DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 Direcția Națională Anticorupție - comunicate 7 iunie 2013
Nr. 505/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ


Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna mai 2013, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpatului GHEORGHE CĂTĂLIN, șef al Serviciului Autorizare Plăți în cadrul Centrului Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 2 Sud - Est Constanța, în prezent suspendat, în sarcina căruia s-au reținut următoarele:
- participație improprie, în forma complicității, la obținere ilegală de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene și
- participație improprie, în forma complicității, la tentativa de obținere ilegală de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii decembrie 2009, inculpatul Gheorghe Cătălin, în calitate de șef al Serviciului Autorizare Plăți în cadrul Centrului Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 2 Sud - Est Constanța, pentru ca o societate comercială să obțină cu titlu de avans bani proveniți din fonduri europene în cadrul proiectului intitulat „Modernizarea fermei vegetale prin înființarea unei plantații de piersic în suprafață de 20 hectare, achiziționarea de mașini și utilaje agricole, reabilitarea și modernizarea sistemului de irigații finanțate cu fonduri FEADR Măsura 121”, a atașat la dosarul constituit pentru analizarea cererii de avans o scrisoare de garanție contrafăcută.
Ca urmare, firma beneficiară a proiectului a obținut pe nedrept, de la Centrul Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 2 Sud - Est Constanța, suma de 1.927.358 lei (echivalentul a aproximativ 456.719,90 euro) cu titlu de avans din fonduri F.E.A.D.R. (fonduri europene).

De asemenea, în luna martie 2012, în mod similar, inculpatul Gheorghe Cătălin a mai atașat o scrisoare de garanție bancară contrafăcută la dosarul constituit pentru acordarea avansului, în valoare de 1.507.696 lei (echivalentul a aproximativ 345.801,83 euro), din fonduri F.E.A.D.R, în cadrul proiectului intitulat „Înființarea unei plantații pomicole cu irigații prin picurare și achiziție de utilaje și echipamente specializate în localitatea Crucea, Jud. Constanța”, beneficiar fiind o altă societate comercială. Având în vedere că funcționarii din cadrul Centrul Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 2 Sud - Est Constanța au constatat că scrisoarea de garanție bancară este falsă, suma solicitată nu a mai fost acordată.

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 4.043.683,54 lei, reprezentând valoarea integrală a finanțării nerambursabile decontate beneficiarului în cadrul primului proiect descris, la care se adaugă dobânzile și penalitățile calculate până la data plății efective.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpatului Gheorghe Cătălin.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Constanța.2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

PETRE GHEORGHE, fost primar al comunei Iedera, județul Dâmbovița, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, având drept rezultat obținerea pentru altul a unui avantaj patrimonial și

IONESCU NICOLAE ILARION, administrator al S.C. OMNIPRO DESIGN S.R.L. Ploiești, județul Prahova, în sarcina cărora s-a reținut complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, având drept rezultat obținerea pentru altul a unui avantaj patrimonial.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2007, inculpatul Petre Gheorghe, în calitate de primar al comunei Iedera, județul Dâmbovița și ordonator principal de credite, a încheiat cu firma inculpatului Ionescu Nicolae Ilarion S.C. OMNIPRO DESING S.R.L., fără respectarea procedurilor privind achizițiile publice și a principiilor privind eficiența și eficacitatea cheltuielilor publice, două contracte, antedatate în fals, privind, în principal, realizarea unor proiecte tehnice pentru executarea obiectivelor „asfaltare drum județean și drumuri adiacente localității Iedera” și „rețea canalizare menajeră localitatea Iedera”, la plata cărora primăria a fost ulterior obligată și executată silit.
Cele două contracte au fost redactate și semnate și de inculpatul Ionescu Nicolae Ilarion.
În această modalitate, Primăria Iedera a fost prejudiciată cu suma de 1.146.829,18 lei, reprezentând valoarea celor două proiecte tehnice. De asemenea, S.C. OMNIPRO DESING S.R.L. a beneficiat de un avantaj patrimonial în sumă de 1.032.987,18 lei.
Primăria comunei Iedera s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.163.426,65 lei, ce include valoarea celor două proiecte și cheltuielile cu executarea silită a acestor contracte.
În vederea recuperării prejudiciului și a asigurării confiscării speciale a avantajului patrimonial, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând celor doi inculpați.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Moreni, județul Dâmbovița.3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial București – Biroul teritorial Slobozia au dispus trimiterea în judecată a inculpatului NIȚĂ ȘTEFAN, reprezentant al Asociației Județene a Crescătorilor de Ovine, Caprine, Taurine și Cabaline „BĂRĂGANU” Ialomița, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general consolidat al comunității europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată (16 acte materiale) și
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (16 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2007-2008, inculpatul Niță Ștefan, în calitate de reprezentant al Asociației Județene a Crescătorilor de Ovine, Caprine, Taurine și Cabaline „BĂRĂGANU” Ialomița, a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) – Centrul Județean Ialomița mai multe cereri pentru a obține fonduri europene pentru agricultură aferente cererilor de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață,
În susținerea cererilor sale, inculpatul a depus mai multe înscrisuri false și inexacte (16 tabele și adeverințe) în care era menționat în mod eronat că mai mulți crescători de animale, indicați nominal, au calitatea de membri ai Asociației reprezentate de inculpat și utilizează a pășunile comunale situate în raza administrativ – teritorială a unui număr de 17 localități din județul Ialomița.
În această modalitate, inculpatul Niță Ștefan a obținut în mod injust, în numele Asociației, suma totală de 1.446.170,32 lei (echivalentul a aproximativ 413.191,52 euro) reprezentând fonduri FEGA.

A.P.I.A – Centrul Județean Ialomița a precizat că nu se constituie parte civilă în cauză, motivat de faptul că prejudiciul a fost recuperat integral.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Slobozia.4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

ANUȚĂ NICOLAE, administrator al SC „HELIANTHUS” SRL Limanu, jud. Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- înșelăciune,
- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor și
- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și

ȘERBĂNICĂ AURA LILIANA, administrator al SC „CAT – LINE CONSTRUCT” SRL Mangalia, jud. Constanța, în sarcina căreia s-au reținut următoarele:
- complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- complicitate la infracțiunea de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor și
- complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 11 iunie 2009, în baza unui contract încheiat cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (A.P.D.R.P.), SC „HELIANTHUS” SRL, firmă administrată de inculpatul Anuță Nicolae, a devenit beneficiarul unui sprijin financiar nerambursabil în valoare de 1.998.770 lei, în vederea punerii în practică a proiectului intitulat „Adăpost pentru îngrășarea suinelor în comuna Limanu, jud. Constanța”.
Pe parcursul derulării acestui proiect, inculpatul Anuță Nicolae a prezentat autorității contractante înscrisuri false privind derularea procedurii de achiziție de lucrări desfășurate de către SC „HELIANTHUS” SRL și, în baza acestor acte, beneficiarul proiectului a obținut pe nedrept, cu titlu de avans, suma totală de 908.531,81 lei (echivalentul a aproximativ 212.273 euro), reprezentând bani proveniți din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.) și din bugetul național.
În vederea obținerii acestei sume de bani, inculpatul Anuță Nicolae a falsificat mai multe înscrisuri referitoare la derularea procedurilor de achiziții în cadrul proiectului, respectiv oferte pretins emise de SC „CAT – LINE CONSTRUCT” SRL, reprezentată de inculpata Șerbănică Aura Liliana și de o altă societate comercială, confirmări de primire a cererilor de ofertă și notificări de evaluare a ofertelor. Pe baza acestor înscrisuri prezentate de inculpat, care nu reflectau posibilitățile reale ale ofertanților și nu erau emise de la aceștia, autoritatea contractantă a aprobat plata sumei menționate mai sus.
În demersul său, Anuță Nicolae a fost sprijinit de inculpata Șerbănică Aura Liliana care i-a permis să controleze în fapt activitatea firmei pe care o administra SC „CAT – LINE CONSTRUCT” SRL.

De asemenea, din banii astfel obținuți, inculpatul Anuță Nicolae a utilizat în interes personal suma totală de 233.699 lei, reprezentând o parte a avansului. Acești bani au ajuns în posesia sa, în numerar, prin intermediul inculpatei Șerbănică Aura Liliana, care a efectuat și plăți bancare în interesul lui Anuță Nicolae.

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a recuperat integral, pe baza unor proceduri administrative, prejudiciul creat, a încetat contractul de finanțare, motiv pentru care nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Mangalia.5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

VIERU VASILE, primar al comunei Puiești, județul Vaslui, la data faptelor, președinte al comisiei de recepție a lucrărilor, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- înșelăciune și
- fals intelectual și

STĂRPU IOAN, consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Puiești, județul Vaslui, DUCA ION, consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Puiești, județul Vaslui, RUJOIU GHEORGHE, diriginte de șantier și STANCIU GHEORGHIȚĂ, tehnician urbanism, toți membri ai comisiei de recepție a lucrărilor, în sarcina cărora s-au reținut următoarele infracțiuni:
- complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune și
- fals intelectual.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2006, inculpatul Vieru Vasile, în calitate de primar al comunei Puiești, județul Vaslui și de reprezentant legal al Consiliului Local Puiești, cu ocazia punerii în practică a proiectului intitulat „Modernizare drum DC 95 din DJ 243, Puiești - Cetățuia km 0+000 -km 5 + 300 (L =5,3 km), comuna Puiești, județul Vaslui”, a semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor atestând, în mod nereal, că lucrările de construire a drumului au fost finalizate din punct de vedere cantitativ și calitativ.
Ca urmare a depunerii acestui proces verbal la Autoritatea Contractantă, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a achitat Consiliului Local Puiești, în mod injust, ca ultimă tranșă din valoarea proiectului, suma totală de 504.105,60 lei (echivalentul a aproximativ 149.068,69 euro), reprezentând fonduri SAPARD și fonduri de la bugetul de stat.
Vieru Vasile a fost sprijinit și de inculpații Stărpu Ioan, Duca Ion (consilieri locali și membri ai comisiei de recepție a lucrărilor), Rujoiu Gheorghe, diriginte de șantier și Stanciu Gheorghiță, tehnician urbanism, care au semnat procesul verbal de recepție a lucrărilor menționat mai sus.

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit s-a constituit parte civilă in procesul penal cu suma de 504.105,60 lei. În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor aparținând inculpaților.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Bârlad.6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

MOLODOI ALEXU, director tehnic la SC AGRI FARM SRL Bălănești, în sarcina căruia s-a reținut tentativă la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte ori incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,

KRUGER WOLFGANG AUGUST ERICH, cetățean german, administratorul SC AGRI FARM SRL Bălănești, jud. Neamț, în sarcina căruia s-a reținut complicitate la tentativă la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea sau în numele lor,

SC AGRI FARM SRL, persoană juridică, în sarcina căreia s-a reținut tentativă la infracțiunea de folosire sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte ori incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii aprilie 2010, inculpatul Molodoi Alexu, în calitate de reprezentant al SC AGRI FARM SRL, cu ocazia punerii în practică a proiectului „Modernizare fermă vegetală AGRI FARM”, a prezentat A.P.D.R.P Neamț mai multe documente inexacte (factură, dispoziție de plată externă, extras de cont, proces verbal de predare primire, etc.) privind achiziția unui utilaj, în condițiile în care bunul respectiv fusese achiziționat de inculpatul Kruger Wolfgang August Erich, administrator al SC AGRI FARM SRL, în afara proiectului finanțat din fondurile nerambursabile.
Aceste documente au fost prezentate Autorității Contractante de către Molodoi Alexu în susținerea cererii de obținere a sumei de 548.820 lei (echivalentul a 150.000 euro), reprezentând tranșa a treia în cadrul proiectului finanțat cu bani proveniți din fondul F.E.A.D.R.(fonduri europene).

Având în vedere că cererea de plată a fost respinsă, A.P.D.R.P. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Piatra Neamț.7. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a inculpatului GUZEL AHMET, cetățean turc, asociat unic și administrator de fapt al S.C. ALEX INVEST S.R.L, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de evaziune fiscală în formă continuată și transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 23 martie 2007 – 10 mai 2007, inculpatul Guzel Ahmet, în calitate de asociat unic și administrator de S.C. ALEX INVEST S.R.L., cu știință, a omis în totalitate evidențierea în actele contabile și în alte documente legale (declarații privind impozitul pe profit și TVA), a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor realizate în urma desfășurării relațiilor comerciale ale societății, sustrăgându-se astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscal.
Prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la suma totală de 6.813.904 lei, din care impozit pe profit 3.114.118 lei și TVA 3.699.786 lei.
La data de 16 aprilie 2007, inculpatul Guzel Ahmet a cesionat părțile sociale deținute la S.C. ALEX INVEST S.R.L. către o altă persoană care nu a desfășurat nicio activitate în numele societății, în realitate de administrarea ei ocupându-se în continuare tot Guzel Ahmet.
Direcția Generală a Finanțelor Publice Ilfov s-a constituit parte civilă cu suma de 12.898.068 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat, la care se adaugă și penalitățile calculate de la momentul producerii prejudiciului.
În vederea recuperării prejudiciului, s-a instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Ilfov.8. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

INGRISCH IOSIF, asociat la S.C. IMP CONS S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave,
- înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârșită în realizarea scopului urmărit prin infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene în formă continuată (22 acte materiale) și
- participație improprie la infracțiunea de fals înscrisuri sub semnătură privată, săvârșită în realizarea scopului urmărit prin infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene în formă continuată (9 acte materiale);

SZABO CSABA-ZOLTAN, șef de fermă în cadrul S.C. IMP CONS S.R.L. S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
- complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave,
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, săvârșită în realizarea scopului urmărit prin infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene,

MOȘTEANU MIHAI, angajat la S.C. IMP CONS S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, săvârșit în realizarea scopului urmărit prin infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene
- complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, săvârșită în realizarea scopului urmărit prin infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene (13 acte materiale), în formă continuată,

GOLDIȘ IOAN, angajat la S.C. TADIS AGRO S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, săvârșită în realizarea scopului urmărit prin infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene ;

S.C. IMP CONS S.R.L. – în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave
- înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave,

BERCSENYI TIBOR în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de mărturie mincinoasă.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 28 octombrie 2008, între S.C. IMP CONS S.R.L. S.R.L., în calitate de beneficiar și Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (A.P.D.R.P.), în calitate de Autoritate Contractantă, s-a încheiat Contractul de Finanțare intitulat „Modernizare fermă vegetală prin achiziție de utilaje agricole, localitatea Otelec, comuna Uivar, județul Timiș”, finanțat prin Programul F.E.A.D.R. (fonduri europene).
În proiectul a cărui finanțare o solicitase, pentru a beneficia de un punctaj superior în cadrul procedurii de evaluare, inculpatul Ingrisch Iosif a inserat obligația S.C. IMP CONS S.R L. de implementare a unui nou standard european privind calitatea semințelor prin achiziționarea unei instalații de tratare a semințelor. Ca urmare, A.P.D.R.P. a aprobat achiziționarea unor utilaje în valoare totală de 4.030.822 lei.
În contextul achiziționării acestor utilaje, Ingrisch Iosif a depus, cu ajutorul inculpatului Szabo Csaba Zoltan, reprezentant legal al proiectului, o cerere de plată aferentă primei tranșe de finanțare, ce a fost respinsă de către A.P.D.R.P. deoarece beneficiarul proiectului nu a dovedit achiziționarea instalației de tratat semințe.
Ulterior, pentru a obține, totuși, contravaloarea utilajelor achiziționate până în acel moment, Ingrisch Iosif a contestat decizia de respingere și, în susținerea contestației, a depus mai multe documente false. Concret, Ingrisch Iosif a remis unor inspectori din cadrul Corpului de control al Ministrului Agriculturii mai multe documente falsificate de el, de inculpații Moșteanu Mihai și Goldiș Ioan și de către alte persoane.
Pe baza documentelor false, contestația a fost admisă, astfel că Autoritatea Contractantă a virat suma de 1.023.634,30 lei (echivalentul a 241.742,47 euro) în contul S.C. IMP CONS S.R.L., reprezentând o primă tranșă din finanțarea aprobată.
În cursul cercetărilor, cu ocazia audierii lui Berecsyi Tibor în calitate de martor, acesta a făcut afirmații mincinoase în legătură cu achiziționarea de către S.C. IMP CONS S.R L. a utilajului pentru care s-a solicitat decontarea.

