DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 9 decembrie 2013
Nr. 1133/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați:
TOADER DAN-MIHAI, director general al C.N. Poșta Română S.A. la data faptelor, LEPĂDATU EMANOIL, director executiv economic al C.N. Poșta Română S.A. la data faptelor, MARINESCU ANDREI, director executiv dezvoltare strategică al C.N. Poșta Română S.A. la data faptelor și BĂRBULEȚ VASILE, șef Departament IT în C.N. Poșta Română S.A. la data faptelor, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă calificată

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În anul 2008, inculpații Toader Dan-Mihai, Lepădatu Emanoil, Marinescu Andrei, în calitate de directori și Bărbuleț Vasile, în calitate de șef departament, și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu în contextul organizării și a derulării achiziției și implementării unor produse informatice de la firma DataTech Business Solutions Ltd Cipru. Ca urmare, produsele au fost cumpărate la un preț supraevaluat de 12 ori, în lipsa fondurilor proprii aferente și fără îndeplinirea în totalitate a obligațiilor contractuale de către furnizor. Prin aceasta, a fost adusă patrimoniului C.N. Poșta Română S.A. o pagubă de 6.583.000 euro. De asemenea, prin activitatea lor, cei patru inculpați au contribuit la obținerea, de către firma Data Tech, a unui avantaj patrimonial constând în diferența dintre prețul de achiziție al produsului de la producătorul Computer Associates și prețul de vânzare către Poșta Română, respectiv suma de 6.083.000 euro.
În mod concret, Bărbuleț Vasile, Marinescu Andrei, Lepădatu Emanoil și Toader Dan Mihai, cu intenție, au contribuit la adoptarea unei proceduri de achiziție publică nelegale, sens în care au propus, respectiv au avizat și aprobat achiziția produselor software cu încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, întrucât s-a recurs la negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, deși nu erau întrunite condițiile specifice acestei proceduri, iar pe piața IT existau mai multe produse realizate de diverse companii care îndeplineau cerințele C.N. Poșta Română S.A. și, astfel, se impunea efectuarea achiziției prin licitație.
În realitate, nu a existat o negociere propriu-zisă cu reprezentanții companiei furnizoare care să ducă la diminuarea considerabilă a prețului produselor achiziționate, ci s-a urmărit doar întocmirea unor înscrisuri justificative în mod formal. Contractul avea în vedere achiziționarea unei cantități de produse mult mai mari decât necesarul real al companiei
La data de 29 iulie 2008, C.N. Poșta Română S.A. a încheiat contractul de furnizare cu Data Tech Business Solutions Ltd., în valoare de 6.583.000 euro, sumă ce urma a fi achitată în 6 rate eșalonate în perioada 1 iulie 2009 – 31 decembrie. Acesta a fost semnat de inculpații Toader Dan Mihai, în calitate de director general, Lepădatu Emanoil, în calitate de director executiv economic.
La data de 5 decembrie 2008, inculpații Toader Dan Mihai, Lepădatu Emanoil și Bărbuleț Vasile au confirmat în scris că serviciile contractate au fost prestate și acceptate. Referitor la acest aspect, Curtea de Conturi a constatat neîndeplinirea prevederilor contractuale în ceea ce privește implementarea serviciilor în termenul prevăzut în contract. Din probatoriu a reieșit că procesul de implementare a fost finalizat în perioada 2009-2010, iar activitatea a fost finalizată de specialiștii Compartimentului IT din C.N. Poșta Română S.A. și specialiști ai altei firme decât cea cu care a fost semnat contractul.
Achiziția a fost făcută în condițiile în care aceasta nu era inclusă în bugetul companiei pe anul 2008, acesta fiind modificat ulterior aprobării referatului privind achiziție.
C.N. Poșta Română S.A. a precizat că paguba suferită este în cuantum de 6.583.000 euro și că se constituie parte civilă.

În vederea recuperării prejudiciului, s-a dispus indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului, asupra bunurilor imobile și asupra sumelor de bani (lei sau valută) existente în conturile bancare aparținând inculpaților Toader Dan-Mihai, Lepădatu Emanoil, Marinescu Andrei și Bărbuleț Vasile, până la concurența sumei de 6.583.000 euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Sectorului 2 București.

Toader Dan-Mihai, Lepădatu Emanoil, Marinescu Andrei au mai foști trimiși în judecată în alte două cauze, mediatizate prin comunicatele 687 din data de 15 decembrie 2010 și 251 din 13 octombrie 2009.

Facem precizarea că această o etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 15 octombrie 2015