Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. de navigare pe acest site.  Pentru mai multe detalii puteți naviga aici 
The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website.  For more details, you may find navigate here 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂCod ECLI ECLI:RO:CABAC:2019:018.000500
Operator de date cu caracter personal nr. 3666.
Dosar nr. 3449/103/2015
R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BACĂU
SECȚIA PENALĂ SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE

DECIZIA PENALĂ NR. 500/2019
Ședința publică de la 18 Aprilie 2019
Completul compus din:
PREȘEDINTE: (...)
JUDECĂTOR: (...)
*
GREFIER: (...)


Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. - D.N.A. - Serviciul Teritorial Bacău reprezentat prin PROCUROR: (...)


Pe rol fiind soluționarea cauzei penale privind apelurile declarate de inculpații B.I. și F.B.E SRL - prin lichidator judiciar G.C. SPRL Piatra Neamț și de partea civilă AGENȚIA DE PLĂȚI și INTERVENȚIE ÎN AGRICULTURĂ, împotriva sentinței penale nr. 82/P din 10.08.2018, pronunțată de Tribunalul Neamț, în dosarul nr. 3449/103/2015.
Dezbaterile asupra apelurilor au avut loc la termenul de judecată din data de 26.03.2019, fiind consemnate în încheierea de ședință din aceeași dată și care face parte integrantă din prezenta decizie, când, în temeiul art. 391 al. 1 Cod procedură penală, s-a amânat pronunțarea pentru motive temeinice, din lipsă de timp pentru deliberare la data de 11.04.2019, când, din același motiv, s-a amânat ulterior pronunțarea la data de 18.04.2019, când, deliberând în secret în camera de consiliu, instanța a dispus:
CURTEA DE APEL,
-deliberând-

Asupra apelurilor penale de față, constată următoarele:
Prin sentința penală nr.82/P din 10.08.2018 pronunțată în dosarul nr. 3449/103/2015 Tribunalul Neamț a dispus:
L-a condamnat pe inculpatul B.I., (...), pentru săvârșirea infracțiunii continuate de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g Cod penal (trei acte materiale din anii 2011, 2012, 2013 ca administrator al SC F.B.E SRL).
A condamnat-o pe inculpata B.E., (...), pentru săvârșirea infracțiunii continuate de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 75 alin. 2 lit. b, art. 76 alin. 1 și art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa principală de 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g Cod penal (trei acte materiale din anii 2008, 2009, 2010 ca administrator al S.C. B.E. S.R.L. (...).
A condamnat pe aceeași inculpată, pentru săvârșirea infracțiunii continuate de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, republicată, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 75 alin. 2 lit. b, art. 76 alin. 1 și art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa principală de 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare și 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g Cod penal (trei acte materiale din anii 2011, 2012, 2013 ca persoană fizică).
În temeiul art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, a contopit cele două pedepse principale în pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare, la care a adăugat un spor de 5 (cinci) luni și 10 (zece) zile închisoare, iar în temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, a contopit cele două pedepse complementare, în pedeapsa complementară cea mai grea a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b și g Cod penal, pe o durată de 1 (un) an, după executarea pedepsei principale, inculpata B.E. urmând să execute pedeapsa rezultantă principală de 1 (un) an, 9 (nouă) luni și 10 (zece) zile închisoare și 1 (an) an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b și g Cod penal.
În temeiul art. 65 alin. 1 și 3 Cod penal, a interzis inculpaților B.I. și B.E., ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În temeiul art. 91 alin. 1 și art. 92 Cod penal, a suspendat sub supraveghere executarea pedepselor principale aplicate inculpaților, respectiv de 2 (doi) ani închisoare pentru inculpatul B.I. și de 1 (un) an, 9 (nouă) luni și 10 (zece) zile închisoare pentru inculpata B.E. și stabilește termene de supraveghere de 3 (ani) ani pentru inculpat și de 2 (doi) ani pentru inculpată, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.
În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenelor de supraveghere, inculpații B.I. și B.E. trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Neamț la datele fixate de această instituție;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, a impus inculpaților să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune Neamț, sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenelor de supraveghere, condamnații B.I. și B.E. vor presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de câte 60 de zile, în cadrul Primăriei mun. Piatra Neamț, județ Neamț, sau în cadrul D.G.A.S.P.C. Neamț.
În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, a atras atenția inculpaților asupra consecințelor nerespectării dispozițiilor art. 96 alin. 1, 2 și 4 Cod penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
A condamnat pe inculpata persoană juridică SC F.B.E SRL., cu sediul în (...), pentru săvârșirea infracțiunii continuate de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 137 alin. 2 și 4 lit. c Cod penal, la pedeapsa de 18.000 lei amendă penală, reprezentând echivalentul a 180 zile-amendă, cuantumul unei zile-amendă fiind stabilit la 100 lei/zi (trei acte materiale din anii 2011, 2012, 2013).
În temeiul art. 136 alin. 3 lit. f, art. 138 alin. 2 Cod penal, art. 138 alin. 4 și art. 145 Cod penal, a aplicat inculpatei persoană juridică SC F.B.E SRL pedeapsa complementară a afișării hotărârii de condamnare, în extras, la sediul inculpatei din (...),, pe o perioadă de o lună.
În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatei persoană juridică SC B.E. SRL, cu sediul în (...), pentru săvârșirea infracțiunii continuate de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale din anii 2008, 2009, 2010).
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. g raportat la art. 580 Cod procedură penală, a dispus restabilirea anterioară săvârșirii infracțiunilor deduse judecății, prin anularea unui număr de 31 contracte de arendare și a actelor subsecvente încheiate în baza acestora, existente în dosarul de urmărire penală (Vol. I-X)
În temeiul art. 19 și 404 alin. 1 Cod procedură penală, art. 1357 Cod civil, a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București și, în consecință:
A obligat pe inculpatul B.I. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC F.B.E SRL să plătească părții civile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București, suma de 111.762,97 lei, cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă majorările de întârziere calculate până la data achitării integrale a debitului principal, conform prevederilor art. 173 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
A obligat pe inculpata B.E. să plătească părții civile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București, sumele de 183.820,85 lei și 46.201,80 lei, cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă majorările de întârziere calculate pentru fiecare din cele două sume, până la data achitării integrale a fiecărui debit principal, conform prevederilor art. 173 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, a menținut măsura asiguratorie a popririi veniturilor inculpatului B.I., pe o treime din venitul lunar net, până la concurența sumei de 111.762,97 lei, dispusă prin ordonanța procurorului din data de 10.12.2015.
În temeiul art. 274 alin. 2 Cod procedură penală, a obligat pe inculpatul B.I. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC F.B.E.SRL și pe inculpata B.E. să plătească statului, câte 2.500 lei, cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunța această sentință, Tribunalul Neamț a reținut următoarele:
Sub numărul 3449/103/2015 a fost înregistrat rechizitoriul nr. 109/P/2013 din 21.12.2015, emis de Parchetul de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Bacău, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
- B.I., (...), pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal - 3 acte materiale în anii 2011, 2012 și 2013 în calitate de administrator al SC F.B.E.SRL Gura Văii;
- B.E., (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de: folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal - 3 acte materiale în anii 2008, 2009 și 2010 în calitate de administrator al SC B.E. SRL; folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal - 3 acte materiale în anii 2011, 2012 și 2013 în calitate de persoană fizică, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;
- SC F.B.E.SRL, cu sediul în (...), prin lichidator judiciar G.C SPRL Piatra-Neamț, reprezentată de G.E., cu sediul în (...), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal - 3 acte materiale prin reprezentant legal B.I.;
- SC B.E.SRL, cu sediul în (...), prin lichidator judiciar M.C. SPRL, reprezentată de T.C., cu sediul în (...), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal - 3 acte materiale prin reprezentant legal B.E..
În actul de sesizare a instanței s-a reținut în sinteză că, inculpatul B.I., în calitate de administrator al SC F.B.E SRL, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a depus trei cereri în campaniile 2011, 2012 și 2013 și a folosit la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, contracte de arendare fictive, adeverințe eliberate de Primăria (...), și tabele centralizatoare ale contractelor de arendă neconforme cu realitatea, a înscris în formularul de cerere de plată directă pe suprafață date nereale și a declarat în fals că folosea suprafețele determinate, pentru care a solicitat sprijin financiar, în baza cărora a primit în cadrul schemelor de plată unice pe suprafață în total suma de 111.762,97 lei.
Pentru campania 2011, la dosarul cererii de plată prin care a solicitat sprijin pentru suprafața eligibilă de 102,39 ha, inculpatul a depus tabelul centralizator al contractelor de arendă nr. 4827/11.05.2011, în cuprinsul căruia existau mențiuni fictive cu privire la un număr de 31 contracte de arendare.
Pentru campania 2012, la dosarul cererii de plată prin care a solicitat sprijin pentru suprafața eligibilă de 78,05 ha, inculpatul a depus tabelul centralizator nr. 4145/14.05.2012 și adeverința nr. 4144/14.05.2012, înscrisuri nereale.
Pentru campania 2013, la dosarul cererii de plată prin care a solicitat sprijin pentru suprafața eligibilă de 38,94 ha, inculpatul a folosit adeverința nr. 3877/03.06.2013 și tabelul centralizator nr. 3406/15.05.2013, înscrisuri nereale, în cuprinsul tabelului centralizator existând mențiuni cu privire la contracte de arendare fictive.
Referitor la inculpata B.E. s-a reținut că, aceasta în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de asociat unic și administrator al SC B.E. SRL, a formulat în campaniile 2008, 2009 și 2010, cereri de plată și a folosit la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, contracte de arendare fictive, adeverințe eliberate de Primăria (...), și tabele centralizatoare ale contractelor de arendă neconforme cu realitatea, a înscris în formularul de cerere de plată directă pe suprafață date nereale și a declarat în fals că folosea suprafețele determinate, pentru care a solicitat sprijin financiar, în baza cărora a primit în cadrul schemelor de plată unice pe suprafață în total suma de 183.820,85 lei.
Pentru campania 2008, la dosarul cererii de plată inculpata a declarat în fals că societatea exploata suprafața de 181,41 ha.
Pentru campania 2009, la dosarul cererii de plată prin care a solicitat sprijin pentru suprafața eligibilă de 164,11 ha, inculpata a depus „confirmarea” cu nr. 475/03.02.2010, din care rezultă suprafețele deținute conform contractelor de arendare precum și „certificarea” cu nr. 7202/01.09.2009, privind suprafețele rămase în arendare în urma retragerii unor contracte ca urmare a deciziilor proprietarilor de teren de a trece ca particular sau la alți arendatori, înscrisuri constatate ca fiind nereale.
Pentru campania 2010, la dosarul cererii de plată prin care a solicitat sprijin pentru suprafața eligibilă de 140,90 ha, inculpata a folosit tabelul nominal cu arendași care nu au cerut rezilierea contractului de arendă pentru anul agricol 2009-2010, înregistrat sub nr. 3181/14.07.2010, înscris nereal.
De asemenea, în campaniile 2011, 2012 și 2013, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpata B.E., în calitate de persoană fizică, a formulat trei cereri pentru acordarea sprijinului financiar, ocazie cu care a prezentat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, contracte de arendare fictive, adeverințe eliberate de Primăria (...), și tabele centralizatoare ale contractelor de arendă neconforme cu realitatea, a înscris în formularul de cerere de plată directă pe suprafață date nereale și a declarat în fals că folosea suprafețele determinate, pentru care a solicitat sprijin financiar, în baza cărora a primit în cadrul schemelor de plată unice pe suprafață în total suma de 46.201,80 lei.
Astfel, la dosarul cererii de plată campania 2011, prin care a solicitat sprijin pentru suprafața eligibilă de 21,19 ha, a folosit un tabel centralizator al contractelor de arendă cu B.E., neînregistrat, care prezenta mențiuni false cu privire la un număr de 17 contracte de arendare.
La dosarul pentru anul 2012, prin care a solicitat sprijin pentru suprafața eligibilă de 18,85 ha, inculpata a folosit tabelul centralizator nr. 4501/14.05.2012 (contractele susmenționate se regăsesc și în acest tabel centralizator) și adeverința nr. 4567/17.05.2012, înscrisuri nereale.
La dosarul cererii de plată campania 2013, prin care a solicitat sprijin pentru suprafața eligibilă de 35,96 ha, inculpata a folosit următoarele înscrisuri fictive: adeverința nr. 72470/17.06.2013, tabelul centralizator nr. 3399/15.05.2013, precum și următoarele tabele centralizatoare pe blocuri fizice: 4089/15.05.2013, 3396/15.05.2013, 3391/15.05.2013, 3392/15.05.2013, 3394/15.05.2013, 3395/15.05.2013 și 3397/15.05.2013.
În ceea ce privește inculpata SC F.B.E SRL, s-a reținut că în campaniile 2011, 2012 și 2013, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, prin reprezentantul său legal B.I., aceasta a depus trei cereri și a folosit la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, contracte de arendare fictive, adeverințe eliberate de Primăria (...), și tabele centralizatoare ale contractelor de arendă neconforme cu realitatea, a înscris în formularul de cerere de plată directă pe suprafață date nereale și a declarat în fals că folosea suprafețele determinate, pentru care a solicitat sprijin financiar, în baza cărora a primit în cadrul schemelor de plată unice pe suprafață în total suma de 111.762,97 lei.
Astfel, pentru campania 2011, la dosarul cererii de plată prin care a solicitat sprijin pentru suprafața eligibilă de 102,39 ha, societatea a depus tabelul centralizator al contractelor de arendă nr. 4827/11.05.2011, înscris în cuprinsul căruia existau mențiuni fictive cu privire la un număr de 31 contracte de arendare.
Pentru campania 2012, la dosarul cererii de plată prin care a solicitat sprijin pentru suprafața eligibilă de 78,05 ha, societatea a depus tabelul centralizator nr. 4145/14.05.2012 și adeverința nr. 4144/14.05.2012, înscrisuri nereale.
Pentru campania 2013, la dosarul cererii de plată prin care a solicitat sprijin pentru suprafața eligibilă de 38,94 ha, societatea a folosit adeverința nr. 3877/03.06.2013 și tabelul centralizator nr. 3406/15.05.2013, care de asemenea erau înscrisuri nereale, în cuprinsul tabelului centralizator existând mențiuni cu privire la contracte de arendare fictive.
Cu privire la inculpata SC B.E. SRL, s-a reținut că în campaniile 2008, 2009 și 2010, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, prin reprezentantul său legal B.E., societatea a formulat și folosit la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, contracte de arendare fictive, adeverințe eliberate de Primăria (...), și tabele centralizatoare ale contractelor de arendă neconforme cu realitatea, a înscris în formularul de cerere de plată directă pe suprafață date nereale și a declarat în fals că folosea suprafețele determinate, pentru care a solicitat sprijin financiar, în baza cărora a primit în cadrul schemelor de plată unice pe suprafață în total suma de 183.820,85 lei.
Astfel, la dosarul cererii de plată campania 2008, s-a declarat în fals că societatea exploata suprafața de 181,41 ha.
La dosarul cererii de plată campania 2009, prin care s-a solicitat sprijin pentru suprafața eligibilă de 164,11 ha, a fost depusă „confirmarea” cu nr. 475/03.02.2010, din care rezultau suprafețele deținute conform contractelor de arendare precum și „certificarea” cu nr. 7202/01.09.2009, privind suprafețele rămase în arendare în urma retragerii unor contracte ca urmare a deciziilor proprietarilor de teren de a trece ca particular sau la alți arendatori, înscrisuri constatate ca fiind nereale.
La dosarul cererii de plată din anul 2010, prin care s-a solicitat sprijin pentru suprafața eligibilă de 140,90 ha, a fost folosit tabelul nominal cu arendași care nu au cerut rezilierea contractului de arendă pentru anul agricol 2009-2010, înregistrat sub nr. 3181/14.07.2010, înscris nereal.
Prin încheierea nr. 28/CP din 23.03.2016, pronunțată în procedura de cameră preliminară, în temeiul art. 345 alin. 1 Cod procedură penală, au fost respinse, ca nefondate, cererile și excepțiile formulate de inculpații B.I., B.E., SC F.B.E.SRL Girov și SC B.E.SRL (...).
În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, s-a constatat legalitatea administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală și a sesizării instanței, prin rechizitoriul nr. 109/P/2013 din 21.12.2015, emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D.N.A - Serviciul Teritorial Bacău, privind pe inculpații B.I., B.E., SC F.B.E SRL și SC B.E. SRL, dispunându-se începerea judecății cauzei.
Partea civilă Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București, s-a constituit parte civilă împotriva inculpaților B.I. și B.E., cu următoarelor sume de bani: 183.820,85 lei, prejudiciul cauzat de inculpata B.E., în calitate de asociat și administrator al SC B.E.SRL (campania 2008, campania 2009 și campania 2010); 46.201,80 lei prejudiciul cauzat de aceiași inculpată, ca persoană fizică (campania 2011, campania 2012, campania 2013) și 111.762,97 lei, prejudiciul cauzat de inculpatul B.I., administrator al SC F.B.E.SRL (campania 2011, campania 2012, campania 2013).
Analizând material probator administrat în cursul urmăririi penale și al cercetării judecătorești, respectiv, actele de sesizare înaintate de I.P.J.- Serviciul de Investigare a Fraudelor privind pe B.I. și B.E., SC B.E. SRL și SC F.B.E SRL, procesul verbal de sesizare din oficiu din 29.10.2013, plângerea formulată de A.I. la data de 07.10.2013, datele de la ONRC, documentele de la APIA Neamț privind SC B.E.SRL pentru perioada 2008-2009-2010 și SC F.B.E SRL perioada 2011-2012-2013; sesizarea on-line formulată la data de 22.01.2014 de A.C.; procesul verbal nr. l09/P/2013 din 04.08.2015, privind identificarea contractelor fictive și anexele la acestea, procesul verbal nr. l09/P/2013 din 19.08.2015, privind verificarea contractelor de arendare fictive încheiate de SC F.B.E SRL și anexele la acestea; procesul verbal nr. l09/P/2013 din 24.11.2015, privind verificarea corespondenței numerelor de înregistrare din tabelele centralizatoare ale contractelor de arendare încheiate de SC B.E. SRL și SC F.B.E SRL; procesul verbal nr. l09/P/2013 din 13.08.2015, privind verificarea dosarelor cererilor de plată ale solicitantului B.E. și anexele; procesul verbal nr. l09/P/2013 din 13.08.2015, privind verificarea dosarelor cererilor de plată ale solicitantului SC B.E. SRL și anexele; adresa nr. 3717/16.07.2015 înaintată de APIA București - Direcția juridică privind constituirea de parte civilă în cauză și documentele anexate; declarațiile martorilor audiați în cauză, înscrisurile înaintate cu adresa nr. 705569 din 10.10.2014 a IPJ Neamț - SIF (documente ridicate de la (...),), documentele înaintate cu adresa nr. 15060/02.12.2014 de APIA Centrul Județean Neamț (decizii de plată, solicitări de clarificare, etc.); cererile unice de plată pe suprafață - 2011, 2012 și 2013 depuse în numele SC F.B.E SRL și documentele anexă la acestea (declarații pe suprafață, extrase cont, rezoluții, acte constitutive, certificate constatatoare, procese verbale, contracte arendă, tabele centralizatoare, etc.); cererea unică de plată pe suprafață - 2010 depusă în numele lui B.I. și documentele anexă la aceasta (contracte de arendare, titluri de proprietate, borderou, etc.); cererile unice de plată pe suprafață - 2008, 2009 și 2010, depuse în numele SC B.E. SRL și documentele anexă la acestea (declarații pe suprafață, extrase de cont, procuri, decizii, procese verbale, contracte arendă, tabele centralizatoare, etc.); cererile unice de plată pe suprafață - 2011, 2012 și 2013, depuse în numele lui B.E. și documentele anexă la acestea (declarații pe suprafață, extrase de cont, tabele centralizatoare, decizii, procese verbale, contracte arendă, titluri de proprietate etc.); registrele pe anul 2010 intrare-ieșire nr. 721-1602, lunile ianuarie-februarie, nr. 1603-2493, lunile februarie-martie, nr. 6041-7228, lunile iunie-iulie, nr. 7229-8417, lunile iulie-august; registrul pe anul 2009 intrare-ieșire nr. 6593-7780, lunile august-septembrie; registrul pe anul 2009-2010 intrare-ieșire nr.10759-10938, lunile decembrie-ianuarie, registrul anul 2011 intrare-ieșire nr. 4470-5359, lunile aprilie-mai; registrul pe anul 2012 intrare-ieșire nr. 3506-4414, lunile aprilie-mai, declarațiile martorilor audiați în instanță și raportul de expertiză contabilă judiciare, toate coroborate cu declarațiile inculpaților, instanța a reținut următoarea situație de fapt:
În perioada 2008 - 2013, reprezentanții SC B.E.SRL și SC F.B.E.SRL, au solicitat și obținut de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, subvenții în sumă totală de 274.380,35 lei, depunând documente fictive, inexacte sau incomplete, pentru justificarea utilizării unor suprafețe de teren agricol mai mari decât cele deținute în mod real. Fictivitatea documentelor depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț a fost sesizată printr-o petiție adresată Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț, în cuprinsul căreia se arăta că soții B.I. și B.E. au întocmit în fals mai multe contracte de arendare teren agricol pe raza comunei (...),, fără ca proprietarii terenurilor în cauză să aibă cunoștință de acest fapt.
Prin referatul nr. 700.941 din 30.10.2013 al Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț, s-a propus declinarea competenței în favoarea Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Bacău, unde a fost înregistrat dosarul penal nr. l09/P/2013.
Ulterior, la dosarul penal susmenționat a fost conexată și lucrarea nr. 67/VIII/l/2014, având ca obiect sesizarea trimisă „on-line” structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție de către A.C. din (...).
În conținutul sesizării, acesta a reclamat posibile ilegalități comise de B.I. de competența Direcției Naționale Anticorupție, obținerea de subvenții de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, pentru suprafețe de teren situate pe raza (...) și Dobreni, județul Neamț, în baza unor contracte de arendare fictive.
Astfel, în cauză au fost administrate ample probatorii pe tot parcursul procesului penal, rezultând în fapt următoarele:
Inculpatul B.I., în calitate de administrator al SC F.B.E.SRL, a depus cereri la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, în campaniile 2011 - 2013, dosarele fiind autorizate la plată pentru suma de 51.092,86 lei în anul 2011 (suprafața eligibilă 102,39 ha), pentru suma de 39.466,64 lei în anul 2012 (suprafața eligibilă 78,05 ha) și suma de 21.203,47 lei în anul 2013, pentru suprafața de 38,94 ha.
Inculpata B.E. în calitate de asociat unic și administrator al SC B.E.SRL a formulat cereri unice de plată pe suprafață în perioada 2008 - 2010, dosarele fiind autorizate la plată pentru sumele de: 67.201,87 lei în 2008, 68.162,71 lei în 2009 (suprafața eligibilă de 164,11 ha), 48.456,27 lei în 2010 (suprafața eligibilă 140,90 ha).
Inculpata B.E. a depus cereri și în perioada 2011 - 2013, în calitate de persoană fizică, prin care a solicitat plăți în cadrul schemei unice de plată, dosarele fiind autorizate la plată pentru sumele de: 10.174,96 lei (suprafața de 21,19 ha) în anul 2011, 12.109,39 lei (suprafața de 18,85 ha) în anul 2012, 23.917,46 lei în cursul anului 2013 (suprafața eligibilă de 35,96 ha).
Cu privire la SC B.E.SRL și SC F.B.E. SRL au fost solicitate relații la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț, care cu adresa nr. 23748 din 25.11.2014 a transmis copii certificate după înscrisurile existente la dosarele celor două societăți.
SC B.E.SRL a fost înființată în anul 2004 de către B.I., în calitate de asociat unic și administrator. Sediul declarat al societății a fost în (...), cu domeniul principal al societății creșterea animalelor, activitatea principală fiind creșterea păsărilor.
Societatea a fost înregistrată în Registrul comerțului sub (...),.
Prin actul adițional la statutul SC B.E.SRL, datat cert sub nr. 571 din 08.03.2006, a fost cooptată în societate și în administrarea societății B.E. și s-a retras din societate și din administrarea societății B.I., care a cesionat toate părțile sale sociale la valoarea nominală asociatului nou cooptat.
Prin actul adițional nr. 700 din 02.03.2007 la statutul SC B.E.SRL, a fost cooptată în societate și administrarea acesteia N.I. ((...), și s-a retras din societate B.E..
Prin procura specială autentificată sub nr. 559 din 13.03.2007, N.I. în calitate de asociat unic și administrator al SC B.E.SRL, a împuternicit-o cu puteri depline pe B.E. să o reprezinte cu privire la calitatea sa în cadrul societății.
Prin actul adițional nr. 1934 din 27.05.2008, la statutul SC B.E.SRL a fost cooptată în societate și în administrarea acesteia, B.E. și s-a retras N.I..
Prin sentința comercială nr. 1419/F din 18.11.2009 a Tribunalului Neamț, pronunțată în dosarul nr. 1598/103/2009, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței împotriva SC B.E.SRL și a fost numit administrator judiciar A.J. IPURL.
Ulterior, prin sentința comercială nr. 1106/F din 18.10.2011 a Tribunalului Neamț, în același dosar s-a dispus începerea procedurii falimentului debitorului SC B.E.SRL și a fost desemnat lichidator M.C. SPRL.
SC B.E.SRL înființată în anul 2004 a avut până în luna noiembrie 2011 ca asociat unic și administrator pe B.E. (inclusiv în perioada în care societatea a formulat cereri unice de plată respectiv 2008-2010), iar din data de 18.11.2011 societatea a intrat în lichidare, fiind desemnat lichidator judiciar M.C. SPRL - reprezentant, T.C..
SC F.B.E.SRL a fost înființată în anul 2010, având ca asociat unic și administrator pe B.I. și ca obiect principal de activitate creșterea animalelor și a păsărilor.
Prin încheierea din 17.07.2013 a Tribunalului Neamț, pronunțată în dosarul nr. 3284/103/2013, s-a admis cererea formulată de debitorul SC F.B.E.SRL și s-a dispus împotriva acestuia deschiderea procedurii insolvenței, ocazie cu care s-a numit administrator judiciar M.C. SPRL.
Prin încheierea Tribunalului Neamț din data de 29.01.2014, s-a dispus înlocuirea administratorului judiciar M.C SPRL cu administratorul judiciar C.I IPURL.
Ulterior, prin sentința civilă nr. 467/F din 15.10.2014 a Tribunalului Neamț, pronunțată în dosarul nr. 3284/103/2013, s-a dispus începerea procedurii falimentului debitorului SC F.B.E.SRL și s-a desemnat lichidator C.I IPURL - reprezentant O.D.
Pentru a se stabili existența infracțiunilor sesizate au fost solicitate și ridicate înscrisuri în fotocopie de la Primăria (...), (contracte de arendare, file corespunzătoare din registrul contractelor de arendare, titlurile de proprietate ale arendatorilor, etc.).
Cu privire la contractele de arendare s-a constatat că acestea prezentau moduri diferite de înregistrare cu/fără ștampila primăriei și semnăturile secretarei/primarului/altor funcționari ai Primăriei (...),, nu prezentau elemente concrete de identificare ale titularilor/arendatori precum CNP, serie nr. BI/CI, identificarea acestora sau a descendenților fiind efectuată în bazele de date informatizate ale persoanei și în teren.
În cauză s-a procedat la identificarea contractelor de arendare cu referire la care martorii audiați au declarat că nu exprimă voința lor, în consecință sunt fictive, întrucât nu au încheiat cu inculpații respectivele contracte.
Pe ani calendaristici situația acestora a fost prezentată în procesul verbal încheiat la data de 04.09.2015 - vol. 2, filele 84-89.
De asemenea, au fost efectuate verificări privind dosarele cererilor de plată pe suprafață formulate de inculpați în perioadele de referință.
În acest sens, s-a avut în vedere identificarea înscrisurilor folosite de inculpați la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, pentru justificarea suprafețelor pentru care au solicitat plăți (tabele centralizatoare ale contractelor de arendare, adeverințe privind modul de utilizare a suprafețelor agricole), procedându-se la identificarea contractelor susmenționate prezentate în dosarele cererilor de plată.
În urma verificărilor efectuate, pentru inculpata-persoană juridică SC F.B.E.SRL, s-a constatat conform declarațiilor martorilor audiați, ca fiind fictive contractele de arendare prezentate în dosarele cererilor de plată depuse de agentul economic în perioada 2011-2013, la dosarul pentru anul 2011, fiind identificat tabelul centralizator al contractelor de arendă nr. 4827 din 11.05.2011, vizat de Primăria (...),, după cum urmează:
1. Contractul de arendare nr. 17/21.04.2011 din anexă, arendator F.P. cu suprafața de 4,00 ha nu se regăsește în adeverință. Pe numele acestui arendator a fost identificat un contract nr. 29/21.04.2011 pentru 2,05 ha.
2. Contractul nr. 21/21.04.2011 din anexă, arendator M.I. pentru 0,21 ha a fost identificat însă pentru suprafața de 2,11 ha.
3. A fost identificat contractul nr. 22/21.04.2011, arendator M.V. pentru 0,69 ha.
4. Contractul nr. 29/21.04.2011, arendator C.M. pentru suprafața de 0,18 ha nu figurează, iar C.M. nu apare ca arendator în tabelul menționat. A fost identificat contractul nr. 28/21.04.2011, arendator C.M. cu suprafața de 0,18 ha.
5. Contractul nr. 43/23.04.2011, arendator C.C. cu suprafața de 1,42 ha a fost identificat cu suprafața de 1,41 ha în blocuri fizice diferite (0,60 ha și 0,81 ha).
6. Contractul cu nr. 17/21.04.2011, arendator P.E. cu suprafața de 0,90 ha nu a fost identificat, pe numele acesteia figurează contractul nr. 19/21.04.2011 cu aceeași suprafață în două blocuri fizice diferite de câte 0,45 ha fiecare.
7. Contractul nr. 40/23.04.2011, arendator N.M. cu suprafața de 1,45 ha figurează în tabelul centralizator dar cu suprafața de 1,65 ha în două blocuri fizice diferite (0,81 ha respectiv 0,84 ha). Sub același număr 40 din 23.04.2011 figurează un alt contract, arendator N.I. cu suprafața de 0,50 ha.
8. În tabelul centralizator apare evidențiat contractul nr. 36/23.04.2011, arendator C.M. cu suprafața de 0,63 ha.
9. Contractul cu nr. 26/21.04.2011, arendator C.I. cu suprafața de 2,06 ha figurează în tabelul centralizator. În acest tabel au fost identificate alte două contracte cu nr. 26/21.04.2011 având ca arendatori pe L.C. cu 0,73 ha, respectiv P.M. cu 3,25 ha.
10. În tabelul susmenționat se regăsește contractul cu nr. 33/23.04.2011, arendator T.M. cu suprafața de 1,78 ha în două blocuri fizice diferite (0,90 ha și 0,88 ha).
11. Contractul nr. 32/21.04.2011, arendator T.V. cu suprafața de 2,47 ha se regăsește în tabel dar cu data de 22.04.2011 și aceeași suprafață în două blocuri fizice diferite (0,93 ha și 1,54 ha).
12. Contractul nr. 50/05.05.2011, arendator A.E. cu 2,14 ha a fost identificat dar cu suprafața totală de 1,71 ha în blocuri fizice diferite (0,90 ha, 0,45 ha, 0,36 ha).
13. A fost identificat contractul nr. 51/20.04.2011, arendator O.A. cu suprafața de 1,00 ha.
14. De asemenea se regăsește contractul nr. 15/20.04.2011, arendator T.I. cu 0,50 ha.
15. Contractul nr. 37/23.04.2011 cu același arendator T.I., cu suprafața de 1,61 ha a fost evidențiat în tabelul centralizator al contractelor de arendă.
16. Cu privire la contractul nr. 14/20.04.2011, arendator P.I. cu 0,75 ha, acesta a fost identificat dar cu suprafața de 0,25 ha.
17. Contractul nr. 25/21.04.2011, arendator S.N. cu suprafața de 0,92 ha a fost identificat în tabel dar cu suprafața de 0,86 ha în blocuri fizice diferite (0,23 ha, 0,63 ha). Același număr de contract 25 dar din data de 19.01.2010 a fost identificat cu același arendator S.N. și cu suprafața de 5,62 ha în blocuri fizice diferite (0,50 ha, 0,40 ha, 0,50 ha, 4,22 ha).
18. Contractul nr. 5/08.04.2011, arendator N.I.N. cu 0,92 ha a fost identificat sub același număr și dată cu arendator N.D. și suprafața de 0,63 ha în blocuri fizice diferite (0,25 ha și 0,38 ha).
19. A fost identificat în tabelul centralizator contractul nr. 23/21.04.2011, arendator P.I. suprafața de 0,50 ha.
20. De asemenea a fost identificat contractul nr. 42/23.04.2011, arendator N.M. cu suprafața de 1,75 ha în blocuri fizice diferite (0,75 ha și 1,00 ha).
21. Contractul nr. 34/22.04.2011, arendator V.M. și N. cu 1,32 ha a fost identificat cu suprafața de 0,60 ha.
22. A fost identificat în tabelul centralizator contractul nr. 12/20.04.2011, arendator T.G. cu suprafața de 1,90 ha (în trei blocuri fizice diferite 0,40 ha, 1,00 ha, 0,50 ha).
23. Contractul nr. 26/21.04.2011, arendator T.E. cu 0,63 ha nu a fost identificat. Sub nr. 26/21.04.2011 apar în tabel contractele la care s-a făcut referire mai sus.
Pe numele arendatorului T.E. figurează contractul nr. 20/21.04.2011 cu suprafața de 0,63 ha în două blocuri fizice diferite (0,36 ha, 0,27 ha).
24. Contractul nr. 39/23.04.2011, arendator T.I. cu suprafața de 1,22 ha se regăsește în tabel cu suprafața totală de 5,22 ha în două blocuri fizice diferite (0,72 ha și 4,50 ha).
25. Contractul nr. 8/10.04.2011, arendator C.M. cu suprafața de 4,13 ha se regăsește în tabel cu suprafața de 5,50 ha.
26. Contractul nr. 28/21.04.2011, arendator L.E. pentru 1,01 ha se regăsește și în tabelul centralizator, unde sub același număr de contract 28 din 21.04.2011 a fost identificat și arendatorul C.M. cu 0,18 ha.
27. Cu privire la contractul nr. 46/04.05.2011, arendator F.A. pentru 0,75 ha, acesta a fost identificat în tabel pentru suprafața de 1,75 ha în două blocuri fizice diferite (0,50 ha și 1,25 ha).
28. Referitor la contractul fără număr din 07.04.2011 din anexă, arendator P.G. cu suprafața de 1,48 ha, din verificările efectuate cu privire la datele înscrise în tabelul susmenționat pe numele arendatorului P.G. a fost identificat contractul nr. 7 din 09.04.2011 cu suprafața totală de 1,20 ha în blocuri fizice diferite ( 0,45 ha, și 0,75 ha).
29. Contractul nr.41/23.04.2011 din anexă, arendator A.C. cu 5,00 ha a fost identificat, evidențiat în tabelul centralizator.
30. Contractul nr. 48/05.05.2011, arendator F.G. cu 1,08 ha nu se regăsește în tabel de altfel nici numele arendatorului, sub nr. 48/05.05.2011 cu aceeași suprafață de 1,08 ha apare arendatorul M.G..
31. Contractul nr. 9/11.04.2011, arendator T.F. cu 2,69 ha figurează evidențiat în tabel cu suprafața totală de 7,86 ha în patru blocuri fizice diferite (1,00 ha, 2,14 ha, 2,36 ha, 2,36 ha).
Sub același număr de contract și dată figurează și arendatorul A.M. cu suprafața de 0,27 ha.
Niciunul dintre contractele la care s-a făcut referire în procesul verbal nu se regăsesc în fotocopiile aferente dosarului cererii de plată.
Procedând la verificarea corespondenței dintre numărul de înregistrare al tabelului centralizator susmenționat, emis de Primăria (...),, cu nr. de înregistrare aferent registrului de intrare - ieșire al acestei unități teritorial administrative s-au constatat următoarele: în registrul de intrare - ieșire din aprilie - mai 2011 la poziția 4827 din 11.05.2011 sunt făcute mențiunile „SC B.E. SRL, respectiv tabel nominal contracte de arendă.
În dosarul cererii de plată pentru anul 2012 a fost identificat tabelul centralizator al contractelor de arendă/concesiune/încheiere/etc. cu nr. 4145 din 14.05.2012, vizat de Primăria (...), respectiv adeverința nr. 4144 din 14.05.2012.
Comparând datele conform tabelului anexă la procesul verbal încheiat la data de 19.08.2015 (vol. 2, filele 90-103) cu datele înscrise în tabelul nr. 4145 din 14.05.2012 susmenționat, au fost constatate următoarele:
Contractele de mai jos se regăsesc atât în anexă cât și în tabelul centralizator, sub aspectul numelui arendatorului cât și a suprafeței arendate, nr. 22/2011, 43/2011, 36/2011, 26/2011, 33/2011, 15/2011, 37/2011, 23/2011.
Cu privire la celelalte contracte s-au constatat:
1. Contractul nr. 17/2011, arendator F.P., suprafața de 4,00 ha nu figurează în tabelul centralizator. F.P. apare în tabel ca arendator cu suprafața de 4,00 ha în contractul de arendare nr. 29/2011.
2. Contractul cu nr. 21/2011, arendator M.I., suprafața de 0,21 ha figurează în tabel, dar cu suprafața de 0,11 ha.
3. Contractul nr. 29/2011, arendator C.M. cu 0,18 ha nu a fost identificat în tabel. Sub nr. de contract 29/2011, așa cum s-a arătat, figurează ca arendator F.P. cu 4,00 ha. C.M. nu apare ca arendator în acest tabel.
4. Contractul nr. 17/2011, arendator P.E. cu 0,90 ha nu a fost identificat în tabelul vizat de Primăria (...),, P.E. apare ca arendator la contractul nr. 19/2011 cu 0,45 ha.
5. Contractul nr. 40/2011, arendator N.M. cu 1,45 ha figurează în tabel dar cu suprafața arendată de 0,50 ha.
6. Contractul nr. 32/2011 cu arendator T.V. și suprafața de 2,47 ha a fost identificat în tabelul centralizator dar pentru suprafața de 0,93 ha.
7. Contractul nr. 50/2011, arendatori A.E., T.M. cu suprafața de 2,14 ha a fost identificat, cu arendator A.E. și suprafața de 2,06 ha, în două blocuri fizice diferite (0,90 ha și 1,16 ha). T.M. figurează ca arendator în contractul nr. 33/2011 cu suprafața de 1,78 ha în două blocuri fizice ( 0,90 ha și 0,88 ha).
8. Contractul nr. 51/2011, arendator O.A. cu 1,00 ha nu se regăsește în tabelul centralizator și nici susnumita nu apare ca arendator.
9. Contractul nr. 14/2011, arendator P.I. cu suprafața de 0,75 ha nu apare evidențiat în tabelul centralizator. Susnumitul figurează ca arendator în contractul nr. 61/2001 cu suprafața de 0,90 ha, nr. 20/2006 cu 0,50 ha, nr. 142/2011 cu 0,25 ha.
10. Contractul nr. 25/2011, arendator S.N. cu suprafața de 0,92 ha figurează dar cu suprafața de 1,22 ha în trei blocuri fizice diferite (0,22 ha, 0,50 ha, 0,50 ha). Tot sub nr. 25/2011 figurează ca arendator S.M. pentru 0,33 ha, respectiv M.F. cu 0,32 ha.
11. Contractul nr. 5/2011, arendator N.I.N. cu 1,42 ha. În tabelul centralizator figurează contractul nr. 5/2011 cu arendator N.D. cu 0,25 ha. N.I.N. nu figurează ca arendator.
12. Contractul nr. 42/2011, arendator N.M. cu suprafața de 1,75 ha figurează în tabelul centralizator cu 1,00 ha.
13. Contractul nr. 34/2011, arendatori V.M. și N. cu suprafața de 1,32 ha nu figurează în tabel. Apare contractul nr. 34/2006, arendator V.M. pentru 0,60 ha. V.M. figurează ca arendator și în contractul nr. 31B/2011 cu suprafața de 0,72 ha.
14. Contractul nr. 12/2011, arendator T.G. cu suprafața de 1,90 ha figurează în tabelul prezentat la APIA - CJ Neamț cu suprafața de 0,40 ha.
15. Contractul nr. 20/2011, arendator T.E. cu suprafața de 0,63 ha nu figurează în tabelul centralizator. Susnumita, T.E. nu apare ca arendator în înscrisul menționat. Sub nr. 20 figurează un contract din 2011 cu arendator C.I. și suprafața de 1,27 ha, respectiv un contract din 2006, arendator P.I. cu 0,50 ha. Contractul nr. 39/2011, arendator T.I. cu suprafața de 1,22 ha apare menționat în tabelul centralizator dar cu suprafața de 0,50 ha.
17. Contractul nr. 8/2011, arendator C.M., cu suprafața de 4,13 ha figurează în tabelul centralizator dar cu suprafața de 5,50 ha.
18. Contractul nr. 46/04.05.2011, arendator F.A. cu suprafața de 0,75 ha nu este menționat în tabelul centralizator și nici F.A. nu figurează ca arendator.
19. Contractul fără număr din 2011, arendator P.G. cu suprafața de 1,48 ha, susnumitul nu figurează ca arendator în tabelul nr. 4145/2012.
20. Contractul nr. 41/2011, arendator A.C. cu suprafața de 5,00 ha. Contractul nr. 41/2011 figurează în tabel cu suprafața de mai sus, dar ca arendator apare A.E..
21. Contractul nr. 48/2011, arendator F.G. cu suprafața de 1,08 ha nu este menționat în tabel și nici F.G. nu apare în calitate de arendator.
22. Contractul nr. 9/2011, arendator Ț.F. cu 2,69 ha. Contractul figurează în tabel cu arendator Ț.F., dar cu suprafața de 1,19 ha în trei blocuri fizice diferite (0,36 ha, 0,56 ha, 0,27 ha). Sub același număr de contract 9/2011 figurează arendator și A.M. cu 0,25 ha.
În mod asemănător, procedând la verificarea corespondenței dintre numărul de înregistrare al tabelului centralizator respectiv a adeverinței susmenționate, emise de Primăria (...),, cu număr de înregistrare aferent registrului de intrare - ieșire al acestei instituții s-au constatat următoarele:
Conform registrului intrare - ieșire din aprilie - mai 2012 numerele de înregistrare 4144 și 4145 au fost atribuite la data de 16.05.2012.
În dreptul nr. 4144 la rubrica, nr. și data documentului se menționează „1818/14.05.2012”, la rubrica de unde provine documentul posibil „ANAF”, iar conținutul pe scurt „solicită date anexă 21.05.2012 sume defalcate din TVA sem. 12012”.
În mod asemănător la nr. 4145 la aceleași rubricații mențiunile „3080/279/2012”, „Judecătoria Piatra Neamț”, „nulitate parțială TP daune cominatorii termen 22.05.2012”.
La dosarul cererii de plată pentru anul 2013 al SC F.B.E.SRL a fost identificat tabelul centralizator al contractelor de arendă/concesiune/încheiere/etc. nr. 3406 din 15.05.2013, respectiv adeverința nr. 3877 din 03.06.2013, vizate de Primăria (...),.
În urma comparării contractelor din tabelul anexă la procesul verbal cu cele din tabelul centralizator cu numărul de mai sus, au fost constatate următoarele:
Contractele din tabelul anexă la prezentul proces verbal cu numărul de mai jos nu au fost identificate în tabelul centralizator: 17/2011, 21/2011, 22/2011, 43/2011, 26/2011, 32/2011, 33/2011, 50/2011, 51/2011, 37/2011, 14/2011, 34/2011, 12/2011, 20/2011, 8/2011, 46/2011, 48/2011, f. nr./2011.
Aferent contractelor de mai sus următorii arendatori figurează în tabelul centralizator astfel: F.P. - contractul nr. 29/2011 cu suprafața de 4,00 ha; P.I. - contractul nr. 61/2011 cu suprafața de 0,90 ha.
Următoarele persoane nu figurau ca arendatori în tabelul centralizator: M.I, M.V., C.C., T.M., A.E., O.A., V.M., T.G., T.E., C.M., F.A., P.G., F.G..
Cu privire la numărul de contracte din tabelul anexă care se regăsesc în tabelul centralizator au fost constatate următoarele:
- Contractul nr. 29/2011, arendator C.M. - 0,18 ha în tabelul anexă, figurează în tabelul centralizator cu arendator F.P. și suprafața de 4,00 ha;
- Contractul nr. 40/2011, arendator N.M. cu 1,95 ha se regăsește în tabel centralizator cu același arendator dar suprafața de 0,50 ha;
- Contractul nr. 36/2011, arendator C.M. - 0,63 ha, figurează cu arendator S.C.și 2,31 ha;
- Contractul nr. l5/2011, arendator T.I. - 0,50 ha figurează cu același arendator și suprafață;
- Contractul nr. 25/2011, arendator S.N. cu 0,92 ha, figurează în tabel cu același arendator dar suprafața de 0,72 ha în două blocuri fizice (0,22 ha și 0,50 ha);
- Contractul nr. 5/2011, arendator N.I.N. cu suprafața de 1,42 ha figurează cu arendator N.D. și suprafața de 0,25 ha;
- Contractul nr. 23/2011, arendator P.I. cu suprafața de 0,50 ha figurează în tabel arendator T. T. cu 0,86 ha;
- Contractul nr. 42/2011, arendator N.M. cu suprafața de 1,75 ha, apare același arendator dar cu suprafața de 1,00 ha;
- Contractul nr. 39/2011, arendator T. C. I. cu suprafața de 1,22 ha figurează cu același arendator dar 0,50 ha;
- Contractul nr. 28/2011, arendator L.E. cu suprafața de 1,01 ha figurează același arendator cu aceeași suprafață arendată;
- Contractul nr. 41/2011, arendator A.C. cu suprafața de 5,00 ha figurează A.E. cu suprafața menționată;
- Contractul nr. 9/2011, arendator Ț.F. cu suprafața de 2,69 ha figurează cu același arendator dar cu suprafața de 0,27 ha.
Aferent contractelor de mai sus următoarele persoane nu figurează ca arendatori în tabelul centralizator: C.M., C.M., N.I.N., P.I., A.C..
Din registrul de intrare - ieșire pentru anul 2013 la numărul de înregistrare 3877 din 03.06.2013 se menționează la cuprins „solicită anchetă socială pt. M.M.”, la proveniența „B.C.”, la departament „asistență socială”.
La nr. 3406 din 15.05.2013 se menționează la cuprins „solicită trecerea contractelor de pe SC B.E. SRL pe B.E.”, la proveniență „B.E.”, la departament „registrul agricol”.
Pentru inculpata - persoană juridică SC B.E.SRL, la dosarul cererii de plată din anul 2008, nu se regăsesc înscrisuri din care să rezulte forma sub care au fost deținute de agentul economic suprafețele de teren pentru care s-au solicitat plăți.
La dosarul din anul 2009, se regăsesc fotocopii după mai multe contracte de arendare încheiate cu B.I., printre care și contractele de la pozițiile 1-8 din anexa la procesul verbal din 13.08.2015 (vol. 2, filele 113-114) cu privire la care arendatorii audiați în calitate de martori nu au confirmat realitatea încheierii acestora.
La acest dosar a fost identificată o „confirmare” cu nr. 475 din 03.02.2010 din care rezultă suprafețele deținute conform contractelor de arendare precum și o „certificare” cu nr. 7202 din 01.09.2009 privind suprafețele rămase în arendare, în urma retragerii unor contracte, ca urmare a deciziilor proprietarilor de teren de a trece ca particular sau la alți arendatori. Verificând registrul de intrare - ieșire al Primăriei (...), pentru perioada august - septembrie 2009 la poziția 7202 din 01.09.2009 sunt făcute mențiunile „solicitarea dreptului de proprietate SC B.E.SRL”, respectiv „solicită o certificare R.A”.
La dosarul din 2010 de asemenea nu se regăsesc înscrisuri doveditoare, a fost identificat sub nr. 3181 din 14.07.2010 un tabel nominal cu arendatorii care nu au cerut rezilierea contractului de arendă pentru anul agricol 2009-2010, vizat de Primăria (...),.
Tabelul cuprinde un număr de 12 contracte pentru suprafața de 6,25 ha.
Printre persoanele respective se regăsește O.T. cu suprafața de 0,50 ha, contractul nr. 990 din 19.07.2007 al Primăriei (...), și mențiunea SC B.E.SRL 30.03.2007.
Susnumitul este singura persoană din acest tabel care figurează în anexa menționată la prezentul proces verbal, dar cu suprafața de 3,86 ha aferentă contractului nr. 5 din 10.09.2007.
În registrul de intrare - ieșire din iulie - august 2010 la data de 14.07.2010 au fost acordate numerele de înregistrare de la poziția 7397 la 7441.
Referitor la inculpatul B.I., în dosarul din anul 2011 a fost identificat tabelul centralizator al contractelor de arendă nr. 4827 din 11.05.2011, vizat de Primăria (...).
În dosarul cererii de plată pentru anul 2012 a fost identificat tabelul centralizator al contractelor de arendă/concesiune/încheiere/etc. cu nr. 4145 din 14.05.2012 vizat de Primăria (...), respectiv adeverința nr. 4144 din 14.05.2012.
La dosarul cererii de plată pentru anul 2013 al SC F.B.E.SRL a fost identificat tabelul centralizator al contractelor de arendă/concesiune/încheiere/etc. nr. 3406 din 15.05.2013, respectiv adeverința nr. 3877 din 03.06.2013, vizate de Primăria (...).
Cu privire la inculpata B.E., în dosarul din anul 2011, a fost identificat un tabel centralizator al contractelor de arendă încheiate cu B.E., fără număr de înregistrare, vizat de Primăria (...).
Contractele de arendare identificate ca fiind fictive conform declarațiilor martorilor audiați în cauză, evidențiate în Anexa 1 de la procesul verbal din 13.08.2015 privind pe B.E. se regăsesc sub aspectul numelui și prenumelui arendatorului, suprafeței arendate, în tabelul centralizator menționat.
În dosarul din anul 2012, în mod asemănător aceste contracte se regăsesc și în tabelul centralizator nr. 4501 din 14.05.2012 identificat între înscrisurile aferente cererii unice de plată pe suprafață din 2012, unde se regăsește și adeverința nr. 4567 din 17.05.2012.
În registrul de intrare - ieșire din aprilie - mai 2012 pentru data de 14.05.2012 au fost atribuite numerele de înregistrare de la poziția 3973 - până la 4057, iar pentru data de 17.05.2012 de la nr. 4148 la nr.4188.
În dosarul cererii de plată din 2013 a fost identificat tabelul centralizator nr. 3399 din 15.05.2013 vizat de Primăria (...),, precum și adeverința nr. 72470 din 17.06.2013, respectiv următoarele tabele centralizatoare pe blocuri fizice: 4089 din 15.05.2013, 3396 din 15.05.2013, 3391 din 15.05.2013, 3392 din 15.05.2013, 3394 din 15.05.2013, 3395 din 15.05.2013, 3397 din 15.05.2013.
Examinând tabelul nr. 3399 din 15.05.2013 și comparând datele din tabelul anexă la procesul verbal din 13.08.2015 (vol. 2, file 109-112) se constată următoarele:
În acest tabel nr. 3399 din 15.05.2013 se regăsesc o parte din contractele de arendare încheiate în anul 2011 cu SC F.B.E.SRL și nu cu B.E., care au fost identificate fictive conform declarațiilor martorilor audiați, așa cum rezultă din Anexa 2 la prezentul proces verbal: nr. 21/2011 - M.I. - 0,11 ha; nr. 22/2011 - M.V. - 0,69 ha; nr. 43/2011 - C.C. - 1,42 ha (0,61 ha + 0,81 ha în blocuri fizice diferite); nr. 36/2011 - C.M. - 0,63 ha; nr. 26/21.04.2011 - C.I. - 2,06 ha; nr. 33/22.04.2011 - T.M. - 1,78 ha (0,90+0,88 în blocuri fizice diferite); nr. 32/21.04.2011 - T.V. - 0,93 ha; nr. 50/05.05.2011 - A.E. - 2,14 ha ( 0,90 ha +1,16 ha în blocuri fizice diferite); nr. 25/21.04.2011- S.N., S.M. - 0,88 ha (0,33 ha +0,50 ha în blocuri fizice diferite); nr. 23/21.04.2011 - P.I. - 0,50 ha; nr. 34/22.04.2011 - V.M. - 0,60 ha; nr. 12/20.04.2011 - T.G. - 0,40 ha; - nr. 28/21.04.2011- L.E. - 1,01 ha; nr. 9/11.04.2011 - T.F. - 0,36 ha.
Contractele de arendare prezentate pentru cererile din 2011, 2012 nu se regăsesc în tabelul centralizator aferent cererii din 2013.
În tabelul centralizator nr. 3399 din 15.05.2013 se regăsesc contracte de arendare încheiate sub numărul unora din contractele folosite în cererile 2011, 2012 dar cu alte mențiuni:
- nr. 3/05.05.2011 - C.C. - 0,37 ha figurează cu nr. 3/2011 - A.N. - 1,07 ha;
- nr. 28/05.06.2011 - C.F. - 1,22 ha figurează cu nr. 28/2011 - L.E. - 1,01 ha;
- nr. 13/05.05.2011- P.E. -0,50 ha figurează cu nr. 13/2011 - C.I. - 1,02 ha;
- nr. 2/05.05.2011 - N.C. - 0,38 ha figurează cu nr. 2/2011 - B.E. - 1,16 ha;
- nr. 19/05.05.2011 - C.M. - 0,98 ha figurează cu nr. 19/2011 P.E. - 0,15 ha;
- nr. 20/05.05.2011 - C.I. - 2,30 ha, figurează cu nr. 20/2011 - C.I. - 1,27 ha, cu nr. 20/2006 - P.I. - 0,50 ha;
- nr. 12/05.05.2011 - T.M. - 0,92 ha, figurează cu nr. 12/2011 - T.G. - 0,40 ha;
- nr. 10/05.05.2011 – A.C. - 0,53 ha, figurează cu nr. 10/2011 – S.I. - 0,50 ha;
- nr. 9/05.05.2011 – V.N. - 0,61 ha, figurează cu nr. 9/2011 – A.M. - 0,25 ha, nr. 9/2011 – T.F. - 0,36 ha.
Celelalte numere de contract din Anexa 1, respectiv 15, 16, 18, 8, 17, 5, 4, 14 nu se regăsesc în tabelul nr. 3399 din 15.05.2013.
Cu ocazia audierii, persoanele susmenționate au negat încheierea vreunui contract cu B.E. sau SC F.B.E.SRL.
La dosarul cererii de plată pentru anul 2013, au fost identificate în fotocopie contractele de arendare nr. 12 din 20.04.2011, arendator T.G., respectiv nr. 43 din 23.04.2011 arendator C.C., încheiate de către SC F.B.E.SRL. Aceste fotocopii prezintă pe lângă mențiunea SC F.B.E.SRL și B.E., ultima mențiune neregăsindu-se pe cele două contracte cu același număr și suprafețe, ridicate în cursul urmăririi penale.
Procedând la verificarea corespondenței dintre numărul de înregistrare al tabelului centralizator susmenționat, emis de Primăria (...), cu nr. de înregistrare aferent registrului de intrare - ieșire al acestei unități, în registrul de intrare - ieșire au fost constatate următoarele:
- nr. 72470/17.06.2013 nu face parte din plaja de numere de înregistrare atribuite în luna iunie 2013;
- nr. 3399/15.05.2013 la cuprins „solicită adeverință rol agricol”, la proveniență „B.M.”, la departament „registru agricol”;
- nr. 4089/15.05.2013 la cuprins „solicită adeverința salariat”, la proveniență „Z.C.E.”, la departament „contabilitate”;
- nr. 3396/15.05.2015 la cuprins „cerere”, la proveniență „N.G.”, la departament „registru agricol”;
- nr. 3391/15.05.2013 la cuprins „tabel proprietar bloc fizic 267”, la proveniența B.E.;
- nr. 3392/15.05.2013 la cuprins „bloc fizic nr. 192”, la proveniență „B.E.”;
- nr. 3394/15.05.2013 la cuprins „solicită aprobare pentru SC (...),”, la proveniență preot „H.I.F.”;
- nr. 3395/15.05.2013 la cuprins „solicită adeverința (...),”, la proveniență „C.V.”;
- nr. 3397/15.05.2013 la cuprins „solicită adeverința (...),”, la proveniență „N.M.”, la departament „registratură”.
În cursul urmăririi penale au fost audiate în calitate de martori mai multe persoane cu privire la arendarea de către inculpați a unor suprafețe de teren pe raza (...), județul Neamț.
Totodată, s-a procedat la identificarea arendatorilor conform contractelor de arendare transmise de către Primăria (...), aflate la dosarele cererilor de plată depuse de inculpați la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, persoane care de asemenea au fost audiate în calitate de martori.
În urma audierii martorilor menționați coroborate cu înscrisurile de la dosar, rezultă că faptele sesizate inițial se confirmă și că inculpații din prezenta cauză au folosit ori prezentat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț contracte de arendare fictive, adeverințe eliberate de Primăria (...), județ Neamț și tabele centralizatoare ale contractelor de arendă neconforme cu realitatea, au înscris în formularul de cerere de plată directă pe suprafață date nereale ori au declarat în fals că folosesc suprafețele determinate, pentru care au solicitat sprijin financiar, în baza cărora au solicitat și primit în cadrul schemelor de plată unice pe suprafață diferite sume de bani.
Martorul S.I. a declarat că în anul 2007 a fost contactat de către B.I., care 1-a rugat să-l ajute să încheie contracte de arendare cu proprietarii unor terenuri din satele (...),, pe care acesta le cunoștea foarte bine.
Martorul 1-a ajutat pe acesta, iar ulterior inculpatul B.I. 1-a angajat la firma SC B.E.SRL, însă, fără să-i comunice, în luna august din același an, i-a desfăcut contractul de muncă pentru ca în anul 2011 să îl angajeze la noua sa firmă SC F.B.E SRL până în anul 2013.
Referitor la anul agricol 2007-2008 contractele de arendare încheiate cu fost onorate, în sensul că proprietarii terenurilor au primit produsele conform înțelegerilor contractuale. Ulterior, de încheierea contractelor de arendare s-a ocupat numai inculpatul B.I..
În acest sens, martorul a declarat că inculpatul B.I. în baza relațiilor pe care le avea printre funcționarii Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, identifica proprietarii unor terenuri, care nu solicitau plăți pe suprafață (persoane decedate, persoane în vârstă sau persoane care nu cunoșteau că au dreptul de a solicita plăți), după care îl punea să întocmească în numele acestora, contracte de arendare, comunicându-i suprafețele, pentru ca ulterior inculpatul că semneze în fals pentru arendator și în numele său pentru arendaș.
Astfel, martorul a declarat că a scris multe contracte fictive, în condițiile arătate, care erau semnate pentru cele două părți de către inculpatul B.I.. În mod asemănător, martorul a completat și rubricariile contractelor încheiate în numele inculpatei B.E., dar și acestea au fost semnate tot de către inculpatul B.I. pentru arendator și arendaș.
Martorul a declarat și faptul că, de regulă, se deplasa la Primăria (...) pentru vizarea contractelor de arendare de către primar și secretar, că au fost situații în care a depus înscrisuri la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț pentru inculpata B.E. sau pentru cele două firme și faptul că a semnat înscrisuri la A.P.I.A., fiind delegat în acest sens, inclusiv declarații de suprafață, care uneori au fost semnate sau contrasemnate de administratorul societăților în cauză.
Inculpatul B.I. a întocmit numeroase contracte de arendare fictive din punctul său de vedere, martorul a declarat că toate contractele din perioada 2010-2013 sunt fictive și cu atât mai mult în această perioadă inculpatul nu a lucrat nicio suprafață de teren pentru a avea dreptul să formuleze cereri și să primească plăți de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț.
În anul 2008 martorul a încheiat un contract de arendă pentru suprafața de 0,50 ha cu SC B.E.SRL, societate intrată în insolvență în anul 2010.
Cu privire la contractul din data de 20.04.2011, încheiat între acesta și SC F.B.E.SRL, pentru aceeași suprafață de teren, martorul a declarat că acesta nu a exprimat voința sa, semnătura arendatorului nu-i aparține și consideră că B.I. l-a încheiat în fals prin completarea cuvântului „(...),” în fața B.E. SRL din contractul încheiat în 2008, semnând în locul său.
Examinând acest contract se constată că anul 2008 a fost modificat în 2011.
Același aspect, în sensul modificării terminației anului din 2008 în 2011, poate fi constatat și la alte contracte de arendare (nr. 17/21.04.2011 - F.P., SC F.B.E.SRL; nr. 15/05.05.2011, M.V. - B.E.; nr. 16/05.05.2011 M.I. - B.E.; nr. 21/21.04.2011 M.V. - SC F.B.E.SRL; nr. 18/05.05.2011 C.I. - B.E.; nr. 29/21.04.2011 C. M. - SC F.B.E.SRL; nr. 3/05.05.2011 C. - B.E.; nr. 43/23.04.2011 C.C. - SC F.B.E.SRL; nr. 28/05.06.2011 C.F. - B.E.; nr. 3/05.05.2011 P.E. - B.E.; nr. 17/21.04.2011 P.E. - SC F.B.E.SRL; nr. 40/23.04.2011 N. M. - SC F.B.E.SRL, ș.a., volumul 3 fila 30 - fila 209).
Acest aspect confirmă declarația martorului S.I. cu privire la modul de operare al inculpatului B.I..
Cu ocazia audierii, martorul S.I. a depus la declarația dată un număr de 10 file reprezentând blocuri fizice arendate.
Faptul că inculpatul B.I. a întocmit contracte de arendare fictive este cunoscut și de către martorul O.V., fost primar al (...) în perioada 2004-2015.
Cu ocazia audierii sale, martorul a declarat că a cunoscut faptul că inculpatul B.I. a încheiat contracte de arendare fictive pe care le-a folosit în vederea obținerii de plăți pe suprafață la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț.
Între soții B. și secretarul comunei, R.A. au existat relații mai mult decât profesionale, cei doi inculpați fiind ajutați să obțină prin intermediul acesteia fotocopii după actele de proprietate ale unor proprietari din (...), (deținători de terenuri nedeclarate la A.P.I.A).
De asemenea, martorul a declarat că inculpatul B.I. se prezenta la secretarul primăriei comunei unde purtau discuții pentru eliberarea unor tabele centralizatoare, adeverințe privind suprafețele arendate, documente solicitate verbal de către acesta. Nu-și amintește ca inculpatul să fi formulat vreodată cereri pentru eliberarea acestor documente.
În legătură cu arendarea unor suprafețe de teren de către inculpații B.I. și B.E., precum și SC B.E.SRL și SC F.B.E.SRL a fost audiat martorul A.N.C., care a declarat că 1-a cunoscut pe inculpatul B.I. despre care știa că a deținut o fermă în (...),, constând în două grajduri, din care unul în stare avansată de degradare.
Ulterior, martorul a adjudecat în urma licitației organizată de biroul executorului judecătoresc (...), cele două grajduri scoase la licitație de (...), IFN. Nu cunoaște dacă soții B. au deținut vreo suprafață de teren în proprietate. În anul 2008 cunoștea că acesta a arendat o suprafață de teren de aproximativ 20 ha, dar nu știa dacă această suprafață a fost arendată și în anii următori în mod real.
Martorul cunoștea faptul că începând cu anul 2009, inculpații au solicitat plăți pe suprafețe de teren însemnate, respectiv aproximativ 170 ha, suprafață pe care în mod cert nu au deținut-o niciodată.
Din discuțiile purtate cu S.I., fost salariat al lui B.I. a aflat că inculpatul a avut relații la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț și Primăria (...),, sens în care a înțeles că de la A.P.I.A. acesta a aflat blocurile fizice „goale”, respectiv suprafețele pentru care proprietarii nu au încheiat contracte de arendare și nu au solicitat plăți, ori erau decedați.
În baza acestor informații a obținut de la secretara R.A., copii după actele de proprietate asupra terenurilor în cauză, fără cunoștința proprietarilor.
Ulterior, erau încheiate contracte fictive de către inculpatul B.I. pentru aceste suprafețe, după care contractele erau vizate la Primăria (...), de către secretară sau primar și erau prezentate la A.P.I.A. cu ocazia cererilor formulate, pentru care a primit plăți în toată perioada, începând cu anul 2009.
La adjudecarea grajdurilor a găsit documente contabile ale ambelor societăți, ocazie cu care 1-a somat pe inculpatul B.I. să le ia, dar acesta a refuzat. Între timp, documentele contabile cu privire la SC F.B.E.SRL au fost ridicate de către inspectorii A.N.A.F. și Politia (...),.
Martorul a declarat că s-a uitat pe documentele contabile ale celor două societăți, dar nu a văzut nici un document privind achiziții semințe, care să fie folosite în obiectul de activitate al societăților, nu a văzut documente de prestări servicii pentru terenurile respective și nici alte înscrisuri care să ateste ca acesta ar fi arendat în mod real terenurile, că ar fi lucrat aceste terenuri ceea ce l-ar fi îndreptățit să obțină plăți.
Și martorul A.V. a declarat că 1-a cunoscut pe inculpatul B.I., despre care știe că a deținut o fermă de crescut păsări în (...),.
În anul 2009 a fost solicitat de acesta să-i efectueze lucrări de arat, respectiv balotat pe o suprafață de maxim 3 ha, însă ulterior nu 1-a mai solicitat pentru astfel de lucrări, nici pe el, nici pe alți fermieri din comună.
Martorul cunoștea că inculpații au solicitat și obținut plăți de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț. De altfel, în acest sens a declarat că atât lui cât și altor persoane fermieri, aceștia i-au creat probleme în sensul că atunci când era rândul lor au formulat cereri la A.P.I.A., au constatat că suprafețele pentru care inculpatul B.I. și ceilalți solicitau plăți se suprapuneau cu suprafețele lucrate, însămânțate de ei pentru care dețineau înscrisuri legale, numai că inculpatul B.I. solicita plăți pentru acestea.
Relația dintre inculpat și secretara primăriei este confirmată de martor, care în calitate de consilier local a cunoscut că R.A. i-a pus la dispoziția acestuia date privind blocurile fizice „goale”, respectiv cele pentru care proprietarul nu solicita plăți și nici nu avea arendat terenul.
Secretara Primăriei (...), martora R.A., a declarat că în conformitate cu prevederile legii arendei secretarul înregistrează într-un registru special contractele de arendă prezentate în acest sens de persoanele interesate. Legea nu prevede obligația prezentării ambelor părți, respectiv arendatorul și arendașul.
Inculpații B.I. și B.E. s-au prezentat la Primăria (...), pentru înregistrarea unor contracte de arendare.
Nu a avut obligația să verifice autenticitatea contractelor, sub aspectul arendatorului și al autenticității semnăturii acestuia, verifica doar dacă contractele prezentate erau semnate de părți și dacă era menționată suprafața de teren. Nu i-a solicitat și nu a pus la dispoziția inculpatului B.I. fotocopii după actele de proprietate ale unor persoane din comună.
A aflat că au fost întocmite fictiv unele contracte de arendare folosite de inculpații B.I. și B.E., nu cunoaște cine le-a întocmit, dar presupune că persoanele direct interesate.
Într-o astfel de situație, a fost întocmit fictiv un contract pe numele tatălui său M.C.. Tatăl său nu a arendat nicio suprafață de teren inculpatului B.I.. În legătură cu contractul nr. 6 din 01.10.2007 privindu-i pe tatăl său și inculpatul B.I., nu își explică împrejurările și persoana care a încheiat acest contract. Contractul nu exprimă voința tatălui său, iar semnătura de la rubrica arendator nu îi aparține. Acesta a declarat și faptul că tatăl său nu ar fi putut să arendeze suprafața de 1,11 ha menționată în contract, întrucât o parte din suprafață a fost dată spre folosință altei persoane de la data obținerii titlului iar altă parte reprezintă grădina casei folosită de familia sa.
Cu privire la eliberarea tabelelor centralizatoare și adeverințelor privind suprafețele arendate, martorul R.A. a declarat că inculpații B.I. și B.E. se prezentau la primărie cu tabele centralizatoare ale suprafețelor întocmite de către ei sau de funcționari de la registrul agricol. Contractele menționate se verificau la registrul agricol, de unde se eliberau adeverințele, înscrisuri necesare la A.P.I.A.
Aceste înscrisuri au fost evidențiate în registrele de intrare - ieșire ale primăriei (aspect confirmat și de martorul O.V.), iar din anul 2013 s-au întocmit în format electronic.
În cauză au fost audiați mai mulți martori în legătură cu realitatea întocmirii contractelor de arendare identificate, în care inculpații au calitate de arendaș, astfel:
Martorul M.C. a declarat că a încheiat în anul 2007, cu B.I. un contract de arendare pentru suprafața de 1,69 ha, însușindu-și contractul nr. 008/21.09.2007. A încasat o mică cantitate de cereale, nu cea stabilită conform contractului, motiv pentru care a arendat terenul în anul 2008 altei persoane. Contractul susmenționat s-a derulat doar în anul 2007.
Martorii C.V. și B.T.C au declarat că au încheiat cu inculpatul B.I. contractul nr. 17/14.10.2007, respectiv 15/12.10.2007, dar conform mențiunilor contractele au fost încheiate pentru un singur an, fără a fi reînnoite ulterior.
Contractele susmenționate au fost identificate depuse la dosarul cererii de plată de către SC B.E.SRL pentru campania 2009, deși așa cum rezultă din declarațiile martorilor, unul a fost reziliat înainte de termen, iar celelalte două au fost încheiate în anul 2007 pentru o perioadă de un singur an, astfel că la data prezentării la A.P.I.A. nu erau în vigoare.
Alți martori audiați în cauză au declarat că nu recunosc și nu-și însușesc contractele de arendare încheiate cu persoanele inculpate, precum și faptul că nu își recunosc semnăturile executate la rubrica arendatorului și mai mult nu au arendat niciodată acestora suprafețele de teren ce fac obiectul contractelor, respectiv: T.V. - contractul nr. 11/04.10.2007, T.F. - contractul nr. 2/01.10.2007, F.P. - contractele nr. l7/21.04.2011, nr. 16/05.05.2011, 21/21.04.2011, C.I. - contractul nr. 18/05.05.2011, P.E. - contractul nr. 13/05.05.2011, N.M. - contractul nr. 40/23.04.2011, C.M. - contractele nr. 19/05.05.2011, 36/23.04.2011, C.I. - contractele nr. 20/05.05.2011, 26/21.04.2011, A.N. - contractul nr. l0/05.05.2011, precum și alți martori.
În cursul cercetării judecătorești, au fost audiați inculpații B.I. și B.E. și martorii din lucrări S.I., A.N.C., O.V., A.V., R.A., C.V. și B.T.C.
În apărarea inculpaților, au fost audiați martorii B.I., P.A., P.I., N.N., B.A., F.M.E., D.A, P.V., B.A., M.G., F.P., N.M., C.I., A.S., M.I., P.I., M.V. și C.F..
De asemenea, în apărarea inculpaților s-a solicitat efectuarea unei expertize contabile și a unei expertize grafologice ale căror obiective au fost formulate prin cererile depuse în scris la dosar.
Expertiza grafologică, urma să fie efectuată de Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Iași, care trebuia să concluzioneze cu privire la realitatea semnăturilor de pe 19 contracte de arendare.
În vederea efectuării expertizei grafologice, s-a procedat la luarea de probe de scris, inculpaților B.I. și B.E., precum și martorului din lucrări S.I.. De asemenea, au fost depuse la dosar, de către inculpatul B.I., 14 contracte de arendă, în original. S-a constatat că restul contractelor originale de arendare, ale căror semnături erau contestate, de până la 19, nu mai există. În condițiile date, expertiza grafologică urma să fie efectuată doar cu privire la cele 14 contracte de arendă originale, depuse la dosar. Au fost citate persoanele semnatare ale contractelor de arendare contestate, pentru a le fi luate specimene de semnături însă, acest lucru nu a fost posibil, întrucât erau decedate.
Pentru termenul din 17.04.2018, prin adresa nr. 73 din 23.03.2018, fila 160 vol. III, dosar instanță, Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Iași a comunicat că expertiza grafologică poate fi efectuată prin înaintarea în original a actelor în litigiu, însoțite de scripte de comparație originale, provenind din perioade anterioare actului în litigiu dar și din perioade contemporane acestuia, care să confere certitudinea provenienței de la titular, în sensul, că semnăturile au fost date în fața unei autorități.
La termenul din 08.05.2018, constatând imposibilitatea obiectivă a efectuării a expertizei grafologice, în condițiile în care persoanele semnatare ale contractelor de arendare contestate, erau decedate, instanța a revenit asupra probei admise, restituind inculpatului B.I., cele 14 contracte de arendare depuse la dosar.
Expertiza contabilă efectuată în cauză de expertul desemnat, E.R., fila 177, vol. III dosar instanță, a concluzionat răspunzând obiectivelor formulate, că nu există prejudiciu și că, așa cum rezultă din înscrisurile emise de A.P.I.A. București, atât inculpații B.I. și B.E. cât și inculpatele-persoane juridice SC B.E.SRL, SC F.B.E.SRL, nu figurează înregistrate cu debite în Registrul Debitorilor Europeni, Registrul Predebitorilor Europeni și nici în Registrul Debitorilor Naționali.
Pe tot parcursul procesului penal de față, inculpații au negat comiterea faptelor. Astfel, aceștia au susținut că au avut, în permanență, convingerea că datele cuprinse în contractele de arendare, corespund adevărului întrucât erau înregistrate la primărie și aveau atașate înscrisuri, care dovedeau dreptul de proprietate al persoanelor cu care inculpații aveau încheiate contracte de arendă, așa încât, nu se poate reține că au acționat cu intenția de induce în eroare reprezentanții A.P.I.A., pentru a obține foloase materiale necuvenite.
Din coroborarea și sinteza probelor administrate în cauza dedusă judecății, instanța a constatat că acuzațiile reținute în sarcina inculpaților prin actul de sesizare sunt întemeiate, fiind astfel înlăturată prezumția de nevinovăție a acestora, conform principiului reglementat în art. 4 alin. 1 Cod procedură penală.
Potrivit dispozițiilor art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000, în dreptul național sunt încriminate acțiunile privind:
„1. Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.
2. Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se sancționează omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri.
3. Dacă faptele prevăzute la alin. 1 și 2 au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate”.
Apărările invocate de inculpați, nu au relevanță sub aspectul întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzută de art. 18 ind. 1 din Legea nr.78/2000, care presupune folosirea sau utilizarea unor înscrisuri falsificate, fără ca aceste acțiuni să fie condiționate de falsificarea, în mod personal, a înscrisurilor.
Pentru existența infracțiunii nu are importanță că s-a plătit contravaloarea arendei așa cum nu prezentă relevanță penală, faptul că o parte din contractele de arendă au fost întocmite de un specialist agricol.
Inculpații au folosit documente nereale, au prevăzut și urmărit obținerea de fonduri europene folosind în acest scop și prezentând la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, contracte de arendare fictive, adeverințe eliberate de Primăria (...), județul Neamț și tabele centralizatoare ale contractelor de arendă, neconforme cu realitatea, înscriind în formularul de cerere de plată directă pe suprafață, date nereale ori declarând în fals că folosesc suprafețele determinate pentru care au solicitat sprijin financiar, în realitate, acestea nefiind exploatate de inculpați.
Declarația dată de inculpatul B.I. în cursul judecății este în contradicție cu materialul probator administrat dar și cu declarația martorului S.I., întrucât, autorul infracțiunii a fost și beneficiarul direct al fondurilor europene.
De asemenea, apărarea inculpatei B.E., nu poate fi primită, având în vedere că întreaga răspundere îi aparține prin semnarea cererilor unice de plată, întrucât, chiar angajamentul semnat cuprinde următoarele mențiuni: „cunoscând că falsul în declarații se pedepsește, declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafață și în documentele anexate, inclusiv lista suprafețelor, sunt reale, corecte și perfect valabile și am luat la cunoștință despre consecințele legale rezultate în urma furnizării de date false”. În aceste condiții, subiectul activ al infracțiunii prevăzută de art. 18 ind. 1 din Legea nr. 78/2000, este inculpata B.E., persoana care a depus sau a transmis înscrisurile false, inexacte sau incomplete, a făcut declarații neconforme și care a beneficiat direct de fondurile europene.
Apărările invocate de către inculpați prin declarațiile date în cursul cercetării judecătorești, precum și probele administrate în apărare, nu creează aparența de legalitate a demersurilor efectuate pentru obținerea fondurilor europene și nu înlătură răspunderea penală, atâta vreme cât pentru obținerea fondurilor europene au fost folosite/depuse documente la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, care conțin date neconforme cu realitatea. Astfel, din dispozițiile art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, rezultă că acțiunile incriminate se rezumă la prezentarea de documente inexacte, fără însă a fi necesar ca aceste documente să fie declarate/constatate ca fiind false. Raportând condițiile acțiunilor alternative specifice laturii obiective a infracțiunii prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, la acțiunile/demersurile întreprinse de inculpați, prin care au solicitat și primit sprijin financiar, în cadrul schemelor de plată unice pe suprafață, tribunalul reține că subzistă răspunderea penală a acestora.
În cauză au fost audiați mai mulți martori în legătură cu realitatea întocmirii contractelor de arendare identificate, în care inculpații au avut calitate de arendaș, aceștia confirmând acuzațiile.
Astfel, martorul M.C. a declarat că a încheiat în anul 2007 cu B.I. un contract de arendare dar doar pentru perioada de un an; martorii C.V. și B.T.C au declarat că au încheiat cu inculpatul B.I. contractele pentru un singur an, fără a fi reînnoite ulterior, deci la data prezentării la A.P.I.A. aceste contracte nu mai erau în vigoare.
De asemenea, martorii T.V., T.F., F.P., C.I., P.E., N.M., C.I., M.I., C.M., C.I., A.N., au declarat că nu recunosc și nu-și însușesc contractele de arendare încheiate cu inculpații, nu-și recunosc semnăturile executate la rubrica arendatorului și nu au arendat niciodată acestora, suprafețele de teren ce fac obiectul respectivelor contracte.
Având în vedere intervenția unei succesiuni de legi penale de la data comiterii faptelor și până în prezent, s-a constatat că legea penală mai favorabilă în cauză este legea specială în vigoare și Codul penal actual, deoarece pentru infracțiunile deduse judecății sunt prevăzute limite de pedeapsă mai mici, iar pragul minim privind consecințele deosebit de grave s-a modificat substanțial. În raport de aceste aspecte, se constată că încadrarea juridică din actul de sesizare este corectă, dar cum infracțiunile au fost comise sub imperiul vechii legislații, pentru fiecare infracțiune săvârșită de inculpați, vor fi aplicate dispozițiile art. 5 alin. 1 Cod penal.
Inculpații B.I. și B.E. au fost trimiși în judecată pentru câte 3 acte materiale comise ca administratori de societăți, iar inculpata și pentru trei acte materiale comise în calitate de persoană fizică, însă, având în vedere că aceștia au folosit documente ori declarații false, în sprijinul cererilor de plată depuse la diferite intervale de timp, se constată că în cauză, sunt aplicabile dispozițiilor art. 35 alin. 1 Cod penal. Astfel, potrivit dispozițiilor legale menționate, infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale și împotriva aceluiași subiect pasiv, acțiuni sau inacțiuni, care prezintă fiecare în parte conținutul aceleiași infracțiuni.
În drept, fapta inculpatului B.I., de a fi folosit și prezentat cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, în calitate de administrator al SC F.B.E.SRL, în perioada 2011-2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale (3 acte materiale), documente ori declarații false, inexacte sau incomplete (contracte de arendare fictive, adeverințe eliberate de Primăria (...), județ Neamț și tabele centralizatoare ale contractelor de arendă neconforme cu realitatea, a înscris în formularul de cerere de plată directă pe suprafață date nereale și a declarat în fals că folosește suprafețele determinate), obținând pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în sumă totală de 111.762,97 lei, constituie infracțiunea continuată prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 Cod penal.
În drept, fapta inculpatei B.E., de a fi folosit și prezentat cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, în calitate de administrator al SC B.E.SRL (...),, în perioada 2008-2010, în baza aceleiași rezoluții infracționale (3 acte materiale), documente ori declarații false, inexacte sau incomplete (contracte de arendare fictive, adeverințe eliberate de Primăria (...), județ Neamț și tabele centralizatoare ale contractelor de arendă neconforme cu realitatea, a înscris în formularul de cerere de plată directă pe suprafață date nereale și a declarat în fals că folosește suprafețele determinate), obținând pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în sumă totală de 183.820,85 lei, constituie infracțiunea continuată prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 Cod penal.
Fapta aceleiași inculpate de a fi folosit și prezentat cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, în calitate de persoană fizică, în perioada 2011-2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale (3 acte materiale), documente ori declarații false, inexacte sau incomplete (contracte de arendare fictive, adeverințe eliberate de Primăria (...), județ Neamț și tabele centralizatoare ale contractelor de arendă neconforme cu realitatea, a înscris în formularul de cerere de plată directă pe suprafață date nereale și a declarat în fals că folosește suprafețele determinate), obținând pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în sumă totală de 46.201,80 lei, constituie infracțiunea continuată prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 Cod penal.
În favoarea inculpatei urma a fi reținute și circumstanțele atenuante prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, referitoare la împrejurările legate de faptele comise. Astfel, nu inculpata este cea care a avut inițiativa săvârșirii infracțiunilor, ci soțul acesteia, inculpatul B.I., al cărui grad de participare a fost substanțial în raport de toate infracțiunile deduse judecății. Contribuția inculpatei a constatat doar în semnarea documentelor înaintate părții-civile, în scopul obținerii de fonduri europene.
De asemenea, instanța a avut în vedere și circumstanțele persoanele ale inculpatei, respectiv, că are studii superioare, nu are un loc de muncă stabil, are doi copii în întreținere care se află în continuarea studiilor, nu are antecedente penale și avut o bună conduită procesuală, prezentându-se la termenele de judecată acordate în cauză, pe parcursul a trei ani de zile
Toate aceste aspecte constituie împrejurări care diminuează gravitatea infracțiunilor și periculozitatea inculpatei.
Prin urmare, se va face aplicarea dispozițiilor art. 75 alin. 2 lit. b și art. 76 alin. 1 Cod penal, pentru ambele infracțiuni, sens în care, va opera reducerea cu o treime a celor două pedepse principale.
Fapta inculpatei SC F.B.E.SRL (...),, prin reprezentantul său legal B.I., de a fi folosit și prezentat cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, în perioada 2011-2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale (3 acte materiale), documente ori declarații false, inexacte sau incomplete (contracte de arendare fictive, adeverințe eliberate de Primăria (...), județ Neamț și tabele centralizatoare ale contractelor de arendă neconforme cu realitatea, a înscris în formularul de cerere de plată directă pe suprafață date nereale și a declarat în fals că folosește suprafețele determinate), obținând pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în sumă totală de 111.762,97 lei, constituie infracțiunea continuată prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 Cod penal.
Fapta inculpatei SC B.E.SRL (...),, prin reprezentantul său legal B.E., de a fi folosit și prezentat cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț, în perioada 2008-2010, în baza aceleiași rezoluții infracționale (3 acte materiale), documente ori declarații false, inexacte sau incomplete (contracte de arendare fictive, adeverințe eliberate de Primăria (...), județ Neamț și tabele centralizatoare ale contractelor de arendă neconforme cu realitatea, a înscris în formularul de cerere de plată directă pe suprafață date nereale și a declarat în fals că folosește suprafețele determinate), obținând pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în sumă totală de 183.820,85 lei, constituie infracțiunea continuată prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 Cod penal.
În baza textelor de lege menționate, instanța urma să aplice inculpaților B.I. și B.E., câte o pedeapsă principală cu închisoarea pentru fiecare infracțiune continuată, precum și câte o pedeapsă complementară constând în interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g Cod penal pe durata legală.
În cazul inculpatei B.E., în temeiul art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, au fost contopite cele două pedepse principale, în pedeapsa cea mai grea, la care se va adăuga un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită.
De asemenea, în temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, au fost contopite cele două pedepse complementare, aplicate inculpatei B.E., în pedeapsa complementară cea mai grea a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b și g Cod penal.
În temeiul art. 65 alin. 1 și 3 Cod penal, s-a aplicat inculpaților B.I. și B.E., pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b și g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
Instanța a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins față de inculpați și fără executarea acesteia, urmând a dispune, în temeiul art. 91 alin. 1 și art. 92 Cod penal, suspendarea executării pedepselor principale ce vor fi aplicate, sub supraveghere, pe durata unor termene legale de supraveghere, care vor fi calculate de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.
Pe durata termenelor de supraveghere, inculpații B.I. și B.E. vor trebui să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de art. 93 alin. 1 Cod penal.
În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, s-a impus inculpaților să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune Neamț, sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenelor de supraveghere, condamnații B.I. și B.E. vor presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de câte 60 de zile, în cadrul Primăriei mun. Piatra Neamț, județ Neamț, sau în cadrul D.G.A.S.P.C. Neamț.
În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, s-a atras atenția inculpaților asupra consecințelor nerespectării dispozițiilor art. 95 alin. 3 și art. 96 alin. 1, 2 și 4 Cod penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Tribunalul a dispus și condamnarea inculpatei-persoană juridică SC F.B.E.SRL, la pedeapsa de 18.000 lei amendă penală, reprezentând echivalentul a 180 zile-amendă, cuantumul unei zile-amendă fiind stabilit la 100 lei/zi.
În temeiul art. 136 alin. 3 lit. f, art. 138 alin. 2 Cod penal, art. 138 alin. 4 și art. 145 Cod penal, a fost aplicată inculpatei-persoană juridică SC F.B.E.SRL, pedeapsa complementară a afișării hotărârii de condamnare, în extras, la sediul inculpatei din (...),, pe o perioadă de o lună.
În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, având în vedere că în ceea ce privește pe inculpata-persoană juridică SC B.E. SRL, a intervenit radierea, s-a dispus încetarea procesul penal pornit împotriva acesteia.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. g raportat la art. 580 Cod procedură penală, s-a dispus restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunilor deduse judecății, prin anularea unui număr de 31 contracte de arendare și a actelor subsecvente încheiate în baza acestora, respectiv, adeverințele eliberate de Primăria (...), județul Neamț, tabelele centralizatoare ale contractelor de arendă, neconforme cu realitatea, precum și formularele de cerere de plată directă pe suprafață, pentru care s-a solicitat de către inculpați, sprijin financiar la Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Neamț.
În ceea ce privește latura civilă a cauzei, Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultură București s-a constituit parte civilă împotriva inculpaților B.I. și B.E., cu următoarelor sume de bani: 111.762,97 lei, reprezentând prejudiciul cauzat de inculpatul B.I., administrator al SC F.B.E.SRL (campania 2011, campania 2012 și campania 2013); 183.820,85 lei, reprezentând prejudiciul cauzat de inculpata B.E., în calitate de asociat și administrator al SC B.E.SRL (campania 2008, campania 2009 și campania 2010) ) și 46.201,80 lei, reprezentând prejudiciul cauzat de aceiași inculpată, ca persoană fizică (campania 2011, campania 2012 și campania 2013).
În cuprinsul raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză, expertul desemnat a concluzionat că inculpații B.I. și B.E., nu figurează înregistrați cu debite în Registrul debitorilor europeni.
Instanța a constatat, contrar celor reținute în raportul de expertiză contabilă că această împrejurare, nu echivalează cu lipsa prejudiciului.
Astfel, potrivit dispozițiilor articolul 54 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, orice plată necuvenită în urma unei nereguli este înregistrată în momentul prezentării cererii de recuperare în registrul debitorilor al agenției de plăți. Prejudiciul produs ca urmare a săvârșirii infracțiunii, nu are nicio legătură cu debitul în sensul arătat. În Registrul debitorilor se înscriu titlurile de creanță și sumele plătite necuvenit, din eroare, soluționate prin încasarea în contul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, aspect care nu are legătură cu prejudiciul din prezenta cauză, cu privire la care, Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultură București, s-a constituit parte civilă.
În consecință, în temeiul art. 19 și 404 alin. 1 Cod procedură penală, art. 1357 Cod civil, instanța urma să admită acțiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București și să oblige pe inculpatul B.I. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC F.B.E.SRL, să plătească părții civile, suma de 111.762,97 lei, cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă majorările de întârziere calculate până la data achitării integrale a debitului principal, conform prevederilor art. 173 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Inculpata B.E. a fost obligată să plătească părții civile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București, sumele de 183.820,85 lei și 46.201,80 lei, cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă majorările de întârziere calculate pentru fiecare din cele două sume, până la data achitării integrale a fiecărui debit principal, conform prevederilor art. 173 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
În scopul recuperării prejudiciului la care inculpatul B.I. a fost obligat în favoarea părții civile, în temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, s-a menținut măsura asiguratorie a popririi veniturilor acestuia, instituită prin ordonanța procurorului nr. l09/P/2013 din 10.12.2015.
Ca o consecință a condamnării, în temeiul art. 274 alin. 2 Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul B.I. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC F.B.E.SRL, precum și inculpata B.E. să plătească statului, câte 2.500 lei, cheltuieli judiciare.

Împotriva sentinței penale nr. 82/P din 10.08.2018 a Tribunalului Neamț au formulat apel, în termenul prevăzut de lege, inculpații B.I. și SC F.B.E.SRL, prin lichidator judiciar G.C. SPRL Piatra-Neamț, și partea civilă Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (A.P.I.A.).
Apelanții-inculpați B.I. și SC F.B.E.SRL au criticat sentința apelată pentru motive de netemeinicie in ceea ce privește condamnarea sa la pedeapsa închisorii, greșita aplicare a pedepsei accesorii și greșita soluționare a laturii civile a cauzei.
A susținut apelantul prin motivele de apel că, având în vedere concluziile raportului de expertiză contabilă din prezenta cauză, prin care se arata fără echivoc ca nu exista nici un prejudiciu in dauna părții civile, cauzat de administratorul societății, B.I., pag.18/39 din raportul de expertiza contabila judiciara si nici de SC F.B.E.SRL, pag.19 din același raport s-a solicitat să se respingă acțiunea civila formulata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura București.
Ținând cont de concluziile raportului de expertiza contabila judiciara în sensul ca nu exista prejudiciu pe de-o parte si faptul ca SC F.B.E.SRL este dizolvata pe de alta parte solicită să se anuleze pedeapsa aplicata societății în valoare de 18.000 de lei amenda penala, întrucât procesul penal pornit împotriva inculpatelor persoane juridice SC F.B.E.SRL a încetat, fiind rămas fără obiect.
Se mai arată de inculpat faptul că aceiași expertiză contabila judiciara arata ca pentru campania 2011 tabelului centralizator nr.4827/11.05.2011, întocmit de Primăria (...), conținea un număr de 91 contracte de arendare ce totalizau o suprafața de 102,4 ha, si nu doar 31 de contracte de arendare așa cum reiese din pseudo urmărirea penala.
Toate contractele de arendare au fost întocmite in baza titlurilor de proprietate, au fost înscrise in Registrul de arendare si Roiul Agricol al Primăriei (...), au respectat toate dispozițiile legale in materie de arendare dar si prevederea europeana transpusa in legislația romana referitoare la transferul de exploatare. Prin transferul de exploatare efectuat in 2011, ca urmare a intrării in faliment și SC B.E. SRL, s-au înfăptuit alte contracte de arendare respectându-se aceleași suprafețe, aceleași amplasamente, aceleași culturi, dar mai ales au respectat reglementarea europeana si anume aceia de a se transfera întreaga exploatație - Regulamentul European nr.1122/2009. Consideră inculpatul, de asemenea, ca nelegală si netemeinica nici aplicarea unei pedepse accesorie constând in exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66. alin. l, lit. a, b, g Cod penal întrucât la data presupuselor fapte nu era funcționar public, ci administrator a unei societăți comerciale. Ținând cont ca nu a primit motivarea prezentei sentințe si nu știe care sunt cele 31 contracte din 91 depuse in cadrul Campaniei de plata pe suprafața aferente anul; 2011, care sunt anulate si raportat la lipsa prejudiciului, a arătat că va reveni cu completări. În concluzie, inculpatul a solicitat anularea sentinței penale nr.82/2018 din 10.08.2018 pe care o consideră netemeinică si nelegala.
Apelanta-parte civilă Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (A.P.I.A.) a criticat sentința apelată în latura civilă sub aspectul omisiunii de a se dispune obligarea inculpaților la plata sumelor indicate in cererea de constituire ca parte civilă, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data efectuării fiecărei plăți și până la data achitării integrale a debitului principal.
A arătat în motivele de apel faptul că solicită ca prin hotărârea pe care instanța o va pronunța să dispună în temeiul art. 421 alin. (2) lit. a) din Noului Cod de procedură penală, admiterea apelului; modificarea (desființarea) pe latură civilă a sentinței penale nr. 82/10.08.2018, pronunțată de către Tribunalul Neamț în dosarul nr. 3449/103/2015, în sensul obligării inculpaților la plata sumelor indicate prin cererea de constituire de parte civila, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate conform Codului de procedură fiscală de la data efectuării fiecărei plăti, până la data achitării efective a debitului, pentru următoarele motive: În fapt, se arată că prin cererea nr. 28150/17.07.2015, depusă în faza urmăririi penale, în dosarul nr. 109/P/2015, APIA s-a constituit parte civilă împotriva inculpaților B.E., B.I., SC B.E.SRL si SC F.B.E.SRL, solicitând ca aceștia să fie obligați să plătească prejudiciile pe care le-a cauzat prin faptele săvârșite și anume: B.E. în solidar cu SC B.E.SRL - 183.820,85 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale prevăzute de legislația în vigoare, calculate de la data efectuării fiecărei plați si pana la data achitării integrale a debitului; B.I. in solidar cu SC F.B.E.SRL - 111.762,97 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale prevăzute de legislația în vigoare, calculate de la data efectuării fiecărei plați si pana la data achitării integrale a debitului; B.E. in calitate de persoana fizica - 46.201,80 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale prevăzute de legislația în vigoare, calculate de la data efectuării fiecărei plați si pana la data achitării integrale a debitului. Prin această cerere a arătat că accesoriile au fost solicitate de instituția noastră în temeiul art. 121 alin.l din OUG nr. 125/2006, art. 1381 Cod Civil si art. 73 din Legea nr. 500/2002.
Prin sentința penală nr. 82/10.08.2018, pronunțată în dosarul nr. 3449/103/2015, Tribunalul Neamț a dispus:
« (...) Obliga pe inculpatul B.I. in solidar cu partea responsabila civilmente SC F.B.E.SRL sa plătească pârtii civile Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura București, suma de 111.762,97 lei, cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă majorările de întârziere calculate pana la data achitării integrale a debitului principal, conform prevederilor art.173 alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala.
Obliga pe inculpata B.E. sa plătească pârtii civile Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura București, sumele de 183.820,85 lei si 46.201,80 lei, cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă majorările de întârziere calculate pentru fiecare din cele doua sume, pana la data achitării integrale a debitului principal, conform prevederilor art.173 alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala.
În ceea ce privește accesoriile solicitate și întinderea acestora, s-a învederat instanței de judecată următoarele:
Prin Sentința penală nr. 82/10.08.2018, instanța de fond în mod greșit a dispus acordarea de despăgubiri civile, la care se adaugă majorările de întârziere calculate pentru fiecare din cele doua sume, pana la data achitării integrale a debitului principal, deși are accesorii fiscale calculate conform codului de procedura fiscală de la data efectuării fiecărei plăti si până la data achitării integrale a debitului.
Față de cele de mai sus și de legislația incidență, se solicită ca prin hotărârea pe care instanța o va pronunța să dispună:
- Admiterea pe latură civilă a apelului formulat de APIA;
- Modificarea (desființarea) pe latură civilă a sentinței penale nr. 82/10.08.2018, pronunțată de către Tribunalul Neamț în dosarul nr. 3449/103/2015, și pronunțarea unei hotărâri prin care să fie obligați inculpații, să plătească A.P.I.A. prejudiciile pe care le-a suferit (indicate mai sus), la care se adaugă accesoriile fiscale calculate conform Codului de procedură fiscală de la data efectuării fiecărei plăti si până la data achitării integrale a debitului.
In drept, s-a arătat că apelul se întemeiază pe dispozițiile art. 408 și următoarele din Noul Cod de procedură penală, raportat la celelalte dispoziții legale invocate.
Inculpatul nu a dorit să dea declarații în fața instanței de apel.
În cursul judecății apelului a fost administrată proba cu înscrisuri, inclusiv solicitarea de relații de la A.P.I.A. – Centrul Județean Neamț (filele 8 – 20 volumul II, filele 23 – 62 volumul III).
Inculpatul B.I. a fost asistat în cursul judecății apelului de un avocat ales, iar ceilalți inculpați de avocați desemnați din oficiu.
Analizând legalitatea și temeinicia sentinței apelate, în raport de motivele de apel invocate, dar și din oficiu, in baza efectului devolutiv al apelului și al limitelor sale, conform art.417 Cod proc.pen., Curtea constată următoarele:
În ceea ce privește pe inculpata apelantă SC F.B.E.SRL, Curtea constată că potrivit datelor aflate în evidența Oficiului Național al Registrului Comerțului, aceasta a fost radiată din registrul comerțului la data de 28.03.2019, dată la care SC F.B.E.SRL și-a încetat existența ca persoană juridică. In consecință, cu privire la această inculpată sunt incidente prevederile art.16 alin.1 lit. f Cod proc. pen., urmând a se dispune încetarea procesului penal față de aceasta.
Cât privește faptele reținute în sarcina inculpatului B.I. prin actul de sesizare, procedând la o reevaluare a întregului material probatoriu administrat în cauză in ambele faze ale procesului penal, inclusiv în faza judecății apelului, instanța de apel constată că acestea relevă în afara oricărei îndoieli rezonabile temeinicia acuzației aduse acestuia de parchet, fiind întrunite toate condițiile de tipicitate ale infracțiunii continuate de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, republicată, cu aplicarea art.35 alin.1 și art.5 alin. 1 Cod penal, pentru care inculpatul a fost condamnat de prima instanță.
Instanța de apel constată ca fiind parțial întemeiate apărările formulate de inculpat referitoare la acuzația privind caracterul fictiv al celor 31 de contracte de arendare menționate în rechizitoriu, doar cu privire la un număr de 8 contracte.
Insă cu privire la celelalte 23 de contracte de arendare reținute în rechizitoriul parchetului instanța de apel constată că acestea sunt după caz, fictive, nefiind încheiate în realitate, sau nu mai erau valabile la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar nerambursabil, urmând a arăta în continuare probele și motivele ce reliefează caracterul fals al acestora.
Astfel:
1. Deși inculpatul susține că a solicitat subvenție pentru suprafața de 4 ha teren aparținând martorului F.P. in baza contractului de arendare nr.29/21.04.2011, și nu in baza contractului nr.17/21.04.2011, cum s-a reținut în rechizitoriu, contract aflat la dosarul cauzei, totuși acesta nu a prezentat contractul nr.29/21.04.2011 pe care l-a invocat, iar martorul F.P. a declarat cu prilejul audierii sale că, in anul 2011 nu a semnat vreun contract de arendă cu niciunul dintre cei doi inculpați, nimeni din familia sa nu a semnat contractul de arendare nr.17/21.04.2011, in anul 2011 i-a dat terenul numitului P.L. pentru a-l folosi. Acestea sunt motivele pentru care instanța consideră fictiv contractul de arendare nr.29/21.04.2011.
2. Contractul de arendare nr.21/21.04.2011 încheiat cu M.T.V. I., decedat in anul 2013; martorul M.V., fiul numitului M. T.V. I, a declarat că nu cunoaște dacă tatăl său a încheiat vreun contract de arendare cu inculpații B.I. sau B.E. (vol.IV fl.1 dosar fond). In tabelul pe anul 2011, M.I. figurează cu suprafața de 2,11 ha teren, mult mai mare decât cea prevăzută in contractul de arendă 21/21.04.2011 (poziția 79).
3. Contractul de arendare nr.21/21.04.2011 încheiat cu M. V. V. Martorul M.I., fiul numitei M. V. V., a declarat că nu a încheiat contractul nr.21/21.04.2011, nu a semnat contractul de arendare nr.21/21.04.2011, iar mama sa este decedată din anul 2008, astfel că nu avea cum să încheie contractul de arendare nr.22/2011(vol.III fl.7 dosar fond).
4. Contractul de arendare nr.19/21.04.2011 încheiat cu P.E.; aceasta, fiind audiată ca martor in cursul urmăririi penale, a declarat că nu a încheiat acest contract de arendare și nici un alt contract de arendare cu inculpații I. sau B.E. și nu-i aparține semnătura de pe acest contract de la rubrica proprietar (fl.99,100, vol.3 d.u.p.). Inculpatul B.I. n-a oferit nicio explicație cu privire la contractul de arendare nr.13/5.05.2011 aflat la dosarul de urmărire penală.
5. Contractul de arendare nr.40/23.04.2011 încheiat cu N.M.; fiind audiată în cursul urmăririi penale și al judecății in primă instanță, aceasta a declarat că nu i-a arendat inculpatului B.I. sau firmelor sale nici un teren ce-i aparține și nu a încheiat contract de arendă cu aceștia. Instanța va înlătura declarațiile martorei N.N, nora numitei N.M., acestea fiind în totală contradicție cu depozițiile celei din urmă, proprietara terenului în cauză. De asemenea, există neconcordanțe între suprafețele pe care aceasta a declarat că i le-a dat inculpatului să le lucreze în perioada 2011 – 2013 și cele înscrise în contractul de arendare nr.40/23.04.2011, iar suprafața de 44 prăjini din (...), i-a arendat-o numitului C.I. din 2010 până in anul 2013.
6. Contractul de arendare nr.36/23.04.2011 încheiat cu C. M.; in cursul urmăririi penale aceasta a declarat că nu a încheiat nici un contract de arendă cu inculpatul B.I. și nu există la dosar date că aceasta ar fi fost surdo-mută, așa cum susține inculpatul.
7. Contractul de arendare nr.26/21.04.2011 încheiat cu C.I.; fiind audiat in cursul urmăririi penale, acesta a declarat că nu a încheiat nici un contract de arendă cu inculpatul B.I. și nu îl cunoaște pe acesta (vol.III fl.119); inculpatul nu a solicitat reaudierea in instanță a acestuia pentru a dovedi existența acestui contract.
8. Contractul de arendare nr.32/21.04.2011 încheiat cu T.V., decedat in ianuarie 2013. Fiind audiat fiul acestuia T. G., a declarat că tatăl său i-a închiriat inculpatului B.I. un teren in suprafață de 0,91 ha din pct. (...), în perioada 2006-2010, contractul nefiind reînnoit, iar in perioada 2010-2013 a lucrat personal terenul. In contractul de arendare susmenționat este trecută o suprafață de teren mai mare decât cea la care s-a referit martorul.
9. Contractul de arendare nr.15/20.04.2011 încheiat cu T.I.; acesta a declarat in cursul urmăririi penale că nu a încheiat nici un contract de arendă cu inculpatul B.I. și nici nu a semnat un astfel de contract. Această depoziție relevă caracterul fictiv al acestui contract.
10. Aceeași este și situația contractului de arendare nr.37/23.04.2011 încheiat cu T.I..
11. Contractul de arendare nr.25/21.04.2011 încheiat cu S.N.; deși instanța este de acord cu apărarea inculpatului referitoare la diferența între suprafața e teren trecută în contract și cea menționată în tabelul centralizator, constată că potrivit declarației date ca martor de S.N., acesta nu a încheiat cu inculpatul contractul de arendare nr.25/21.04.2011, ci doar a încheiat cu S.I. un contract de arendă în 2008. Se observă o diferență semnificativă între semnăturile de la rubrica Proprietar din cele două contracte de arendă (25/21.04.2011 și respectiv 50/2.04.2008).
12. Contractul de arendare nr.5/8.04.2011 încheiat cu N.I.N.; acesta a declarat în cursul urmăririi penale că nu a încheiat acest contract de arendă, nici nu a avut și nu are nicio suprafață de teren dată în arendă. Se observă o diferență semnificativă între semnătura de la rubrica Proprietar din contractul de arendă și cea de pe declarația dată ca martor în faza de urmărire penală.
13. Contractul de arendare nr.23/21.04.2011 încheiat cu P.I.; fiind audiată martora A.M., fiica numitului P.I., a declarat că acesta a decedat in anul 1998 (deci nu putea încheia contractul de arendă susmenționat), iar ea personal nu a semnat contractul de arendare nr.23/21.04.2011, soțul său încheind începând in anul 2010 un contract de arendă cu Petrescu Lucian pe o durată de 5 ani.
14. Contractul de arendare nr.42/23.04.2011 încheiat cu N.M.; a fost audiată N. E., fiica numitului N.M., aceasta declarând că nici fiul său decedat in anul 2011, și nici ea nu a încheiat vreun contract de arendă cu B.I..
15. Contractul de arendare nr.34/22.04.2011 încheiat cu V.M. și V.N.; a fost audiată martora V.F., fiica susnumiților care a declarat că nu a încheiat vreun contract de arendă cu soții B. (vol.III fl.165,166 d.u.p.). Din actele dosarului cauzei nu rezultă că inculpatul B.I. a solicitat audierea ca martor a numitei V.M. pentru a-și proba afirmațiile referitoare la încheierea reală a contractului de arendare susmenționat.
16. Contractul de arendare nr.12/20.04.2011 încheiat cu T.G.; acesta a fost audiat in faza de urmărire penală declarând că nu a semnat acest contract(vol.III fl.165,166 d.u.p.). Se observă o diferență semnificativă între semnătura de la rubrica Proprietar din contractul de arendă și cea de pe declarația dată ca martor de T.G. în faza de urmărire penală. Inculpatul a precizat că in cursul judecății a fost audiat unul din fiii martorului T.G. care ar fi recunoscut că a primit contravaloarea arendei, însă nu a indicat numele acestuia.
17. Contractul de arendare nr.20/21.04.2011 încheiat cu T.E.. Același martor T.G. a susținut că aceasta este decedată de 24 de ani, iar el nu a semnat contractul de arendă susmenționat. Menționarea în declarație dată de martor a contractului de arendare nr.26/21.04.2011 este evident o eroare materială, acestuia fiindu-i prezentat de organul de urmărire penală contractul de arendare nr.20/21.04.2011 ce se află atașat la declarația martorului ( vol.III fl.173 d.u.p.).
18. Contractul de arendare nr.28/21.04.2011 încheiat cu L.E.; aceasta a declarat in cursul urmăririi penale că nu a încheiat niciun contract de arendă cu B.I. sau cu familia acestuia, nu a semnat contractul de arendare nr.28/21.04.2011, suprafața de teren de 1,01 ha pe care o deține fiind arendată numitului N.C.. Se observă și o diferență semnificativă între semnătura de la rubrica Proprietar din contractul de arendă și cea de pe declarația dată ca martor de L.E. în faza de urmărire penală.
19. Contractul de arendare nr.46/4.05.2011 încheiat cu F.A.; a fost audiată în cursul urmăririi penale H.N. care a declarat că pentru suprafața de 0,70 ha teren pe care o deține (menționată în contractul de arendare) nu a încheiat acest contract, nu a avut in anul 2011 o înțelegere cu soții B., anterior având discuții doar cu privire la vânzarea terenului către aceștia. A mai susținut că acest teren a fost arendat către alte persoane (vol.III fl.183,184 d.u.p.).Deși inculpatul face câteva precizări privind anumite erori materiale strecurate în tabelul centralizator depus la APIA, cu privire la F.A., nu explică însă cum de în contractul de arendă apare ca proprietar F.A., iar martora H.N. a declarat că ea a deținut terenurile înscrise în contractul de arendă.
20. Contractul de arendare nr.7/9.04.2011 încheiat cu P.G.; a fost audiată in cursul urmăririi penale martora C.M., fiica susnumitului, care a declarat că tatăl său este decedat de aproximativ 10 ani (deci nu putea semna contractul susmenționat), nu a încheiat niciun contract de arendă cu inculpatul B. sau cu firmele acestuia. Sora sa, T.Ș., a moștenit o suprafață de teren de la tatăl său.
Inculpatul B.I. a susținut în apărare că arenda prevăzută în contract a fost ridicată de N.T., însă n-a solicitat audierea sa de către instanță și nici n-a indicat date suplimentare pentru identificarea acesteia in vederea audierii.
21. Contractul de arendare nr.41/23.04.2011 încheiat cu A.C.; Acesta a declarat în cursul urmăririi penale că i-a dat în arendă în anul 2008 un teren agricol inculpatului B.I., a primit arenda doar un an, iar in anul următor a renunțat de comun acord la arendă. Nu a încheiat contractul de arendare nr.41/23.04.2011, iar terenul in suprafață de 5 ha înscrisă în contractul de arendă a fost arendată din anul 2010 asociației lui C.I.. Se observă o diferență semnificativă între semnătura de la rubrica Proprietar din contractul de arendă și cea de pe declarația dată ca martor în faza de urmărire penală.
22. Contractul de arendare nr.48/5.05.2011 încheiat cu M.G., pe numele M.F.; Martorul M.G a declarat că i-a arendat in perioada 2008-2011 terenul de 0,90 ha situat in (...), inculpatului B., primind arendă doar in primul an. Nu are cunoștință despre contractul de arendare nr.48/5.05.2011, nu a semnat acest contract. A arendat terenul in suprafață de 1,08 ha menționată în acest contract către A. pentru perioada 2011-2021. Terenul de 0,90 ha situat l-a arendat către S.C. C.A. SRL pentru perioada 2011-2021
23. Contractul de arendare nr.9/11.04.2011 încheiat cu T.F.; aceasta declarat in faza de urmărire penală că nu-l cunoaște pe inculpatul B.I. și nu i-a arendat niciodată nicio suprafață de teren. De aproximativ trei ani (declarația a fost dată în anul 2015), i-a arendat un teren numitului N.C. iar de aproximativ 5 ani un alt teren l-a arendat numitului P.L. Deși a susținut că îi preda contravaloarea arendei fiicei susnumitei la locuința acesteia, inculpatul B.I. nu a indicat numele acesteia și datele de identitate și nu a propus-o ca martor în instanță pentru a-i fi verificate susținerile.
Mai mult, aceasta figurează evidențiată în tabelul centralizator pe anul 2011 in patru poziții cu suprafața totală de 7,86 ha, deși contractul de arendă susmenționat are ca obiect 2,69 ha teren, fiind inacceptabilă apărarea inculpatului că este vorba doar de o eroare materială la completarea tabelului.
Rezultă așadar că în privința celor 23 de contracte de arendare enunțate anterior, probele aflate la dosarul cauzei relevă caracterul fictiv al acestora, persoanele menționate în aceste contracte ca proprietar sau, după caz, rude apropiate ale acestora, ori deținătorii terenurilor înscrise în acele contracte declarând fie că nu au încheiat nici un contract de arendă cu inculpatul B.I. sau cu SC B.E. SRL nu i-au arendat acestora terenuri sau, deși le-au arendat suprafețe de teren anterior, contractele de arendare nu și-au produs efecte în perioada 2011-2013.
Curtea nu a găsit motive pertinente și rezonabile pentru a considera nesincere sau necorespunzătoare realității depozițiile martorilor audiați în cauză, la care s-a făcut referire anterior, iar inculpatul B.I. nu a prezentat probe și apărări de natură să combată probele testimoniale în acuzare.
Trebuie evidențiat și faptul că in tabelele centralizatoare aferente cererilor de acordare a subvenției depuse la A.P.I.A. de inculpați s-au strecurat numeroase inadvertențe, neconcordanțe cu privire la suprafețele de teren pentru care s-au solicitat plăți (diferențe semnificative între suprafața menționată in contractul de arendă și cea din tabelul centralizator, mai multe contracte de arendă cu același număr, persoane decedate trecute la rubrica arendator/proprietar), nereguli care sunt imputabile tot inculpatului B.I. care trebuia să se asigure de exactitatea și corectitudinea datelor înscrise în documentațiile aferente cererilor de acordare a sprijinului financiar din fonduri europene nerambursabile, acesta neputând invoca ca scuză sau justificare a erorilor substanțiale din actele depuse la A.P.I.A. necunoașterea legii sau nepăsarea.
Argumentele și probele expuse mai sus se completează cu cele reținute de prima instanță în considerentele sentinței apelate.
In ceea ce privește însă următoarele contracte de arendare ce vor fi prezentate în continuare, instanța de apel constată că probele administrate în cauză nu au relevat în mod neechivoc caracterul fictiv al acestora, așa cum s-a reținut in actul de sesizare și în sentința apelată.
Astfel:
Contractul de arendare nr.29/21.04.2011 încheiat cu C.M., aflat la dosarul de urmărire penală, nu apare în tabelele centralizatoare pe anii 2011 – 2013 depuse la A.P.I.A. de inculpatul B.I.. In aceste tabele figurează un contract de arendare cu același număr și dată încheiat cu F.P., în legătură cu care s-a reținut că este fictiv.
Așa cum a arătat și inculpatul, in tabelul centralizator pe anul 2011 figurează contractul de arendare nr.28/21.04.2011 încheiat cu C.P., cu privire la care parchetul n-a administrat probe.
Contractul de arendare nr.43/23.04.2011 încheiat cu C.C.; a fost audiat in cursul judecății in primă instanță C.G., fiul numitului C.C. care a recunoscut că a semnat la rubrica proprietar contractul de arendare nr.43/23.04.2011 și că pentru un an a primit arendă pentru terenul pe care l-a dat in arendă inculpatului, discutând despre arendarea terenului cu martorul S.I. (vol.IV fl.2 dosar fond).
Contractul de arendare nr.33/22.04.2011 încheiat cu T.M.; a fost audiat martorul T.G., fiul numitei T.M., acesta declarând că mama sa este decedată din anul 1995, tatăl său T.V. a arendat terenul inculpatului B.I. in perioada 2006-2010, contractul scadent in anul 2010 nu a fost reînnoit, in anul 2011 terenul era lucrat de familia sa astfel că nu putea fi închiriat inculpatului B..
Curtea apreciază că aceste declarații ale martorului T. G. nu relevă in mod neechivoc caracterul fictiv al contractului de arendare nr.33/22.04.2011, in condițiile în care acesta a susținut că de arendarea terenului s-a ocupat tatăl său, T.V. care a decedat in anul 2013 și care n-a fost audiat de parchet.
In legătură cu contractul de arendare nr.50/5.05.2011 încheiat cu A.E., așa cum a susținut și inculpatul B.I. în apărare, nu s-au administrat probe și nu s-au efectuat verificări în legătură cu încheierea acestui contract de arendă. Martorul T. G. nu a fost chestionat de organul de urmărire penală în legătură cu acest contract de arendă și cu privire la terenurile înscrise în acesta.
Contractul de arendare nr.51/5.05.2011 încheiat cu O.A.; cu privire la acest contract a fost audiată martora M.A. care a declarat că nu a încheiat nici un contract de arendă cu inculpatul B.I., nici mama ei, T.F., însă aceasta din urmă i-a vândut 1 ha de teren inculpatului cu circa 5 ani in urmă (in anul 2009). Deși se poate vorbi de caracterul fals al acestui contract de arendă, nu se poate reține in privința acestuia că inculpatul B.I. a urmărit fraudarea fondurilor europene câtă vreme a dobândit posesia acestui teren pentru care a achitat prețul vânzării, fiind legitimă solicitarea sa de acordare a sprijinului financiar din fonduri FEADR/FEGA.
Contractul de arendare nr.14/20.04.2011 încheiat cu P.I.; fiind audiat in cursul judecății martorul P. I., vărul numitului P.I., a declarat că este posibil ca vărul său să fi încheiat un contract de arendă cu inculpații. Anterior, in faza de urmărire penală, martorul a susținut că nu știe dacă P.I. a încheiat vreun contract de arendă cu B.I. sau B.E..
Față de diferențele dintre cele două depoziții ale acestui martor, de relația de rudenie oarecum îndepărtată față de P.I. și față de faptul că cei doi locuiau in localități diferite, aceste depoziții nu pot fi luate în considerare în susținerea caracterului fals al contractului de arendă susmenționat, in lipsa audierii persoanei menționate în contract sau a unor persoane aflate în relații mai apropiate, de rudenie, afinitate sau de căsătorie.
In legătură cu contractul de arendare nr.39/23.04.2011 încheiat cu T.I., așa cum a susținut și inculpatul B.I. în apărare, nu s-au administrat probe, iar in tabelul centralizator pe anul 2011 se poate considera că menționarea suprafeței de 4,50 ha in loc de 0,50 ha la poziția 57 este o eroare materială.
Contractul de arendare nr.14/20.04.2011 încheiat cu C.M.; a fost audiat martorul M.G., care in cursul urmăririi penale a declarat că numita C.M. este mătușa tatălui său, el nu a semnat nici un contract de arendă cu B.I.. In faza judecății a declarat însă că sora sa C.A.E. a semnat contractul de arendare, el a purtat discuțiile despre arendarea terenului cu S.I. și el a primit arenda de la acesta. Față de aceste din urmă declarații, instanța nu poate considera ca fiind fals contractul de arendare nr.14/20.04.2011, nefiind suficiente dovezi care să releve fără echivoc caracterul nereal al acestuia.
In ceea ce privește individualizarea judiciară a pedepsei, instanța de control judiciar constată că prima instanță a făcut o dozare justă a pedepsei aplicate inculpatului B.I. (aceasta fiind stabilită la nivelul cuantumului minim prevăzut de lege), rezultat al unei evaluări corespunzătoare a criteriilor de individualizare a pedepsei prevăzute de art.74 C.pen., pedeapsa de 2 ani închisoare fiind proporțională cu gravitatea infracțiunii săvârșite și apte totodată să asigure realizarea funcției preventive și de reeducare a pedepsei.
În cadrul acestei evaluări instanța de fond a ținut seama atât de gravitatea concretă a infracțiunii săvârșite, relevată de valorile sociale lezate, conținutul concret și durata activității infracționale desfășurate de inculpat și celelalte circumstanțe în care a fost săvârșită, de urmarea produsă, cât și de circumstanțele personale ale inculpatului.
De asemenea, in mod just și întemeiat prima instanță a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, față de lipsa unor condamnări anterioare, studiile, vârsta acestuia, se poate in mod rezonabil aprecia că inculpatul B.I. se poate îndrepta și fără executarea efectivă a pedepsei aplicate.
In latura civilă a cauzei, Curtea consideră că în mod greșit prima instanță a reținut drept prejudiciu cauzat prin săvârșirea infracțiunii de către inculpatul B.I. suma totală ce i-a fost acordată acestuia de către A.P.I.A. in cuantum de 111.762,97 lei. Așa cum s-a arătat deja, doar pentru o parte dintre suprafețele de teren pentru care inculpatul a solicitat sprijin financiar din fonduri europene inculpatul s-a folosit de contracte de arendare fictive, astfel că pentru suprafețele de teren pentru care a prezentat la A.P.I.A. - Centrul Județean Bacău contracte de arendare reale și a făcut dovada că exploatează acele suprafețe, în mod legal acesta a beneficiat de subvenții și pentru sumele aferente terenurilor lucrate de inculpat, prin SC F.B.E.SRL, nu se poate considera că au fost obținute pe nedrept.
Pentru a cuantifica sumele obținute necuvenit de inculpata SC F.B.E.SRL, prin inculpatul B.I., pe fiecare an s-a scăzut din întreaga suprafață de teren pentru care inculpatul a solicit sprijin financiar suprafețele de teren aferente contractelor de arendă cu privire la care s-a stabilit caracterul fictiv, iar prin calcul proporțional, raportând suprafața pentru care era îndreptățit să primească subvenție la suma efectiv încasată a rezultat suma de bani primită in mod corect de inculpați, cu titlu de subvenție, după cum urmează:
-pentru anul 2011, din totalul suprafeței pentru care s-a solicitat sprijin financiar, de 102,4 ha teren, s-a stabilit că pentru suprafața de 35,9 ha teren nu se cuvenea acordarea subvenției, rezultând o suprafață eligibilă de 66,5 ha, aferentă sumei de 33.180,42 lei.
-pentru anul 2012, din totalul suprafeței pentru care s-a solicitat sprijin financiar, de 82,49 ha teren, s-a stabilit că pentru suprafața de 25,5 ha teren nu se cuvenea acordarea subvenției, rezultând o suprafață eligibilă de 56,99 ha, aferentă sumei de 27.266,22 lei.
-pentru anul 2013, din totalul suprafeței pentru care s-a solicitat sprijin financiar, de 38,94 ha teren, s-a stabilit că pentru suprafața de 15,52 ha teren nu se cuvenea acordarea subvenției, rezultând o suprafață eligibilă de 23,42 ha, aferentă sumei de 12.752,57 lei.
Apoi se însumează sumele obținute mai sus, iar rezultatul obținut se scade din suma totală acordată inculpaților cu titlu de sprijin financiar pe anii 2011-2013, obținându-se astfel suma de bani aferentă suprafețelor de teren menționate în contractele de arendă false, in cuantum de 38.563,6 lei, sumă obținută în mod necuvenit de inculpata SC F.B.E.SRL Această sumă reprezintă prejudiciul efectiv cauzat părții civile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București.
In acord cu argumentele prezentate de prima instanță în considerentele sentinței apelate, curtea nu va lua în considerare concluziile din raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză privind inexistența unui prejudiciu, întrucât aceste concluzii s-au fundamentat doar pe adresa nr.12467/15.07.2015 emisă de A.P.I.A. București și pe actele aflate la dosarul cauzei, fără a se avea în vedere faptul că unele dintre acestea sunt false sau conțin date nereale sau inexacte.
Curtea constată de asemenea ca fiind întemeiat apelul declarat de parte civilă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București în ceea ce privește latura civilă a cauzei.
Prin sentința apelată prima instanță a admis acțiunea civilă și a obligat inculpații în solidar să plătească părții civile despăgubiri materiale la care se adaugă accesoriile fiscale legale calculate până la data plății integrale a debitului principal. Instanța de fond nu a stabilit însă și momentul de la care se calculează accesoriile fiscale aferente debitului principal, în conformitate cu prevederile art.73.1 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice care stipulează că recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, se face cu perceperea de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-a produs prejudiciul/s-a efectuat plata și până s-au recuperat sumele.
Nefiind menționat în mod expres în dispozitivul sentinței apelate data de la care se calculează accesoriile fiscale, s-ar putea deduce că prima instanță a considerat că acestea se calculează de la data rămânerii definitive a acestei sentințe și nu de la data prevăzută de art.73.1 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice. Urmează ca această omisiune a sentinței apelate să fie remediată prin prezenta decizie.
Față de considerentele expuse mai sus, Curtea va decide următoarele:
In baza art.421 pct.2 lit.a Cod proc.pen., va admite apelurile declarate de apelanții-inculpați B.I. și SC F.B.E.SRL, prin lichidator judiciar G.C. SPRL Piatra-Neamț, și apelanta-parte civilă Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (A.P.I.A.) împotriva sentinței penale nr.82/P din 10.08.2018 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 3449/103/2015.
Va desființa în parte sentința penală apelată, în latura penală doar cu privire la inculpata SC F.B.E.SRL și în latura civilă.
Rejudecând cauza, în aceste limite:
În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, va înceta procesul penal față de inculpata persoană juridică SC F.B.E.SRL, cu sediul în (...), pentru săvârșirea infracțiunii continuate de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 Cod penal, întrucât aceasta fost radiată.
În temeiul art.25 al.3 C.proc.pen., va desființa contractele de arendare nr.21/21.04.2011, 22/21.04.2011, 19/21.04.2011, 40/23.04.2011, 36/23.04.2011, 26/21.04.2011, 32/22.04.2011, 15/20.04.2011, 37/23.04.2011, 25/21.04.2011, 5/8.04.2011, 23/21.04.2011, 42/23.04.2011, 34/22.04.2011, 12/20.04.2011, 20/21.04.2011, 28/21.04.2011, 46/4.05.2011, 7/9.04.2011, 41/23.04.2011, 48/5.05.2011, 9/11.04.2011 (menționate in tabelul centralizator al contractelor de arendă aflat in d.u.p. vol.I fl.229-231).
În temeiul art. 19 și 404 alin. 1 Cod procedură penală, art. 1357 Cod civil, va admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București și, în consecință:
Va obliga pe inculpatul B.I. să plătească părții civile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București, suma de 38.563,6 lei, cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data efectuării fiecărei plăți și până la data achitării integrale a debitului principal, conform prevederilor art.173 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Va respinge ca nefondate restul pretențiilor civile formulate de partea civilă împotriva inculpatului B.I..
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, va menține măsura asiguratorie a popririi veniturilor inculpatului B.I., pe o treime din venitul lunar net, până la concurența sumei de 38.563,6 lei, dispusă prin ordonanța procurorului din data de 10.12.2015.
Va obligă pe inculpata B.E. să plătească părții civile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București, sumele de 183.820,85 lei și 46.201,80 lei, cu titlu de despăgubiri civile la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data efectuării fiecărei plăți și până la data achitării integrale a debitului principal, conform prevederilor art. 173 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Va menține celelalte dispoziții ale sentinței apelate și va înlătura dispozițiile contrare.
In baza art.275 alin.3 Cod proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor rămâne în sarcina statului.
Va dispune plata din fondurile Ministerului Justiției a onorariilor avocaților din oficiu ai inculpaților SC F.B.E SRL, SC B.E.SRL și B.E., ce vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE

In baza art.421 pct.2 lit.a Cod proc.pen., admite apelurile declarate de apelanții-inculpați B.I. și SC F.B.E.SRL, prin lichidator judiciar G.C. SPRL Piatra-Neamț, și apelanta-parte civilă Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (A.P.I.A.) împotriva sentinței penale nr.82/P din 10.08.2018 pronunțată de Tribunalul Piatra-Neamț în dosarul nr. 3449/103/2015.
Desființează în parte sentința penală apelată, în latura penală doar cu privire la inculpata SC F.B.E.SRL și în latura civilă.
Rejudecând cauza, în aceste limite:
În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal față de inculpata persoană juridică SC F.B.E.SRL, cu sediul în (...),, pentru săvârșirea infracțiunii continuate de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 Cod penal, întrucât aceasta fost radiată.
În temeiul art.25 al.3 C.proc.pen., dispune desființarea contractelor de arendare nr.21/21.04.2011, 22/21.04.2011, 19/21.04.2011, 40/23.04.2011, 36/23.04.2011, 26/21.04.2011, 32/22.04.2011, 15/20.04.2011, 37/23.04.2011, 25/21.04.2011, 5/8.04.2011, 23/21.04.2011, 42/23.04.2011, 34/22.04.2011, 12/20.04.2011, 20/21.04.2011, 28/21.04.2011, 46/4.05.2011, 7/9.04.2011, 41/23.04.2011, 48/5.05.2011, 9/11.04.2011 (menționate in tabelul centralizator al contractelor de arendă aflat in d.u.p. vol.I fl.229-231).
În temeiul art. 19 și 404 alin. 1 Cod procedură penală, art. 1357 Cod civil, admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București și, în consecință:
Obligă pe inculpatul B.I. să plătească părții civile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București, suma de 38.563,6 lei, cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data efectuării fiecărei plăți și până la data achitării integrale a debitului principal, conform prevederilor art. 173 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Respinge ca nefondate restul pretențiilor civile formulate de partea civilă împotriva inculpatului B.I.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, menține măsura asiguratorie a popririi veniturilor inculpatului B.I., pe o treime din venitul lunar net, până la concurența sumei de 38.563,6 lei, dispusă prin ordonanța procurorului din data de 10.12.2015.
Obligă pe inculpata B.E. să plătească părții civile Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București, sumele de 183.820,85 lei și 46.201,80 lei, cu titlu de despăgubiri civile la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data efectuării fiecărei plăți și până la data achitării integrale a debitului principal, conform prevederilor art. 173 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Menține celelalte dispoziții ale sentinței apelate și înlătură dispozițiile contrare.
In baza art.275 alin.3 Cod proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina statului.
Dispune plata din fondurile Ministerului Justiției a onorariilor avocaților din oficiu ai inculpaților SC F.B.E SRL, SC B.E.SRL și B.E., ce vor rămâne în sarcina statului
Definitivă.
Pronunțată în ședință publică azi 18.04.2019.Președinte, Judecător,
(...) (...)Grefier,
(...)Tehnored. s.p. fond/Jud. (...)
Red./Jud. (...)./24.05.2019
Tehnored./ (...) 24.05.2019
8 ex.
Com. 6 ex.