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit s-a constituit parte civilă cu suma de 1.003.950,39 lei, reprezentând fonduri europene și bani de la bugetul de stat.
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile (combină, tractoare) aparținând S.C. IMP CONS S.R.L.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Timiș.9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților

ZELIVANSKY GIDEON, administrator al S.C. Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER S.R.L. (fostă S.C. Z.G PROIECT DEVELOPER S.R.L.), acționar al TEAMSET CONSULTANTS LTD și Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. PIONIERUL S.A., la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: înșelăciune și evaziune fiscală, ambele în formă continuată,

S.C. Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER S.R.L. (fostă S.C. Z.G PROIECT DEVELOPER S.R.L.), în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: înșelăciune și evaziune fiscală, ambele în formă continuată și

TEAMSET CONSULTANTS LTD, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la înșelăciune și complicitate la evaziune fiscală, ambele în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La sfârșitul anului 2006, inculpatul ZELIVANSKY GIDEON s-a decis să achiziționeze, în scopul revânzării, imobilul format terenul în suprafață de 15.681 mp și construcții cu o suprafață construită în valoare de 10.932 mp, situat în București, zona Unirii - Timpuri Noi, aparținând S.C. PIONIERUL S.A., imobil a cărui valoare era de 15.681.000 euro.
În acel moment, S.C. PIONIERUL S.A., avea ca obiect de activitate confecționarea unor articole de încălțăminte, un capital social în valoare de 890.802,5 ron și un număr de 356.321 acțiuni nominative în valoare de 2,5 RON.
Cumpărarea directă a terenului de la societate ar fi fost prea costisitoare și ar fi presupus ca inculpatul să dispună de suma de bani necesară achiziționării terenului, aproximativ 15,5 milioane de euro.

Cum inculpatul ZELIVANSKY GIDEON nu deținea acești bani, a pus la punct o inginerie financiară prin care, prin intermediul societății înființate, Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER S.R.L., cumpăra acțiuni la S.C. PIONIERUL S.A., iar după achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni ar fi deținut controlul societății și ar fi diminuat prin majorare de capital participația celorlalți acționari minoritari, astfel încât putea decide singur vânzarea terenului.

În acest context, era esențial pentru planul inculpatului achiziționarea pachetului de acțiuni de la un om de afaceri (parte vătămată), reprezentând 27,5% din capitalul social.

Întrucât inculpata Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER S.R.L. nu derula nicio activitate, sumele necesare achiziționării acțiunilor aparținând S.C. PIONIERUL S.A. au fost puse la dispoziția societății de către inculpatul ZELIVANSKY GIDEON indirect, prin inculpata TEAMSET CONSULTANTS LTD Cipru, care, în perioada decembrie 2006 - iulie 2008, a încheiat 12 contracte de împrumut cu Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER S.R.L.

În concret, în datele de 17 noiembrie 2008 și 22 decembrie 2008, inculpatul ZELIVANSKY GIDEON, prin intermediul celor două societăți comerciale pe care le administra, a indus în eroare un om de afaceri (partea vătămată) cu ocazia executării unui contract de garanție mobiliară având ca obiect cesiunea unor acțiuni ale S.C. PIONIERUL S.A., cauzându-i acestuia din urmă un prejudiciu în valoare de 2.500.000 euro.

