DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Direcția Națională Anticorupție - raport privind aplicarea Legii 544/2001

Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 având ca obiect liberul acces la informațiile de interes public / anul 2015


I. Numărul total de solicitări de informații de interes public: 1515 solicitări

II. Numărul de solicitări defalcat în raport de obiectul cererii:
- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la stadiul instrumentării și procedura în timpul anchetelor penale: 1328 solicitări;
- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire bilanțul Direcției Naționale Anticorupție sau alte date statistice ale Serviciilor teritoriale: 6 solicitări;
- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la bugetul instituției precum și alte probleme administrative: 2 solicitare;
- Solicitări referitoare la comunicarea datelor de contact ale Direcției Naționalei Anticorupție: 0 solicitări
- Puncte de vedere: 11 solicitări
- Informații cu privire la ordine de delegare/numire a procurorilor șefi: 3 solicitări
- Acreditari: 85 solicitări
- Solicitări interviu: 70 solicitări
- Altele: 10 solicitare

III. Numărul de solicitări defalcat pe modalitatea de adresare:
- în scris: 1515
- telefonic: nu s-a ținut o evidență

IV. Numărul de solicitări pe destinatarul solicitării:
- mass-media: 1468
- persoane fizice: 41
- persoane juridice: 6

V. Reclamații administrative: 0
- rezolvate favorabil: 0
- respinse: 0

VI: Numărul de plângeri în instanță: 0
- rezolvate favorabil pentru petiționar:
- în curs de rezolvare:
- respinse petiționarului:

VII: Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare:
- vizite personale: nu s-a ținut o evidență
- vizite on-line: 3.963.999