DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 15 decembrie 2014
Nr. 1808/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați care, la data faptelor, erau în componența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP):

BICA ALINA MIHAELA, în stare de arest preventiv, secretar de stat și reprezentanta Ministerului Justiției în cadrul Comisiei Centrale de Despăgubiri,

DUMITREAN CRINUȚA, în stare de arest preventiv, președinte ANRP și președinta Comisiei Centrale de Despăgubiri,

DIACOMATU SERGIU IONUȚ, sub control judiciar, vicepreședinte ANRP,

TEODORESCU CĂTĂLIN FLORIN, sub control judiciar, actualmente deputat în Parlamentul României,

BACIU REMUS VIRGIL (condamnat definitiv la pedeapsa de 5 ani pentru corupție în altă cauză),

VASILESCU OANA, sub control judiciar, jurist, șef birou în cadrul Ministerului Justiției,

BOGDAN DRAGOȘ GEORGE, în stare de arest preventiv,

ALEXANDRU LĂCRĂMIOARA, în stare de arest preventiv,

Toți, pentru comiterea unei infracțiuni de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților

NUȚIU EMIL, în stare de arest preventiv, evaluator

GHEORGHE STELIAN, sub control judiciar, om de afaceri, beneficiar al despăgubirii,

Ambii, pentru comiterea unei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 15 martie 2011, inculpații Dumitrean Nicoleta Crinuța, Diacomatu Sergiu Ionuț, Teodorescu Cătălin Florin, Baciu Remus Virgil, Bica Alina Mihaela, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoș George și Alexandru Lăcrămioara, în calitate de membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, prin exercitarea abuzivă a atribuțiunilor de serviciu cu încălcarea art. 16 alin. 7 din Legea nr. 247/2005 (privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente), au aprobat, în unanimitate, raportul de evaluare întocmit de expertul evaluator Nuțiu Emil, din cadrul S.C. BUSINESS EVALUATOR S.R.L., prin care, valoarea unui teren în suprafață de 130 535mp (peste 13 hectare) a fost stabilită la suma de 377.282.300 lei. Aceasta reprezintă o supraevaluare a terenului cu 263.327.559 lei, ceea ce a provocat un prejudiciu echivalent cu această sumă în dauna bugetului de stat și a facilitat obținerea unor avantaje patrimoniale de către Gheorghe Stelian și alte persoane.

Membrii Comisiei, luând la cunoștință de concluziile raportului de evaluare a terenului, puteau constata că expertul a folosit, în cadrul metodei comparației vânzărilor, variabile (terenuri) care nu erau asemănătoare cu terenul supus evaluării, din punct de vedere al suprafeței, locului amplasării și datei evaluării.
Aprobarea raportului de evaluare întocmit de expertul Nuțiu Emil, corespunzător dosarului nr. 22714/FFCC, de către membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor art. 16 alin. 7 din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, care prevăd că, în baza raportului de evaluare, Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare. Membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor au realizat faptul că valoarea terenului era supraevaluată, aspect care reiese și din faptul că, în ședința din 24.02.2011, când dosarul nr. 22714/FFCC mai fusese analizat, s-a dispus amânarea luării unei decizii pentru următoarea ședință, fiind solicitată participarea evaluatorului și întocmirea unui scurt istoric al dosarului.
Suma de 377.282.300 lei, plătită în acest dosar de despăgubire pentru un teren agricol prin conversiune în titluri de proprietate, este mai mare decât totalul despăgubirilor civile plătite de ANRP în tot cursul anului 2011, care a fost de 249.882.000 lei.
Mai mult, conform estimărilor parțiale întocmite de Guvern, au fost înregistrate mai mult de două milioane de cereri formulate în temeiul legilor de reparație, valoarea estimată pentru finanțarea despăgubirilor vizate de aceste legi, ridicându-se la 21 miliarde euro, ceea ce a determinat condamnări ale Statului Român de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și chiar pronunțarea hotărârii pilot Maria Atanasiu vs. România, în anul 2012, din cauza unor accentuate întârzieri în soluționarea cererilor de despăgubire.

Ministerul Finanțelor Publice s-a constituit ca parte civilă, solicitând obligarea inculpaților și a părților responsabile civilmente la plata sumei de 263.327.559 lei, echivalentul sumei de 61.714.021,4 euro.

În vederea recuperării prejudiciului, raportat la infracțiunile de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în forma autoratului, respectiv a complicității, reținute în sarcina inculpaților menționați anterior, ce au condus la un prejudiciu în sumă de 263.327.559 lei, echivalentul a 61.714.021,6 euro, s-a dispus sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile și sume de bani aparținând inculpaților DUMITREAN NICOLETA CRINUȚA, DIACOMATU SERGIU IONUȚ, TEODORESCU CĂTĂLIN FLORIN, BACIU REMUS VIRGIL, BICA ALINA MIHAELA, VASILESCU OANA, BOGDAN DRAGOȘ GEORGE, ALEXANDRU LĂCRĂMIOARA, GHEORGHE STELIAN și NUȚIU EMIL.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Totodată, în rechizitoriu, procurorii au solicitat instanței menținerea măsurii preventive a arestării față de inculpații față de inculpații Bica Alina Mihaela, Bogdan Dragoș-George, Alexandru Lăcrămioara, Nuțiu Emil, Dumitrean Crinuța-Nicoleta, precum și menținerea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpații Gheorghe Stelian, Diacomatu Sergiu Ionuț, Teodorescu Cătălin Florin Și Vasilescu Oana, dar și menținerea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile și sumelor de bani aparținând inculpaților.

Având în vedere faptul că procedurile de citare față de inculpatul MARKO ATTILA-GABOR nu au putut fi îndeplinite în totalitate, în așa fel încât să nu poată fi invocate nerespectarea unor garanții procesuale privind inclusiv dreptul la apărare, întrucât acesta este plecat din țară, se va dispune disjungerea cauzei, urmând ca cercetările să fie continuate într-un dosar distinct, sub aspectul infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.Actualizare (27.01.2023):

Prin decizia penală nr. 87 din 05.12.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus achitarea inculpaților Teodorescu Cătălin Florin, Bica Alina Mihaela, Baciu Remus Virgil, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoș George, Alexandru Lăcrămioara, Nuțiu Emil, Mihăilescu Ionuț Florentin, Cocoș Alin, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală ori nu au fost săvârșite cu vinovăția prevăzută de lege.
Prin aceeași decizie, instanța a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaților Dumitrean Crinuța Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuț, Gheorghe Stelian și Cocoș Dorin, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Obligă pe inculpatul Nuțiu Emil, în solidar cu inculpații Dumitrean Crinuța-Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuț și Gheorghe Stelian, la plata sumei de 218.353.075 lei, cu titlu de despăgubiri civile, actualizată în funcție de indicele de inflație, de la data emiterii titlurilor de conversie nr. 1051/20.05.2011, nr. 1052/20.05.2011, nr. 1372/24.05.2011, nr. 1379/24.05.2011 și până la achitarea integrală a sumei, precum și la plata dobânzii legale penalizatoare aferentă sumei stabilită cu titlu de despăgubiri, calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii și până la achitarea integrală a acestei sume.
Dispune confiscarea specială, de la inculpatul Cocoș Dorin, a sumei de 10.000.000 de euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR la data executării măsurii.
Obligă pe inculpații Nuțiu Emil și Dumitrean Crinuța-Nicoleta la plata sumei de 7.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat în primă instanță, iar pe inculpații Diacomatu Sergiu Ionuț și Gheorghe Stelian la plata sumei de 17.314 lei fiecare, cu același titlu.
Obligă pe inculpații Nuțiu Emil și Alexandru Lăcrămioara la plata sumei de câte 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate stat în apel.
Facem precizarea că inculpații Cocoș Dorin, Cocoș Alin și Mihăilescu Ionuț Florentin au fost reuniți la acest dosar dintr-un alt dosar privind fapte similare în care la data de 26.06.2018, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât condamnarea inculpatei Bica Alina Mihaela la 4 ani închisoare cu executare (vezi comunicatul de condamnare http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=8883).

DEFINITIVĂ

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE