increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 515/A/04.04.2017, Curtea de Apel București – Secția I penală a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpații TOPRAK MEHMET NADIR și OZTURK SELAHATTIN, la data faptelor administratori ai S.C. MATREND CASTOR S.R.L., la o pedeapsă de 6 ani închisoare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei, cât și pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a exercita o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.
Condamnă pe inculpata SC Matrend Castor SRL la plata a 400.000 lei amendă penală pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată. De asemenea, aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice.
Obligă în solidar inculpații Toprak Mehmet Nadir, Ozturk Selahattin și SC Matrend Castor SRL la plata sumei de 6.236.234,88 lei la care se adaugă accesoriile (dobânzi și penalități) până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de daune materiale către partea civilă.

DEFINITIVĂActualizare (07.09.2020):

În cauza penală de mai sus s-a dispus redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate și prin decizia penală nr. 739/A din 31.07.2020, Curtea de Apel București a dispus condamnarea inculpatului OZTURK SELAHATTIN, la o pedeapsă de 4 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcțiile de administrator, director sau reprezentant legal într-o societate comercială, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Reduce cuantumul daunelor materiale la 3.827.017 lei la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii (majorări, penalități, dobânzi) calculate, conform Codului de procedură fiscală, de la data când obligația a devenit scadentă și până la data executării integrale a plății.
Dispune înregistrarea, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a mențiunilor cuvenite la Oficiul National al Registrului Comerțului.
Obligă pe inculpatul Ozturk Selahattin la plata sumei de 6.000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.

DEFINITIVĂ

Inculpatul Ozturk Selahattin împreună cu inculpații Toprak Mehmet Nadir și S.C. Matrend Castor S.R.L. au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție la data de 09 octombrie 2014, vezi comunicat 1594/VIII/3 din 10 noiembrie 2014 (comunicatul nr. 7).

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 10 noiembrie 2014