increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 685 din 13.05.2015, Curtea de Apel Bucureşti a hotărât următoarele:

1.Condamnă pe inculpata CHIRCAN DIANA-CAMELIA, reprezentant legal al Întreprinderii Individuale „Chircan Diana-Camelia”, la data faptei, la o pedeapsă de un an şi 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi interzicerea, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcţie care presupune exercitarea dreptului de administrare într-o societate comercială, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

2.Condamnă pe inculpatul GOGOANĂ IONEL, administrator al S.C. Eurofond S.R.L., la data faptei, la o pedeapsă de un an şi 4 luni închisoare şi interzicerea, atât pe timpul, cât şi pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și de a ocupa o funcţie care presupune exercitarea dreptului de administrare într-o societate comercială, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

3.Condamnă pe inculpata Întreprinderea Individuală „Chircan Diana-Camelia” la pedeapsa de 50.000 lei amendă şi la pedeapsa complementară constând în dizolvarea acesteia, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

4.Condamnă pe inculpata S.C. EUROFOND S.R.L. la pedeapsa de 50.000 lei amendă şi la pedeapsa complementară constând în suspendarea activităţii pe o perioadă de 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Chircan Diana-Camelia va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Comunei Buzescu sau Primăriei Comunei Plosca, jud. Teleorman.

În cazul inculpaţilor Chircan Diana-Camelia şi Gogoană Ionel, instanța a ținut cont la stabilirea pedepsei, de prevederile articolului privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei, potrivit căruia, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.

Obligă pe inculpata Întreprinderea Individuală Chircan Diana-Camelia, să restituie cea de-a doua tranşă, în cuantum de 71.112 lei către partea civilă Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Obligă, în solidar, pe inculpaţii persoane fizice şi juridice: Chircan Diana-Camelia, Gogoană Ionel, S.C. Eurofond S.R.L. şi Întreprinderea Individuală Chircan Diana-Camelia la plata către partea civilă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fostă Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) a sumei de 106.668 lei cu titlu de daune materiale, sumă actualizată la data plăţii.
Dispune desfiinţarea celor două înscrisuri false, folosite la săvârşirea infracţiunilor.

DEFINITIVĂ

Inculpaţii au fost trimişi în judecată de către Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie la data de 21 octombrie 2014, vezi comunicat 1594/VIII/3 din 10 noiembrie 2014.


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 10 noiembrie 2014