increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 1758/A din 23.11.2016, Curtea de Apel București a hotărât următoarele:

1. Condamnă pe inculpatul NECOLAICIUC MIHAI, director general al Companiei Naționale a Căilor Ferate Române (CN CFR) în perioada iulie 2000 – octombrie 2003, la o pedeapsă de 8 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave și infracțiunea de utilizare a creditelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, ambele în formă continuată.

2. Condamnă pe inculpata OLĂERU VIORICA, director al Direcției Economice a C.N. CFR S.A. în perioada noiembrie 2001 - octombrie 2003, la o pedeapsă de 5 ani și 6 luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave și infracțiunea de utilizare a creditelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, ambele în formă continuată.

3. Condamnă pe inculpatul COSTEA OCTAVIAN, consilier juridic în cadrul Direcției Comerciale a C.N. CFR S.A. (ianuarie 2001 - ianuarie 2004), la o pedeapsă de 3 ani și 6 luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

4. Condamnă pe inculpatul VLĂDUȚ DRAGOȘ VASILE, șef al Serviciului Aprovizionare a C.N. CFR S.A. (în perioada noiembrie 2001 - februarie 2003), la o pedeapsă de 3 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

5. Condamnă pe inculpata MATEI MARIA ANA, director al Direcției Comerciale în perioada decembrie 2000-aprilie 2001, director al Direcției Economice în perioada aprilie - noiembrie 2001, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

6. Condamnă pe inculpatul VLĂDUȚ ILIE, planificator principal în perioada 1998-2001 și, ulterior, inspector de specialitate până în anul 2003, ambele funcții fiind în cadrul Serviciului Aprovizionare din subordinea Direcției Comerciale, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și interzicerea, pe o perioadă de 4 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

7. Condamnă pe inculpatul NICOLAE ALEXANDRU, director al Bazei de Aprovizionare Basarab și director al Bazei de Aprovizionare Basarab și coordonator achiziții al Serviciului Aprovizionare, la data faptelor, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani și interzicerea, pe o perioadă de 4 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

8. Condamnă pe inculpații ILIUȘCĂ MARIUS și NICULA OVIDIU LUCIAN, administrator al SC General Invest SRL Cluj Napoca, la câte o pedeapsă de 4 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 4 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-au folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

9. Condamnă pe inculpatul GHEORGHIU ANDREI BOGDAN, asociat și administrator la S.C. ROMTEHNO INVENT S.A., la data faptei, la o pedeapsă de 4 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

10. Condamnă pe inculpații GAȘPAR ADRIAN VIOREL și CREȘTIN DUMITRU, asociați și administratori la S.C. ROMTEHNO INVENT S.A., la data faptei, la câte o pedeapsă de 2 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-au folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

Încetează procesul penal pornit împotriva inculpaților MISIR MIHAIL GABRIEL și ȚOLEA ADRIAN pentru infracțiunile reținute în sarcina lor.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Matei Maria Ana, va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. Sector 5 București sau Administrația Domeniului Public Sector 6 București.

Obligă pe următorii inculpați la plata de despăgubiri civile către partea civilă, Societatea Națională a Căilor Ferate Române, după cum urmează:
- pe inculpații Necolaiciuc Mihai, Olăeru Viorica, Matei Maria Ana, Costea Octavian, Vlăduț Ilie, Vlăduț Dragoș Vasile și Nicula Ovidiu Lucian, în solidar, la plata sumei de 10.616.634,14 lei (ron) către partea civilă;
- pe inculpații Necolaiciuc Mihai, Olăeru Viorica, Vlăduț Ilie și Vlăduț Dragoș Vasile, în solidar, la plata sumei de 2.957.732, 20 lei (ron) către partea civilă;
- pe inculpații Necolaiciuc Mihai, Olăeru Viorica, Vlăduț Ilie și Vlăduț Dragoș Vasile, în solidar, la plata sumei de 1.075.517,74 lei (ron) către partea civilă;
- pe inculpații Necolaiciuc Mihai, Olăeru Viorica și Costea Octavian, în solidar, la plata sumei de 12.756.757,52 lei (ron) către partea civilă;
- pe inculpații Necolaiciuc Mihai, Olăeru Viorica, Iliușcă Marius și Costea Octavian, în solidar, la plata sumei de 3.464.095,95 lei (ron) către partea civilă;
- pe inculpații Necolaiciuc Mihai și Olăeru Viorica, în solidar, la plata sumei de 13.450.418,69 lei (ron) către partea civilă;
- pe inculpații Necolaiciuc Mihai, Olăeru Viorica și Vlăduț Ilie, în solidar, la plata sumei de 10.697.477 lei (ron) către partea civilă;
- pe inculpații Necolaiciuc Mihai, Olăeru Viorica, Vlăduț Dragoș Vasile și Nicolae Alexandru, în solidar, la plata sumei de 7.162.808,03 lei (ron) către partea civilă;
- pe inculpații Necolaiciuc Mihai, Olăeru Viorica, Vlăduț Dragoș Vasile, Vlăduț Ilie și Nicolae Alexandru, în solidar, la plata sumei de 6.190.121,16 lei (ron) către partea civilă;
- pe inculpații Necolaiciuc Mihai și Olăeru Viorica, în solidar, la plata sumei de 29.952.373,60 lei (ron) către partea civilă și
- pe inculpații Necolaiciuc Mihai și Olăeru Viorica, în solidar, la plata sumei de 3.530.653,38 lei (ron) către partea civilă.

Obligă pe inculpatul Necolaiciuc Mihai la plata sumei de 7.241.515,93 lei (ron) către partea civilă, Ministerul Transporturilor, cu titlu de despăgubiri civile.

Constată că inculpații Gașpar Adrian Viorel și Creștin Dumitru au plătit suma de 4.862.300 lei, achitând integral prejudiciul creat părții civile C.N. CFR S.A. (relația cu S.C. Rom Tehno Invent S.A.).

Dispune confiscarea sumelor de câte 41.170 lei de la inculpații Gașpar Adrian Viorel, Creștin Dumitru și Gheorghiu Andrei Bogdan.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție la datele de 01 februarie 2008, 24 iunie 2008, 12 februarie 2009 și 01 noiembrie 2012, vezi comunicatele 21/VIII/3 din 01 februarie 2008, 165/VIII/3 din 24 iunie 2008, 27/VIII/3 din 16 februarie 2009 și 813/VIII/3 din 05 noiembrie 2012.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 05 noiembrie 2012
comunicate de presă din 24 iunie 2008
comunicate de presă din 01 februarie 2008
comunicate de presă din 16 februarie 2009