DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ


COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 134 din 15.04.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpatul NEMEȘ RADU, la o pedeapsă de 7 ani și 6 luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 4 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a fi asociat sau administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.
Condamnă pe inculpatul CHIRVĂSITU DUMITRU, administrator în fapt al S.C. Inkasso Jobs S.R.L. Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, la o pedeapsă de 8 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală, constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul BULIGA MIHAI, la o pedeapsă de 7 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.
Condamnă pe inculpații MOLDOVAN OVIDIU IOAN, administrator al SC Benzoil Sibiu și GHIȘE PAVEL DUMITRU, asociat și administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu, jud.Sibiu, la câte o pedeapsă de 7 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.
Condamnă pe inculpata VRÎNCEANU (fostă COZMA) MARIANA, la o pedeapsă de 6 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.
Condamnă pe inculpații JUGĂNARU ANDREI FLORIN, administrator de fapt al S.C. Crivas Logistic S.R.L. București și al S.C. Rad Trans Concept S.R.L. București și PREDA DUMITRU EMILIAN, la câte o pedeapsă de 5 ani și 6 luni închisoareși interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 4 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a fi asociat sau administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.
Condamnă pe inculpatul IONESCU LUCIAN FLORIN, administrator la S.C. Delta Oil Logistic S.R.L, la o pedeapsă de 5 ani închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.
Condamnă pe inculpatul BELBA NICOLAE, persoană care controla S.C. Divers Zootehnic S.R.L. și S.C. Partener Noblesse S.R.L, la o pedeapsă de 3 ani și 6 luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat.
Condamnă pe inculpata S.C. EXCELLA REAL GRUP S.R.L. (jud. Constanța) la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale în cuantum de 900.000 lei și pedeapsa complementară constând în dizolvarea persoanei juridice după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Condamnă pe inculpata S.C. INKASSO JOBS S.R.L. (jud. Constanța) la pedeapsa principală constând în plata unei amenzi penale în cuantum de 800.000 lei și pedeapsa complementară constând în dizolvarea persoanei juridice după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată.
Condamnă pe fiecare dintre inculpatele persoane juridice S.C. BENZ OIL S.R.L. Mediaș, S.C. ANA OIL S.R.L. Sibiu, S.C. DIVERS ZOOTEHNIC S.R.L. Constanța, S.C. PARTENER NOBLESSE S.R.L. Constanța, S.C. ROMEROM GRUP S.R.L. Constanța, S.C. MILENIUM ENERGY S.R.L. București, S.C. GABROS INVENT STRATEGIES S.R.L. București, S.C. CIBIN DISTRIBUTION S.R.L. București, S.C. AGRO LINE EXPRES S.R.L. București, S.C. RAD TRANS CONCEPT S.R.L. București, S.C. CRIVAS LOGISTIC S.R.L. București, S.C. DELTA OIL LOGISTIC S.R.L. București, S.C. ENERGROM SUPPLY SERVICE S.R.L. București și S.C. CARPATIC DIVISION S.R.L. la câte o pedeapsă principală constând în plata unei amenzi penale în cuantum de 700.000 lei și pedeapsa complementară constând în dizolvarea persoanei juridice după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală.
Achită pe inculpații NEMEȘ DIANA, administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L., BLEJNAR SORIN, la data faptelor președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F), COMĂNIȚĂ VIOREL, la data faptelor director la Autoritatea Națională a Vămilor (A.N.V.), SECĂREANU FLORIN DAN, ofițer de poliție în cadrul – M.A.I. - Direcția Generală de Informații și Protecție Internă (D.G.I.P.I.) și S.C. OPTIMA BUSINESS S.R.L. BACĂU, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, întrucât nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea.
Dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatelor persoane juridice S.C. ACCESING PERFECT S.R.L. Călărași și S.C. M&S MARKET S.R.L. Constanța, sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, ca efect al radierii acestora.
Aplică inculpatului Nemeș Radu măsura de siguranță a confiscării speciale cu privire la suma de 13.212.000 USD, în echivalent în lei la data punerii în executare a măsurii.
Dispune ca o copie de pe dispozitivul acestei hotărâri să fie comunicată, la data rămânerii ei definitive, Oficiului Național al Registrului Comerțului.
Obligă, în solidar, pe inculpații Nemeș Radu, Guliu George, Buliga Mihai, Chirvăsitu Dumitru, Belba Nicolae, Jugănaru Andrei Florin, Preda Dumitru Emilian, Moldovan Ovidiu Ioan, Ghișe Pavel Dumitru, Vrînceanu (fostă Cozma) Mariana și Ionescu Lucian Florin și pe inculpatele persoane juridice S.C. Excella Real Grup S.R.L. Nicolae Bălcescu, județul Constanța, S.C. Inkasso Jobs S.R.L., Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, S.C. Benz Oil S.R.L. Mediaș, S.C. Ana Oil S.R.L. Sibiu, S.C. Divers Zootehnic S.R.L. Constanța, S.C. Partener Noblesse S.R.L. Constanța, S.C. Romerom Grup S.R.L. Constanța, S.C. Milenium Energy S.R.L. București, S.C. Gabros Invent Strategies S.R.L. București, S.C. Cibin Distribution S.R.L. București, S.C. Agro Line Expres S.R.L. București, S.C. Rad Trans Concept S.R.L. București, S.C. Crivas Logistic S.R.L. București, prin lichidator judiciar, S.C. Delta Oil Logistic S.R.L. București, S.C. Energrom Supply Service S.R.L. București și S.C. Carpatic Division S.R.L. la plata către partea civilă, Statul Român reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, a sumei de 209.146.958,96 lei, reprezentând despăgubiri civile, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii (majorări, dobânzi și penalități) calculate conform legislației fiscale, începând cu data scadenței obligației de plată și până la data executării integrale a plății.
Lasă nesoluționată acțiunea civilă formulată față de inculpatele persoane juridice S.C. ACCESING PERFECT S.R.L. Călărași și S.C. M&S MARKET S.R.L. Constanța.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției la data de 01 iulie 2014, vezi comunicatul nr. 942/VIII/3 din data de 03 iulie 2014.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 03 iulie 2014