increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 4 iulie 2013
Nr. 635/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ


Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna iunie 2013, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

HAGIU VIOLETA în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
- înșelăciune, în formă continuată,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
- participație improprie la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată,
- participație improprie la infracțiunea de fals intelectual, în formă continuată;

DULGHERU CRISTINEL în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- înșelăciune,
- participație improprie la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale,
- participație improprie la infracțiunea de fals intelectual.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anilor 2010 și 2011, inculpata Hagiu Violeta a depus la A.P.I.A. Centrul județean Tulcea, în numele PFA DULGHERU CRISTINEL, două cereri de acordare de subvenții agricole și, în susținerea acestora, atât sus-numita, cât și, ulterior, inculpatul Dulgheru Cristinel, au prezentat mai multe înscrisuri false (tabel centralizator al contractelor de arendă și adeverințe), în cuprinsul cărora era atestat, în mod nereal, faptul că solicitantul deține în arendă suprafața totală de 67 hectare teren arabil. În vederea justificării acestei suprafețe de teren, inculpata Hagiu Violeta a falsificat în prealabil și a depus la Primăria comunei Văcăreni, jud. Tulcea, în vederea înregistrării, un număr de 28 de contracte de arendare, pretins încheiate de către inculpatul Dulgheru Cristinel, în calitate de arendaș, cu diferite persoane fizice. Ulterior, pe baza declarațiilor celor doi inculpați și a existenței contractelor de arendare contrafăcute, funcționarii din cadrul Primăriei comunei Văcăreni au eliberat două adeverințe, din care rezulta că inculpatul Dulgheru Cristinel deține în arendă aceste terenuri.
În această modalitate, PFA DULGHERU CRISTINEL a obținut în mod injust suma totală de 211.139,84 lei (echivalentul a aproximativ 50.271 euro), reprezentând fonduri europene (FEGA și FEADR) și fonduri din bugetul național, sumă cu care APIA s-a constituit parte civilă în procesul penal.
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului Dulgheru Cristinel.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Măcin, județul Tulcea.2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

PÂRLOG ELENA, administrator la SC „EURO-ELMAR” SRL Popricani, județul Iași, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- înșelăciune,

RUSU DOINA și APETREI CONSELA, angajate la S.C. „EURO-ELMAR” SRL, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,

persoana juridică S.C. „EURO-ELMAR” S.R.L. Popricani, județul Iași, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- înșelăciune.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2007 – 2012, inculpata Pârlog Elena, în calitate de administrator al SC „EURO-ELMAR” SRL, a depus la A.P.I.A. – Centru zonal Iași, în numele firmei pe care o administra, un număr de cinci cereri pentru acordarea de subvenții agricole pe suprafață. În susținerea acestor cereri, Pârlog Elena a depus patru tabele centralizatoare în care era consemnat, în mod nereal, că SC „EURO-ELMAR” SRL deținea în arendă mai multe suprafețe de teren arabil în baza unor contracte de arendă din care unele erau întocmite în fals de inculpatele Apetrei Consela și Rusu Doina, angajate la aceeași firmă iar altele fuseseră reziliate prin acordul părților.
Ca urmare, SC „EURO-ELMAR” SRL a încasat în mod injust suma totală de 52.428,42 lei (echivalentul a aproximativ 13.041 euro), reprezentând fonduri F.E.G.A., F.E.A.D.R. și de la bugetul de stat.
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile și imobile deținute de SC „EURO-ELMAR” SRL, Pîrlog Elena și Apetrei Consela.

A.P.I.A. – Centru zonal Iași s-a constituit parte civilă în procesul penal cu întreaga sumă decontată SC „EURO-ELMAR” SRL în perioada 2007 – 2012.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Iași.3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

PROCA GIGI FĂNEL, primar al comunei Berevoești, județul Argeș în perioada 2004 – 2012, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori de declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- complicitate la infracțiunea de înșelăciune,
- trei infracțiuni de fals intelectual și

PROCA TRAIAN, persoană fără calitate specială, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori de declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- tentativă la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori de declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- înșelăciune,
- complicitate la două infracțiuni de fals intelectual.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 18 aprilie 2007, inculpatul Proca Traian a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Argeș o cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2007 și, în cuprinsul documentațiilor depuse pentru obținerea acestor subvenții, Proca Traian a menționat că exploatează o suprafață de pășune mai mare decât cea închiriată, atribuindu-și în mod fictiv calitatea de utilizator al pășunilor închiriate, deoarece aceste pășuni erau utilizate în mod legal de alte persoane fizice din comuna Berevoești. În susținerea cererii sale, Proca Traian a depus un contract de închiriere și un act adițional la acest contract, înscrisuri care conțin date nereale privind blocurile fizice și suprafețele de pășune închiriate.
Aceste documente au fost semnate, din partea Primăriei Berevoești, de către inculpatul Proca Gigi Fănel, în calitate de primar, pentru ca Proca Traian să poată justifica utilizarea suprafeței de 551,41 ha de pășune comunală. De asemenea, contractul de închirierea a fost încheiat din dispoziția primarului Proca Gigi Fănel, fără a avea la bază o hotărâre a Consiliului Local.
În această modalitate, inculpatul Proca Traian a încasat pe nedrept suma de 90.219,64 lei (echivalentul a 26.978,61 euro), reprezentând fonduri europene și fonduri de la bugetul de stat.
De asemenea, la data de 15 mai 2008, inculpatul Proca Traian a mai completat și depus la APIA Argeș o cerere, aferentă campaniei din 2008, menționând o suprafață de pășune mai mare decât cea închiriată de la Primăria Berevoești, în condițiile în care suprafețele menționate erau utilizate de alte persoane din comună. De această dată, Proca Traian a prezentat un alt contract de închiriere, care conține date nereale, încheiat în anul 2008 cu Primăria Berevoești. Acest contract a fost semnat de Proca Traian și de Proca Gigi Fănel, în calitate de primar al comunei Berevoești.
Având în vederea că funcționarii APIA au constatat aceste nereguli, inculpatul Proca Traian nu a mai încasat suma solicitată cu titlu de subvenție.
În plus, la data de 16 martie 2009, inculpatul Proca Gigi Fănel a dispus încheierea și a semnat, în calitate de primar, un alt contract de închiriere a pășunii comunale cu o persoană fizică, menționând suprafețe de teren mai mari decât cele închiriate în fapt.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Argeș s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 65.520,04 lei. În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile aparținând celor doi inculpați.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Câmpulung.4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a inculpatei LALĂU SILVIA COSMINA, administrator de fapt la SC DA VINCI SRL Sibiu, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2009 – 2010, inculpata Lalău Silvia Cosmina, în calitate de administrator de fapt al SC DA VINCI SRL Sibiu, în scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale datorate statului, a înregistrat în contabilitatea acestei societăți comerciale cheltuieli care nu au la bază operațiuni economice reale, respectiv achiziții fictive de la o firmă care era inactivă și în faliment.
În această modalitate, bugetul statului a fost prejudiciat cu suma de 8.286.631 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA.
Agenția Națională de Administrare Fiscală, reprezentat de Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Sibiu s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 8.286.631 lei (echivalentul a aproximativ 1.968.320 euro), reprezentând impozit pe profit și TVA, precum și majorări și penalități de întârziere aferente. În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil aparținând inculpatei Lalău Silvia Cosmina.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Sibiu.5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a inculpatului TECȘAN ȘTEFAN, administrator al SC TAB IDEAL TEXTILE SRL București, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, inculpatul Tecșan Ștefan, în calitate de administrator al SC TAB IDEAL TEXTILE SRL București (având ca obiect comerțul cu produse textile), a înregistrat în contabilitatea acestei firme vânzări către anumiți agenți economici, la prețuri mult mai mici decât cele de piață, în scopul diminuării obligațiilor fiscale.
Prejudiciul minim estimat provocat bugetului de stat este de 4.185.113,70 lei (echivalentul a 1.001.245,85 euro), reprezentând impozit pe profit și TVA.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul București.6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților

CORLECIUC OVIDIU, primar al comunei Vorniceni, județul Botoșani, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de
- folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene;
- înșelăciune;
- abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;

URSU IRINA ELENA, asociat unic și administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;
- complicitate la înșelăciune, în formă continuată;

DÎRLEA LUIZA RAMONA, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;
- complicitate la înșelăciune.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, inculpatul Corleciuc Ovidiu, în calitate de manager de proiect și primar al comunei Vorniceni, județul Botoșani, pentru justificarea avansului și a plății finale din finanțarea proiectului „Îmbunătățirea capacității de planificare strategică a autorităților administrației publice locale din comuna Vorniceni, jud. Botoșani”, a depus la autoritatea de management, documente fictive privind contractele încheiate pentru implementarea proiectului cu două societăți comerciale, obținând în mod nejustificat suma de 69.695,25 lei provenind din fonduri europene.
Astfel, inculpatul Corleciuc Ovidiu, beneficiind de ajutorul inculpatelor Ursu Irina Elena și Dîrlea Luiza Ramona, administratori ai celor două societăți comerciale, a depus documente fictive privind procedura de achiziție a serviciilor de consultanță în vederea obținerii finanțării, a serviciilor de consultanță în managementul proiectului finanțat și a serviciilor de consultanță pentru procedurile de achiziție ce au fost încheiate cu societatea comercială administrată de inculpata Ursu Irina Elena, precum și înscrisuri care atestau instruirea și evaluarea de către o altă societate comercială administrată de inculpata Dîrlea Luiza Ramona a unui număr de 20 persoane în cadrul modulului „Planificare Strategică” și a 10 persoane în cadrul modulului „Managementul Politicilor Publice”.
De asemenea, pe parcursul derulării contractului de finanțare nerambursabilă, inculpatul Corleciuc Ovidiu în calitate de manager de proiect a depus la autoritatea de management documente care atestau în mod nereal că a fost respectată procedura de achiziție a serviciilor de consultanță și de instruire specializată a grupului țintă, inducându-i în acest fel în eroare pe reprezentanții Autorității de management și obținând în mod nejustificat de la bugetul de stat suma de 29.316,85 lei.
Ulterior, având în vedere că autoritatea de management a sistat plățile în cadrul proiectului, inculpatul Corleciuc Ovidiu, în calitate de primar al comunei Vorniceni a dispus achitarea ilegală din bugetul local al Primăriei comunei Vorniceni a sumei de 168.909,9 lei, către cele două societăți comerciale, deși cunoștea faptul că beneficiarul contractului nu a executat activitățile la care se obligase prin clauzele contractuale, nu a realizat obiectivul proiectului, iar procedura de achiziție a serviciilor a fost viciată.
Sumele precizate mai sus, reprezintă contravaloarea unor activități ce nu au fost prestate de către cele două societăți comerciale care s-au aflat în relații contractuale cu Primăria Vorniceni și au fost încasate în mod nejustificat de către acestea, reprezentând avantaje patrimoniale pentru aceste societăți.

În cauză, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile deținute de inculpatul Corleciuc Ovidiu.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Botoșani, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.7. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților
ACHIȚENEI ION, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată și înșelăciune în formă continuată;
ACHIȚENEI LUCIAN DUMITRU și ACHIȚENEI BOGDAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată și tentativă la înșelăciune în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2008 – 2010, inculpatul Achițenei Ion, în calitate de fermier, în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale, a depus în mai multe rânduri la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (A.P.I.A.) – Centrul Local Săveni, documente și declarații false, cu scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de sprijin pe suprafață pentru campaniile din anii 2008, 2009 și 2010, obținând pe nedrept, de la A.P.I.A., fonduri europene și naționale în sumă totală de 60.770 lei.
În cursul anului 2010, inculpații Achițenei Lucian Dumitru și Achițenei Bogdan, în calitate de fermieri, au depus în mai multe rânduri la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (A.P.I.A.) – Centrul Local Săveni, documente și declarații false, cu scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de sprijin pe suprafață pentru campania din anul 2010, modalitate prin care aceștia ar fi putut obține pe nedrept fonduri europene nerambursabile.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Botoșani.În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE