DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 01 octombrie 2014
Nr. 1350/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie au dispus trimiterea a inculpatei CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (CCIB), pentru săvârşirea a două infracţiuni concurente împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, respectiv folosirea sau prezentarea de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave

şi trimiterea, în stare de libertate, a următorilor inculpaţi:

DIMITRIU SORIN-PETRE, președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- constituirea unui grup infracţional organizat
- folosirea autorităţii de către o persoană care deţine o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial în scopul obţinerii pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase
- trei infracţiuni de abuz în serviciu
- infracţiunea împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, respectiv folosirea sau prezentarea de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave
MIHUŢ GABRIEL-DAN, director general în cadrul CCIB, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat
- folosirea autorităţii de către o persoană care deţine o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial în scopul obţinerii pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase
- trei infracţiuni de abuz în serviciu
DUMITRIU GABRIELA, consilier al preşedintelui CCIB, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- constituire a unui grup infracţional organizat
- complicitate la folosirea autorităţii de către o persoană care deţine o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase
VASILESCU LAURENŢIA, director economic al CCIB, pentru săvârşirea infracţiunii împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, respectiv folosirea sau prezentarea de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Inculpaţii Dimitriu Sorin-Petre, președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), Mihuţ Gabriel-Dan, director general şi Dumitriu Gabriela, consilier al președintelui CCIB, au conceput, organizat şi pus în aplicare un mecanism care presupunea, pe de o parte, accesarea frauduloasă de fonduri europene pentru diferite proiecte, iar pe de altă parte, spolierea angajaţilor CCIB de o mare parte din veniturile salariale obținute din activitatea prestată în cadrul proiectelor, prin simularea unei aşa-zise „sponsorizări” către instituţia angajatoare, sumele astfel rezultate fiind cheltuite după bunul plac, de către conducerea CCIB.
Faptele care au făcut obiectul cercetărilor în prezenta cauză au fost săvârșite în perioada 2010-2012, în contextul derulării, la CCIB, a unor proiecte finanțate din bugetul Fondului Social European (FSE) în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).
Astfel, s-a procedat la cooptarea, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene contractate de către CCIB, în calitate de beneficiar, a angajaților Camerei, prin semnarea de acte adiționale la contratele individuale de muncă. Angajații urmau să deruleze activitatea curentă în cadrul Camerei, pentru care primeau salariu și, în plus față de aceasta, urmau să presteze diferite activități în cadrul proiectelor derulate de Cameră, pentru care primeau remunerație în funcție de bugetul fiecărui proiect, sume provenind din fonduri europene. Din totalul de 58 de angajați ai instituției, 48 de angajați desfășurau activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene.
În fapt, conducerea CCIB a pus în aplicare o formă mascată de a obține bani provenind din implementarea proiectelor europene prin intermediul angajaților, prin determinarea acestora să semneze niște contracte tip ”sponsorizare”.
Prin urmare, fiecare dintre angajații implicați în implementarea proiectelor trebuia să semneze lunar, la primirea drepturilor salariale, un contract de sponsorizare, conform căruia între 30% și 70% din veniturile salariale, inclusiv cele provenite din fonduri europene, erau transferate, cu titlu de ”sponsorizare”, către CCIB.
În acest fel, folosindu-se de autoritatea funcției, inculpatul Dimitriu Sorin Petre și inculpatul Mihuț Gabriel-Dan, cu ajutorul inculpatei Dumitriu Gabriela au pus angajații CCIB în fața faptului împlinit, și anume acela de a semna contracte de sponsorizare la primirea salariului în numerar, ceea ce nu reprezenta în vreun fel exprimarea voinței libere a acestora. În realitate, angajaţii primeau doar diferența dintre suma menționată în statele de salarii și cea menționată în contractele de sponsorizare și o chitanță cu suma reținută.
În plus, autoritatea inculpaților prin prisma funcțiilor deținute s-a manifestat prin inducerea, în rândul angajaților, a ideii că participă la implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene doar persoanele care se supun dispoziţiei de a li se reţine bani din salariu sub forma sponsorizării, iar cei care refuză vor suporta consecința desfacerii contractului de muncă.
Trei angajaţi, părți vătămate în cauză, au solicitat direct inculpaţilor Dumitriu Gabriela, Dimitriu Sorin-Petre și Mihuț Gabriel-Dan, plata sumei ce reprezintă drepturile salariale corespunzătoare muncii prestate, fără rețineri pentru sponsorizare. Într-o primă fază, celor trei le-au fost reduse orele de lucru în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, ulterior fiind excluşi din grila de personal pe proiecte și, la scurt timp, concediaţi în mod discreționar. Demersurile pentru concedierea abuzivă a părților vătămate au fost efectuate de inculpații Dimitriu Sorin-Petre și Mihuț Dan Gabriel.

În perioada septembrie 2010 - martie 2012, CCIB a încasat sponsorizări în valoare de 4.015.334,42 lei din care 43.373,07 lei de la persoane juridice și 3.970.741 lei de la persoane fizice, în principal angajați.
Banii astfel obținuți erau folosiți de inculpații Dimitriu Sorin-Petre și Mihuţ Gabriel-Dan nu pentru sponsorizări, ci pentru patrimoniul CCIB, asupra căruia dețineau controlul.
Deşi teoretic, sumele respective ar fi trebuit să fie destinate unor acte de sponsorizare pentru activităţi culturale, artistice sau sportive, inculpatul Dimitriu Sorin plătea sume considerabile din salariile angajaţilor către preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihail Vlasov, prin intermediul unui presupus contract de asistență juridică cu un onorariu exorbitant. În acest fel, o sumă egală cu salariile a aproape 50 de angajați în decurs de o lună era pusă la dispoziția lui Mihail Vlasov, fără o justificare pertinentă din punct de vedere juridic și economic, în condiţiile în care CCIB avea un departament juridic. Astfel, în luna decembrie 2010, suma încasată din sponsorizări de la angajați a fost de 209.065 lei, iar din această sumă, 110.000 lei au fost depuși într-un cont bancar cu explicația ”încasări diverse”. Din acest cont, în data de 16.12.2010 a fost virată suma de 107.492,50 lei către Cabinetul de avocat Mihail M. Vlasov.
În plus, pentru două proiecte finanţate din fonduri europene, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București a prezentat declarații false, în baza cărora a obţinut finanţările. Astfel, la data de 30.07.2009, pentru proiectul POSDRU/80/2.3/S/48675 – „Formarea profesională în vederea obținerii calificărilor de electrician în construcții și electrician de întreținere și reparații ELECTRIFORM”, în cuantum de 1.709.475,60 lei, inculpatul Dimitriu Sorin Petre, în calitate de reprezentant al CCIB, a semnat și a depus ”declarația de eligibilitate”, act care nu atesta situația financiară reală a instituției, în sensul că înregistra datorii la bugetul de stat și, în lipsa căreia, proiectul nu s-ar fi calificat în etapa următoare.
La semnarea contractului de finanțare pentru proiectul POSDRU/80/2.3/S/53934 – „Calificarea și orientarea profesională a angajaților din industria panificației”, în cuantum de 1.480.002 lei, inculpata Vasilescu Laurenția, cu intenție nu a respectat obligația contractuală de a se abține în situația în care C.C.I.B înregistra datorii către bugetul de stat, condiție eliminatorie în etapa de contractare. Practic, inculpata a ascuns datoriile în sumă de 1.010.397 lei pe care instituția le avea către bugetul de stat, pentru că evidențierea acestora ar fi dus la neacordarea finanțării.


În cauză s-a dispus luarea unor măsuri de indisponibilizare a bunurilor inculpaţilor în vederea asigurării reparării prejudiciului.

Astfel, a fost instituit sechestrul asigurător asupra a trei imobile aparţinând Camerei de Comerț şi Industrie a Municipiului București, asupra unui imobil şi autoturism aparţinând inculpatului Dimitriu Sorin-Petre şi asupra unui imobil aparţinând lui Mihuţ Gabriel-Dan.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 24 septembrie 2019