Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BRAȘOV
SECȚIA PENALĂ


DECIZIA PENALĂ NR. 21/Ap DOSAR NR. 805/62/2018

Ședința publică din data de 29 ianuarie 2020

Instanța constituită din:


- Completul de judecată AT2-2018    
- Președinte - (..) - judecător
- Judecător - (..)
 
- Grefier - (..)

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public – procuror (..)– din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov

Pentru astăzi fiind stabilită pronunțarea asupra apelului declarat de inculpatul B A împotriva sentinței penale nr. 138/S din 1 august 2019, pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul penal nr. 805/62/2018.
Dezbaterile în cauza de față s-au desfășurat în conformitate cu dispozițiile art. 369 Cod procedură penală, în sensul că toate afirmațiile, întrebările și susținerile celor prezenți, inclusiv ale președintelui completului de judecată au fost înregistrate cu mijloace tehnice audio.
La apelul nominal făcut în ședință publică, la pronunțare, se constată lipsa părților.
Procedura îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care:
Dezbaterile în cauza penală de față au avut loc în ședința publică din data de 15 ianuarie 2020, când părțile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de ședință din acea dată, care face parte integrantă din prezenta decizie, iar instanța, din lipsă de timp pentru deliberare și pentru a da posibilitatea apărătorului ales al apelantului inculpat B A , respectiv domnului av. R A , de a depune concluzii scrise la dosarul cauzei, în temeiul dispozițiilor art. 391 Cod procedură penală, a stabilit pronunțarea pentru data de astăzi, 29 ianuarie 2020, când,

CURTEA,


Constată că, prin sentința penală nr. 138/S din 1.08.2019 a Tribunalului Brașov, în baza art. 32 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 și art. 184 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale), a fost condamnat inculpatul B A – fiul lui G și M , născut la data de în municipiul , județul , cu domiciliul în , , nr. , bloc , scara , ap. , județul Brașov, posesor al C.I. seria nr. și CNP , cetățean român, necunoscut cu antecedente penale – pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, la pedeapsa principală de 1 an închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe durata a 2 ani.
În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, i s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.
În baza art. art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale) și art. 75 alin. 2 lit. a), art. 76 alin. 1 Cod penal, a fost condamnat inculpatul B A – fiul lui G și M, născut la data de în municipiul , județul , cu domiciliul în , Bulevardul , nr. , bloc , scara , ap. , județul , posesor al C.I. seria nr. și CNP , cetățean român, necunoscut cu antecedente penale – pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, la pedeapsa principală de 1 an și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe durata a 2 ani.
În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, i s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.
În baza art. 38 – art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal și art. 45 alin. 3 Cod penal, au fost contopite pedepsele aplicate, astfel încât inculpatul execută pedeapsa rezultantă de 1 an și 8 luni și închisoare și pedeapsa complementară pe o perioadă de 2 ani constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal - respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat
În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, i s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.
În baza art. 91 alin. 1 – art. 92 alin. 1 Cod penal, s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante a închisorii, pe durata unui termen de 2 ani, care potrivit art. 92 alin. 2 Cod penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.
În baza art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, începe de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare.
În baza art. 93 alin. 1 lit. a - e, alin. 2 lit. b, alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
- să se prezinte la Serviciul de Probațiune Brașov la datele fixate de acesta;
- să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
- să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
- să comunice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență;
- să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate;
- să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei municipiului Brașov sau Complexului de Servicii „Cristian” Brașov.
În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, i s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal.
S-a constatat că inculpatul a achitat prejudiciul principal în cuantum de 2.617,98 lei cauzat părții civile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București, potrivit ordinului de plată nr. 1/10.10.2018 din contul său deschis la GarantiBank ( fila 112 dosar instanță).
A fost obligat inculpatul să plătească părții civile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București suma de 147,57 lei accesorii fiscale aferente debitului principal, sumă calculată până la data achitării voluntare a prejudiciului.
A fost menținută măsura asiguratorie a popririi asupra sumelor de bani existente în conturile bancare aparținând suspectului B A , până la concurența sumei de 147,57 lei, conturi deschise la Banca Cooperatistă EUROCOOP Sfântu Gheorghe, Garanti Bank S.A. și Patria Bank, măsură instituită prin ordonanța procurorului nr. 288/P/2015 din data de 23.01.2018.
În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul să plătească statului suma de 1.500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut următoarele:
I. Prin rechizitoriul întocmit la data de 5.03.2018, în dosar penal nr. 288/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov, a fost trimis în judecată inculpatul B A , acuzat fiind de săvârșirea infracțiunilor de:
- tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prevăzută de art. 32 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 și art. 184 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) și
- folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, faptă prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
Potrivit rechizitoriului, în perioada 12 noiembrie 2014 – 24 februarie 2015, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul B A , a încercat să obțină, pe nedrept, fonduri nerambursabile din bugetul Uniunii Europene pentru finanțarea proiectului „Sprijinirea instalării tânărului fermier B A în comuna Hărman, județul Brașov”, proiect redenumit apoi „ ”, sens în care, a depus, la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Brașov, cererile de finanțare înregistrate sub nr. /12.11.2014, nr. /12.01.2015 și nr. /24.02.2015 – declarate eligibile cu ocazia evaluărilor inițiale efectuate de către reprezentanții Grupului de Acțiune Locală Ținutul Bârsei în datele de și , de fiecare dată suma maximă nerambursabilă care îi putea fi acordată fiind de 40.000 euro, cereri în cuprinsul cărora a creat aparența îndeplinirii cerințelor minime de eligibilitate/criteriilor suplimentare de selecție pentru acordarea sprijinului, atașând în acest sens următoarele documente necorespunzătoare adevărului, respectiv documente ce conțineau în cuprinsul lor date nereale:
1. declarația pe proprie răspundere, datată 3.09.2014, atașată în cazul tuturor cererilor de finanțare, prin care a susținut că:
- este membru al familiei de fermieri din localitatea Hărman, județul Brașov, având calitatea de nepot;
- a lucrat cu cel puțin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu - luna august 2014, peste 50% din timpul său de lucru, în cadrul fermei unchiului său, , în perioada iulie 2013 – august 2014, un număr de 8 ore pe zi;
- ferma în care a lucrat este identificată prin nr. în Registrul Național al Exploatațiilor D.S.V.S.A. Brașov, fiind situată în localitatea Hărman, având ca profil fermă zootehnică și fiind condusă de din localitatea Hărman, județul Brașov.
2. declarația pe proprie răspundere pretins dată de numitul prin care s-a atestat că inculpatul B A a lucrat în cadrul fermei pe care o administrează, în perioada iulie 2013-august 2014, un număr de 8 ore/zi (atașată în cazul tuturor cererilor de finanțare);
3. adeverința nr. 8 din 02.09.2014 pretins emisă de societatea cooperativă agricolă grad I „ ”, județul Covasna, prin care s-a atestat calitatea inculpatului B A de membru al asociației, cu un efectiv de 150 de oi, adeverință pretins semnată de președintele asociației, (atașată în cazul tuturor cererilor de finanțare);
4. cererea de aderare la societatea cooperativă agricolă grad I „ ”, județul Covasna, datată 18.03.2014, prin care inculpatul B A a solicitat înscrierea în asociație cu un efectiv de 150 de animale, cerere pretins aprobată în ședința Adunării Generale din data de , prin semnătura președintelui (atașată în cazul tuturor cererilor de finanțare);
5. fișa de înregistrare a producătorilor în sistemul de agricultură ecologică nr. /30.06.2014, pretins emisă de Direcția pentru Agricultură a județului Brașov, prin care s-a atestat această calitate inculpatului B A , în cuprinsul căreia acesta a indicat faptul că exploatează o suprafață agricolă de 0,90 ha și deține 150 de ovine și 1 bovină (atașată în cazul tuturor cererilor de finanțare);
6. contractul de donație autentificat sub nr. 124 din 29.08.2014, prin care numitul a donat inculpatului B A exploatația , cu privire la care s-a menționat în mod nereal că ar fi conținut la data încheierii tranzacției un număr de 150 de ovine și o bovină (atașat doar în cazul cererii de finanțare nr. /12.11.2014);
7. contractul de donație autentificat sub nr. 112 din 23.01.2015, prin care numitul B I a donat inculpatului B A exploatația , predată efectiv la data de 29.08.2014, cu privire la care s-a menționat în mod nereal că ar fi conținut 150 de ovine și o bovină (atașat doar în cazul cererii de finanțare nr. /24.02.2015);
8. adeverința nr. /01.09.2014, eliberată de medicul veterinar, prin care s-a atestat transferul integral al exploatației lui B I pe numele lui B A , precum și efectivul de animale existent la acea dată (150 ovine și o bovină) - atașată în cazul tuturor cererilor de finanțare;
9. formularul de mișcare seria C nr. , întocmit de medicul veterinar la data de 24.08.2014, prin care s-a atestat că numitul B I a devenit proprietarul a 150 de ovine (atașat doar în cazul cererilor de finanțare înregistrate sub nr. /12.01.2015 și nr. /24.02.2015).
Potrivit aceluiași rechizitoriu, în perioada 2015 - 2016, inculpatul B A , în baza aceleiași rezoluții infracționale, a depus la A.P.I.A. – Centrul Local Brașov cererile unice de plată pentru suprafață nr. /24.06.2015 și nr. /02.06.2016, în cuprinsul cărora a declarat în mod necorespunzător adevărului că utilizează suprafața de 1,24 ha teren agricol, formată din parcela de 0,34 ha având destinația de pajiște temporară și identificată în blocul fizic și parcela în suprafață de 0,90 ha, identificată în blocul fizic și folosită pentru cultura plantelor de nutreț, și astfel, deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 7 și 8 din O.U.G. nr. 3/2015 (nu era utilizator al suprafețelor de teren), a obținut pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în valoare totală de 2.617,98 lei.
Cauza s-a înregistrat la Tribunalul Brașov la data de 5.03.2018.
Prin încheierea ședinței camerei de consiliu din data de 4.05.2018, s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul, legalitatea probelor administrate în cursul urmăririi penale menționate la capitolul „mijloace de probă” din rechizitoriu, a actelor procurorului și s-a dispus începerea judecății față de inculpat.
II. CERCETAREA JUDECĂTOREASCĂ
La termenul de judecată din data de 7.11.2018, când procedura de citare a fost legal îndeplinită, s-a dat citire actului de sesizare a instanței, instanța a pus în vedere inculpatului faptul că, potrivit dispozițiilor art. 374 alin. 4 Cod de procedură penală, poate solicita ca judecata să aibă loc numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor noi pe care le pot prezenta în acest stadiu procesual, dacă recunoaște în totalitate faptele reținute în sarcina sa, cu consecința reducerii cu o treime a limitelor pedepsei închisorii prevăzute de lege pentru infracțiunile de care este acuzat, conform art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală. Inculpatul a învederat instanței că nu dorește să urmeze această procedură precum și că dorește să furnizeze declarații.
Instanța de fond a procedat, în condiții de publicitate și contradictorialitate, în mod nemijlocit, la ascultarea inculpatului la termenul de judecată din data de 7.11.2018 (filele 14-15 dosar tribunal).
De asemenea, pe parcursul cercetării judecătorești, instanța de fond a procedat la audierea martorilor menționați în dispozitivul rechizitoriului și care au răspuns chemării instanței și anume, S I – la termenul din data de 5.12.2018, fila 21 dosar tribunal; G E și B I – la termenul din data de 16.01.2019, filele 33 și respectiv 34-35 dosar tribunal; P B, în prezența unui interpret de limbă maghiară, fila 42 dosar tribunal și K J , fila 43 dosar tribunal – la termenul din data de 13.02.2019, V V, fila 52 dosar tribunal, BM , fila 53 dosar tribunal și M I E, fila 54 dosar tribunal – la termenul din data de 13.03.2019, V A N , fila 62 dosar tribunal și S A N , fila 63 dosar tribunal – la termenul din data de 15.05.2019.
Inculpatului i-a fost încuviințată și s-a administrat, în apărare, proba cu înscrisuri, depuse de inculpat, prin avocatul său ales, la termenul din data de 15.05.2019, filele 64-111 dosar tribunal; inculpatul a depus, de asemenea, ordinul de plată nr. 10/10.10.2018 pentru suma de 2.617,98 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului cu care, persoana vătămată Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București s-a constituit parte civilă în prezenta cauză în cursul urmăririi penale – adresă înregistrată sub nr. 513 din data de 9.02.2018, depusă în volumul III dosar urmărire penală, filele 217-227.
III. STAREA DE FAPT REZULTATĂ DIN PROBATORIU. ANALIZA ASUPRA APĂRĂRILOR INCULPATULUI.
Analizând și coroborând întregul probatoriu administrat în cauză, prin prisma obiectului judecății, astfel cum este definit în art. 371 din Codul de procedură penală, instanța de fond a reținut următoarea situație de fapt:
Înscrisurile depuse la dosar relevă faptul că, la data de 5.09.2014, inculpatul B A a depus la sediul Grupului de Acțiune Locală Ținutul Bârsei, structură de dezvoltare locală responsabilă pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală (S.D.L.), implementarea acesteia și selecția proiectelor viabile, o cerere de finanțare pentru proiectul „Sprijinirea instalării tânărului fermier B A în comuna Hărman, județul Brașov”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri, sesiunea 2/2014, lansată la data de 26.08.2014.
Potrivit procedurilor, mai întâi se întocmește o fișă de verificare a conformității (formularul GE2.1), proiectul este verificat din punctul de vedere al condițiilor generale pe care trebuie să le îndeplinească cererea de finanțare – un aspect vizat fiind și acela al depunerii unor cereri de finanțare succesive în cadrul aceleiași cereri de proiecte. Potrivit formularului, cererea de finanțare nu putea fi acceptată la verificare dacă fusese verificată și declarată neconformă, de două ori anterior. Apoi, în cadrul operațiunii de verificare a concordanței documentelor prezentate, se realizează o analiză a documentelor depuse din punct de vedere formal, respectiv, dacă solicitantul a utilizat ultima variantă a cererii de finanțare aferentă măsurii 112 de pe site-ul A.P.R.D.P., dacă dosarul prezentat este legat, filele numerotate și ștampilate, copiile conțin mențiunea de conformitate cu originalul, sunt atașate documentele scanate și suportul optic ce conține documentele în format electronic, dacă cererea a fost completată în totalitate.
Cererea depusă de inculpat a fost declarată conformă. Potrivit formularului GE3 în urma verificării condițiilor minime de acordare a sprijinului pentru proiectul depus și apoi a condițiilor de eligibilitate, cererea de finanțare depusă de inculpat, a fost declarată și eligibilă obținând un scor total de 15 puncte.
Apoi, s-a întocmit raportul final de selecție, la data de 27.10.2014, suma maximă nerambursabilă care îi putea fi acordată pentru finanțarea acestuia fiind de 40.000 euro (filele 122-123 vol. II dosar urmărire penală).
După finalizarea acestei proceduri prealabile, cererea de finanțare formulată de inculpatul B A a fost depusă la sediul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Brașov și înregistrată sub nr. 5032/12.11.2014 (filele 5-139 vol. II dosar urmărire penală).
La dosarul aferent cererii de finanțare au fost depuse și următoarele documente în copie ce poartă mențiunea conform cu originalul:
- contractul de comodat, ce poartă dată certă, încheiat la data de 29.08.2014, între B I și B A , primul încredințând spre folosință celui de-al doilea un grajd în suprafață de 150 de mp, situat la locuința sa din comuna Hărman, strada , nr. 11- fila 20 dosar urmărire penală,
- adeverința nr. /01.09.2014, eliberată de medicul veterinar, prin care se atesta transferul integral al exploatației lui B I pe numele lui B A , precum și efectivul de animale existent la acea dată 150 ovine și o bovină - fila 22 dosar urmărire penală,
- contractul de donație ce poartă încheiere de legalizare de semnătură nr. din 29.08.2014 prin care numitul B I a donat inculpatului B A exploatația , ce conținea la data încheierii tranzacției un număr de 150 de ovine și o bovină - filele 35-36 dosar urmărire penală,
- adeverința nr. /05.09.2014 emisă de D.S.V.S.A. prin care se atestă înscrierea în Baza Națională de Date a transferului – prin donație a exploatației de la B I la B A - fila 37 dosar urmărire penală,
- copie registru deschis la Primăria Hărman privind exploatațiile agricole și forma de organizare - filele 38-47 dosar urmărire penală,
- angajamentul solicitantului de înregistrare și autorizare – fila 48 dosar urmărire penală,
- certificate de atestare fiscală – filele 49, 50 dosar urmărire penală,
- certificat cazier judiciar – fila 51 dosar urmărire penală,
- documente privind gradul de instruire profesională și copii ale actelor de identitate –filele 52-56 dosar urmărire penală,
- declarația solicitatului prin care se obliga să prezinte, până la semnarea contractului de finanțare cu agenția, certificatul de calificare profesională în domeniul agricol de minim 150 de ore - fila 57 dosar urmărire penală,
- declarația pe proprie răspundere a inculpatului B A , datată 3.09.2014 prin care declara că:
- este membru al familiei de fermieri din localitatea Hărman, județul Brașov, având calitatea de nepot;
- a lucrat cu cel puțin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu respectiv august 2014, peste 50% din timpul de lucru, în cadrul fermei B I, în perioada iulie 2013 – august 2014, un număr de 8 ore pe zi;
- ferma în care a lucrat este identificată prin nr. în Registrul Național al Exploatațiilor D.S.V.S.A. Brașov, fiind situată în localitatea Hărman, având ca profil fermă zootehnică și este condusă de B I din localitatea Hărman, județul Brașov - fila 58 dosar urmărire penală.
- declarația pe proprie răspundere a lui B I, în calitate de conducător al exploatației agricole mixte, din localitatea Hărman, strada nr. , județul Brașov, cu privire la faptul că inculpatul B A a lucrat în cadrul fermei pe care o administrează, în perioada iulie 2013-august 2014, un număr de 8 ore/zi – fila 59 dosar urmărire penală;
- planul de afaceri elaborat de V M la data de 3.09.2014 - filele 60-74 dosar urmărire penală;
- declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind exploatația agricolă, prin care inculpatul declara că nu mai fusese depusă solicitare care să fi fost declarată eligibilă și contractată pentru ajutor financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 112 și 141 prin cerere personală sau a unui membru de familie, precum și că exploatația agricolă menționată nu are în componență (proprietate/folosință) alte terenuri, animale, păsări, familii de albine, în afara celor declarate în Cererea de finanțare, planul de afaceri și documentele justificative anexate - fila 75 dosar urmărire penală;
- adeverința nr. 8 emisă de societatea cooperativă agricolă grad I „ ”, cu sediul în comuna , sat nr. , județul Covasna, datată 2.09.2014, prin care se atesta calitatea inculpatului B A de membru al Societății Cooperative Agricole, cu un efectiv de 150 de ovine, adeverință semnată de președintele asociației, P B – fila 76 dosar urmărire penală;
-cererea de aderare la societatea cooperativă agricolă grad I „ ”, prin care B A solicita înscrierea ca membru în societate cu un efectiv de 150 ovine, cerere ce poartă mențiunea aprobării în ședința Adunării Generale din data de 30.03.2014, și semnătura președintelui P B - fila 77 dosar urmărire penală;
- certificat de înregistrare emis de O.N.R.C. pentru societatea cooperativă - fila 78 dosar urmărire penală;
- certificat nr. 10187/02.09.2014 privind înscrierea în Registrul Unic formulată de B A pentru exploatația în suprafață de 1,24 ha pentru care s–a atribuit numărul de identificare RO007923817, menționându-se deținătorul anterior (RO006937253 B I) - fila 79 dosar urmărire penală;
- fișa de înregistrare a producătorilor în sistemul de agricultură ecologică nr. /30.06.2014, emisă de Direcția pentru Agricultură a Județului Brașov, prin care se atestă această calitate inculpatului B A , care a indicat faptul că exploatează o suprafață agricolă de 0,90 ha și deține 150 de ovine și 1 bovină și o copie registrului parcelar - filele 83 – 85 dosar urmărire penală.
Dosarul prezentat a fost supus verificării O.J.F.I.R. Brașov, iar potrivit mențiunilor de pe fișa E2 – filele 86-96 volumul II dosar urmărire penală, cererea de finanțare a fost declarată neconformă la data de 12.11.2014, întrucât tabelul centralizator nu purta număr de înregistrare la Primăria Hărman și nu este barat pe rândurile necompletate, iar contractul de comodat cu privire la folosința grajdului și cel de donație a animalelor, nu erau autentificate notarial.
După ce a complinit lipsa constatată cu privire la contracte, inculpatul B A a solicitat din nou finanțare pentru același proiect „Sprijinirea instalării tânărului fermier B A în comuna Hărman, județul Brașov” în data de 28.11.2014, în sesiunea M112-03/14 lansată de G.A.L. Ținutul Bârsei la data de 18.11.2014.
Urmând aceeași procedură de verificare, proiectul inculpatului a fost declarat eligibil prin raportul final de selecție din data de 23.12.2014, suma maximă nerambursabilă care îi putea fi acordată pentru finanțarea acestuia fiind aceeași, respectiv 40.000 de euro (filele 245-284 volumul II dosar urmărire penală).
După finalizarea acestei proceduri prealabile, cererea de finanțare formulată de inculpatul B A a fost depusă la sediul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Brașov și înregistrată sub nr. /12.01.2015 (fila 140 volumul II dosar urmărire penală).
Cererea de finanțare poartă în anexă același set de documente, fiind înlocuit contractul de comodat privind folosința grajdului pentru animale cu cel autentificat sub nr. din data de 26.11.2014, a fost depus formularul de mișcare seria C nr. , întocmit de medicul veterinar, dr. BM , la data de 24.08.2014, prin care se atesta că numitul B I a devenit proprietarul a 150 de ovine și a fost exclus contractul de donație având ca obiect exploatația agricolă (filele -179 volumul II dosar urmărire penală).
Potrivit fișei E2 întocmită la data de 12.01.2015, în urma analizării documentelor depuse, cererea de finanțare a fost declarată neconformă de reprezentanții O.J.F.I.R. Brașov, cu observația că documentele depuse nu demonstrează că solicitantul deține sau va deține competențe profesionale agricole în domeniul de implementare a proiectului. S-a observat și faptul că inculpatul a completat eronat tabelul cu indicatorii de monitorizare, însă aceasta a fost considerată o eroare de formă ce putea fi îndreptată.
Inculpatul B A a formulat o nouă cerere de finanțare în data de 26.01.2015, în prima sesiune a anului lansată de G.A.L. Ținutul Bârsei la data de 17.01.2015, pentru proiectul „ ”.
Proiectul său a fost declarat eligibil prin raportul final de selecție din data de 20.02.2015, suma maximă nerambursabilă care îi putea fi acordată pentru finanțarea acestuia fiind, și de această dată, de 40.000 euro (filele 380-421 volumul II dosar urmărire penală).
Cererea de finanțare formulată de inculpatul B A a fost depusă la sediul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Brașov și înregistrată sub nr. /24.02.2015 (filele 285-421 volumul II dosar urmărire penală).
La dosarul aferent cererii de finanțare s-a depus același set de documente ca și în cazul celei de a doua cereri, în plus fiind depus duplicatul contractului de donație autentificat sub nr. 112 din 23.01.2015, din cuprinsul căruia rezulta că numitul B I a donat inculpatului B A exploatația , ce conținea un număr de 150 de ovine și o bovină, și care fusese predată efectiv la data de 29.08.2014 (filele 323-324, volumul II dosar urmărire penală).
Potrivit fișei E2 întocmită la data de 24.02.2015 de reprezentanții O.J.F.I.R. Brașov, cererea de finanțare nu a trecut de prima etapă de verificare a conformității întrucât nu a îndeplinit condiția ca cererea să nu fi fost formulată de două ori anterior, astfel că a fost declarată neconformă fără a se mai proceda la o verificare a documentelor anexate ori a îndeplinirii celorlalte condiții.
Inculpatul a contestat decizia O.J.F.I.R. Brașov, adresându-se Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Alba Iulia, susținând că cea de a treia cerere de finanțare trebuia evaluată distinct de cele două anterioare, întrucât se deosebea de acestea prin denumire, coeficient U.D.E., obiective din planul de afaceri și documente atașate, menționând totodată că a formulat plângere penală împotriva evaluatorilor din cadrul O.J.F.I.R.
Intenția inculpatul B A a fost aceea de a obține fonduri europene pentru finanțarea proiectului „Sprijinirea instalării tânărului fermier B A în comuna Hărman, județul Brașov”, sens în care a formulat primele două cereri de finanțare. A treia cerere de finanțare este formulată pentru proiectul „ ”.
S-a reținut că obiectul prezentei analize nu îl constituie identitatea ori nu a proiectelor ce au însoțit cererile de finanțare depuse de inculpat, ci conformitatea documentelor depuse cu realitatea faptică.
S-a constatat astfel că, pentru a fi beneficiar eligibil, inculpatul trebuia să îndeplinească câteva condiții și anume:
- să aibă vârsta sub 40 de ani și să se instaleze pentru prima dată în exploatația agricolă ca și conducător (șef) al acesteia;
- să dețină sau să se angajeze să dobândească competențe și calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfășoare;
- să prezinte un plan de afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul exploatației agricole;
- să fie membru al unei familii de fermieri și să fi lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei), cu cel puțin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.
Probele administrate în cauză au relevat faptul că în sprijinul celor 3 cereri de finanțare formulate, inculpatul a atașat mai multe documente în cuprinsul cărora erau atestate date nereale.
Astfel, în declarația pe proprie răspundere datată 3.09.2014, atașată în cazul tuturor cererilor de finanțare, inculpatul a susținut că este membru al familiei de fermieri Bularca din localitatea Hărman, județul Brașov, având calitatea de nepot, că a lucrat cu cel puțin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu - luna august 2014, peste 50% din timpul său de lucru, în cadrul fermei B I, în perioada iulie 2013 – august 2014, un număr de 8 ore pe zi, precum și că ferma în care a lucrat este identificată prin nr. în Registrul Național al Exploatațiilor D.S.V.S.A. Brașov, fiind situată în localitatea Hărman, având ca profil fermă zootehnică și fiind condusă de B I din localitatea Hărman, județul Brașov.
Audiat cu privire la aceste aspecte, inculpatul a apreciat faptul că a menționat calitatea de nepot din neatenție, că în realitate a dorit a evidenția că gospodărea împreună cu B I având grijă de exploatație. A mai arătat inculpatul că activitatea unei ferme ce deținea un hectar de teren și o vacă nu presupunea lucru de 8 ore pe zi efectiv, însă el era disponibil pentru orice activitate era nevoie. A precizat că se ocupa de stadiul vegetației la culturi și trimitea tractoristul să cosească și apoi să baloteze lucerna și fânul, terenul fiind o pajiște.
Din declarațiile martorilor audiați în cauză a rezultat însă că inculpatul a încheiat o serie de contracte (contractul de comodat cu privire la suprafața de teren, contractul de închiriere cu privire la imobilul grajd, contractul de donație cu privire la efectivul de animale) doar pentru a crea imaginea apartenenței sale la o familie de fermieri, precum și aparența preluării și dezvoltării unei ferme zootehnice.
Sunt în acest sens, declarațiile martorilor B I, V V, S C , V A N , care au relatat împrejurările în care B I l-a cunoscut pe B A , că acesta nu a locuit niciun moment la domiciliul martorului din Hărman, faptul că B I a lucrat efectiv terenul obiect al contractului de comodat (arendă), faptul că niciodată inculpatul nu a folosit grajdul închiriat de la martorul B I. Apoi, din declarația martorului S I rezultă că deși inculpatul a fost cel care i-ar fi remis o sumă de bani pentru efectivul de 150 de oi tinere, acestea au rămas în grija sa după ce au fost crotaliate și s-a întocmit formularul de mișcare, creându-se aparența că acestea au intrat în proprietatea martorului Bularca, pentru ca ulterior să facă obiectul contractului de donație alături de exploatația .
Demersurile inculpatului au avut drept scop crearea de documente justificative în susținerea cererilor de finanțare. După momentul tranzacției, animalele cumpărate de inculpat, cu mențiunea că martorul B I nu a avut nicio implicare, au fost păstrate în continuare la ferma martorului S I , unde au și fost inventariate în cursul lunii mai 2015 de către medicul veterinar. Cu ocazia următoarei inventarieri, din cursul lunii mai 2016, martora BM a constatat că 100 de ovine ieșiseră din exploatația inculpatului B A fără documente justificative, motiv pentru care le-a scos din baza de date prin întocmirea formularului de mișcare din data de 14.05.2016. Cu aceeași ocazie, medicul veterinar a completat și formularul de mișcare seria C nr. prin care a atestat că 50 de ovine au reintrat în proprietatea vânzătorului S I .
Rezultă din ansamblul probelor administrate faptul că între inculpat și martorul S I a existat o înțelegere în sensul că pentru îngrijirea animalelor inculpatul ar fi trebuit să avanseze niște sume de bani sau să asigure furajele. Este neclar dar mai puțin relevant dacă inculpatul și-a respectat obligațiile asumate. Cert este că inculpatul B A și-a ridicat de la fermă oile achiziționate în toamna anului 2015 sau primăvara anului 2016, martorii S I și M I E neputând preciza unde le-a dus inculpatul dar, cei doi, au arătat că acesta a fost de acord ca în locul a 50 de ovine crotaliate (crotaliile nr. 1573 307 901- nr. 1573 307 950) să primească alte ovine mai bătrâne, acesta fiind un ajutor dat martorului Sterian Ion, pentru ca și el să poată solicita, ulterior, subvenție pentru oile crotaliate.
Dosarele administrative ce însoțeau cererile de finanțare au conținut nu numai documente ce atestau situații nereale, ci și documente pretins a fi fost întocmite de persoane fizice ori entități juridice, prin reprezentanți, care, în realitate, nu le-au întocmit sau semnat, așa cum atestă probele administrate în prezenta cauză.
Astfel, inculpatul a anexat cererilor de finanțare declarația pe proprie răspundere, pretinzând că a fost dată de martorul B I, datată 3.09.2014, prin care se atesta că inculpatul B A a lucrat în cadrul fermei pe care o administrează, în perioada iulie 2013-august 2014, un număr de 8 ore/zi. Martorul B I a precizat că nu a semnat niciodată un astfel de document. Faptul că nu acestui martor îi aparține semnătura de pe declarație rezultă și din concluziile raportului de constatare criminalistică nr. 299730 din 22.01.2018, întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Brașov, depus în volumul III al dosarului de urmărire penală, la filele 8-14.
Inculpatul a depus de asemenea adeverința nr. din 2.09.2014 aparent emisă de societatea cooperativă agricolă grad I „ ”, județul Covasna, prin care se atesta calitatea inculpatului B A de membru al asociației, cu un efectiv de 150 de oi, adeverință pretins semnată de președintele asociației, P B, dar și cererea de aderare la societatea cooperativă agricolă grad I „P V Z ”, județul Covasna, datată 18.03.2014, prin care B A solicita înscrierea în asociație cu un efectiv de 150 de animale, cerere pretins aprobată în ședința Adunării Generale din data de 30.03.2014, prin semnătura președintelui P B, ambele atașate tuturor cererilor de finanțare.
Calitatea de membru pretinsă de inculpatul B A a fost contestată de martorii P B, K J și H S , președintele și respectiv, doi dintre membrii fondatori ai cooperativei. Aceștia au explicat în declarațiile lor împrejurările în care l-au cunoscut pe inculpat, au relatat condițiile în care a fost înființată cooperativa, au precizat că societatea cooperativă avea ca obiect de activitate înființarea de plantații de fructe de pădure și nu creșterea animalelor, au precizat că aceasta nu a funcționat în realitate, întrucât nu a dispus de finanțarea necesară atingerii scopului înființării, precum și faptul că membrii fondatori nu s-au întrunit niciodată în adunări generale.
Martorul P B (martor de etnie maghiară) a precizat că s-a întâlnit de câteva ori cu inculpatul împreună cu membri fondatori, dar că nefiind vorbitor de limbă română, nu a înțeles ce s-a discutat, dar a precizat cu certitudine că inculpatul nu a făcut niciodată parte din societatea cooperativă agricolă, precum și faptul că nu-i aparține semnătura aplicată în numele său pe cele două înscrisuri sus menționate. Atât P B cât și martorul K J au declarat că îl cunosc pe inculpatul B A , el fiind persoana care s-a ocupat de înființarea acestei societăți, la începutul anului 2014, motiv pentru care documentele originale ale asociației, inclusiv ștampila acesteia, au rămas pentru o perioadă de timp în posesia inculpatului, fiind preluate ulterior și predate cenzorului asociației.
Mai mult, instanța de fond a reținut faptul că așa cum a rezultat din cele expuse în precedent, la data de 30.03.2014, inculpatul B A nu deținea efectivul de animale indicat în pretinsa cerere de aderare la societatea cooperativă, acesta fiind achiziționat abia în data de 24.08.2014.
Un alt document care apare a fi fost modificat, întrucât copia depusă la dosarul administrativ al celor trei cereri de finanțare diferă de originalul aflat în evidența Direcției pentru Agricultură Județeană Brașov, este fișa de înregistrare a producătorilor în sistemul de agricultură ecologică nr. /30.06.2014. În copia fișei emisă de Direcția pentru Agricultură a județului Brașov, s-a atestat calitatea inculpatului B A de producător în sistemul de agricultură ecologică, acesta indicând faptul că exploatează o suprafață agricolă de 0,90 ha și deține 150 de ovine și 1 bovină, deși în evidențele Direcției pentru Agricultură Județeană Brașov s-a menționat că inculpatul B A exploatează o suprafață agricolă de 0,30 ha și deține 162 de ovine - 160 mioare și 2 berbeci (filele 168-171 volumul III dosar de urmărire penală). S-a reamintit că potrivit formularului de mișcare și contractului de donație, inculpatul nu deținea la data menționată efectivul de animale.
În aceeași ordine de idei, s-a constatat că nici înscrisurile eliberate de medicul veterinar BM nu atestă realitatea faptică, de altfel nici cele două contracte de donație. Astfel, medicul veterinar a eliberat adeverința nr. /1.09.2014 prin care s-a atestat transferul integral al exploatației lui B I pe numele lui B A , precum și efectivul de animale existent la acea dată (150 ovine și o bovină) - atașată în cazul tuturor cererilor de finanțare și a întocmit formularul de mișcare seria C nr. , la data de 24.08.2014, prin care s-a atestat că numitul B I a devenit proprietarul a 150 de ovine (atașat doar în cazul cererilor de finanțare înregistrate sub nr. 102/12.01.2015 și nr. 894/24.02.2015).
Din declarația martorului B I a rezultat că B A i-a spus acestuia că va trece mai întâi exploatația de animale pe numele său, pentru ca apoi aceasta să facă obiectul contractului de donație (filele 57-62, volumul I dosar urmărire penală). În același sens, este și declarația martorei BM care relatează aceleași aspecte, respectiv faptul că l-a cunoscut pe B A , ocazie cu care acesta i-a spus că intenționează să cumpere de la numitul S I 150 de oi. Martora a precizat că inculpatul nu avea domiciliul în Hărman și nu putea deține legal o exploatație agricolă cu animale, însă acesta i-a spus că animalele vor fi trecute în exploatația lui B I, exploatație care ulterior îi va fi donată.
Concluzionând, instanța de fond a reținut că, în scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene, întrucât cunoștea, prin prisma activității de evaluator proiecte europene pe care a desfășurat-o în cadrul Grupului de Acțiune Locală din Sfântu Gheorghe, care sunt cerințele ce trebuiau îndeplinite pentru a accesa fonduri europene în cadrul măsurii 112, dar și că nu îndeplinește condițiile de eligibilitate, inculpatul a întreprins toate demersurile mai sus descrise pentru a obține în final documente justificative, documente care nu prezentau însă realitatea faptică, putând fi catalogate ca false, inexacte sau incomplete. Toate cererile sale de finanțare au fost respinse în urma evaluării realizate de O.J.F.I.R. Brașov, astfel că rezultatul socialmente periculos, ocrotit de norma de incriminare, nu s-a produs.
Art. 181 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, în forma în vigoare la data faptelor, incriminează folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, iar art. 184 incriminează tentativa la infracțiune.
Norma de incriminare reglementează una dintre modalitățile de săvârșire a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și a fost instituită de legiuitor în vederea ocrotirii relațiilor sociale referitoare la încrederea publică în folosirea sau prezentarea de documente necesare obținerii de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.
Cu prilejul pronunțării Deciziei nr. 897 din 17 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 28 martie 2016, paragrafele 21 - 27, pronunțându-se asupra criticii referitoare la faptul că sintagma referitoare la "documente [...], inexacte sau incomplete" nu este definită în mod clar prin lege, Curtea Constituțională a reținut că sintagma criticată nu lipsește de previzibilitate norma de incriminare, deoarece, din analiza sa, se poate desprinde cu ușurință înțelesul contestat, care presupune că documentele în cauză sunt eronate/greșite ori le lipsește una sau mai multe părți care compun un întreg, au lipsuri, prezentând într-un mod denaturat situația de fapt reală/existentă. Caracterul "inexact" sau "incomplet" al documentelor la care se referă art. 181 din Legea nr. 78/2000 constă fie în ajustarea acestora pentru a întruni criteriile de eligibilitate, fie în omiterea anumitor date/informații care ar putea descalifica persoana respectivă în inițiativa de a obține fondurile, cu condiția ca toate aceste ajustări/omisiuni să fie săvârșite cu intenție și să ducă la obținerea de fonduri.
Săvârșirea acelorași fapte, fără atingerea rezultatului anterior menționat, este sancționată potrivit art. 184 din aceeași lege, referitoare la sancționarea tentativei la infracțiunea reglementată la art. 181 din Legea nr. 78/2000.
S-a reținut astfel că, depunerea de către inculpatul B A , în perioada 2014 - 2015 a trei cereri de finanțare la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Brașov, înregistrate sub nr. /12.11.2014, nr. /12.01.2015 și nr. /24.02.2015, însoțite de documente care nu prezentau situația reală și care creau aparența îndeplinirii de către inculpat a cerințelor minime de eligibilitate/criteriilor suplimentare de selecție pentru acordarea sprijinului financiar, în scopul obținerii, pe nedrept, de fonduri nerambursabile din bugetul Uniunii Europene pentru finanțarea proiectelor „Sprijinirea instalării tânărului fermier B A în comuna Hărman, județul Brașov”, și „ ”, cereri care au fost însă declarate neconforme la evaluarea finală, întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii prevăzute de art. 181 din Legea nr. 78/2000, în forma tentativei incriminată de art. 184 din aceeași lege. S-a reținut forma continuată a infracțiunii, întrucât inculpatul a urmărit încă de la început același scop, iar rezoluția infracțională a fost unică.
În continuare, instanța de fond a reținut că, potrivit art. 7 din O.U.G. nr. 3/2015, beneficiarii plăților directe în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață (S.A.P.S.) pot fi „fermierii activi persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit prevederilor legislației în vigoare.”
Conform art. 8 alin. 1 din O.U.G. nr. 3/2015, solicitanții menționați anterior au, printre altele, și următoarele obligații:
a) să fie înregistrați în Registrul unic de identificare, administrat de A.P.I.A.;
b) să depună cerere unică de plată în termen;
c) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha.
Probele administrate în cauză au demonstrat faptul că, în data de 29.08.2014, între inculpatul B A și martorul B I s-a încheiat și un contract de arendă, înregistrat la Primăria Hărman sub nr. /1.09.2014, prin care cel din urmă îi arenda celui dintâi suprafața de teren arabil de 1,34 ha, pe o perioadă de 6 ani, prețul contractului fiind stabilit de părți la 500 kg fân/an (înscris depus la filele 241-248 din volumul II al dosarului de urmărire penală). Așa cum a rezultat din declarațiile martorilor audiați, terenul a fost lucrat de martorul B I.
După momentul perfectării contractului de arendă, prin cererile unice de plată pe suprafață înregistrate la Centrul Local A.P.I.A. Brașov sub nr. /24.06.2015 și nr. /02.06.2016 (depuse la filele 229-303 din volumul III al dosarului de urmărire penală), inculpatul B A a declarat că utilizează o suprafață agricolă de 1,24 ha de pe raza localității Podu Oltului, județul Brașov, formată din parcela de 0,34 ha, având destinația de pajiște temporară și identificată în blocul fizic și parcela în suprafață de 0,90 ha, identificată în blocul fizic și folosită pentru cultura plantelor de nutreț.
Cu ocazia completării cererilor, inculpatul B A a solicitat plata pentru schema unică pe suprafață S.A.P.S., practici agricole benefice pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema pentru micii fermieri, dar și plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative.
Inculpatul s-a angajat să respecte condițiile și modalitățile de acordare a subvențiilor A.P.I.A., luând la cunoștință că una dintre condițiile de acordare a plăților directe este reprezentată de exploatarea terenului agricol în conformitate cu prevederile art. 7 și 8 din O.U.G. nr. 3/2005.
Din adeverințele nr. /12.06.2015 și nr. /19.05.2016 emise de Primăria Hărman rezultă că inculpatul B A a fost înscris în evidențe cu suprafața agricolă primită în arendă de 1,24 ha, potrivit contractului sus menționat.
Contractul de arendă a fost reziliat începând cu data de 16.01.2017, martorul B I, în declarațiile sale, precizând că inculpatul B A nu a respectat înțelegerea avută și care consta în remiterea către martor a sumelor de bani încasate de la A.P.I.A. Astfel, martorul a arătat că, în anul 2015 inculpatul i-a dat doar 320 de lei în contul subvenției încasate, iar în anul 2016 martorul nu a primit nicio sumă de bani, inculpatul susținând că a depus cerere la A.P.I.A. În fapt, inculpatul a obținut subvenții A.P.I.A., în valoare totală 2.617,98 lei, pentru un teren pe care nu l-a folosit.
S-a reținut astfel că, depunând cererile unice de plată pe suprafață înregistrate la Centrul Local A.P.I.A. Brașov sub nr. /24.06.2015 și nr. /02.06.2016, prin care a declarat că utilizează pentru cultura plantelor de nutreț, o suprafață agricolă de 1,24 ha de pe raza localității Podu Oltului, județul Brașov, identificată în blocul fizic , pentru care a obținut subvenții A.P.I.A., în valoare totală 2.617,98 lei, cereri care aveau la bază contractul de arendă încheiat la data de 29.08.2014 pentru terenul în suprafață de 1,24 ha pe care nu l-a folosit în realitate, inculpatul B A a săvârșit infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000. S-a reținut și în această situație forma continuată cu 2 acte materiale a infracțiunii, în raport de numărul cererilor depuse și unicitatea rezoluției infracționale, fiind aplicabile dispozițiile art. 35 alin. 1 Cod penal.
La individualizarea judiciară a pedepselor (cuantum și modalitate de executare) ce au fost aplicate inculpatului pentru infracțiunile săvârșite, instanța de fond a reținut că a avut în vedere în primul rând limitele de pedeapsă prevăzute de norma de incriminare pentru fiecare dintre infracțiunile reținute dar și pedeapsa ce poate fi aplicată pentru infracțiunea în forma consumată, respectiv a tentativei. Apoi, instanța de fond a ținut seama de circumstanțele faptelor, de starea de pericol creată pentru valorile ocrotite de lege, natura și gravitatea consecințelor infracțiunii. A reținut în cazul celei de a doua fapte circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. 2 lit. a) Cod penal, observând că inculpatul a făcut eforturi pentru înlăturarea consecințelor infracțiunii, ceea ce a determinat reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime, potrivit art. 76 alin. 1 Cod penal. S-a ținut seama de circumstanțele personale ale inculpatului, așa cum se conturează acestea în actele dosarului.
În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei rezultante în urma aplicării dispozițiilor art. 38, art. 39 și art. 45 Cod penal referitoare la concursul de infracțiuni, considerând în primul rând că scopul pedepsei va putea fi atins și fără executarea acesteia în detenție, fiind suficientă supunerea condamnatului unor măsuri de supraveghere și apoi văzând acordul privind executarea unui număr determinat de ore de muncă în folosul comunității, exprimat expres de inculpat prin act autentic depus la dosar, tribunalul a reținut că se impune a face aplicarea dispozițiilor art. 91 alin. 1 Cod penal privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante a închisorii, pe durata unui termen de 2 ani, care va începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii, moment de la care începe și executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal. Măsurile de supraveghere și obligațiile impuse inculpatului sunt cele prevăzute de art. 93 alin. 1 lit. a - e, alin. 2 lit. b, alin. 3 Cod penal, respectiv să se prezinte la Serviciul de Probațiune Brașov la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență; să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate; să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei municipiului Brașov sau Complexului de Servicii „ ” Brașov.
IV. LATURA CIVILĂ
În ceea de privește acțiunea civilă alăturată procesului penal de partea civilă, instanța de fond a reținut că inculpatul a achitat prejudiciul principal în cuantum de 2.617,98 lei cauzat părții civile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București, potrivit ordinului de plată nr. /10.10.2018 din contul său deschis la GarantiBank (fila 112 dosar tribunal). Întrucât partea civilă are dreptul la repararea integrală a prejudiciului creat, inculpatul trebuie obligat să plătească părții civile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București suma de 147,57 lei accesorii fiscale aferente debitului principal, sumă calculată până la data achitării voluntare a prejudiciului.
În vederea recuperării prejudiciului, s-a reținut că se impune a se menține măsura asiguratorie a popririi asupra sumelor de bani existente în conturile bancare aparținând suspectului B A , până la concurența sumei de 147,57 lei, conturi deschise la Banca Cooperatistă EUROCOOP Sfântu Gheorghe, Garanti Bank S.A. și Patria Bank, măsură instituită prin ordonanța procurorului nr. 288/P/2015 din data de 23.01.2018.
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel, în termen, inculpatul B A .
S-a solicitat desființarea sentinței primei instanțe și, rejudecând, a dispune achitarea inculpatului pentru cele două infracțiuni pentru care acesta a fost trimis în judecată, astfel cum a solicitat de altfel și în fața Tribunalului Brașov.
În motivarea apelului, s-a arătat că în ceea ce privește prima infracțiune pentru care inculpatul B A a fost trimis în judecată și condamnat, așa cum a prezentat pe larg inculpatul și așa cum rezultă și din dosar, este vorba de o situație un pic atipică. Astfel, au fost depuse de către inculpat trei solicitări de finanțare, solicitări care au fost de fiecare dată respinse în faza administrativă, fără ca documentele respective să fie verificate pe fondul problemei, așa cum a făcut Ministerul Public atunci când a apreciat faptul că prin această modalitate inculpatul B A a săvârșit o infracțiune în forma tentativei. Așadar, autoritățile în fața cărora au fost depuse documentele respective, nici măcar nu au procedat la verificarea fondului documentelor, pentru ca infracțiunea respectivă să poată fi analizată din perspectiva consumării ei sau nu.
În ceea ce privește cea de a doua infracțiune pentru care inculpatul B A a fost trimis în judecată și condamnat, și în privința acesteia solicitarea apărării este aceea de achitare a inculpatului B A , în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală.
În primul rând, procedural, toate chestiunile care au dus la eliberarea subvenției de către cei de la A.P.I.A., au avut la bază documente care au fost întocmite de către inculpat în urma depunerii cererilor de finanțare, documente care au reflectat realitatea. Există într-adevăr niște inadvertențe, însă toate aceste inadvertențe au fost cauzate de anumite chestiuni legate de starea conflictuală care a fost inițiată în urma respingerii cererilor anterioare, în ceea ce-l privește pe martorul B I și de anumite chestiuni legate de declarațiile martorilor care a solicitat să fie audiați în fața instanței de apel.
Dispozițiile art. 2 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 3/2015, prevedeau posibilitatea pentru persoana care solicita subvenția de a folosi terenul respectiv în anumite condiții minime. Condiția minimă într-un anumit ciclu anual era pășunatul cel puțin o dată, aspect prevăzut de dispozițiile legale. În condițiile în care martorul Sterian Ion, ciobanul, a venit și a confirmat faptul că a existat pășunat cel puțin o dată pe an pe terenul respectiv, respectiv pe terenul arendat de către inculpatul B A , cu efectivul de oi deținut de către inculpat, apreciază că soluția de condamnare pronunțată în cauză de către Tribunalul Brașov este injustă. Evident această susținere a apărării deschide o altă problemă raportat la ceea ce se susține de către Ministerul Public și s-a constatat ca a fi valid de către Tribunalul Brașov, din perspectiva veridicității contractului de donație și a contractului de arendă.
Inculpatul a mai susținut că nu a avut niciun moment intenția de a frauda vreun ban european. Ba mai mult, fiind chemat la Parchet să i se aducă la cunoștință infracțiunea de atragere de subvenții europene ilegal de la A.P.I.A., a făcut tot posibilul ca în cel mai scurt timp să achite un eventual prejudiciu până la clarificarea situației.
Inculpatul B A , fiind întrebat, a fost de acord să dea o nouă declarație în fața instanței de apel, fiind audiat la termenul de judecată din data de 15.01.2020 (filele 22-24 dosar curtea de apel).
La solicitarea apelantului inculpat, a fost încuviințată pentru acesta proba cu înscrisuri, acestea fiind depuse la dosar (filele 26-97 dosar curtea de apel).
Examinând cauza potrivit art. 420 din Codul de procedură penală, pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul cauzei, în limitele prevăzute de art. 417 din Codul de procedură penală, se constată că apelul formulat de inculpatul B A este nefondat.
Analizând probele administrate în cauză în cursul urmăririi penale și în cursul judecății, tribunalul a reținut în mod corect și complet situația de fapt, în ceea ce privește existența faptelor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată și comiterea lor de către inculpat cu forma de vinovăție prevăzută de lege.
Astfel, s-a reținut în mod just că fapta inculpatului B A care, în perioada 2014 – 2015, a depus trei cereri de finanțare la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Brașov, înregistrate sub nr. /12.11.2014, nr. /12.01.2015 și nr. /24.02.2015, însoțite de documente care nu prezentau situația reală și care creau aparența îndeplinirii de către inculpat a cerințelor minime de eligibilitate/criteriilor suplimentare de selecție pentru acordarea sprijinului financiar, în scopul obținerii, pe nedrept, de fonduri nerambursabile din bugetul Uniunii Europene pentru finanțarea proiectelor „Sprijinirea instalării tânărului fermier B A în comuna Hărman, județul Brașov”, și „ ”, cereri care au fost însă declarate neconforme la evaluarea finală, întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000, în forma tentativei incriminată de art. 184 din aceeași lege.
De asemenea, fapta aceluiași inculpat de a depune cererile unice de plată pe suprafață înregistrate la Centrul Local A.P.I.A. Brașov sub nr. /24.06.2015 și nr. /02.06.2016, prin care a declarat că utilizează pentru cultura plantelor de nutreț, o suprafață agricolă de 1,24 ha de pe raza localității Podu Oltului, județul Brașov, identificată în blocul fizic , pentru care a obținut subvenții A.P.I.A., în valoare totală 2.617,98 lei, cereri care aveau la bază contractul de arendă încheiat la data de 29.08.2014 pentru terenul în suprafață de 1,24 ha pe care nu l-a folosit în realitate, constituie infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.
Instanța de fond a făcut o analiză minuțioasă a probatoriului administrat în cauză, precum și a argumentelor părților, înlăturând motivat apărările inculpatului. Curtea de apel își însușește argumentația primei instanțe și nu găsește necesar a da o nouă interpretare probelor administrate în cursul judecării în fond.
Critica inculpatului referitoare la soluția de condamnare nu este întemeiată. Cu privire la prima infracțiune ce a fost reținută în sarcina sa, curtea de apel constată că documentele menționate în sentință cuprindeau în mod vădit date nereale, susținerile inculpatului neavând suport în materialul probator.
Se impune a fi subliniat, referitor la declarația pe proprie răspundere datată 3.09.2014 completată de inculpat și depusă odată cu cererile de finanțare, că cea mai clară situație este menționarea în mod nereal de către inculpat a calității sale de nepot al martorului B I, în condițiile în care între cei doi nu existat nicio legătură de rudenie, nici măcar îndepărtată.
Explicațiile oferite de inculpat (inclusiv în declarația dată în fața instanței de apel) cu privire la această mențiune nu sunt convingătoare, cu atât mai mult cu cât nu este vorba despre o persoană cu un grad redus de educație, inculpatul fiind angajat al Inspectoratului de poliție al Județului Covasna și absolvent a două facultăți. Mai mult, inculpatul desfășurase activitate de evaluator proiecte europene și cunoștea importanța exactității datelor din documentele ce însoțeau o cerere de finanțare.
În egală măsură, nu era real nici faptul că inculpatul ar fi lucrat cel puțin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu - luna august 2014, peste 50% din timpul său de lucru, în cadrul fermei B I, în perioada iulie 2013-august 2014, un număr de 8 ore pe zi. Din declarația martorului B I rezultă că această mențiune nu corespunde realității.
Cu privire la declarația pe proprie răspundere pretins dată de martorul B I, datată 3.09.2014, prin care se atesta că inculpatul B A a lucrat în cadrul fermei pe care o administrează, în perioada iulie 2013-august 2014, un număr de 8 ore/zi, se constată că nici aceasta nu este reală. Martorul B I a precizat că nu a semnat niciodată un astfel de document. Faptul că nu acestui martor îi aparține semnătura de pe declarație rezultă și din concluziile raportului de constatare criminalistică nr. 299730 din 22.01.2018, întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Brașov (filele 8-14 din volumul III al dosarului de urmărire penală).
Faptul că raportul de constatare menționat a fost întocmit pe baza comparării unor copii ale înscrisului în litigiu, nu îi conferă nicidecum o forță probantă mai mică în cauză, aceasta cu atât mai mult cu cât concluziile sale nu sunt singurele care au condus instanța de fond la reținerea faptului că nu martorul B I a semnat acea declarație. Sub acest aspect chiar declarația martorului se coroborează cu concluziile raportului de constatare, martorul arătând în mod constant, în toate declarațiile date, că nu a semnat acea declarație.
Concluzia instanței de fond este corectă și în ceea ce privește adeverința nr. din 2.09.2014 aparent emisă de societatea cooperativă agricolă grad I „P V Z ”, județul Covasna, prin care se atesta calitatea inculpatului B A de membru al asociației, cu un efectiv de 150 de oi, adeverință pretins semnată de președintele asociației, P B dar și cererea de aderare la societatea cooperativă agricolă grad I „P V Z ”, județul Covasna, datată 18.03.2014, prin care B A solicita înscrierea în asociație cu un efectiv de 150 de animale, cerere pretins aprobată în ședința Adunării Generale din data de 30.03.2014, prin semnătura președintelui P B, ambele atașate tuturor cererilor de finanțare.
Calitatea de membru pretinsă de inculpatul B A a fost contestată de martorii P B, K J și HS, președintele și respectiv, doi dintre membrii fondatori ai cooperativei. Aceștia au explicat în declarațiile lor împrejurările în care l-au cunoscut pe inculpat, au relatat condițiile în care a fost înființată cooperativa, au precizat că societatea cooperativă avea ca obiect de activitate înființarea de plantații de fructe de pădure și nu creșterea animalelor, au precizat că aceasta nu a funcționat în realitate întrucât nu a dispus de finanțarea necesară atingerii scopului înființării, precum și faptul că membrii fondatori nu s-au întrunit niciodată în adunări generale.
Martorul P B (martor de etnie maghiară) a precizat că s-a întâlnit de câteva ori cu inculpatul împreună cu membri fondatori, dar că nefiind vorbitor de limbă română nu a înțeles ce s-a discutat, dar a precizat cu certitudine că inculpatul nu a făcut niciodată parte din societatea cooperativă agricolă, precum și faptul că nu-i aparține semnătura aplicată în numele său pe cele două înscrisuri sus menționate. Atât P B cât și martorul K J au declarat că îl cunosc pe inculpatul B A , el fiind persoana care s-a ocupat de înființarea acestei societăți, la începutul anului 2014, motiv pentru care documentele originale ale asociației, inclusiv ștampila acesteia, au rămas pentru o perioadă de timp în posesia inculpatului, fiind preluate ulterior și predate cenzorului asociației.
Mai mult, instanța de fond a reținut în mod corect faptul că la data de 30.03.2014 inculpatul B A nu deținea efectivul de animale indicat în pretinsa cerere de aderare la societatea cooperativă, acesta fiind achiziționat abia în data de 24.08.2014.
De asemenea, s-a reținut în mod just că un alt document care a fost modificat și nu conține date reale este fișa de înregistrare a producătorilor în sistemul de agricultură ecologică nr. /30.06.2014, întrucât în mod evident copia depusă la dosarul administrativ al celor trei cereri de finanțare (filele 83-85, 224-226 și 368-370 vol. II dosar de urmărire penală) diferă de originalul aflat în evidența Direcției pentru Agricultură Județeană Brașov (filele 168-171 volumul III dosar de urmărire penală). Chiar dacă s-ar reține susținerea inculpatului (a se vedea declarația din apel) în sensul că acel document nu este o declarație, ci un angajament, nu se poate trece peste faptul de netăgăduit că există diferențele menționate mai sus între documentul original aflat în evidența Direcției pentru Agricultură Județeană Brașov și copiile depuse de inculpat odată cu cererile de finanțare.
Cu privire la cea de a doua faptă reținută în sarcina inculpatului B A , curtea de apel constată că nici sub acest aspect criticile inculpatului nu sunt întemeiate.
Instanța de fond a reținut în mod just că nu se poate accepta apărarea inculpatului, având în vedere că, din ansamblul probator administrat în cauză și analizat, a reieșit îndeplinirea tuturor elementelor constitutive ale infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.
Potrivit art. 7 din O.U.G. nr. 3/2015, (1) Beneficiarii plăților prevăzute la art. 1 alin. (2) și la art. 33 alin. (2) lit. b) și c) sunt fermierii activi persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit prevederilor legislației în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăți se încadrează și cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și grupurile de producători care desfășoară activitate agricolă.
(1^1) Beneficiarii plăților prevăzute la art. 1 alin. (3) și la art. 33 alin. (2) lit. a) sunt fermierii persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit prevederilor legislației în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăți se încadrează și cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și grupurile de producători care desfășoară activitate agricolă.
Potrivit art. 8 din O.U.G. nr. 3/2015, (1) Pentru a beneficia de plățile directe prevăzute la art. 1 alin. (2), fermierii trebuie:
a) să fie înregistrați în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
b) să depună cerere unică de plată în termen;
c) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha (...)
Din declarațiile martorilor B I, V A N și S A N (filele 34-35, 62, 63 dosar tribunal) rezultă că cel care a lucrat și a utilizat terenul în discuție a fost martorul B I, nu inculpatul B A . Așadar, inculpatul nu îndeplinea condiția de a fi utilizator al terenului agricol pentru a putea fi beneficiar al plății directe pe care a solicitat-o.
Inculpatul a mai susținut că s-ar fi încadrat în dispozițiile legale menționate mai sus deoarece deținea un număr de 150 de oi, rămase de fapt la martorul S I , iar acesta din urmă le-ar fi adus să pășuneze pe acel teren. Curtea de apel nu poate reține însă această apărare. Din analiza documentației depusă de inculpat se constată că acesta a menționat în cererile unice de plată doar suprafața de teren agricol pe care susținea că o utilizează, nu și cele 150 de ovine despre care afirmă că ar fi fost aduse de martorul S I să pășuneze (filele 230-231, 283 volumul III dosar de urmărire penală). Doar în cererea unică de plată pentru anul 2016 inculpatul B A a menționat că deține un animal, dar era vorba despre o bovină (care de fapt nu îi aparținea inculpatului, ci martorului B I). Se constată deci că inculpatul nu a solicitat plățile în calitate de deținător de animale, ci în calitate de utilizator al suprafeței de teren agricol pe care a menționat-o în cereri, calitate nereală, așa cum s-a arătat mai sus.
Tribunalul a reținut așadar în mod just că faptele reținute în sarcina inculpatului B A există, constituie infracțiuni și au fost comise de inculpat. De asemenea, faptele au fost comise cu vinovăția cerută de lege, nu sunt justificate și îi sunt imputabile inculpatului. În aceste condiții, soluția de condamnare pronunțată în cauză este corectă.
Cu privire la individualizarea pedepselor aplicate, curtea de apel constată că instanța de fond a făcut o justă aplicare a dispozițiilor art. 74 din Codul penal, cuantumul pedepselor stabilite fiind proporțional cu gravitatea infracțiunilor comise și cu circumstanțele personale ale inculpatului.
Și în ceea ce privește modalitatea de individualizare a executării pedepsei, aceasta a fost aleasă în mod corespunzător, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 91 din Codul penal pentru a se putea dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii rezultante.
Nu se putea dispune amânarea aplicării pedepsei, deoarece în cauză nu este îndeplinită condiția prevăzută de art. 83 alin. 1 lit. d din Codul penal, în sensul că în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunilor, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, nu se rețin elemente din care să rezulte concluzia că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.
Pentru toate aceste considerente, curtea de apel, în baza art. 421 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală, va respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul B A împotriva sentinței penale nr. 138/S din 1.08.2019 a Tribunalului Brașov, pe care o va menține.
În baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, inculpatul va fi obligat la plata sumei de 300 lei către stat cu titlu de cheltuieli judiciare în apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul B A împotriva sentinței penale nr. 138/S din 1.08.2019 a Tribunalului Brașov, pe care o menține.
În baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă pe inculpat la plata sumei de 300 lei către stat cu titlu de cheltuieli judiciare în apel.
Definitivă.
Pronunțată în ședința publică din 29.01.2020.

PREȘEDINTE JUDECĂTOR
(...) (...)
 
  GREFIER
  (...)

Red. (...)./06.02.2020
Dact. (...)./06.02.2020
2 exemplare
Jud. fond: (...)