DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 13 decembrie 2016
Nr. 1488/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

DUMITRU DANIEL NEAGOE, la data faptelor director general al Companiei Naționale Poșta Română S.A.(C.N.P.R.), pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- luare de mită, (3 fapte),
- abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (2 fapte),
- conflict de interese, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada iunie-iulie 2010, inculpatul Dumitru Daniel Neagoe, în calitate de director general al C.N.P.R., a pretins directorului unei societăți comerciale (martor în cauză), cu care compania națională pe care o conducea avea încheiat un contract de prestări servicii de curățenie în unități poștale, să cedeze în subantrepriză, unele lucrări, către S.C. Dig Prodcom S.R.L. (în prezent radiată) pe care primul o controla (printr-o interpusă). Practic, Dumitru Daniel Neagoe a condiționat executarea în bune condiții a contractului de servicii de curățenie încheiat de Poșta Română, de primirea foloaselor necuvenite. Martorul a dat curs solicitării lui Dumitru Daniel Neagoe prin încheierea unui contract de subantrepriză datat 28 iunie 2010. Foloasele necuvenite, dobândite ulterior de inculpat, reprezintă profitul net de 109.828,61 lei realizat în executarea contractului de subantrepriză, de către societatea pe care o controla, S.C. Dig Prodcom S.R.L.
În cursul lunii iulie 2010, ca urmare a faptului că inculpatul Dumitru Daniel Neagoe și-a majorat pretențiile, între societatea comercială administrată de martor și S.C. Dig Prodcom S.R.L. s-a încheiat un nou contract, antedatat 30 iunie 2016. În baza acestui contract S.C. Dig Prodcom S.R.L. ar fi trebuit să furnizeze servicii de consultanță care în realitate nu erau necesare. Foloasele obținute de inculpat reprezintă valoarea prestațiilor, încasată de S.C. Dig Prodcom S.R.L., respectiv 144.000 lei.

În toamna anului 2010, inculpatul Dumitru Daniel Neagoe, în aceeași calitate, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu și a deciziei consiliului de administrație a companiei naționale, a acceptat ca, într-o asociere în participațiune, Poșta Română să efectueze cu o altă firmă serviciul de încasare electronică a facturilor la utilități (prin folosirea unei rețele de terminale POS), numai dacă în asociere era inclusă, fără a presta efectiv un serviciu, și o a treia societate comercială, respectiv SC Dig Prodcom SRL. În acest mod, inculpatul Dumitru Daniel Neagoe a acceptat ca această din urmă societate comercială să preia, nejustificat, o parte din profitul companiei naționale. Astfel, în baza prevederilor contractului de asociere în participațiune au fost întocmite pentru perioada noiembrie 2010 - august 2012, un număr de 22 de „deconturi pentru operațiuni în participație”, fiind achitată către SC Dig Prodcom SRL suma totală de 1.595.739,28 lei.
Pentru ca Poșta Română să efectueze cu celeritate plățile și pentru a se accepta „fără discuții interminabile” introducerea de noi produse în portofoliul de produse operate de asociere, inculpatul Dumitru Daniel Neagoe a primit foloase necuvenite de la aceeași societate, în modalitatea semnării unor contracte de prestări servicii cu SC Dig Prodcom SRL, pentru prestații simulate. Din „executarea” acestor contracte, inculpatul Dumitru Daniel Neagoe, a obținut foloase necuvenite, în sumă totală de 321.541,46 lei.

În același context, dar în ce privește prestarea serviciului de reîncărcare electronică a cartelelor telefonice prepaid, prin folosirea acelorași terminale POS instalate în unitățile poștale de două firme, în luna decembrie 2010, inculpatul Dumitru Daniel Neagoe, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, a interpus S.C. Lonestar S.R.L. (în prezent radiată), în relația comercială dintre societățile comerciale deținătoare de terminale POS și Poșta Română. Ulterior, S.C. Lonestar S.R.L. a cesionat în favoarea S.C. Dig Prodcom S.R.L. toate drepturile și obligațiile care decurgeau din contractul încheiat cu Poșta Română. Actul de cesiune și un act adițional la contractul inițial amintit încheiate de Poșta Română cu S.C. Dig Prodcom S.R.L. au fost semnate de Dumitru Daniel Neagoe, în condițiile conflictului de interese, având în vedere că S.C. Dig Prodcom S.R.L. era în fapt firma sa și a obținut foloase patrimoniale de pe urma acesteia.
Prin interpunerea S.C. Dig Prodcom S.R.L. (care nu a prestat efectiv nici un serviciu), fără sens economic, Poșta Română a renunțat la o parte din comisionul care i s-ar fi cuvenit din încasările rezultate ca urmare a prestării serviciului de reîncărcare electronică a cartelelor telefonice prepaid. În acest mod S.C. Dig Prodcom S.R.L. controlată de inculpat a obținut un folos de 1.267.741,4 lei, reprezentând profit net.

Compania Națională „Poșta Română” S.A s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 2.863.480 lei (prejudiciul cauzat prin săvârșirea abuzului în serviciu).

În cauză, a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatului Dumitru Daniel Neagoe.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.

Anterior, au fost trimise spre judecare alte șase dosare având ca obiect infracțiuni care au determinat prejudicii în dauna Companiei Naționale Poșta Română (vezi comunicatele nr. 251/VIII/3 din 13 octombrie 2009, nr. 687/VIII/3 din 15 decembrie 2010, nr. 1133/VIII/3 din 9 decembrie 2013, nr 1112/VIII/3 din 18 iunie 2015, 1814/VIII/3 din 19 noiembrie 2015 și 1332/VIII/3 din 01 noiembrie 2016). Până în acest moment, în trei dintre cele șase dosare s-au pronunțat decizii de condamnare definitivă.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE