DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

COMUNICAT

Curtea de Apel Cluj, prin decizia penală nr. 420 din 20.05.2010 a condamnat-o pe IANCU VIORICA, în calitate de director şi ordonator de credite al Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice (O.S.P.A.) Maramureş, la un an închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- două infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- două infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- abuz în serviciu contra intereselor publice,
- patru infracţiuni de fals intelectual.
Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii); pe perioada executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii.

Instanţa obligă inculpata la plata către Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Maramureş a sumei de 5.700,7 lei, reprezentând despăgubiri pentru daune materiale şi a sumei de 8.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de Oficiu, precum şi la plata sumei de 1.500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare datorate statului.

Decizia este definitivă.
Inculpata IANCU VIORICA a fost trimis în judecată la data de 13.12.2007 (vezi comunicatul nr. 319/VIII/3 din 28 decembrie 2007).

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 28 decembrie 2007
hotărâri definitive din 20 mai 2010