increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 19 ianuarie 2015
Nr. 100/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureş au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

NAGY ANDRAS și MARIȘ ANGELA, la data faptelor primar al municipiului Reghin, respectiv economist în cadrul Primăriei Reghin, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu,

RÎNJA IONEL, ASZALOS GAVRIL, UNGUREANU MIRCEA, SZOKE ŞTEFAN, CENGHER RODICA, membri ai comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul Primăriei Reghin, la data săvârșirii faptei și BADIU OVIDIU-VASILE, jurist în cadrul aceleiași instituții publice, la data faptei, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, în forma complicității.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 15 mai 2006, la inițiativa inculpatului Nagy Andras, în calitate de primar al Municipiului Reghin, a avut loc o şedinţă extraordinară a Consiliului Local Reghin, ocazie cu care a fost adoptată o hotărâre privind aprobarea unei licitaţii publice deschise şi a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru obiectivul „Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public existent din municipiul Reghin şi întreţinerea pe perioada de finanţare”.
În data de 11 iulie 2006, inculpatul Nagy Andras, în calitate de președinte al Comisiei de evaluare a ofertelor, alături de ceilalți inculpați, membri ai aceleiași comisii, după ședințele de verificare a ofertelor, au întocmit şi semnat procesul - verbal de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică.
În urma analizării ofertelor, comisia a calculat punctajele obţinute de fiecare participant şi a hotărât adjudecarea respectivului contract de achiziție publică de lucrări în favoarea unei asocieri mascate a două firme, contrar prevederilor din Documentaţia Pentru Elaborarea și Prezentarea Ofertei(DEPO).
Respectivul contract a fost avizat și semnat ulterior și de inculpatul Badiu Ovidiu-Vasile, în calitate de jurist al primăriei Reghin, care a apreciat că nu există nici un fel de nereguli din punct de vedere juridic.
Pe baza acestui contract, societatea comercială câștigătoare a licitației a emis facturi fiscale lunare cu valori aferente ratelor, primăria Reghin efectuând plăți nedatorate în valoare de 702.821,22 lei, sumă ce reprezintă prejudiciu pentru instituția publică și în același timp un folos necuvenit pentru firma respectivă.

Concret, inculpații nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu, în sensul că:
- nu au analizat în profunzime documentele depuse de către ofertanți, menționând eronat în procesele verbale încheiate cu acea ocazie că, unul dintre aceștia este o asociere de firme, fapt total neadevărat,
- nu au analizat în întregime propunerea financiară a firmei câștigătoare a licitației, în care era menționat faptul că ratele lunare se vor modifica anual cu rata inflației (dar nu mai puțin de 5%/an), propunere inclusă în contractul de execuție a lucrărilor, contrar prevederilor din DEPO, unde era clar precizat că „Nu se acceptă actualizarea preţului contractului”,
- nu au constatat erorile aritmetice din propunerea financiară a firmei câștigătoare a licitației în care era menționat că rata lunară este de 11.043 EUR +TVA, în loc de 7.081,34 EUR + TVA, motiv pentru care aveau dreptul să ceară corectarea lor, iar în caz de neacceptare de către ofertant, trebuiau să respingă oferta ca fiind necorespunzătoare,
- nu au constatat lipsa propunerii de contract aferent acestei achiziţii publice (conform prevederilor legale), dând astfel posibilitatea inculpaților care au semnat contractul de execuție de lucrări să insereze în cuprinsul acestuia clauze interpretabile în favoarea executantului și în defavoarea Primăriei Reghin, respectiv clauze contrare prevederilor din DEPO.

În cauză, procurorii au dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Nagy Andras, Badiu Ovidiu-Vasile, Szoke Ştefan, Ungureanu Mircea și Rînja Ionel.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Mureș, cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.

Amintim că au mai fost trimişi în judecată pentru fapte similare următorii: NAGY ANDRAS, UNGUREANU MIRCEA RÎNJA IONEL, ASZALOS GAVRIL (comunicat nr 8 din 2 aprilie 2009, şi BADIU OVIDIU-VASILE (comunicat nr. 1161 din 12 decembrie 2013).

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE