DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 04 august 2011
Nr. 511/VIII/3

COMUNICAT


Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna iulie 2011, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

SAVA GIGEL, fost primar al comunei Horia, județul Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
- două infracțiuni de înșelăciune,
- trei infracțiuni de fals intelectual, toate în forma participației improprii,
- uz de fals, în formă continuată și

SAVA EMILIAN, administrator al SC „SG AGRARIA HORIA” SRL, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente or declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor și
- înșelăciune.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii aprilie 2007, inculpatul Sava Gigel, care la momentul comiterii faptelor avea calitatea de primar al comunei Horia, județul Constanța, a solicitat Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Constanța acordarea sprijinului financiar în cadrul Schemei de plată unică pentru anul 2007 pentru terenuri agricole în suprafață de 97, 90 hectare, în condițiile în care nu era deținătorul legal al întregii suprafețe. În susținerea cererii sale, Sava Gigel a prezentat două documente emise de Primăria comunei Horia și întocmite în fals, la solicitarea sa, de unii angajați ai primăriei, subordonați de-ai săi. De asemenea, a solicitat agentului agricol din cadrul primăriei să falsifice Registrul contractelor de arendă al Primăriei Horia.
De asemenea, în cursul lunii septembrie 2007, cu ocazia solicitării sprijinului financiar sub formă de bonuri valorice nominale, inculpatul Sava Gigel i-a indus în eroare pe reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Constanța susținând, în mod nereal, că deține în exploatare o suprafață agricolă mult mai mare.
La rândul său, inculpatul Sava Emilian, a solicitat aceleiași Agenții sprijin financiar în cadrul Schemei de plată unică pentru anul 2007 în numele SC „SG AGRARIA HORIA” SRL, firmă administrată de Sava Emilian și a făcut declarații necorespunzătoare adevărului susținând în mod nereal că exploatează teren agricol în suprafață totală de 57,74 hectare.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Constanța s-a constituit parte civilă cu suma totală de 71.386,96 lei (aproximativ 21.390 euro). În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând celor doi inculpați.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Hârșova.2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată a inculpatului NĂFTĂNĂILĂ ION, primarul comunei Albeștii de Muscel, județul Argeș, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave;
- schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată;
- conflict de interese.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 24 aprilie 2007, Consiliul local Albeștii de Muscel, județul Argeș, reprezentat de primarul Năftănăilă Ion, a depus la APIA – Sucursala Județeană Argeș, o cerere de plată prin care a solicitat sprijin pentru o suprafață de 847,54 ha, pentru anul 2007. Cum legislația în vigoare nu permitea Consiliului local să beneficieze de fonduri APIA, la data de 12 iulie 2007, Asociația Crescătorilor de Animale și Proprietarilor de Păduri Albeștii de Muscel, județul Argeș, reprezentată tot de Năftănăilă Ion în calitate de președinte, a înaintat Consiliului Local Albeștii de Muscel, județul Argeș o cerere prin care solicita concesionarea suprafeței de 847 ha teren izlaz și gol alpin pe anul 2007, pe o perioadă de 1 an, cu drept de prelungire pe baza unui act adițional. Concesionarea a fost aprobată la data de 14 august 2007, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Albeștii de Muscel, județul Argeș, proiectul de hotărâre fiind inițiat de Năftănăilă Ion. Hotărârea de concesionare a terenului către Asociația Crescătorilor de Animale a fost adoptată în baza unor acte normative abrogate, iar la atribuirea contractului de concesiune s-a eludat procedura administrativă impusă de lege, respectiv întocmirea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a documentației de atribuire, nu s-a constituit comisia de evaluare, nu s-a publicat anunțul de licitație.
Așadar, după ce a inițiat, în calitate de reprezentant al primăriei, proiectul de hotărâre privind concesiunea, inculpatul Năftănăilă Ion a încheiat și contractul de concesiune cu Asociația Crescătorilor de Animale și Proprietarilor de Păduri Albeștii de Muscel, în calitate de președinte al asociației.
Contractul de concesiune sus menționat, un document inexact sub aspectul dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 847,54 ha izlaz și gol alpin (întrucât terenul era utilizat de toți locuitorii comunei), a fost prezentat de Năftănăilă Ion la APIA – Sucursala Județeană Argeș care, la data de 19 iunie 2008, a aprobat acordarea sumei de 202.851,70 lei, pentru suprafața de 830,78 ha, către Asociația Crescătorilor de Animale și Proprietarilor de Păduri Albeștii de Muscel, județul Argeș.
Destinația sumelor de bani acordate se referea exclusiv la exploatarea suprafețelor în bune condiții agricole și de mediu.
În realitate însă, în perioada 27 iunie 2008 - 27 decembrie 2009, Asociația Crescătorilor de Animale și Proprietarilor de Păduri Albeștii de Muscel a utilizat o parte din banii primiți cu titlu de sprijin financiar și anume suma de 86.920 lei în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitată și încasată. Spre exemplu, o parte din bani au ajuns la Asociația Județeană de Fotbal Argeș, iar o altă sumă a fost achitată Primăriei Albeștii de Muscel, în baza unui contract de sponsorizare pentru organizare de activități sociale.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 202.851,70 lei, la care se adaugă dobânzile și penalitățile calculate la valoarea debitului inițial până la data efectuării plății.
În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, prin instituirea sechestrului penal până la concurența sumei de 202.851,70 lei, pe bunurile imobile aparținând inculpatului Năftănăilă Ion.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Pitești.3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a inculpatului STĂNESCU ISTRATE, administrator al SC Tracia Industrie 2000 SA Grajduri, jud. Iași, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- tentativă la infracțiunea de stabilire cu rea-credință, de către contribuabil, a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat și
- fals intelectual prevăzut în Legea contabilității, în forma participației improprii.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii iulie 2009, inculpatul Stănescu Istrate, în calitate de administrator al SC Tracia Industrie 2000 SA Grajduri, a solicitat Administrației Finanțelor Publice Comunale Iași suma de 10.040.234 lei (aproximativ 2.500.000 de euro) cu titlu de rambursare de TVA. În susținerea cererii, inculpatul a invocat efectuarea unor operațiuni comerciale pe care în realitate nu le-a încheiat. Pentru a crea aparența de legalitate a acestor fapte de comerț, inculpatul l-a determinat pe unul dintre angajații săi să înregistreze în contabilitate aceste operațiuni pe baza unor facturi fiscale false.
Întrucât aceste nereguli au fost sesizate, cererea sa de rambursare de TVA în cuantumul precizat mai sus a fost respinsă.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Iași.În legătură cu cele trei dosare penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 30 septembrie 2011
comunicate-hotărâri de condamnare din 26 iunie 2013
comunicate-hotărâri de condamnare din 27 noiembrie 2014