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:
- 1 an și 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inc. DEL CARLO PIERO va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, în cadrul Primăriei Municipiului Caracal sau a Liceului Teoretic Mihai Viteazu Caracal.

Dosarul de urmărire penală privind pe inc. DEL CARLO PIERO, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Olt.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Tîrgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

MOCA TEODORU, la data faptelor director al Administrației Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi din cadrul municipiului Tg. Mureș, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în forma participației improprii
- fals intelectual (3 fapte din care două în formă continuată),

TEBAN ANCA FLORENTINA, la data faptei director adjunct al Administrației Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi din cadrul municipiului Tg. Mureș, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în forma participației improprii.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2013, în contextul achiziționării de material dendrofloricol necesar amenajării peisagistice și diversificării compoziției arhitecturale peisagere a zonei verzi a municipiului Tîrgu Mureș, cei doi inculpați, în calitățile menționate mai sus, cu intenție au determinat conducerea Primăriei să semneze o comandă ce privea achiziția de la o societate comercială a 60.950 plante anuale în valoare de 156.542,50 lei (sumă ce depășea pragul de 30.000 euro, impus de legiuitor până la care se puteau face achiziții directe).
Deoarece, facturile emise de furnizor nu ar fi putut parcurge etapele necesare realizării plății, întrucât valoarea acestora impuneau încheierea unui contract de achiziție publică, s-a procedat la încheierea unuia în baza unei proceduri de cerere de oferte, organizată formal, singurul ofertant fiind societatea administrată de Szabo Jozsef.
Astfel, în vara anului 2013, între Primăria municipiul Tîrgu Mureș și societatea respectivă a fost încheiat un contract de furnizare al cărui obiect includea și cantitățile de material dendrofloricol ce făcuseră obiectul cumpărării directe pe bază de comandă și care deja era plantat încă din luna mai 2013.
În același context, inculpatul Moca Teodoru a dispus întocmirea și a semnat mai multe documente de recepție a materialelor în condițiile în care acestea au fost livrate anterior, în perioada 29 martie -28 mai 2013.
Prin cumpărarea directă a materialului dendrofloricol cu încălcarea prevederilor legale, a fost vătămat interesul autorității contractante, Municipiul Tîrgu Mureș, de a se asigura utilizarea eficientă a fondurilor publice prin organizarea unei proceduri de atribuire care să asigure transparența procesului de achiziție și concurența între operatorii economici, prin aceasta asigurându-se implicit și un folos necuvenit societății administrate de Szabo Jozsef, respectiv furnizarea unor produse în mod direct și preferențial.

Primăria municipiului Tîrgu Mureș a comunicat că își rezervă dreptul de a se constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătorești.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Mureș.

Anterior, în aceeași cauză, procurorii anticorupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu inculpații Covrig Ana Maria, Kovacs Jolan Emese, Gherman Gheorghe și Szabo Jozsef.11. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatei BOTEANU (fostă GÎTLAN) ALINA-ELENA pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2015, inculpata Boteanu (fostă Gîtlan) Alina-Elena a întocmit în fals mai multe documente în care a atestat că s-au plătit diverse lucrări agricole, rezilierea unor contracte de arendă precum și că s-au achiziționat diferite cantități de semințe.
Ulterior, la data de 03.05.2017, aceste documente au fost depuse la sediul Departamentului pentru lupta antifraudă în scopul dovedirii faptului că fondurile virate unui fermier de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au fost folosite în conformitate cu prevederile contractuale.

În prezența apărătorului ales, inculpata Boteanu (fostă Gîtlan) Alina-Elena a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv un an închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Boteanu (fostă Gîtlan) Alina-Elena, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Ilfov.12. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpaților:

DĂNILĂ DANIELA, la data faptei casier în cadrul unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- fals în declarații,
- instigare la fals intelectual în formă continuată,

