DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 15 decembrie 2010
Nr. 687/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

DAN MIHAI TOADER, președinte al Consiliului de Administrație și director general al Companiei Naționale Poșta Română S.A. (C.N.P.R.), în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru altul un avantaj patrimonial,
- stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu ocazia unei operațiuni comerciale,

LEPĂDATU EMANOIL, director economic executiv al C.N.P.R. S.A., în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de stabilire, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu ocazia unei operațiuni comerciale,

MARINESCU ANDREI, director executiv al Direcției de Dezvoltare Strategică al C.N.P.R. S.A., în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru altul un avantaj patrimonial,
- stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu ocazia unei operațiuni comerciale,

NAGY ZSOLT, fost ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru altul un avantaj patrimonial,

C. T. A., (...), în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru altul un avantaj patrimonial,

FOLFĂ IOAN, administrator la S.C. TOPCADEX 99 S.R.L., în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârșită în legătură cu o faptă de corupție.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada anilor 2005 – 2007, printr-un șir de acte nelegale, reprezentanții C.N.P.R. S.A. au contribuit la trecerea unui imobil din proprietatea publică a Statului Român în proprietatea privată a S.C. IMOPOST DEVELOPEMENTS S.A., demers în care au fost implicați și doi membri ai Guvernului României prin emiterea unui act normativ cu scopul de a „clarifica” situația juridică a terenului și a favoriza astfel S.C. IMOPOST DEVELOPMENTS S.A.
În această modalitate, statul român a fost prejudiciat cu suma de 8.619.787 euro.
S.C. IMOPOST DEVELOPEMENTS S.A. s-a constituit la data de 26 iulie 2005, fiind creată ca un parteneriat între C.N. Poșta Română S.A., S.C. PROCEMA S.A., S.C. COMNORD S.A. și două persoane fizice. Scopul constituirii S.C. IMOPOST DEVELOPMENTS S.A. este demolarea de către societate a clădirilor existente pe terenul din București, Calea Victoriei nr.133-135 și edificarea unui imobil cu funcțiuni multiple. La data de 19 iulie 2005, conducerea Poștei Române a aprobat ca imobilul din Calea Victoriei nr.133-135 să fie adus de C.N. Poșta Română S.A. ca aport în natură la capitalul social al societății nou înființate.
În tot acest demers s-a urmărit favorizarea concernului S.C. PROCEMA S.A. - S.C. COMNORD S.A. astfel că, la nivelul anului 2005, sprijinul acordat concernului s-a realizat concomitent pe două planuri: ignorarea faptului că imobilul din Calea Victoriei este bun proprietate publică a statului și subevaluarea acestuia.
Astfel, cu ocazia aportării imobilului la S.C. IMOPOST S.A., inculpații Toader Dan Mihai, Lepădatu Emanoil și Marinescu Andrei, în calitate de director general, director economic executiv și, respectiv, director al Direcției de Dezvoltare Strategică, au subevaluat imobilul din Calea Victoriei nr. 133 – 135, stabilind cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală a imobilului.
Trecerea efectivă a imobilului din patrimoniul Poștei Române în cel al IMOPOST trebuia însoțită de o evaluare a terenului astfel că firma inculpatului Folfă Ioan, S.C. TOPCADEX 99 S.R.L., a întocmit un Raport de evaluare a acestui teren, datat 21 iulie 2005, prin care a fost stabilită o valoarea imobiliară mult mai mică decât cea reală, diferența rezultată din subevaluare fiind de 3.652.244 euro. Având în vedere faptul că acest raport de evaluare trebuia întocmit de către un expert judiciar, iar Folfă Ioan nu avea această calitate, acesta a modificat raportul, a semnat în fals în locul unui expert din cadrul firmei sale și a aplicat ștampila acestuia de expert judiciar. Atât Folfă Ioan cât și expertul avuseseră anterior colaborări cu S.C. PROCEMA S.A. și S.C. COMNORD S.A. iar inculpatul Lepădatu Emanoil, în calitatea sa de președinte al comisiei de selecție a ofertelor pentru serviciile de evaluare, s-a asigurat că S.C. TOPCADEX 99 S.R.L. va realiza evaluarea terenului, pentru ca imobilul să fie evaluat de o firmă apropiată consorțiului și girând practic subevaluarea imobilului.
Având în vedere că exista un litigiu pe rolul Curții de Apel cu privire la dreptul de proprietate al Poștei Române asupra terenului, respectiv că făcea parte din categoria bunurilor proprietate publică ale statului și deci nu putea fi înstrăinat, inculpatul Nagy Zsolt, în calitatea sa de ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, a inițiat și a avizat proiectul unei hotărâri de guvern prin care să se clarifice acest aspect. Acest minister coordona activitatea Poștei Române în virtutea faptului că, până în anul 2006, statul român, prin Ministerul Comunicațiilor și Tehnologia Informației, era acționar unic al C.N.P.R., iar din anul 2006, acționar majoritar.
Inculpatul Zsolt Nagy a întocmit nota de fundamentare și proiectul H.G. nr.377/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.550/1996 privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul București, în administrarea Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. Prin această Hotărâre de Guvern s-a stabilit că „imobilul care face obiectul acestui act nu avea destinație publică și nu era afectat uzului sau interesului public” și se elimină cuvântul „publică” din H.G. 550/1996. Practic, Zsolt Nagy a inițiat o de hotărâre de guvern cu caracter retroactiv asupra dreptului de proprietate a imobilului din Calea Victoriei nr.133-135, în vederea promovării intereselor private ale consorțiului format din S.C. PROCEMA S.A. și S.C. COMNORD S.A.
La scurt timp, omologul său din cadrul (...), inculpatul C. T. A. a avizat acest proiect de hotărâre de guvern cu ignorarea opiniei specialiștilor din subordine care susținuseră că acest demers este ilegal.
Cei doi miniștri de resort au avizat acest proiect în regim de urgență, cu eludarea prevederilor legale ce reglementau procedura de avizare a actelor normative și a prevederilor legale care stabileau că trecerea unui imobil din proprietate publică în proprietatea privată a statului se putea face numai printr-o hotărâre care să prevadă expres acest lucru.
Cu toate acestea, la data de 25 aprilie 2007, Guvernul României a adoptat H.G. nr.377/2007 prin care s-a consfințit definitiv trecerea bunului în domeniul privat al statului. Prin aceasta S.C. IMOPOST DEVELOPMENTS S.A. a obținut un avantaj patrimonial constând în dreptul de proprietate asupra imobilului din Calea Victoriei, nr.133-135 și, în mod indirect, Consorțiul S.C. PROCEMA S.A. - S.C. COMNORD S.A. a obținut beneficiile rezultate în urma subevaluării imobilului cu ocazia aducerii ca aport la capitalul social al S.C. IMOPOST DEVELOPMENTS S.A.

Prejudiciul cauzat statului român prin înstrăinarea în mod ilegal a imobilului proprietate publică a statului român din Calea Victoriei nr.133-135 este în valoare de 8.619.787 euro, reprezentând valoarea de piață a terenului. Prejudiciul s-a raportat la valoarea terenului liber de construcții din care s-a scăzut costul demolării clădirii, întrucât clădirile existente pe teren au fost demolate de către S.C. IMOPOST S.A.

La data de 17 septembrie 2007, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a solicitat Președintelui României, în temeiul art.12,16 al.2 și art.19 din Legea 115/1999 republicată, privind responsabilitatea ministerială cererea privind începerea urmăririi penale față de Zsolt Nagy - ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației și C. T. A. - (...).
Prin cererea din data de 16 ianuarie 2008 a Președintelui României, adresată Ministrului Interimar al Justiției, s-a solicitat declanșarea procedurilor legale pentru urmărea penală a numiților Zsolt Nagy - fost ministrul al comunicațiilor și tehnologiei informației și C. T. A. - (...).

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 24 ianuarie 2014