increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 20 decembrie 2016
Nr. 1532/VIII/3

COMUNICAT


În cauza mediatizată prin comunicatele 238/VIII/3/7.03.2016, 314/VIII/3/17.03.2016 și 360/VIII/3/25.03.2016, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată:

sub control judiciar pe cauțiune, a inculpatului

ADAMESCU DAN GRIGORE, președinte al Consiliului de Supraveghere al SC Asigurare Reasigurare Astra SA și administrator în fapt al SC The Nova Group Investments Romania SA și SC Epsilon Estate Provider SR, la data faptelor, cu privire la săvârșirea a infracțiunilor de:
- abuz în serviciu în formă calificată
- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (două infracțiuni),
- spălare a banilor;

în stare de libertate, a inculpaților:

TONCESCU ANGELA, la data faptelor președinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (actuala Autoritate de Supraveghere Financiară) pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit;
BALTĂ TUDOR și BUZOIANU CONSTANTIN, la data faptei vicepreședinți ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
CONSTANTINESCU DAN, POPA DANIELA, MOLDOVEANU CORNELIU - SILVIU, membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
RUSE ANABELLA, director general al Direcției Generale Autorizări din cadrul Comisiei de Supraveghere al Asigurărilor;
NEMEȘ MARINELA, director general al Direcției Generale Juridice din cadrul Comisiei de Supraveghere al Asigurărilor;
IVAN CARMEN-GABRIELA, director general al Direcției Generale Stabilitate Financiară și Actuariat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
ultimii 8 menționați pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul Adamescu Dan Grigore, președinte al Consiliului de Supraveghere al Societății de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., în perioada 2011-2013, a administrat în mod defectuos societatea ASTRA, în scopul obținerii unor avantaje personale sau în favoarea grupului de firme afiliate. Administrarea defectuoasă a constat în utilizarea unor practici/metode ilegale pentru a cosmetiza situația financiară a societății ASTRA, măsuri de natură să acopere activitatea infracțională, dar care, în subsidiar, au determinat și alterarea gravă a mecanismelor de funcționare a pieței interne a asigurărilor.

Activitatea infracțională s-a desfășurat și în contextul în care anumite persoane din conducerea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, au făcut demersuri pentru a-l favoriza pe inculpatul Adamescu Dan Grigore.

În perioada 2011-2013, inculpatul Adamescu Dan Grigore, în calitate de reprezentant, în fapt și în drept, al Societății de Asigurare Reasigurare Astra SA, cu încălcarea unor dispoziții din Codul fiscal și a legislației aplicabile pieței asigurărilor și reasigurărilor, a efectuat o serie de demersuri păguboase pentru societate, în sensul că a lipsit-o de lichiditățile necesare desfășurării activității de asigurare; de asemenea, raportările distorsionate făcute i-au împiedicat pe reprezentanții ASF să supravegheze activitatea ASTRA, astfel încât să asigure protecția asiguraților și să contribuie la menținerea stabilității pieței asigurărilor. Drept urmare, societatea ASTRA a intrat în procedura administrării speciale și ulterior în faliment, paguba produsă patrimoniului acesteia fiind în sumă de 795.387.999 lei.

Concret, acțiunile păguboase ale acestuia au constat în aceea că:
- a dispus acordarea de împrumuturi societăților afiliate, în sumă de 105.999.859 lei (reprezentând împrumut nerestituit), fără a manifesta vreun interes în evaluarea riscului de credit și fără să ia măsuri prudențiale, astfel încât să fie protejate resursele financiare ale societății de asigurare ASTRA;
- a dispus semnarea unui contract de cesiune prin care societatea ASTRA SA, în calitate de cesionar, s-a obligat să plătească integral datoria unei firme către o bancă, în condițiile în care firma respectivă era în procedură de faliment. De menționat este faptul că firma respectivă făcea parte din grupul firmelor afiliate societății ASTRA. Datoria respectivă era de 1.594.564,89 euro și 10.000 USD, la care se adauga o dobândă anuală de 6%. În cadrul procedurii de faliment a firmei, societatea ASTRA a încasat doar suma de 358.768 lei.

Într-un alt context, în perioada iunie-iulie 2011, inculpatul Adamescu Dan Grigore, în calitate de reprezentant, în fapt și în drept, al SC EPSILON ESTATE PROVIDER SA, a folosit suma de 68.322.510 lei la achiziționarea unor acțiuni, reprezentând 17% din capitalul social al Societății ASTRA SA. Această sumă provenea chiar din lichiditățile societății de asigurare ASTRA SA. Inculpatul Adamescu Dan Grigore a ascuns însă proveniența banilor prin simularea unor contracte de împrumut acordate unei alte societăți controlate de acesta (Medien Holding).

La data de 21 iunie 2011, la cererea lui Adamescu Dan Grigore, conducerea Comisiei de Supraveghere al Asigurărilor a aprobat intenția societății EPSILON ESTATE PROVIDER SRL de a achiziționa un pachet de acțiuni Astra SA., deși SC EPSILON ESTATE PROVIDER SRL nu îndeplinea condițiile financiare pentru a deveni acționar semnificativ la o societate de asigurări.

Achiziționarea pachetului de acțiuni a fost aprobată de inculpații Toncescu Angela - președinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (actuala A.S.F.), Baltă Tudor și Buzoianu Constantin - vicepreședinți ai Consiliului de Supraveghere a Asigurărilor, Constantinescu Dan, Popa Daniela și Moldoveanu Corneliu – Silviu - membri ai Consiliului de Supraveghere a Asigurărilor, Ruse Anabella - director general al Direcției Generale Autorizări din cadrul Comisiei de Supraveghere al Asigurărilor, Nemeș Marinela - director general al Direcției Generale Juridice din cadrul Comisiei de Supraveghere al Asigurărilor și Ivan Carmen-Gabriela - director general al Direcției Generale Stabilitate Financiară și Actuariat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Aceștia, deși cunoșteau că SC EPSILON ESTATE PROVIDER SA nu îndeplinea condițiile pentru a deveni acționar semnificativ la o societate de asigurare, au aprobat acest lucru, respectiv au întocmit nota de aprobare a intenției de a deveni acționar semnificativ.

Cum societatea de Asigurare Reasigurare Astra SA a fost lipsită de o parte din lichiditățile necesare desfășurării activității de asigurare-reasigurare, Adamescu Dan Grigore și o altă persoană au transferat, în mod fictiv, riscurile de reasigurare către Panamerican Re (societate înființată și înregistrată într-un paradis fiscal în acest scop) și, pe cale de consecință, au distorsionat raportarea poziției, a performanței financiare și a indicatorilor de prudențialitate (marja de solvabilitate și coeficientul de lichiditate). Astfel, s-a creat aparența de conformitate la regulile de prudențialitate în vigoare, ceea ce a permis subscrierea în continuare de polițe al căror risc nu era acoperit, nici din resurse proprii, nici prin programe adecvate de reasigurare.
Adamescu Dan Grigore și cealaltă persoană au obținut un folos necuvenit, constând în preluarea pachetului de acțiuni de către un acționar (pe care îl controlau) cu o situație financiară care nu îi permitea să își onoreze obligațiile patrimoniale și nici să asigure premisele pentru susținerea activității ASTRA din surse proprii, în cazul în care situația financiară a acesteia se deteriora, fapt care s-a reflectat ulterior în dificultățile financiare ale ASTRA.

Inculpatul Adamescu Dan Grigore în calitate de reprezentant, în fapt și în drept, al Societății de Asigurare Reasigurare Astra SA, la data de 14.08.2008, a solicitat și obținut de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA )(actuala Autoritate de Supraveghere Financiară), luarea în calculul marjei de solvabilitate disponibile, ca rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor deținute la o altă societate de asigurare, a sumei de 118.342.090,30 lei, în vederea îmbunătățirii artificiale a indicatorilor de prudențialitate. În lipsa acesteia, s-ar fi impus capitalizarea reală a societății ASTRA pentru a nu se ajunge la intrarea în insolvență a acesteia.
În acest sens, inculpata Toncescu Angela, în calitate de președinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (actuala Autoritate de Supraveghere Financiară), care a emis o adresă prin care a acceptat solicitarea făcută în acest sens de reprezentanții Societății de Asigurare Reasigurare Astra SA.

Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA SA a declarat că se constituie parte civilă în cauză cu suma provizorie de 788.978.853,37 lei.

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a declarat că se constituie parte civilă în cauză cu suma totală de 714.089.825,66 lei

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a arătat că prin faptele inculpaților cercetați în prezenta cauză, la nivelul SAR ASTRA SA au fost reținute, de către ASF, încălcări grave ale legislației speciale privind activitatea de asigurare și supraveghere a asigurărilor ce au condus la premisele declarării falimentului societății.
De asemenea, s-ar fi cauzat și o tulburare semnificativă a bunului mers al CSA (actual ASF), ca organism cu atribuții de supraveghere a societăților de asigurare, constând în periclitarea protecției asiguraților și a stabilității pieței asigurărilor, având în vedere dificultățile financiare majore constatate la nivelul SAR ASTRA SA și măsurile fără precedent care au fost dispuse de către autoritate.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București cu propunerea de a se menține măsura preventivă a controlului judiciar pe cauțiune față de inculpatul Adamescu Dan Grigore, precum și a sechestrului asigurător, până la concurența sumei de 857.301.363 lei asupra unor acțiuni și părți sociale pe care inculpatul Adamescu Dan Grigore le deține la diferite societăți comerciale.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.Actualizare (28.05.2019):

Prin decizia 166/2019 din 07 mai 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului ADAMESCU DAN GRIGORE, ca urmare a decesului acestuia.
Lasă nesoluționată acțiunea civilă exercitată în cauză de părțile civile Societatea Comercială de Asigurare Reasigurare Astra SA - în faliment - prin lichidator judiciar KPMG R. SPRL, Fondul de Garantare a Asiguraților și Autoritatea de Supraveghere Financiară în contradictoriu cu inculpatul Adamescu Dan Grigore.
Anterior, la data de 25 iunie 2018, Curtea de Apel București a dispus disjungerea cauzei cu privire la inculpatul Adamescu Dan Grigore, atât sub aspectul laturii penale, cât și sub aspectul laturii civile a cauzei.
Față de ceilalți inculpați, judecarea cauzei continuă până la soluționare.

DEFINITIVĂ


Actualizare (11.06.2021):

Prin decizia penală nr. 137/A din 05.05.2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus achitarea inculpaților TONCESCU ANGELA, BALTĂ TUDOR, BUZOIANU CONSTANTIN, CONSTANTINESCU DAN, POPA DANIELA, MOLDOVEANU CORNELIU – SILVIU, RUSE ANABELLA, NEMEȘ MARINELA și IVAN CARMEN-GABRIELA, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală ori nu au fost săvârșite cu vinovăția prevăzută de lege.
Obligă apelantele inculpate Ivan Carmen-Gabriela, Ruse Anabella și Nemeș Marinela la plata a câte 1.000 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare către stat la instanța de apel.

DEFINITIVĂ

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE