increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
15 decembrie 2010
Nr. 687/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

DAN MIHAI TOADER, preşedinte al Consiliului de Administraţie şi director general al Companiei Naţionale Poşta Română S.A. (C.N.P.R.), în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial,
- stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu ocazia unei operaţiuni comerciale,

LEPĂDATU EMANOIL, director economic executiv al C.N.P.R. S.A., în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de stabilire, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu ocazia unei operaţiuni comerciale,

MARINESCU ANDREI, director executiv al Direcţiei de Dezvoltare Strategică al C.N.P.R. S.A., în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial,
- stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu ocazia unei operaţiuni comerciale,

NAGY ZSOLT, fost ministru al comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial,

CHIUARIU TUDOR – ALEXANDRU, fost ministru al justiţiei, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial,

FOLFĂ IOAN, administrator la S.C. TOPCADEX 99 S.R.L., în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârşită în legătură cu o faptă de corupţie.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada anilor 2005 – 2007, printr-un şir de acte nelegale, reprezentanţii C.N.P.R. S.A. au contribuit la trecerea unui imobil din proprietatea publică a Statului Român în proprietatea privată a S.C. IMOPOST DEVELOPEMENTS S.A., demers în care au fost implicaţi şi doi membri ai Guvernului României prin emiterea unui act normativ cu scopul de a „clarifica” situaţia juridică a terenului şi a favoriza astfel S.C. IMOPOST DEVELOPMENTS S.A.
În această modalitate, statul român a fost prejudiciat cu suma de 8.619.787 euro.
S.C. IMOPOST DEVELOPEMENTS S.A. s-a constituit la data de 26 iulie 2005, fiind creată ca un parteneriat între C.N. Poşta Română S.A., S.C. PROCEMA S.A., S.C. COMNORD S.A. şi două persoane fizice. Scopul constituirii S.C. IMOPOST DEVELOPMENTS S.A. este demolarea de către societate a clădirilor existente pe terenul din Bucureşti, Calea Victoriei nr.133-135 şi edificarea unui imobil cu funcţiuni multiple. La data de 19 iulie 2005, conducerea Poştei Române a aprobat ca imobilul din Calea Victoriei nr.133-135 să fie adus de C.N. Poşta Română S.A. ca aport în natură la capitalul social al societăţii nou înfiinţate.
În tot acest demers s-a urmărit favorizarea concernului S.C. PROCEMA S.A. - S.C. COMNORD S.A. astfel că, la nivelul anului 2005, sprijinul acordat concernului s-a realizat concomitent pe două planuri: ignorarea faptului că imobilul din Calea Victoriei este bun proprietate publică a statului şi subevaluarea acestuia.
Astfel, cu ocazia aportării imobilului la S.C. IMOPOST S.A., inculpaţii Toader Dan Mihai, Lepădatu Emanoil şi Marinescu Andrei, în calitate de director general, director economic executiv şi, respectiv, director al Direcţiei de Dezvoltare Strategică, au subevaluat imobilul din Calea Victoriei nr. 133 – 135, stabilind cu intenţie o valoare diminuată faţă de valoarea comercială reală a imobilului.
Trecerea efectivă a imobilului din patrimoniul Poştei Române în cel al IMOPOST trebuia însoţită de o evaluare a terenului astfel că firma inculpatului Folfă Ioan, S.C. TOPCADEX 99 S.R.L., a întocmit un Raport de evaluare a acestui teren, datat 21 iulie 2005, prin care a fost stabilită o valoarea imobiliară mult mai mică decât cea reală, diferenţa rezultată din subevaluare fiind de 3.652.244 euro. Având în vedere faptul că acest raport de evaluare trebuia întocmit de către un expert judiciar, iar Folfă Ioan nu avea această calitate, acesta a modificat raportul, a semnat în fals în locul unui expert din cadrul firmei sale şi a aplicat ştampila acestuia de expert judiciar. Atât Folfă Ioan cât şi expertul avuseseră anterior colaborări cu S.C. PROCEMA S.A. şi S.C. COMNORD S.A. iar inculpatul Lepădatu Emanoil, în calitatea sa de preşedinte al comisiei de selecţie a ofertelor pentru serviciile de evaluare, s-a asigurat că S.C. TOPCADEX 99 S.R.L. va realiza evaluarea terenului, pentru ca imobilul să fie evaluat de o firmă apropiată consorţiului şi girând practic subevaluarea imobilului.
Având în vedere că exista un litigiu pe rolul Curţii de Apel cu privire la dreptul de proprietate al Poştei Române asupra terenului, respectiv că făcea parte din categoria bunurilor proprietate publică ale statului şi deci nu putea fi înstrăinat, inculpatul Nagy Zsolt, în calitatea sa de ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, a iniţiat şi a avizat proiectul unei hotărâri de guvern prin care să se clarifice acest aspect. Acest minister coordona activitatea Poştei Române în virtutea faptului că, până în anul 2006, statul român, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiei, era acţionar unic al C.N.P.R., iar din anul 2006, acţionar majoritar.
Inculpatul Zsolt Nagy a întocmit nota de fundamentare şi proiectul H.G. nr.377/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.550/1996 privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. Prin această Hotărâre de Guvern s-a stabilit că „imobilul care face obiectul acestui act nu avea destinaţie publică şi nu era afectat uzului sau interesului public” şi se elimină cuvântul „publică” din H.G. 550/1996. Practic, Zsolt Nagy a iniţiat o de hotărâre de guvern cu caracter retroactiv asupra dreptului de proprietate a imobilului din Calea Victoriei nr.133-135, în vederea promovării intereselor private ale consorţiului format din S.C. PROCEMA S.A. şi S.C. COMNORD S.A.
La scurt timp, omologul său din cadrul Ministerului Justiţiei, inculpatul Chiuariu Tudor Alexandru a avizat acest proiect de hotărâre de guvern cu ignorarea opiniei specialiştilor din subordine care susţinuseră că acest demers este ilegal.
Cei doi miniştri de resort au avizat acest proiect în regim de urgenţă, cu eludarea prevederilor legale ce reglementau procedura de avizare a actelor normative şi a prevederilor legale care stabileau că trecerea unui imobil din proprietate publică în proprietatea privată a statului se putea face numai printr-o hotărâre care să prevadă expres acest lucru.
Cu toate acestea, la data de 25 aprilie 2007, Guvernul României a adoptat H.G. nr.377/2007 prin care s-a consfinţit definitiv trecerea bunului în domeniul privat al statului. Prin aceasta S.C. IMOPOST DEVELOPMENTS S.A. a obţinut un avantaj patrimonial constând în dreptul de proprietate asupra imobilului din Calea Victoriei, nr.133-135 şi, în mod indirect, Consorţiul S.C. PROCEMA S.A. - S.C. COMNORD S.A. a obţinut beneficiile rezultate în urma subevaluării imobilului cu ocazia aducerii ca aport la capitalul social al S.C. IMOPOST DEVELOPMENTS S.A.

Prejudiciul cauzat statului român prin înstrăinarea în mod ilegal a imobilului proprietate publică a statului român din Calea Victoriei nr.133-135 este în valoare de 8.619.787 euro, reprezentând valoarea de piaţă a terenului. Prejudiciul s-a raportat la valoarea terenului liber de construcţii din care s-a scăzut costul demolării clădirii, întrucât clădirile existente pe teren au fost demolate de către S.C. IMOPOST S.A.

La data de 17 septembrie 2007, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a solicitat Preşedintelui României, în temeiul art.12,16 al.2 şi art.19 din Legea 115/1999 republicată, privind responsabilitatea ministerială cererea privind începerea urmăririi penale faţă de Zsolt Nagy - ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi Chiuariu Tudor Alexandru - ministrul justiţiei.
Prin cererea din data de 16 ianuarie 2008 a Preşedintelui României, adresată Ministrului Interimar al Justiţiei, s-a solicitat declanşarea procedurilor legale pentru urmărea penală a numiţilor Zsolt Nagy - fost ministrul al comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi Chiuariu Tudor Alexandru - fost ministrul al justiţiei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 24 ianuarie 2014