increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 7 februarie 2014
Nr. 97/VIII/3

BULETIN DE PRESĂBiroul de Informare şi Relaţii Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie în luna ianuarie 2014, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului GRIDAN ALIN COSMIN, ofiţer de poliţie judiciară, cu gradul profesional de comisar-şef, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile concurente de:
- înșelăciune;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată;
- două infracțiuni de spălare de bani;
- fals în declaraţii;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 2007-2008, inculpatul Gridan Alin Cosmin şi-a înşelat fostul socru cu contravaloarea unei suprafeţe de teren, după care, folosindu-se de ajutorul altor persoane, a reciclat banii obţinuți prin comiterea infracţiunii de înşelăciune, în scopul de a da o aparenţă de provenienţă legală şi totodată, pentru a plasa în bunuri imobile aceste sume.
Concret, inculpatul a fost împuternicit de socrul său să îndeplinească, în faţa instituţiilor statului, toate formalităţile ce derivau din vânzarea unei suprafețe de teren de 14.300 m.p., pe care acesta din urmă o primise ca moștenire. În calitatea sa de mandatar, la data de 25 mai 2007, inculpatul Gridan Alin Cosmin a încasat toţi banii rezultați în urma tranzacției(1.200.000 euro), după care i-a însuşit şi cheltuit în interes personal.
Pentru a-şi asigura acest folos injust, la data de 16 ianuarie 2008, inculpatul Gridan Alin Cosmin l-a dus pe socrul său la un birou notarial unde acesta din urmă a semnat un act numit „declaraţie”.
Din cuprinsul acestui document rezultă că, în deplină eroare, socrul inculpatului a declarat că a primit de la ginerele său contravaloarea terenului şi că nu are niciun fel de pretenţii patrimoniale faţă de acesta sau faţă de cumpărător.
În realitate, partea vătămată nu a primit niciun ban de la inculpatul Gridan Alin Cosmin.
În cursul anului 2008, inculpatul a contrafăcut un act intitulat contract de împrumut (cu o altă persoană), prin antedatare, respectiv 16 mai 2007, în scopul de a justifica provenienţa banilor obţinuţi în condiţiile mai sus menţionate, disimulând astfel proveniența sumei respective. Ulterior, la data de 9 februarie 2011, a depus actul fals la dosarul cauzei.
Pentru a da un aspect licit provenienţei banilor obţinuţi din infracţiunea de înşelăciune, la data de 11 martie 2008, inculpatul Gridan Alin Cosmin a cumpărat, pe numele socrului său, un imobil, însă a păstrat pentru sine dreptul de uzufruct viager.
În declaraţia sa de avere, din data de 14 ianuarie 2009, inculpatul Gridan Alin Cosmin a omis menționarea sumei de 1.700.000 lei, motivând că acești bani nu i-au aparținut și că urma să-i restituie socrului său.
În vederea recuperării prejudiciului s-a aplicat sechestrul asigurator pentru 50% dintr-un imobil şi pentru un autoturism aparținând inculpatului Gridan Alin Cosmin.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel București.2. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților:

NAVARRO NAVARRO PEDRO ALFONSO, cetăţean spaniol, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni concurente:
- folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene;
- înşelăciune în forma participației improprii;

PEYBER HISPANICA S.L., persoană juridică cu sediul în Spania, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni concurente:
- folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene;
- înşelăciune în forma participației improprii;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În luna septembrie 2011, inculpatul Navarro Navarro Pedro Alfonso, în calitate de reprezentant al Asociaţiei Peyber Hispanica S.L., participantă la licitaţia pentru atribuirea unui contract finanţat prin POS Mediu (Programul Operaţional Sectorial Mediu), a depus în cadrul documentaţiei de calificare un act fals pentru a dovedi, contrar adevărului, că are experienţa necesară executării lucrărilor.
Prin aceasta i-a determinat cu intenţie pe reprezentanţii S.C. Compania APA Braşov S.A. să solicite autorității contractante rambursarea sumei de 8.132.011,17 lei (din care 6.912.209,50 lei fonduri europene şi 1.219.801,60 lei din bugetul naţional).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov.3. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului STĂNESCU NICOLAE, asociat unic şi administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală în forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada februarie 2009 – 28 februarie 2010, inculpatul Stănescu Nicolae, în calitate de asociat unic şi administrator al unei societăți comerciale, a disimulat aparența desfăşurării unor acte de comerț cu firme din Uniunea Europeană, ce priveau livrări intracomunitare de produse electronice şi IT.
În urma tranzacţiilor efectuate, urmărind, în fapt, inducerea în eroare a organelor fiscale, inculpatul s-a sustras atât de la plata taxei pe valoarea adăugată, prin simularea efectuării unor operaţiuni comerciale triunghiulare in spațiul intracomunitar (scutite de plata T.V.A.) cât și de la plata obligaţiilor fiscale de natura impozitului pe profit pentru veniturile încasate firma sa.
Aceste lucruri au fost posibile fie prin efectuarea unor plăţi pentru achiziţii intracomunitare fictive către furnizori inexistenţi şi înregistrarea unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, fie prin efectuarea de livrări intracomunitare fictive.
A fost creat astfel, un prejudiciu bugetului de stat în sumă totală de 108.992.623 lei, echivalentul a 25.844.763 euro, reprezentând impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Tulcea.4. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de detenţie, în altă cauză, a inculpaților:

GURĂU HORIA, împuternicit al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni concurente:
- înşelăciune în contracte în formă continuată cu consecinţe deosebite de grave;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni urmată de săvârşirea acestora;
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;

GROAPĂ EUGEN, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni concurente:
- înşelăciune în contracte în formă continuată cu consecinţe deosebite de grave;
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni urmată de săvârşirea acestora;

și în stare de libertate a inculpaților:

LOVIN CĂTĂLIN DANIEL, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni concurente:
- înşelăciune în contracte cu consecinţe deosebite de grave;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni urmată de săvârşirea acestora;
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată;

PINTEA LUCIAN, asociat în cadrul unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni concurente:
- înşelăciune în contracte cu consecinţe deosebite de grave;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni urmată de săvârşirea acestora;

PALADE ONORICĂ, administrator împuternicit al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni concurente:
- înşelăciune în contracte în formă continuată cu consecinţe deosebite de grave;
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni urmată de săvârşirea acestora;

ONOFRAŞ IONEL, reprezentant al unei societăți comerciale, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni concurente:
- înşelăciune în contracte în formă continuată cu consecinţe deosebite de grave;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni urmată de săvârşirea acestora;

GIURCANU DOINA LAILA, reprezentant al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni concurente:
- înşelăciune în contracte în formă continuată cu consecinţe deosebite de grave;
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni urmată de săvârşirea acestora;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada martie-iunie 2009, inculpații Gurău Horia, Lovin Cătălin Daniel, Pintea Lucian, şi Palade Onorică, în baza unei înţelegeri prealabile cu inculpații Onofraş Ionel, Giurcanu Doina Laila, şi Groapă Eugen, au indus în eroare mai multe societăți de leasing cu ocazia încheierii şi executării unor contracte, având ca obiect utilaje marca XCMG (încărcătoare frontale) şi JCB (autogreder), utilaje care în realitate nu au existat, al căror preţ fusese deja plătit de proprietar furnizorului extern sau care nu corespundeau specificaţiilor tehnice.
Mecanismul de fraudare a părţilor vătămate a constat în inducerea lor în eroare cu privire la existenţa fizică a utilajelor ce făceau obiectul contractelor de finanţare.

În acest scop, inculpații s-au folosit de documente (contracte de vânzare/ cumpărare, procese verbale de predare/primire şi recepţie, facturi fiscale, certificate de garanţie, înscrisuri sub semnătură privată false) care au creat aparenţa că utilajele se află în circuitul civil, obţinându-se astfel finanţarea achiziţionării lor de către utilizator.
Astfel, în cadrul tuturor contractelor de leasing, utilajele apar ca fiind cumpărate de către utilizatori de la o societate comercială la care inculpatul Onofraş Ionel era acţionar majoritar, iar inculpata Giurcanu Doina Laila era administrator.
La rândul ei, societatea celor doi inculpaţi a achiziţionat utilajele de la două societăţi comerciale al căror administrator era inculpatul Groapă Eugen.
Ratele aferente contractelor de leasing au fost plătite timp de câteva lui de către societăţile utilizatoare după care acestea le-au întrerupt, concomitent cu cedarea părţilor sociale către persoane din Republica Moldova.

Prejudiciul adus firmelor de leasing este de 6.867.678,46 lei și 783.683,72 euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacău.5. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, (cu măsura obligării de a nu părăsi țara), a inculpaților RADU GABRIEL, administrator al unei societăți comerciale, la data comiterii faptelor și ENACHE LUCIAN, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile concurente de:
- tentativă la înşelăciune;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (patru acte materiale);

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 11 aprilie – 3 mai 2011, inculpații Enache Lucian şi Radu Gabriel au falsificat patru înscrisuri, pe care le-au folosit personal, cu scopul de a induce şi menţine în eroare (cu privire la existenţa motorinei, calitatea de proprietar şi preţul acesteia) pe reprezentantul unei societăți comerciale.
Aceste acte au fost folosite cu prilejul încheierii şi executării unui contract, având ca obiect livrarea unei cantităţi de 6.600 tone motorină, în valoare totală de 36.928.581,36 lei (provenind de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale), în tranşe de 400 tone fiecare, la un preţ de 2.048.757,76 lei (4,70 lei/l.).
Încheierea acestui contract, nu a produs prejudicii, deoarece reprezentantul societății comerciale şi-a dat seama că a fost înşelat, motiv pentru care nu a mai dat curs plăţii în avans a primei tranşe de 400 t. motorină la care se angajase prin acest înscris.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.6. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

BÂNDILĂ GAVRIL, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile concurente de:
- folosire sau prezentare de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (5 acte materiale);
- înşelăciune în formă continuată (3 acte materiale);
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată;

MOLDOVAN PETRU, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile concurente de:
- complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (5 acte materiale);
- complicitate la înşelăciune în formă continuată (3 acte materiale);
- fals material în înscrisuri sub semnătură privată;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2009, inculpații Moldovan Petru, în calitate de preşedinte şi Bândilă Gavril, în calitate de membru al Composesoratului Idicel, jud. Mureș, au încheiat fictiv, un contract prin care asociația i-a arendat, acestuia din urmă, suprafaţa de 107,95 ha păşune, încălcându-se astfel, atât prevederile statutului asociației, cât și prevederile unei decizii A.P.I.A. - Centru Judeţean Mureş, de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin.
În cuprinsul acestei decizii, era prevăzută „excluderea de la plată a fermierului Composesoratul Idicel şi stabilirea sancţiunilor multianuale, în cuantum de 117.230,54 lei, din cauza supradeclarării suprafeţelor”, fiind totodată exceptat de la acordarea sprijinului financiar pentru o perioadă de 3 ani.
Urmare a încheierii contractului de arendare, au fost obținute pe nedrept, de la APIA - Centru Judeţean Mureş, sume de bani cu titlu de subvenţie aferente campaniilor 2009 – 2013, în cuantum de 315.069,18 lei din care 284.381,30 lei fonduri europene şi 30.687,88 lei din bugetul naţional.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaților Bândilă Gavril şi Moldovan Petru, până la concurenţa sumei totale de 315.069,18 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Reghin.7. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

CHIRIȚĂ VIOREL, primar al comunei I.C.Brătianu, jud.Tulcea, în sarcina căruia s-a reţinut săvârșirea infracţiunii de conflict de interese;
DUMITRU-CHIRIȚĂ ROXANA VIRGINIA, în sarcina căreia s-a reţinut săvârșirea infracţiunilor de:
- fals în declaraţii;
- folosire de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene;
- înşelăciune;
CĂULEA VIOREL, fost administrator al unei ferme, în sarcina căruia s-a reţinut săvârșirea infracţiunilor de:
- fals în declaraţii;
- complicitate la folosirea de documente ori declaraţii false care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene;
- complicitate la înşelăciune;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
La data de 28 martie 2011, inculpatul Chiriță Viorel, în calitate de primar al comunei I.C.Brătianu, jud.Tulcea, în exercitarea atribuţiilor de serviciu și fără să fie emisă o hotărâre de consiliu local sau să fie organizată vreo licitaţie publică, a încheiat un contract prin care primăria a închiriat inculpatei Dumitru-Chiriță Roxana Virginia, fiica sa, o suprafaţă de 37,5 ha, în schimbul unei chirii anuale de 250 lei/ha.
Ulterior, la data de 12 decembrie 2011, acest contract, împreună cu alte înscrisuri, a fost folosit de către inculpata Dumitru – Chiriţă Roxana Virginia pentru susţinerea cererii formulate în vederea obţinerii de fonduri în cadrul “Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri”.
Această cerere a fost depusă de inculpată împreună cu înscrisurile anexate la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Constanţa.
Printre înscrisurile depuse de către Dumitru Chiriţă Roxana Virginia s-au numărat şi două declaraţii pe proprie răspundere ce conțin date nereale (întocmite de ea şi respectiv de inculpatul Căulea Vasile), din cuprinsul cărora rezultă că inculpata, cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu, a lucrat, în perioada 2009 – 2010, un număr de 5 ore/zi, în cadrul unei ferme, administrată de Căulea Vasile.
Acest lucru, potrivit Ghidului Solicitantului – „Instalarea tinerilor fermieri”reprezenta o condiție minim obligatorie pentru acordarea sprijinului respectiv.
Ca urmare acestor activități, inculpata Dumitru Chiriţă Roxana Virginia a obținut finanţarea primei tranşe de plată în valoare totală de 103.758,98 lei, din care 98.571,03 lei reprezintă fonduri europene, iar diferența de 5.187,95 lei o reprezintă contribuţia de la bugetul naţional.
În vederea reparării pagubei produse prin infracţiunile reţinute în sarcina inculpaților Dumitru-Chiriță Roxana Virginia și Căulea Viorel, a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra a două imobile și un autoturism, până la concurenţa sumei de 103.758,98 lei.
Față de Chiriță Viorel, a fost disjunsă cauza și declinată în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Măcin, pentru efectuarea de cercetări şi în legătură cu săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și fals.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Constanţa.8. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatelor:
LUCA VIORICA, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunile concurente de:
- înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată;
- spălare a banilor, săvârşită în formă continuată;
POP EUGENIA, referent în cadrul Primăriei Mun. Oradea, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la infracţiunea de înşelăciune;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 2002–2005, inculpata Luca Viorica a indus și menținut în eroare mai mulţi funcţionari din cadrul Oficiului Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie Bihor, Judecătoria Oradea–Cartea Funciară şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor, cu ocazia solicitării de a aviza şi recepţiona documentaţiile cadastrale întocmite pentru atribuirea numerelor cadastrale la trei imobile.
În continuare a solicitat intabularea în Cartea Funciară, în mod ilegal, prin mijloace frauduloase, în Cartea Funciară, a titlurilor de proprietate respective, pentru fiecare de câte două ori.
Astfel a obținut dreptul de proprietate asupra imobilelor, reprezentând teren arabil intravilan şi extravilan în suprafaţă totală de 88.600 mp, faţă de 44.300 mp cât i s-ar fi cuvenit în realitate, cauzând un prejudiciu total în cuantum de 1.550.500 euro în dauna Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar Oradea.
În cazul unuia dintre imobile, a beneficiat de ajutorul inculpatei Pop Eugenia, care a falsificat mai multe acte, prin care a schimbat amplasamentul unui teren, ajutând-o astfel, pe inculpata Luca Viorica să intabuleze de două ori suprafaţa de 10.000 mp, în dauna Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar Oradea.
În lunile septembrie 2004 și ianuarie 2006, în scopul ascunderii originii ilicite a acestora, inculpata Luca Viorica a transferat două terenuri, obţinute în mod fraudulos, prin vânzare fictivă și schimb către două persoane.

Au fost dispuse măsuri asiguratorii, prin instituirea sechestrului asigurator şi popririi asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Luca Viorica, asupra părţilor sociale şi asupra sumelor de bani existente la Registrul Comerţului şi în conturi bancare pe numele inculpatei, până la concurenţa sumei de 1.550.500 euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bihor.9. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

CRISTEA FLORENTINA-DIANA, fost director al Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Giurgiu, arestată în altă cauză,
RĂDULESCU VIOREL-ROMEO, preşedinte al fundaţiei „Fortuna Danubius, în stare de libertate,
în sarcina cărora a fost reținută infracțiunea de:
- folosire de documente false, inexacte şi incomplete care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2005, inculpații Rădulescu Viorel –Romeo, manager de proiect şi Cristea Florentina - Diana, în baza unei înțelegeri prestabilite și prin folosirea unor documente false, inexacte şi incomplete au obţinut pe nedrept fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene (39.400 euro), cu prilejul implementării proiectului „Centru de turism internaţional româno - bulgar”, finanţat din Fondul Proiectelor Mici în cadrul Programului Phare România – Bulgaria şi implementat de Fundaţia Fortuna Danubius.
Astfel, cei doi inculpați au obţinut contractul de grant ce le asigura o finanţare nerambursabilă din fonduri europene după care, pentru justificarea cheltuirii avansului în sumă de 39.400 euro acordat de autoritatea contractantă, au emis şi au depus documente cu un conţinut nereal, pentru a atesta realizarea contractului (un raport tehnic final, un raport financiar final, dar şi un raport de audit).

Dosarul a fost trimis spre soluționare Judecătoriei Sector 5 Bucureşti.

Inculpații au mai fost trimiși în judecată pentru fapte similare în anul 2012 (detalii în comunicatele cu nr.: 123/VIII/2012, din 06 martie 2012; 221/VIII/2012 din 05 aprilie 2012; 299/VIII/2012 din 03 mai 2012)10. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, a inculpatei S.C. TITANIS TRADE IMPEX S.R.L., în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de:
- ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
- omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate (trei acte materiale);

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada august-octombrie 2011, S.C. Titanis Trade Impex SRL, prin administratorul său, PAIU GHENADIE, cetățean moldovean, decedat la 30.11.2013, nu a declarat achizițiile intracomunitare efectuate și a omis cu știință înregistrarea acestor operațiuni în contabilitate, ascunzând astfel sursa impozabilă și cea taxabilă, în valoare totală de 21.732.413 lei.
Acest lucru a avut drept consecință prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 5.215.779 lei, reprezentând TVA colectată, aferentă bunurilor achiziționate intracomunitar și considerate a fi livrate la termen.

Dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalului Ilfov.11. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- PLEȘCA MARIUS, administrator și reprezentant legal al SC AGRAL STAR SRL Piatra Neamţ și SC AGRAL STAR SRL Piatra Neamţ în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de folosire sau prezentare de declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene;
- PĂRPĂUȚĂ ANDREI, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii mai 2011, inculpatul Pleșca Marius, în calitate de administrator și reprezentant legal al SC AGRAL STAR SRL Piatra Neamţ, în cadrul proiectului „Investiţie în spaţii de depozitare şi procesare seminţe şi în mijloace de transport specializate”, lucrare finanţată din fonduri europene, la cererea de plată tranşa a 2-a, s-a folosit de documentele false puse la dispoziție de către inculpatul Părpăuță Andrei, administratorul de fapt al societății comerciale în numele căreia au fost întocmite actele respective.
Înscrisurile respective atestau, contrar realităţii, că SC AGRAL STAR SRL Piatra Neamţ a achiziţionat, în urma organizării unei licitaţii, de la o societate controlată de inculpatul Părpăuță Andrei, instalaţia prevăzută în proiect, compusă din trei silozuri pentru depozitarea cerealelor și a altor utilaje agricole,.
Aceste acțiuni au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de către SC AGRAL STAR SRL Piatra Neamţ a sumei de 402.364 lei, reprezentând fonduri europene nerambursabile.
În cauză, s-a procedat la indisponibilizarea şi declararea ca sechestrate a trei imobile (apartament, spaţiu comercial şi teren în suprafaţă de 6.300 m.p.) proprietatea învinuitei SC AGRAL STAR SRL Piatra Neamţ.

Dosarul a fost trimis spre soluționare Judecătoriei Piatra-Neamț.

În legătură cu toate dosarele penale menţionate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE