increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
18 aprilie 2011
Nr. 253/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a următorilor trei inculpaţi:

- ROCOŞANU DRAGOŞ PAUL, executor judecătoresc, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals intelectual, uz de fals, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, având ca rezultat obţinerea un avantaj patrimonial pentru sine sau pentru altul;
- VOICU BENONE-OVIDIU, avocat în Baroul Bucureşti, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni;
- IONAŞ IOAN DANIEL, avocat stagiar, reprezentant unic al S.C. RECOVERY BEST SOLUTION S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, fals în declaraţii, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni şi efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea.
În aceeaşi cauză s-a mai dispus trimiterea, în stare de libertate, a următorilor inculpaţi:
- UNGUREANU IOAN, fost director general S.C. TERMOELECTRICA S.A, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de abuz în serviciu contra intereselor publice, având ca rezultat obţinerea de avantaje patrimoniale pentru sine sau altul, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni;
- TIPA SAVA, administrator şi director general de societate comercială, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni;
- ROATĂ ELENA LAVINIA, director societate comercială, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni;
- MANOLACHE VALENTIN, om de afaceri în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave;
- CRIVEI RĂZVAN MIRCEA, administrator al S.C. BEST RECUPERARE CREANŢE S.R.L, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni;
- DRĂGHICI ADRIAN, avocat în Baroul Bucureşti, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul lunii august 2007, S.C. TERMOELECTRICA S.A. a chemat în judecată pe S.C. ELECTRICA S.A., pentru o datorie reprezentând preţ pentru energia electrică livrată şi penalităţi de întârziere. La data de 1 aprilie 2008, S.C. TERMOELECTRICA S.A., prin directorul general Ungureanu Ioan, a încheiat contractul de cesiune de drept litigios de creanţă cu Cabinetul de avocat Voicu Benone Ovidiu. Cesionarea s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale, fapt constatat de altfel şi de Curtea de Apel Alba Iulia, instanţă care, la 18 februarie 2011, avea să declare nulitatea absolută a contractului de cesiune. Ulterior cesionării drepturilor litigioase, aşadar fără a mai fi titulară ale acelor drepturi, la data de 21 aprilie 2008, S.C. TERMOELECTRICA S.A. a încheiat un contract de asistenţă juridică cu Cabinetul de avocat Voicu Benone Ovidiu în litigiul respectiv. La 30 martie 2009, instanţa a obligat S.C. ELECTRICA S.A. să achite Cabinetului avocatului Voicu Benone Ovidiu suma totală de 31.557.229 lei (7.470.000 euro), sumă incluzând datoria iniţială, penalităţi de întârziere şi cheltuieli de judecată.
Ca urmare a celor dispuse de instanţă, în zilele de 29 mai 2009, şi 16 iunie 2009 S.C. ELECTRICA S.A. a virat prin transfer bancar datoria în contul S.C. TERMOELECTRICA S.A., cont comun cu al Cabinetului de avocat Voicu Benone Ovidiu, în conformitate cu sentinţa instanţei de judecată.
Cu toate acestea, în perioada aprilie-august 2009, prin mijloace frauduloase, nota de plată pe care S.C. ELECTRICA S.A urma să o achite ca urmare a executării silite a fost încărcată, în mod nejustificat, până la suma totală de 78.650.017,04 lei (18.621.381 euro). Iniţial, aceste activităţi infracţionale au fost concepute şi puse în practică de Voicu Benone Ovidiu cu Ungureanu Ioan, ulterior şi de Rocoşanu Dragoş Paul, Ionaş Ioan Daniel, la care s-a adăugat prin asociere activitatea inculpaţilor Tipa Sava şi Roată Elena Lavinia. În suma mărită nejustificat intră partea de 31.557.229,06 lei, care deja fusese plătită de bună voie de S.C.ELECTRICA S.A., la care se adaugă 22.865.584,33 lei penalităţi stabilite de o expertiză extrajudiciară, în condiţiile în care valoarea penalităţilor fusese deja inclusă in suma stabilită de instanţă, precum şi 23.335.415,65 lei cheltuieli de executare silită. În cheltuielile de executare silită, de pildă, intra şi onorariul de apărător facturat de avocatul Drăghici Adrian, de 16.000.000 lei (3.809.523 euro), valoare considerată total nejustificată în contextul unei executări silite.
De altfel, chiar şi depunerea cererii de executare silita s-a făcut în lipsa unui titlu executoriu.
Prin modalitatea prezentată mai sus, s-a ajuns la o situaţie în care, o obligaţie deja stinsă, ce viza fonduri publice, să fie cerută de către inculpatul Voicu Benone Ovidiu în nume propriu, fără nicio justificare şi doar în folos personal. Prin aceleaşi manevre, suma menţionată, executată silit de la S.C. ELECTRICA S.A. a revenit în totalitate societăţii comerciale RECOVERY BEST SOLUTION S.R.L. (al cărei reprezentant unic este Ionaş Ioan Daniel) şi Cabinetului de avocat Voicu Benone Ovidiu. Caracterul ilegal al executării silite avea să fie constatat şi prin sentinţa din 23 martie 2010 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.

Pe de altă parte, şi S.C. TERMOELECTRICA S.A., în baza contractului de asistenţă juridică încheiat la data de 21 aprilie 2008 cu Cabinetul de avocat Voicu Benone Ovidiu, a fost executată silit de Biroul Executorului Judecătoresc Rocoşanu Dragoş Paul până la concurenţa sumei de 7.812.650 lei (1.860.154 euro).
La această executare s-a ajuns urmare a faptului că inculpatul avocat Voicu Benone Ovidiu a falsificat contractul de asistenţă juridică, în sensul înscrierii unui onorariu de 5.000.000 lei, în condiţiile în care iniţial nu fusese înscrisă nicio sumă. Ulterior contractul a fost cesionat inculpatului Manolache Valentin la suma de 5.950.000 lei, iar prin executare silită s-au adăugat onorariul de executare silită, onorariul de asistenţă juridică şi diferite taxe.

În perioada 2008- februarie 2009, printr-un mod de operare similar care a presupus manevre frauduloase (inexistenţa titlului executoriu şi stabilirea unor cheltuieli de executare supraevaluate) inculpaţii Voicu Benone-Ovidiu, Rocoşanu Dragoş Paul, Ionaş Ioan Daniel şi Crivei Răzvan Mircea au determinat executarea silită a S.C. Asirom Teleorman S.A. până la concurenţa sumei de 9.761.290,00 lei (2.323.878 euro). Şi în acest caz s-a folosit instituţia cesiunii de creanţă, dreptul respectiv fiind dobândit de S.C. BEST RECUPERARE CREANŢE S.R.L., administrată de către Crivei Răzvan Mircea şi la care inculpatul Ionaş Ioan Daniel era acţionar.
Executarea silită nu s-a finalizat datorită suspendării ei, însă pe timpul popririi, S.C. Asirom Teleorman S.A. a fost privată de dreptul său de folosinţă a banilor.

De asemenea, în anul 2006, inculpatul Rocoşanu Dragoş Paul, în calitate de executor judecătoresc, a executat silit un imobil situat în Bucureşti, cu încălcarea drepturilor de creanţă a părţii vătămate, în favoarea unui alt creditor, neîndreptăţit.

Prejudiciul produs în dauna S.C. ELECTRICA S.A. este de 78.654.017,04 lei (18.621.381 euro), nerecuperat.
Prejudiciul produs în paguba S.C. TERMOELECTRICA S.A. este de 7.812.650 lei (1.860.154 euro), nerecuperat.
Prejudiciul produs în paguba S.C. ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENA INSURANCE GRUP S.A. este de 9.761.290,00 lei (2.324.114 euro), recuperat.
Prejudiciul produs în paguba S.C. TOP LEASING S.A. este de 861.145 lei (205.034 euro), nerecuperat.
Total prejudiciu produs celor patru persoane juridice este de 97.089.102 lei echivalentul a 23.010.683 euro. Toate cele patru societăţi s-au constituit părţi civile.

În cauză a fost luată măsura asiguratorie a popririi conturilor bancare ale inculpaţilor Rocoşanu Dragoş Paul, Voicu Benone Ovidiu, Ionaş Ioan Daniel, Ungureanu Ioan, Tipa Sava, Roată Elena Lavinia, Manolache Valentin şi Crivei Răzvan Mircea. De asemenea, a fost aplicat sechestru asigurător asupra bunurilor aparţinând lui Voicu Benone Ovidiu, Rocoşanu Dragoş Paul şi Ungureanu Ioan.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 27 februarie 2015