increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 31 martie 2014
Nr. 340/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților:
1. IANCU NICOLAE, registrator șef la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă calificată;
2. TUDORONIU DELIA, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de instigare la infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată;
3. GROSU MIRCEA SEVASTIAN, viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă calificată și continuată (2 acte materiale);
4. SPĂTARU NELU EUGEN, director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de instigare la infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată și continuată (2 acte materiale);
5. LACIU RĂDUCU GEORGE, șef Serviciu patrimoniu în cadrul S.C. HIDROELECTRICA S.A. – Sucursala Porțile de Fier, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă calificată;
6. STOICHESCU ION MARIAN, persoană fizică autorizată să întocmească documentații cadastrale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă calificată;
7. PAVELESCU TEODOR, director general la S.C. HIDROELECTRICA S.A. – Sucursala Porțile de Fier, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de: participație improprie la infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată și instigare la abuz în serviciu în formă calificată;
8. ILINCA MARTA, notar public, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de spălare de bani;
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul lunii noiembrie 2010, inculpata Tudoroniu Delia, cu rea credință, a solicitat Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți, majorarea suprafeței de teren, deținută cu titlu legal, de 300 m.p. până la 34.121 m.p., determinându-l totodată pe inculpatul Iancu Nicolae să emită în mod nelegal, încheierea de Carte funciară nr. 24513 din 22.11.2010. Prin aceste acțiuni, s-a urmărit obținerea pentru sine, dar și pentru inculpații Grosu Mircea Sevastian, viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin și Spătaru Nelu Eugen, director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți, a suprafeței de teren respective.
În vederea obținerii aceleiași finalități, inculpatul Grosu Mircea Sevastian l-a determinat pe Pavelescu Teodor să ateste, prin ștampila S.C. HIDROELECTRICA S.A. – Sucursala Porțile de Fier, că vecinătățile indicate în cuprinsul procesului-verbal, folosit la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți pentru emiterea încheierii nr. 24513/22.11.2010, sunt reale și că este de acord cu acestea. Actul respectiv a fost întocmit, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, de către inculpatul Laciu Răducu George, șef Serviciu patrimoniu în cadrul S.C. HIDROELECTRICA S.A. – Sucursala Porțile de Fier, care a urmărit crearea unei false reprezentări a realității, deoarece terenul respectiv era de fapt, proprietatea publică al statului, aflat în administrarea S.C. HIDROELECTRICA S.A.
Documentația cadastrală ce a stat la baza emiterii încheierii de carte funciară nr. 24513 din 22.11.2010, a fost întocmită, în perioada iulie-noiembrie 2010, de către inculpatul Stoichescu Ion Marian, identificând și materializând limitele imobilului, în disonanță cu actele doveditoare a dreptului de proprietate prezentate de inculpata Tudoroniu Delia.
În cursul anului 2011, inculpata Ilinca Marta, în calitate de notar public, la solicitarea inculpatei Tudoroniu Delia, a acceptat să dezmembreze terenul în suprafață de 34.121 m.p., în patru loturi cu suprafețe inegale. Ulterior, a transferat loturile rezultate din dezmembrare către alte persoane, prin acte autentice de vânzare-cumpărare, introducându-le astfel în circuitul civil cu aparență de legalitate, în scopul ascunderii originii ilicite a terenului respectiv.
Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:
La data de 25 iulie 2008, inculpata Tudoroniu Delia a cumpărat de la o persoană fizică suprafața de 300 m.p. teren neproductiv, situată în intravilanul comunei Hinova, învecinată la nord și la vest cu 2 terenuri inundabile, expropriate, aflate în administrarea S.C. HIDROELECTRICA S.A.
Pe acest teren, aflat pe malul Dunării, inculpata Tudoroniu Delia dorea să construiască o pensiune turistică. Cum suprafața de 300 m.p. era insuficientă realizării unui astfel de obiectiv și nici nu avea ieșire la fluviu, inculpata Tudoroniu Delia s-ar fi preocupat să găsească o soluție pentru a intra în proprietatea unei suprafețe de teren mult mai mari.
În acest sens, ar fi apelat la sprijinul rudei sale prin alianță, inculpatul Grosu Mircea Sevastian, care l-a rândul său ar fi apelat la sprijinul directorului OCPI Mehedinți, Spătaru Nelu Eugen.
Profitând de împrejurarea că terenul proprietatea publică a statului nu era înscris în Cartea Funciară, inculpatul Spătaru Nelu Eugen ar fi identificat soluția formulării, de către inculpata Tudoroniu Delia, a unei cereri de modificare a suprafeței.
Tot de la inculpat ar fi venit și sugestia, ca documentația cadastrală ce urma să fie atașată cererii, să fie întocmită de persoana fizică autorizată Stoichescu Ion Marian din orașul Strehaia, acesta fiind perceput ca persoană care s-ar abate ușor de la dispozițiile legii în efectuarea lucrărilor cadastrale.
Documentația respectivă ar fi fost întocmită, fără ca inculpatul să fi identificat și materializat limitele imobilului a cărui suprafață de 34.121 m.p., se cerea a fi înscrisă în Cartea Funciară.
Ulterior, aceste documente ar fi ajuns, prin intermediul inculpatului Grosu Mircea Sevastian la inculpatul Pavelescu Teodor. Acesta, în prezența viceprimarului, l-ar fi convocat în biroul său pe șeful Serviciului Patrimoniu, Laciu Răducu George, căruia i-ar fi prezentat documentația și i-ar fi cerut să facă cele necesare pentru semnarea procesului-verbal de vecinătate, deși coordonatele terenului respectiv se suprapuneau cu cele ale suprafeței, proprietatea statului, administrată de S.C. HIDROELECTRICA S.A. – Sucursala Porțile de Fier.
După ce a reintrat în posesia documentației, inculpatul Grosu Mircea Sevastian s-ar fi preocupat ca procesul verbal să fie semnat și de ceilalți „vecini”.
La data de 19.11.2010, documentația cadastrală întocmită de inculpatul Stoichescu Ion Marian ar fi fost depusă la OCPI Mehedinți împreună cu cererea de recepție și înscriere, prin care inculpata Tudoroniu Delia ar fi solicitat recepția modificării suprafeței imobilului de la 300 m.p. la 34.121 m.p. și intabularea dreptului de proprietate asupra acesteia.
Aici, la rugămintea inculpatului Spătaru Nelu Eugen, registratorul șef Iancu Nicolae ar fi ignorat faptul că, persoana desemnată cu soluționarea lucrării avea dubii asupra admisibilității cererii, fiind astfel incertă soluția ce urma a fi adoptată. La data de 22.11.2010, inculpatul Iancu Nicolae ar fi semnat în locul registratorul respectiv încheierea de carte funciară nr. 24513.
În scopul ascunderii originii ilicite a terenului, în primăvara anului 2011, inculpații Grosu Mircea Sevastian, Spătaru Nelu Eugen și Tudoroniu Delia ar fi hotărât să dezmembreze terenul în suprafață de 34.121 mp. și să transfere loturile rezultate din dezmembrare, către alte persoane, introducându-le astfel în circuitul civil cu aparența de legalitate.
Pentru aceasta, au apelat la notarul public Ilinca Marta, vecină cu părinții inculpatului Spătaru Nelu Eugen, care ar fi acceptat să autentifice înscrisurile în lipsa unui titlu valabil de proprietate.
Valoarea terenului în suprafață de 34.121 m.p., de care statul a fost deposedat prin faptele inculpaților este de 1.074.620 lei, echivalentul a 238.847 euro, sumă cu care Ministerul Economiei s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatei Tudoroniu Delia, până la concurența sumei de 1.074.620 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curtea de Apel Craiova.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 10 martie 2016