DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru anul 2008

Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru anul 2008

I. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 523 solicitări

II. Numărul de solicitări defalcat în raport de obiectul cererii:

- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la stadiul instrumentării unor anchete penale: 448 solicitări;

- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire bilanţul Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau alte date statistice ale Serviciilor teritoriale: 28 solicitări;

- Solicitări referitoare la comunicarea unor date cu privire la bugetul instituţiei precum şi alte probleme administrative: 8 solicitări;

- Solicitări referitoare la comunicarea datelor de contact ale Direcţiei Naţionalei Anticorupţie: 4 solicitări.

- Puncte de vedere: 13 solicitări;

- Informaţii cu privire la ordine de delegare/numire a procurorilor şefi: 6 solicitări;

- Altele: (înscrieri şi condiţii de participare concurs): 22 solicitări;

III. Numărul de solicitări defalcat pe modalitatea de adresare:

- în scris: 513

- telefonic: 10

IV. Numărul de solicitări defalcat pe destinatarul solicitării:

- mass-media: 484

- persoane fizice: 35

- persoane juridice: 4

V. Reclamaţii administrative: 1

- rezolvate favorabil: 0

- respinse: 1

VI: Numărul de plângeri în instanţă: 10

- rezolvate favorabil pentru petiţionar: 2

- în curs de rezolvare: 6

- respinse petiţionarului: 2

VII: Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare–documentare:

- vizite on-line: 93.590