DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 9 februarie 2012
Nr. 57/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

BASARABĂ MIRCEA, administrator la S.C. CONSULT TURIST COMPANY S.R.L. Craiova, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
- dare de mită în formă continuată,
- fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată,
- uz de fals în formă continuată,
- determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod,cu intenţie, la săvârşirea fără vinovăţie a infracţiunii de fals intelectual în formă continuată,

PETRULIAN MIHAI DAN, fost asociat la S.C. CONSULT TURIST COMPANY S.R.L. Craiova, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
- fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată,
- uz de fals în formă continuată,

DEACONEASA GHEORGHE, fost şef al Ocolului Silvic Voineasa, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
- luare de mită în formă continuată,
- fals intelectual săvârşit în legătură directă cu infracţiunea de luare de mită în formă continuată,
- fals material în înscrisuri oficiale,
- uz de fals,

PĂDURARU CONSTANTIN, fost director al Direcţiei Judeţene Neamţ a Arhivelor Naţionale, în prezent şeful Serviciului judeţean Neamţ al Arhivelor Naţionale, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- favorizarea infractorului,
- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 23 septembrie 2005 –31 ianuarie 2008, inculpaţii Basarabă Mircea, Petrulian Mihai Dan şi Deaconeasa Gheorghe, în scopul de a dobândi în mod fraudulos terenuri cu vegetaţie forestieră situate în munţii Puru, Galbenu şi Petrimanu, din judeţul Vâlcea, au indus şi menţinut în eroare pe membrii Comisiilor locale de aplicare a Legii nr.18/1991 Voineasa şi Malaia, respectiv pe membrii Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Vâlcea, în cadrul procedurilor de reconstituire a dreptului de proprietate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991. Inculpaţii au acţionat ca reprezentanţi ai unor persoane fizice, moştenitori ai unor persoane despre care au susţinut, în mod nereal, că au drepturi de retrocedare a terenurilor respective şi, în susţinerea acestor afirmaţii mincinoase, au prezentat mai multe înscrisuri falsificate. Inculpaţii Basarabă Mircea, Deaconeasa Gheorghe, fost şef al Ocolului Silvic Voineasa şi Petrulian Mihai Dan au falsificat şi folosit copiile certificate ale mai multor înscrisuri aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale Gorj şi Arhivelor Naţionale Vâlcea (proces verbal din 1947 şi act constitutiv din 1920), au falsificat în întregime şi au introdus în fondul arhivistic al Direcţiei Judeţene Neamţ a Arhivelor Naţionale înscrisul intitulat „Copie contract de vânzare” datat 24 februarie 1907. Inculpatul Basarabă Mircea a făcut demersuri pentru a autentifica un alt înscris, falsificat în întregime, fără ca notarii publici să cunoască adevărata natură a acestui înscris.
Pentru ca inculpatul Deaconeasa Gheorghe şi îşi încalce atribuţiile de serviciu şi să nu apere interesele statului român în procedura de revendicare, în perioada 2005 – 2008, acesta a încheiat o înţelegere şi un contract de prestări servicii cu SC CONSULT TURIST COMPANY SRL, firmă reprezentată de Basarabă Mircea, în baza căreia urma să primească suma de 100 de euro pentru fiecare hectar de pădure reconstituit. În acest sens, la data de 11 noiembrie 2005, inculpatul Deaconeasa Gheorghe, în calitate de şef al Ocolului Silvic Voineasa, a emis, în numele instituţiei pe care o conducea, o adresă în care a consemnat în fals că nu deţine documente cu privire la dreptul de proprietate al statului român asupra terenurilor vizate şi că îşi retrage dreptul de revendicare a acestora deşi nu era abilitat în niciun fel să se pronunţe cu privire la acest aspect.
La data de 18 aprilie 2007, inculpatul Păduraru Constantin, în calitate de director al Direcţiei Judeţene Neamţ a Arhivelor Naţionale, a dispus în mod nelegal şi fără a efectua verificări introducerea în fondul arhivistic al instituţiei pe care o conducea a acestui ultim document şi, imediat după data primirii, a eliberat copii certificate care au fost utilizate în procesul de retrocedare. În plus, la data de 4 ianuarie 2008, inculpatul Păduraru Constantin i-a trimis inculpatului Basarabă Mircea două înscrisuri cu caracter clasificat referitoare la faptul că, în urma unor controale interne, s-au constatat abateri disciplinare grave în sarcina inculpatului Păduraru Constantin în legătură cu includerea în fondul arhivistic a acelui înscris.
Ca urmare a inducerii în eroare şi a folosirii actelor falsificate, în cursul anului 2006, Basarabă Mircea şi Petrulian Mihai Dan au intrat în posesia unei suprafeţe totale de 544 de hectare de teren forestier.
Prejudiciul cauzat statului român se ridică la suma de 17.668.111,58 lei (echivalentul a aproximativ 5.012.941 euro, calculat la un curs mediu anual de 3,52 lei/euro) reprezentând valoarea terenurilor şi a masei lemnoase, sumă cu care Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpaţilor Basarabă Mircea şi Petrulian Mihai Dan.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Vâlcea.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 03 iunie 2016