increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
03 decembrie 2013
Nr. 1099/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

- NECULA IOANA, notar public, în sarcina căreia s-au reţinut complicitate la infracţiunea de spălare de bani, abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual, uz de fals
- SAFTA-ROMANO CĂLIN, avocat în cadrul Baroului Iași, în sarcina căruia s-au reţinut complicitate la infracţiunea de înşelăciune
- BÎRNAZ OTILIA—MARIA, avocat în cadrul Baroului Iaşi, în sarcina căreia s-au reţinut instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, instigare la infracţiunea fals intelectual
- MAFTEI CIPRIAN-GHEORGHE, registrator în cadrul Oficiului de Cadastru Şi Publicitate Imobiliară Iaşi, în sarcina căruia s-au reţinut infracțiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, fals intelectual, uz de fals,
- CONTOLORU DUMITRU, în sarcina căruia s-au reţinut instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, instigare la infracţiunea fals intelectual, instigare la infracţiunea de fals intelectual
- POMÂRLEANU VASILE-DUMITRU, în sarcina căruia s-au reţinut spălare de bani, instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, instigare la infracţiunea fals intelectual
- CIHODARU GABRIELA (fostă JINGA), în sarcina căreia s-au reţinut instigare spălare de bani, înșelăciune, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor
- CIHODARU NICOLAI-BOGDAN, în sarcina căreia s-au reţinut instigare complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, spălare de bani, înșelăciune, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, instigare la infracţiunea de fals intelectual,
- Persoana juridică SC”GEMADA SERV”SRL IAŞI, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de spălare de bani

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
Inculpatul Maftei Ciprian-Gheorghe, registrator în cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi, în conivenţă cu inculpatul Cihodaru Nicolai-Bogdan, a dispus printr-un document, intabularea ilegală, pe numele acestuia din urmă și al soției sale Cihodaru Gabriela, în cartea funciară a localităţii Iaşi, a dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 420.805 mp (extravilan).
Terenul se afla în domeniul public şi în administrarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificaţie Iaşi.
În această modalitate, statul român fost prejudiciat cu suma de 39.270.028 lei (9.209.021 euro).

În conținutul documentului, inculpații Maftei Ciprian-Gheorghe și Cihodaru Nicolai-Bogdan au inserat aspectul nereal conform căruia, referatul asistentului registrator nu a evidenţiat existenţa unor piedici la intabulare, substituindu-se (decizional) comisiilor de fond funciar, comisiei vizate de dispoziţiile Legii 10/2001 şi/sau instanţei de judecată,

Ulterior, inculpata Necula Ioana, în calitate de notar public, a sprijinit demersurile inculpaţilor Cihodaru Nicolai-Bogdan şi Cihodaru Gabriela, de a ascunde modalitatea ilicită de dobândire a terenului menționat. Astfel, la transferul din patrimoniul celor doi soţi în cel al inculpatului Pomârleanu Vasile-Dumitru, notarul Necula Ioana a acceptat, în calitatea pe care o deţinea, întocmirea unui contract de donaţie autentificat, fără a solicita celor doi soți să prezinte titlurile de proprietate, acte pe care aceștia nu le dețineau.

Totodată, inculpata Necula Ioana a antedatat data întocmirii unui contract de vânzare/cumpărare de drepturi succesorale, pe baza căruia inculpatul Contoloru Dumitru (cedent/vânzător) a vândut/cedat în favoarea inculpatului Pomârleanu Vasile-Dumitru (cesionar/cumpărător reprezentat în operaţiune de inculpata Bîrnaz Otilia—Maria, în calitate de mandatar), două terenuri amplasate în Iaşi, zona Copou, în suprafaţă de 172.070 mp (cotă indiviză din suprafaţa totală la care avea vocaţie de 182.070 mp) şi, respectiv, 28,1930 ha evaluate convenţional la suma de 210.000 euro. Astfel, inculpata Necula Ioana a indicat data întocmirii şi autentificării, contractului ziua de 31.10.2011, în realitate data încheierii fiind 01.03.2012.
În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 226.489,40 lei, reprezentând impozitul pe care vânzătorul ar fi trebuit să îl achite (la valoarea minimă de taxare de 15 euro/mp) pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 18,207 ha.
Ulterior, inculpata Necula Ioana a folosit contractul în cauză pentru a intabula pe numele inculpatului Pomârleanu Vasile-Dumitru dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 172.070 mp.

Totodată,inculpatul Cihodaru Nicolai-Bogdan împreună cu Cihodaru Gabriela, având concursul inculpatului Safta-Romano Călin (avocat în cadrul Baroului Iași) au indus şi menţinut în eroare pe magistraţii învestiţi cu soluţionarea unui dosar civil al Judecătoriei Iaşi în care, prin sentinţa civilă pronunțată (rămasă definitivă prin ne-apelare) Staţiunea de Cercetări Şi Producţie Vitiviticole Iaşi a fost obligată să lase în deplina proprietate şi liniştita posesie a inculpaților suprafaţa de 10,5 ha.
Anterior pronunţării de către instanţă a sentinţei în cauză, inculpații vânduseră unei alte persoane, suprafața de teren pentru care obţinuseră deja, pe cale administrativă titlurile de proprietate.
Cei doi inculpaţi i-au indus și menținut în eroare pe reprezentanţii Oficiului de Cadastru Si Publicitate Imobiliara Iaşi care au admis printr-o încheiere, intabularea pe numele lor, a dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 72.684 mp (din cele 10,5 ha) în Cartea Funciară a Municipiului Iaşi. Având intenția de a ascunde modalitatea ilicită de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenului, inculpaţii Cihodaru Nicolai-Bogdan şi Cihodaru Gabriela au împărțit această suprafață în două loturi.
Ulterior, loturile de teren le-au transferat în proprietatea inculpatei SC”GEMADA SERV”SRL IAŞI (17.704 mp) şi a inculpatului Pomârleanu Vasile-Dumitru (54.980 mp).
Statul român a fost prejudiciat în această modalitate cu suma de 2.977.863,48 euro.

Pentru a asigura recuperarea pagubei cauzate, respectiv 12.186.884 euro şi 226.489,40 lei, s-a dispus instituirea unor sechestre asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpaților, respectiv poprirea sumelor de bani datorate lor cu orice titlu de către terțe persoane fizice sau juridice.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Iaşi.

Facem precizarea că această o etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 31 octombrie 2018