DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 86 din 11.02.2019, Curtea de Apel Iași a hotărât următoarele:
1. Condamnă pe inculpatul MERCAȘ VASILE la o pedeapsă de 3 ani și 2 luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de un an de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată și dare de mită.
2. Condamnă pe inculpata MERCAȘ GHEORGHIȚA la o pedeapsă de 2 ani și 2 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 10 luni și interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
3. Condamnă pe inculpatul CIAUȘU NICU-IRINEL la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
4. Stabilește pentru inculpatul VÂRNĂ VICTOR o pedeapsă de 6 luni închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă.

Achită pe inculpații PĂDURARU LAURENȚIU-BOGDAN și HRIȚAC CARMEN-LAURA, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpații Mercaș Gheorghița și Ciaușu Nicu Irinel vor presta fiecare, câte o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile, în cadrul Consiliului Local Iași – Direcția de Asistență Comunitară ori în cadrul Consiliului Local Iași – Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.
Dispune confiscarea specială a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracțiunilor de dare de mită, săvârșite de inculpații Mercaș Vasile și Mercaș Gheorghița, respectiv a sumei de câte 400 lei de la fiecare.
Dispune desființarea înscrisurilor întocmite în fals.
Obligă în solidar pe inculpații Mercaș Vasile și Ciaușu Nicu Irinel să plătească părții civile, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, suma de 43.233 lei, cu titlu de despăgubiri civile, cu dobânda de referință a BNR de la data de 08.03.2016 și penalitățile prevăzute de Codul de procedură fiscală, calculate de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe și până la achitarea integrală a despăgubirilor.
Obligă pe inculpați la plata cheltuielilor judiciare către stat, astfel:
- inculpatul Mercaș Vasile la plata sumei de 7.000 lei;
- inculpata Mercaș Gheorghița la plata sumei de 6.500 lei;
- inculpatul Ciaușu Nicu Irinel la plata sumei de 6.000 lei;
- inculpatul Vîrnă Victor la plata sumei de 1.000 lei.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași la data de 20 aprilie 2016, vezi comunicatul nr. 548/VIII/3 din data de 20 aprilie 2016.BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 20 aprilie 2016