DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
29 aprilie 2013
Nr. 383/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului IORDACHE NELU, administrator al SC ROMSTRADE SRL, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (61 de acte materiale),

- utilizarea cu rea-credință a creditului societății, în formă continuată (3 acte materiale),

- delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (136 acte materiale),

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (20 acte materiale de instigare și 7 de autorat),

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (35 de acte materiale din care 20 de acte materiale de autorat și 15 acte materiale de instigare),

- două infracțiuni de spălare de bani, în formă continuată,

- două infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, dintre care una în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul Nelu Ioardache, în calitate de administrator al firmei SC ROMSTRADE SRL, a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația sumei de 31.519.960 lei, reprezentând o parte din avansul încasat de la CNADNR SA pentru proiectarea și execuția lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac – Arad (aproximativ 22,3 km), lucrarea fiind finanțată în proporție de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene.
SC ROMSTRADE SRL era societate lider al Asocierii ROMSTRADE SRL - MONTEADRIANO ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A - S.C. DONREP CONSTRUCT SRL ce a încheiat contractul cu CNADNR SA.
Suma de 31.519.960 lei încasată de la CNADNR S.A. a fost utilizată în realitate pentru achitarea unor datorii restante ale societății ROMSTRADE SRL, pentru a susține societățile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla în mod direct sau prin persoane interpuse, precum și în scop personal, după retragerea unor sume în numerar. Concret, banii destinați construcției primului tronson de autostradă au fost folosiți în alte scopuri, după cum urmează:

- achitarea a unor datorii în valoare de 9.724.780 lei ale societăților în care inculpatul era direct interesat, între care o companie de transport aerian, plăți făcute în baza unor contracte ce nu au legătură cu derularea contractului pentru autostradă. În acest sens, inculpatul i-a determinat pe unii salariați ai SC Romstrade SRL să falsifice mai multe facturi emise de furnizori, astfel încât să reiasă că plățile erau aferente lucrărilor la autostrada Nădlac – Arad.
- retragerea în numerar a sumei de 9.861.000 lei cu scopul declarat al achiziției de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare-cumpărare fictive în numele SC ROMSTRADE SRL. Pentru a crea o aparență de legalitate a retragerilor, inculpatul Iordache Nelu a semnat personal 7 dintre aceste contracte, iar în ceea ce privește alte 20 de operațiuni comerciale ce nu au legătură cu proiectul construirii autostrăzii, Iordache Nelu i-a instigat pe unii angajați ai SC ROMSTRADE SRL să falsifice documente justificative.
- rambursarea de dobânzi și comisioane restante totalizând 2.073.212,20 lei aferente unui contract de credit
- cu titlu de onorariu notar public, taxă de carte funciară și impozit aferente achiziționării unui teren în comuna Adunații Copăceni , precum și pentru materiale, lucrări și servicii de consultanță și transport necesare proiectului de construcție, a unui complex în comuna Adunații Copăceni.

Toate aceste plăți nu au legătură cu proiectul de construcție a autostrăzii. Pentru a disimula adevărata proveniență a banilor, și anume avansul încasat de la CNDNR SA și pentru a-i folosi in interes propriu și al societăților în care era interesat, inculpatul Nelu Iordache a trecut acești bani, pe bază de facturi ce atestau operațiuni fictive, prin anumite firme. Apoi banii s-au întors cu explicația „plată eronată” sau „plată nedatorată” în contul SC ROMSTRADE SRL deschis la o altă bancă decât cea prin care se derulau operațiunile de plăți aferente contractului pentru construirea autostrăzii. Suma ce a făcut obiectul operațiunilor de spălare a banilor este de 25.000.000 lei.

Consecința directă a schimbării de către SC ROMSTRADE SRL a destinației fondurilor din avansul încasat pentru realizarea autostrăzii Nădlac – Arad o constituie nerealizarea proiectului și suspendarea plăților de către Comisia Europeană.