TOMADINI NICOLAE, la data faptei casier în cadrul unei bănci, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals intelectual în formă continuată.
În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 02 mai 2012, inculpatul Tomadini Nicolae, în calitate de casier la o bancă, a atestat în mod nereal că mai multe persoane s-au prezentat la ghișeul băncii și au efectuat schimb valutar, respectiv au cumpărat câte 250.000 euro.
În realitate schimburile valutare au fost efectuate de inculpata Dănilă Daniela, consecința directă fiind raportarea de date nereale la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
A doua zi, la data de 03 mai 2012, inculpata Dănilă Daniela s-a prezentat la aceeași unitate bancară, unde a solicitat efectuarea unui schimb valutar constând în cumpărarea sumei de 1.000.000 euro.
Deși contravaloarea în lei a sumei de 1.000.000 euro fusese retrasă în aceeași zi tot de inculpata Dănilă Daniela, în numerar din contul societății unde își desfășura activitatea, aceasta a menționat la rubrica destinată clientului – ”proveniența sumelor”, din buletinul de schimb valutar, că banii provin din economii personale, în condițiile în care nu a deținut niciodată o asemenea sumă.

În prezența avocaților, inculpații Dănilă Daniela și Tomadini Nicolae au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv 4 luni închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 4 luni.

Dosarele de urmărire penală privind pe inculpații Dănilă Daniela și Tomadini Nicolae, împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul București.

Prezenta cauză a fost disjunsă din dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 383/VIII/3 din 29 aprilie 2013. (https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=4039).13. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției, a inculpatului ANDREESCU LIVIU GABRIEL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- participație improprie la folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și
- instigare la mărturie mincinoasă în formă continuată.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2010 inculpatul Andreescu Liviu-Gabriel a convins opt persoane să aplice pentru obținerea de fonduri europene la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (reprezentând sprijin financiar pentru Măsura 112 - Instalarea Tinerilor Fermieri). Cele opt persoane au fost convinse să prezinte drept autentice opt contracte de arendă pe care inculpatul le contrafăcuse. Sumele de bani obținute de cei opt fermieri au ajuns în posesia inculpatului, acesta folosindu-le în scop personal, după care le-a spus fermierilor că a folosit banii pentru îndeplinirea obligațiilor conform contractelor de finanțare încheiate.
Prin aceste demersuri, inculpatul a obținut pe nedrept fonduri europene nerambursabile în cuantum de 386.137 lei.
În anul 2015, după ce a aflat că se efectuează cercetări cu privire la modul în care au fost folosiți banii virați de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.), inculpatul Andreescu Liviu-Gabriel a decis să întocmească, cu sprijinul altor persoane, documente care să dovedească, în mod fals, că banii au fost folosiți în conformitate cu prevederile contractuale. Astfel, a semnat 27 de dispoziții de plată care atestau în mod fals că fermierii i-au plătit sume de bani pentru realizarea diferitelor lucrări agricole.
După începerea cercetărilor în prezenta cauză și audierea sa în anul 2018, inculpatul Andreescu Liviu-Gabriel a aflat ce aspecte prezintă interes în anchetă și a decis să îi determine pe doi martori să dea declarații mincinoase cu ocazia audierii de către procuror, lucru care s-a întâmplat.
În prezența apărătorului ales, inculpatul Andreescu Liviu Gabriel a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:
- 2 ani și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 5 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Andreescu Liviu Gabriel va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 80 zile, în cadrul Școlii Gimnaziale Crevedia sau în cadrul Primăriei Comunei Crevedia.
Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Andreescu Liviu Gabriel, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise spre judecare la Tribunalul Dâmbovița.

Actualizare (08.07.2020):

În același context, în legătură cu cele menționate anterior, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatei GHEORGHE MARILENA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut faptul că în anul 2015, la indicațiile inculpatului Andreescu Liviu-Gabriel, inculpata Gheorghe Marilena ar fi întocmit documente care să dovedească în mod fals că banii virați de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.) în anul 2011 au fost folosiți în conformitate cu prevederile contractuale. Astfel, aceasta a întocmit 36 de dispoziții de plată și borderouri de achiziție care atestau în mod fals că fermierii i-au plătit inculpatului Andreescu Liviu-Gabriel sume de bani pentru realizarea diferitelor lucrări agricole.
În prezența avocatului, inculpata a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv un an închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

Dosarul de urmărire penală privind-o pe inculpată împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul Ilfov.Cu referire la toate cauzele anterior menționate, facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului, respectiv a acordului de recunoaștere a vinovăției la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE