increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

Conferința anuală și adunarea generală a partenerilor europeni împotriva corupției (EPAC/EACN)CEA DE-A 17-A CONFERINȚĂ ANUALĂ ȘI ADUNARE GENERALĂ A
PARTENERILOR EUROPENI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI (EPAC/EACN)

PORTUGALIA, 15-17 NOIEMBRIE 2017

DECLARAȚIA DE LA LISABONA 2017Noi, șefii și reprezentanții Structurilor de Supraveghere a Poliției și ai Autorităților Anticorupție la nivel național ai Statelor Membre din cadrul Consiliului Europei și ale Uniunii Europene, în special în această perioadă atât de dificilă pentru Portugalia, după tragicele incendii care au avut loc recent și au cauzat pierderi și suferințe unui număr atât de mare de oameni,
Exprimând recunoștința noastră față de Inspectoratul General de Interne din Portugalia (IGAI) pentru găzduirea generoasă și organizarea prezentei Conferințe;
Reamintind numeroasele convenții internaționale, instrumente și mecanisme, în special Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției (UNCAC) și Mecanismul său de Revizuire a Procesului de Implementare, convențiile relevante ale Consiliului Europei, mecanismul de monitorizare GRECO și Convenția OECD privind Combaterea Mituirii;
Reamintind Declarațiile EPAC/EACN (Rețeaua Partenerilor Europeni Împotriva Corupției/Rețeaua Europeană a Punctelor de Contact Anticorupție) adoptate la Riga (2016), Paris (2015), Sofia (2014), Cracovia (2013), Barcelona (2012), Laxenburg (2011), Oradea (2010), Nova Gorica (2009), Manchester (2008), Helsinki (2007), Budapesta (2006), Lisabona (2005), și Viena (2004), și mulțumind Biroului Federal Anticorupție din Austria (BAK) pentru găzduirea Secretariatului;
Recunoscând că fenomenul corupției reprezintă o amenințare gravă asupra dezvoltării și stabilității cu consecințe negative la toate nivelurile de guvernare și care subminează încrederea publică în democrație și instituțiile sale;
Salutând adoptarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, și reamintind obiectivul 16.5 care cheamă Statele la „Reducerea substanțială a corupției și a mitei în toate formele sale”
Salutând rezultatele și progresul înregistrat la cea de-a 7-a Sesiune a Conferinței Statelor Părți la Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției desfășurată în Viena și în special rezoluțiile adoptate în această sesiune;
Salutând viitoarea constituire a unui Parchet General European (EPPO) independent și eficient care reprezintă un pas major în investigarea și trimiterea în judecată la nivel transfrontalier a cazurilor de corupție și fraudă ce afectează interesele financiare ale UE;
Reiterând necesitatea de a urma o abordare holistică și globală în lupta împotriva corupției care să se bazeze pe cadre de prevenire cuprinzătoare și pe o cooperare internațională eficientă între agențiile de aplicare a legii;
Accentuând necesitatea imperioasă pentru membrii noștri de a se ridica la nivelul așteptărilor publice mari în ceea ce privește asigurarea unor mijloace eficiente de combatere a corupției;
Subliniind importanța privind consolidarea funcționării independente, transparente și eficiente a Autorităților Anticorupție (ACAs) și Agențiilor de Monitorizare a Poliției (POBs) și a asigurării protecției necesare a funcționarilor implicați în activitățile anticorupție și de supraveghere, garantând astfel un cadru de exercitare a funcției lipsit de orice formă de presiune sau ingerință;
Luând în considerare munca desfășurată de grupurile de lucru EPAC/EACN, în special rezultatele grupurilor de lucru EPAC/EACN „Eficacitatea și Eficiența Agențiilor de Monitorizare a Poliției” și „Managementul Riscului și Analiza de Risc” precum și rezultatele și concluziile atelierelor de lucru și a sesiunilor plenare din cadrul conferinței de la Lisabona:
- Recomandăm ca fiecare Agenție de Monitorizare a Poliției să dezvolte departamente de audit și/sau control intern în vederea îmbunătățirii funcționării forțelor de poliție și a serviciului prestat către public;
- Încurajăm Agențiile de Monitorizare a Poliției să aibă în vedere utilizarea unui „Manual pentru evaluarea efectivității și eficienței agențiilor de monitorizare a poliției” în vederea îmbunătățirii performanței acestora;
- Încurajăm toți membrii să efectueze analize de risc și să implementeze managementul riscului după caz, în special în vederea creșterii eficacității Autorităților Anticorupție (ACAs) și a Agențiilor de Monitorizare a Poliției (POBs);
- Ne angajăm să distribuim „Ghidul de management al integrității pentru Autoritățile Anticorupție (ACA) și Agențiile de Monitorizare a Poliției (POB)” printre structurile naționale relevante, recunoaștem că acest manual contribuie la realizarea unei baze comune de promovare a integrității organizațiilor publice, și invită membrii EPAC/EACN să împărtășească din experiența acestora în această privință în cadrul EPAC/EACN;
- Salutăm progresul înregistrat de grupul de lucru EPAC/EACN „Volume mari de date, Aspecte Juridice, Utilizarea bazelor de date”, înființat de Adunarea Generală la Riga în noiembrie 2016;
- Constatăm că Biroul Federal Anticorupție din Austria va găzdui Conferința anuală din 2018 și Adunarea Generală.

Declarația va fi difuzată de membrii pe scară largă în țările acestora și trimisă structurilor și instituțiilor UE relevante, Grupul de State împotriva Corupției din cadrul Consiliului Europei și Biroul Națiunilor Unite Împotriva Drogurilor și Criminalității (UNODC).

Margarida Blasco Andreas Wieselthaler
Inspector General al IGAI Președinte EPAC/EACN