DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru anul 2010

Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru anul 2010

I. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 387 solicitări

II. Numărul de solicitări defalcat în raport de obiectul cererii: 387

- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la stadiul instrumentării şi procedura în timpul anchetelor penale: 249 solicitări;

- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire bilanţul Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau alte date statistice ale Serviciilor teritoriale: 19 solicitări;

- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la bugetul instituţiei precum şi alte probleme administrative: 2 solicitări;

- Solicitări referitoare la comunicarea datelor de contact ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie: 1 solicitări.

- Puncte de vedere: 5 solicitări;

- Informaţii cu privire la ordine de delegare/numire a procurorilor şefi: 1 solicitări;

- Acreditări: 55 solicitări;

- Solicitări interviu: 20 solicitări;

- Altele: 6 solicitări;

III. Numărul de solicitări defalcat pe modalitatea de adresare:

- în scris: 387

- telefonic: 0

IV. Numărul de solicitări defalcat pe destinatarul solicitării:

- mass-media: 358

- persoane fizice: 29

- persoane juridice: 0

V. Reclamaţii administrative: 6

- rezolvate favorabil: 0

- respinse: 6

VI: Numărul de plângeri în instanţă: 2

- rezolvate favorabil pentru petiţionar: 0

- în curs de rezolvare: 1

- respinse petiţionarului: 1

VII: Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare–documentare:

- vizite on-line: 206.121