DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 28 decembrie 2007
Nr. 319/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ

Biroul de Informare şi Relaţii Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie în luna decembrie, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

- ALISTAR CĂTĂLIN, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, înşelăciune şi instigare neurmată de executare la infracţiunea de mărturie mincinoasă
- CHEREGI MIRON, administrator la două societăţi comerciale din Arad, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă.

Din probele administrate în faza de urmărire penală a rezultat următoarea stare de fapt:
În perioada 2 septembrie 2005 – 11 ianuarie 2007, inculpatul Alistar Cătălin a pretins şi primit, personal sau pe numele unor persoane din anturajul său, sume de bani în valoare totală de 51.300 RON (echivalentul a 14.518,88 euro) de la inculpatul Cheregi Miron, administrator a două societăţi comerciale din Arad. În concret, inculpatul Alistar Cătălin i s-a recomandat inculpatului Cheregi Miron ca fiind „senatorul Ioan Talpeş” şi a lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor persoane din conducerea unor companii naţionale sau a unor funcţionari guvernamentali sau locali de exemplu, TRANSGAZ, E.ON GAZ, LUKOIL, PETROM, ambasadorul României la Moscova, etc., prin intermediul cărora va sprijini firmele administrate de Cheregi Miron în obţinerea ilegală a unor lucrări cu finanţare de la bugetul de stat, cât şi pentru oprirea unor controale sau deblocarea unor plăţi.
De asemenea, în perioada 9 septembrie 2005 – 30 iunie 2006, inculpatul Alistar Cătălin a indus în eroare, prin folosirea unor nume şi calităţi oficiale (de exemplu „Ambasadorul României la Moscova sau la Bruxelles”, „Consilierul prezidenţial Octavian Bellu”, etc.), un număr de 12 persoane de la care a obţinut în mod injust suma totală de 38.600 RON (echivalentul a 11.028,5 euro), sub pretextul sponsorizării unor activităţi umanitare sau sportive.
În zilele de 12 februarie 2007 şi 22 februarie 2007 a instigat o persoană, care era audiată de procuror în calitate de martor în procesul penal, să declare aspecte nereale cu privire la raporturile sale cu inculpatul Cheregi Miron cât şi cu privire la natura sumelor primite de la acesta, pe numele său. Martorul însă a refuzat să urmeze „sfaturile” inculpatului Alistar Cătălin.
În vederea recuperării prejudiciului s-a luat măsura aplicării sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpatului Alistar Cătălin.
Inculpatul Alistar Cătălin este recidivist, fiind condamnat de diferite instanţe pentru infracţiuni comise în aceeaşi manieră ca şi cea descrisă mai sus.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Bucureşti.

2. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpatelor DAVID STELUŢA, inspector în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti (C.G.M.B.) – Administraţia Fondului Imobiliar şi şef de serviciu cu delegaţie la Oficiul de Administrare nr. 4, Sector 4 Bucureşti şi DOLENSCHI ADRIANA, inspector în cadrul C.G.M.B. – Administraţia Fondului Imobiliar, Oficiul de Administrare nr. 4, Sector 4 Bucureşti, ambele pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

Din probele administrate în faza de urmărire penală a rezultat următoarea stare de fapt:
La data de 23 noiembrie 2007, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cele două inculpate au pretins de la persoana denunţătoare, asociat în cadrul unei societăţi comerciale din Bucureşti, suma de 1000 de euro pentru ca, în schimb, să înlocuiască o notă de constatare întocmită anterior. Nota respectivă se referea la destinaţia spaţiului comercial al firmei denunţătorului cât şi la cuantumul chiriei aferente acestui spaţiu. În concret, nota avea drept consecinţă majorarea pe viitor a chiriei pentru spaţiul de la punctul de lucru al firmei, întocmirea unei noi fişe de calcul, precum şi o recalculare pentru perioada anterioară. Inculpatele i-au explicat denunţătorului că acea notă l-ar fi obligat să achite o chirie de aproximativ 3.000 RON/lună şi, retroactiv, suma de 30.000 RON.
A doua zi cele două inculpate au fost prinse în flagrant de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti după ce au primit de la denunţător suma de 1000 de euro.
La data de 18 iunie 2007, cele două inculpate au fost trimise în judecată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, iar la data de 14 septembrie 2007 instanţa de judecată a restituit cauza la Direcţia Naţională Anticorupţie pe motivul că cele două inculpate sunt persoane cu funcţii de control în cadrul administraţiei publice locale.

După refacerea urmăririi penale, dosarul a fost înaintat Tribunalului Bucureşti.

3. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari au dispus trimiterea în judecată a inculpatului maior ANGHEL CORNELIU, şeful Comenduirii de garnizoană Focşani, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă a obţinut pentru sine un avantaj patrimonial.
Din probele administrate în faza de urmărire penală a rezultat că în perioada 1 iunie 2006 – 30 aprilie 2007, inculpatul Anghel Corneliu, uzând de prerogativele conferite de funcţia de conducere pe care o deţinea şi cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, a folosit trei soldaţi gradaţi voluntari din cadrul unei unităţi militare din Focşani pentru a confecţiona mobilier în atelierul său de mobilă, în timpul programului de activitate al unităţii militare.
Ca urmare a acestei fapte, inculpatul a creat în dauna bugetului Ministerului Apărării Naţionale un prejudiciu de 31.148 RON şi a obţinut pentru sine un folos material de 16.739 RON.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Militar Iaşi.

4. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a inculpatei IANCU VIORICA, fost director al Oficiului Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Maramureş pentru comiterea a cinci infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice şi intereselor persoanelor, asimilate infracţiunilor de corupţie şi a trei infracţiuni de fals intelectual în legătură cu infracţiunile de corupţie.

Din probele administrate în faza de urmărire penală, a rezultat următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2006, prin încălcarea cu ştiinţă a atribuţiilor de serviciu, inculpata Iancu Viorica a dat unele dispoziţii contrare legii pentru efectuarea unui studiu pedologic privind poluarea solului din zona Baia Mare, studiu necesar S.C. CUPROM S.A. Sucursala Baia Mare pentru dezvoltarea unor proiecte de investiţii ce ar putea avea consecinţe privind poluarea mediului. Inculpata a dispus ca studiul respectiv să fie întocmit într-un termen mult mai scurt decât cel prevăzut în normele metodologice şi în care să se consemneze date nereale. În acelaşi context, Iancu Viorica a dispus diminuarea valorii reale a studiului respectiv în scopul sprijinirii S.C. CUPROM S.A. (considerată mare poluatoare) pentru obţinerea „acordului de mediu”.
În perioada 2002 – 2003, în calitatea pe care o deţinea, inculpata a dispus acordarea pentru sine a unor sporuri salariale care nu i se cuveneau, sporuri pe care le-a încasat.
De asemenea, în calitate de ordonator de credite, a dispus decontarea unor facturi fiscale pentru efectuarea unor lucrări care în realitate nu au fost executate, însuşindu-şi sumele ridicate în acest scop din conturile instituţiei pe care o conducea. În cursul anului 2006, contrar dispoziţiilor legale, inculpata Iancu Viorica a dispus retragerea unor drepturi salariale care li se cuveneau la doi dintre angajaţii instituţiei pe care o conducea şi redistribuirea acestor sume către alţi angajaţi.
Pentru a ascunde faptele comise, inculpata a întocmit mai multe înscrisuri oficiale în care a consemnat date nereale.
Prin faptele săvârşite, inculpata a creat în dauna Oficiului pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Maramureş un prejudiciu în valoare de 4.600 RON. În vederea recuperării acestui prejudiciu, inculpata a fost obligată să consemneze această sumă la CEC la dispoziţie instanţei de judecată.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Baia Mare.

5. Procurorii anticorupţie din cadrul Serviciului Teritorial Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor MIHAI ZAMBILA şi MIHAI ION (fiul inculpatei), pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzută de Legea 241/2005, fals intelectual prevăzută de Legea 82/1991, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la aceste infracţiuni.
Din probele administrate s-a reţinut că, în perioada mai 2005 – iunie 2007, în calitate de administrator şi respectiv împuternicit al S.C. MEG METAL IMPEX S.R.L Vidra, jud. Ilfov (societate comercială ce are ca obiect de activitate recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile), nu au organizat, nu au condus şi nu au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale, omisiuni ce au avut drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare ale societăţii.
În aceeaşi perioadă, deşi au realizat venituri în sumă totală de 37.645.328,8 RON, pentru a se sustrage de la obligaţiile fiscale, nu au evidenţiat în actele contabile ale societăţii niciuna din operaţiunile comerciale efectuate şi nici veniturile realizate. Prin această modalitate, inculpaţii s-au sustras de la plata către bugetul de stat a sumei de 9.808.540,4 RON (echivalentul sumei de 2.843.000 euro) compusă din 6.022.862 RON – impozit pe profit datorat, 3.785.540,4 RON – T.V.A. de plată.
În aceeaşi perioadă, inculpatul Mihai Ion l-a determinat pe unul dintre martori să întocmească, în fals, borderouri de achiziţii fier vechi de la persoane fizice, documente folosite, ulterior, pentru retragerea, în numerar, din conturile bancare a sumei de 28.884.621 RON. De asemenea, a determinat aceeaşi persoană precum şi alte persoane, rămase neidentificate, să completeze în mod fals mai multe documente contabile.
În total, prin faptele lor cei doi inculpaţi au creat un prejudiciu în sumă de 9.808.540,4 RON (aproximativ 2.802.440,11 euro).

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Buftea.

6. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a lui SAVIN CORNELIU, administrator al SC MASIVA SRL Tulcea, pentru săvârşirea infracţiunii de schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene.
Din probele administrate a rezultat că, în perioada iunie 2003 – octombrie 2003, inculpatul Savin Corneliu în calitate de administrator al SC MASIVA SRL Tulcea şi beneficiar al unui contract de grant încheiat cu Ministerul Integrării Europene a schimbat destinaţia fondurilor europene obţinute prin contract producând un prejudiciu de 23.151,20 euro.
În fapt, probatoriul a arătat că inculpatul Savin Corneliu a contractat, în anul 2003, un program de finanţare din fondurile Uniunii Europene, cu Ministerul Integrării Europene (derulat prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est Brăila), în valoare de 28.949 euro, având ca obiectiv modernizarea Cabanei Chilia din localitatea Chilia Veche, jud. Tulcea. Inculpatului i-a fost virată suma de 23.151,20 euro reprezentând avansul de 80% din valoarea contractului de grant, dar în timpul derulării contractului s-a constatat că pentru decontarea sumelor au fost prezentate documente ce nu reflectau realitatea din teren.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate prin restituire.

Procurorii au dispus disjungerea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea pentru alte infracţiuni care ar fi fost săvârşite de Savin Corneliu.

Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Tulcea.

7. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor săvârşite de militari au dispus trimiterea în judecată a inculpatului:
PĂLTÂNEA CORNELIU, col. (r), fost şef al Secţiei de informaţii a judeţului Prahova din cadrul Serviciului Român de Informaţii (SRI), în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de luare de mită în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada septembrie 1991- decembrie 1998, inculpatul Păltânea Corneliu, în calitate de şef al Secţiei de Informaţii a Judeţului Prahova din cadrul SRI, a pretins şi primit de la un subordonat de-al său servicii turistice în valoare de 22.000 USD, bani şi alte bunuri materiale în sumă totală de 180.300.000 ROL pentru a-l ajuta să devină ofiţer de informaţii în cadrul SRI.
În vederea recuperării acestor sume, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil aparţinând inculpatului.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti.

8. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

STURZU TRAIAN, lichidator judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de luare de mită şi
BANU LAURA, consilier juridic în cadrul aceleiaşi societăţi comerciale, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de complicitate la luare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii august 2007, inculpatul Sturzu Traian, în calitate de lichidator judiciar desemnat de Tribunalului Neamţ, în prezenţa inculpatei Banu Laura, consilier juridic în cadrul aceleiaşi societăţi de lichidare, a pretins de la o persoană denunţătoare suma de 3.000 de euro entru a nu-şi îndeplini îndatoririle privind valorificarea bunurilor unei societăţi comerciale din judeţul Neamţ aflată în faliment şi pentru a nu demara procedura atragerii răspunderii personale a fostului administrator (denunţătorul).
Din probatoriu a rezultat că anterior Sturzu Traian mai primise sumele de 1.400 lei şi 1.100 lei cu acelaşi scop. În data de 18 octombrie 2007, inculpatul Sturzu Traian a fost prins în flagrant în timp ce primea suma de 3.000 euro de la denunţător. Ca urmare, cei doi inculpaţi au fost reţinuţi de procurorii anticorupţie pentru 24 de ore.
În data de 19 octombrie 2007, Tribunalul Bacău a dispus arestarea preventivă a inculpatului Sturzu Traian pe o perioadă de 29 de zile.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Neamţ.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte legături de la această informație

hotărâri definitive din 07 octombrie 2009
comunicate-hotărâri de condamnare din 08 decembrie 2010
hotărâri definitive din 20 mai 2010
comunicate-hotărâri de condamnare din 20 mai 2010
comunicate-hotărâri de condamnare din 21 octombrie 2013
comunicate-hotărâri de condamnare din 01 februarie 2011
comunicate-hotărâri de condamnare din 24 octombrie 2012
comunicate-hotărâri de condamnare din 25 mai 2012