Cu referire la activitățile care au premers adjudecarea contractului, în rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, pentru îndeplini condițiile de part la licitația organizată de CNADNR SA, societatea ROMSTRADE SRL avea nevoie de susținerea celor doi asociați – firma MONTEADRIANO și SC DONREP CONSTRUCT SRL. În acest scop, inculpatul Nelu Iordache i-a indus în eroare pe reprezentanții celor două societăți cu privire la modalitatea în care a asigurat finanțarea proiectului, ascunzându-le faptul că a încheiat un contract de finanțare cu BCR și a cesionat toate veniturile asocierii, fără acordul lor. Astfel, sumelor cuvenite nu au mai fost virate în conturile asociaților. Pentru a justifica acest lucru, inculpatul s-a prevalat de secretul bancar și a invocat presupusul refuz al BCR de a le efectua plăți în lipsa unor scrisori de garanție emise în formatul și condițiile stabilite de bancă despre care susținea că le respingea toate scrisorile de garanție.
Pentru realizarea lucrărilor contractate, inculpatul Iordache Nelu, în calitate de administrator al SC ROMSTRADE SRL, a semnat cu BCR un contract de facilitate de credit în baza căruia s-a obligat să direcționeze toate încasările rezultate din contractele atribuite în urma licitației privind proiectul Coridorul IV – Tronsonul Nădlac – Arad prin conturile deschise la BCR și să cedeze în favoarea băncii toate drepturile de încasare ce provin din contragaranțiile emise de către partenerii de asociere. Pentru a obține încheierea acestui contract, inculpatul Iordache Nelu, prin utilizarea unor documente false, i-a indus în eroare pe reprezentanții BCR SA cu privire la faptul că este împuternicit de „Membrii AGA” să semneze cu banca contractul de creditare.
Fraudarea BCR s-a realizat prin prezentarea la plată a unor facturi și centralizatoare de plată fictive, a unor contracte de vânzare – cumpărare terenuri cu semnături false, a unor Hotărâri ale Adunării Generale a Asociaților cu semnături falsificate, prin utilizarea frauduloasă a facilității de creditare pe documente de livrare.
Astfel, pentru a obține acordarea facilității de credit pe documente de livrare, inculpatul Iordache Nelu i-a indus în eroare reprezentanții BCR, declarând în fals că are un titlu valabil asupra creanței rezultată dintr-o factură emisă către CNADNR SA, toate acestea în condițiile în care cunoștea că factura nu a fost aprobată de CNADNR SA și a fost returnată către SC ROMSTRADE SRL.
Mai mult, pentru ca BCR să nu procedeze conform contractului la suspendarea plăților și calcularea de penalități contractuale, SC ROMSTRADE SRL a prezentat la BCR o adresă falsificată din cuprinsul căreia rezultă că factura respectivă este înregistrată la CNADNR SA împreună cu situația de lucrări confirmată, iar plata acesteia se va efectua până la data de 31.12.2011.

De asemenea, în perioada iunie 2011 – noiembrie 2012, în calitate de administrator al SC Romstrade SRL, inculpatul Nelu Iordache și-a însușit în mod nelegal suma de 79.624.828 lei semnând pentru crearea unei aparențe de legalitate, personal sau prin împuternicit, un număr de 136 de dispoziții de plată potrivit cărora ridicările de numerar constituie avans pentru achiziția de terenuri. O parte din acești bani, respectiv suma de 9.861.000 lei proveneau din avansul obținut de SC Romstrade SRL prin contractul de construire a autostrăzii Nădlac – Arad.

CNADNR S.A. se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.113.180.217,03 lei, reprezentând corecții, garanție de bună execuție și penalități calculate pentru valoarea avansului nerecuperat (555.972 lei).

Banca Comercială Română SA se constituie parte civilă în cauză cu suma de 69.298.785,36 lei ( 15,75 milioane euro), reprezentând prejudiciu ca urmare a încheierii și derulării contractului de facilitate de credit pentru finanțare investiții în infrastructură.

Firma MONTEADRIANO ENGENHARIA E CONSTRUCAO SA, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 5.512.611,65 lei.

SC DONREP CONSTRUCT SA se constituie parte civilă în cauză, urmând să precizeze cuantumul despăgubirilor solicitate în fața instanței de judecată .

SC Romstrade SRL, prin lichidatorul judiciar, se constituie parte civilă în cauză, urmând să precizeze în fața instanței de judecată cuantumul prejudiciului cauzat de inculpat prin săvârșirea infracțiunilor de delapidare și utilizarea cu rea – credință a creditului societății.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au indisponibilizat terenuri aparținând inculpatului în valoare de 7.873.486 lei.

Amintim că la data de 2 decembrie 2012, Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a inculpatului Iordache Nelu pe un termen de 29 de zile, măsură prelungită succesiv de instanța de judecată.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 08 septembrie 2021