În cursul anului 2008, inculpatul ZELIVANSKY GIDEON, în calitățile menționate mai sus, a omis în parte să evidențieze, în actele contabile ori în alte documente legale, veniturile realizate în urma încheierii actului de adjudecare și luare în posesie, încheiat între S.C. Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER S.R.L. și TEAMSET CONSULTANTS LTD, în scopul sustragerii de la obligațiile fiscale în valoare de 2.575.576,05 lei.

În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra pachetului de acțiuni pe care inculpatul ZELIVANSKY GIDEON îl deținea la S.C. PIONIERUL S.A.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunerea de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.Actualizare (05.01.2022):

10. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților
SĂRĂCILĂ MARIAN, la data faptelor administrator la SC VASY COMPANY 97 SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participație improprie la folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are drept rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, participație improprie la înșelăciune și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate trei în formă continuată.
STANCIU ȘTEFAN, la data faptelor administrator la SC AGRICOLA PROD SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are drept rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, înșelăciune, participație improprie la folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are drept rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată și participație improprie la înșelăciune în formă continuată.
GLEAJĂ SAFTA, la data faptei contabil la SC VASY COMPANY 97 SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2007 – 2009, inculpatul Sărăcilă Marian a determinat pe administratorul S.C. Vasy Company 97 S.R.L., să prezinte fără intenție Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, date inexacte prin care s-a atestat în mod nereal dreptul de folosință al societății respective asupra mai multor parcele agricole situate pe raza localității Tuzla, jud. Constanța, date în baza cărora societatea a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile pentru agricultură F.E.G.A. și F.E.A.D.R. în cuantum total de 61.418,25 lei.
În realizarea demersurilor infracționale și în aceeași perioadă, inculpatul Sărăcilă Marian a instigat-o pe inculpata Gleajă Safta, contabil al S.C. Vasy Company 97 S.R.L., să falsifice 72 contracte de arendă prin care se atesta în mod nereal acordarea în arendă către S.C. Vasy Company 97 S.R.L. (18 contracte) și S.C. Agricola Prod S.R.L. (54 contracte) a mai multor suprafețe agricole de către locuitori ai comunei Tuzla, contractele fiind folosite pentru înregistrarea suprafețelor agricole în Registrul contractelor de arendă de la Primăria Tuzla, consecința fiind luarea în evidența Registrului Agricol a suprafețelor ca fiind arendate fermierilor S.C. Vasy Company 97 S.R.L. și S.C. Agricola Prod S.R.L.
În anul 2007, inculpatul Stanciu Ștefan în calitate de administrator la SC Agricola Prod SRL a prezentat Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, date inexacte prin care s-a atestat în mod nereal dreptul de folosință al societății respective asupra mai multor parcele agricole situate pe raza localității Tuzla, jud. Constanța, date în baza cărora societatea a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile pentru agricultură F.E.G.A. și F.E.A.D.R. în sumă de 46.449 lei.
În perioada 2008 – 2009, inculpatul Stanciu Ștefan a determinat-o pe inculpata Gleajă Safta, să prezinte fără intenție Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, date inexacte prin care s-a atestat în mod nereal dreptul de folosință al S.C. Agricola Prod S.R.L. asupra mai multor parcele agricole situate pe raza localității Tuzla, jud. Constanța, date în baza cărora societatea a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile pentru agricultură F.E.G.A. și F.E.A.D.R. în cuantum total de 123.294,41 lei.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Mangalia cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 19 noiembrie 2021
comunicate-hotărâri de condamnare din 12 octombrie 2016
comunicate-hotărâri de condamnare din 11 mai 2016
comunicate-hotărâri de condamnare din 30 ianuarie 2015
comunicate-hotărâri de condamnare din 22 martie 2016
comunicate-hotărâri de condamnare din 27 martie 2014
comunicate-hotărâri de condamnare din 29 februarie 2016
comunicate-hotărâri de condamnare din 26 noiembrie 2015
comunicate-hotărâri de condamnare din 19 mai 2015