DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Dosar nr. 9890/63/2016

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL CRAIOVA
SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI

DECIZIE Nr. 1022/2018
Ședința publică de la 03 Iulie 2018
Completul compus din:
PREȘEDINTE (...)
Judecător (...)
Grefier (...)

Ministerul Public a fost reprezentat prin procuror (...)
din cadrul D.N.A. – S.T. Craiova


Pe rol judecarea apelurilor declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE - D.N.A. - SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA și de inculpatul B.M. împotriva sentinței penale nr.727 din 14 decembrie 2017, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.9890/63/2016, având ca obiect mărturia mincinoasă (art.273 NCP).
La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns apelantul inculpat B.M. personal și asistat de avocat C.A.Ș., apărător ales.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, s-a luat declarație inculpatului care s-a consemnat și atașat la dosarului cauzei, după care, s-a acordat cuvântul în cadrul dezbaterilor.
Reprezentantul Ministerului Public dezvoltă oral motivele scrise ale apelului în raport de care apreciază că hotărârea atacată este netemeinică întrucât greșit s-a dispus achitarea inculpatului pentru infracțiunea de favorizarea inculpatului, de asemenea netemeinică sub aspectul cuantumului pedepsei și modalității de executare adoptate pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă și nelegală pentru temeiul achitării reținut la infracțiunea de favorizare a făptuitorului – art. 16 alin.1 lit. a cod pr.penală (fapta nu există) deși în cauză sunt incidente dispozițiile art. 16 alin.1 lit. b Teza I cod pr.penală (fapta nu este prevăzută de legea penală).
Avocat C.A.Ș. consideră că în mod greșit s-a dispus condamnarea inculpatului pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă. Învederează că nu a avut posibilitatea verificării veridicității afirmațiilor numitului G.M. privitoare la vânzare autovehiculului și, ca atare, aspectele esențiale ale cauzei corespund adevărului, apelantul având reprezentarea că autoturismul a fost de fapt cumpărat. În subsidiar, față de datele ce caracterizează persoana inculpatului și circumstanțele speței cere reținerea dispozițiilor art. 74 cod penal cu consecința reducerii pedepsei sub minimul special de 1 an.
În același sens opinează pentru aplicarea dispozițiilor art. 83 cod penal, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de acest text de lege. Cu privire la apelul parchetului învederează că acesta trebuie admis doar în ceea ce privește critica ce vizează temeiul achitării pentru infracțiunea de favorizare a făptuitorului.
Reprezentantul Ministerului Public arată că afirmațiile inculpatului vizează aspecte esențiale cauzei și, ca atare, infracțiunea de mărturie mincinoasă există în materialitatea ei și nu trebuie să se dispună achitarea inculpatului. De asemenea consideră că nu trebuie reținute circumstanțe atenuante personale față de pericolul social generic și concret al faptei. Ca atare trebuie respins apelul inculpatului ca nefondat, cu obligarea acestuia la cheltuieli judiciare statului.
Inculpatul, având ultimul cuvânt, își însușește concluziile apărătorului ales.

CURTEA


Asupra apelului de față:
Prin sentința penală nr. 727 din 14 decembrie 2017, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.9890/63/2016, în baza art. 396 alin 5 Cpp rap la art. 16 alin 1 lit a Cpp a fost achitat inculpatul B.M., pentru infracțiunea prev. de art. 269 alin 1 Cpp
În baza art. 273 alin 1 și 2 lit d Cp a fost condamnat inculpatul B.M.la pedeapsa închisorii de 1 an.
În baza art. 65 alin 1 Cp s-a interzis inculpatului drepturile prev de art. 66 alin 1 lit a,b Cp, ca pedeapsă accesorie.
În baza art. 91 Cp, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 2 ani stabilit de instanță potrivit art. 92 Cp.
În baza art. 93 alin 1, 2 Cp, a fost obligat inculpatul B.M. ca pe perioada duratei termenului de supraveghere să se supună următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probațiune. - să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea . - să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau orice locuință și orice deplasare de depășește 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă.; - să comunice informalii și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existentă; - să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanție.
În baza art. 274 Cpp a fost obligat inculpatul B.M. la 1000 lei cheltuieli judiciare statului.
Suma de 260 lei reprezentând onorariu apărător oficiu, a rămas in sarcina statului.
Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a constatat că, prin rechizitoriul nr.220/P/2016 din data de 28.11.2016 al Ministerului Public -Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA – Serviciul Teritorial Craiova s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului B.M., pentru săvârșirea infracțiunilor de mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 273 alin. 1 și 2 lit. d din C.P. și favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 alin. 1 din C.P., ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 din C.P.
Prin același act de sesizare s-a dispus clasarea cauzei cu privire la infracțiunea de favorizare a făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 alin. 1 din C.P., cu referire la acțiunile întreprinse de G.T.
Prin încheierea din data de 11.01.2017, pronunțată de Judecătorul de cameră preliminară sin cadrul Tribunalului Dolj, în baza art.346 alin.1 C.proc.pen. s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr.220/P/2016 din data de 28.11.2016 al Ministerului Public -Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA – Serviciul Teritorial Craiova, privind pe inculpatul B.M., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de mărturie mincinoasă, faptă prev. și ped. de art. 273 alin. 1 și 2 lit. d din C.P. și favorizarea făptuitorului, faptă prev. și ped. de art. 269 alin. 1 din C.P., ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 din C.P., a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și s-a dispus începerea judecății în cauză.
Analizând întreg materialul probatoriu, atât din faza urmărire penale cât și în faza de cercetare judecătorească, Tribunalul a reținut:
Probele readminstrate de la urmărirea penală conțin declarații care surprind împrejurări ale stării de fapt redate și pe parcursul cercetării judecătorești, însă unele aspecte declarate au ridicat dubii serioase cu privire la veridicitatea împrejurărilor declarate sau se contrazic în ansamblul probatoriului.
Tribunalul a constatat că în sentința penală nr. 168/14.03.2017 pronunțată în cauza cu nr. 10599/63/2014, hotărâre prin care au fost condamnați în primă instanță G.M.M. și C.C., s-a efectuat o analiză logico-juridică a probatoriului, considerentele sentinței penale reținând în privința depoziției date de către martorul B.M., inculpat în prezenta cauză, că aceasta cuprinde susțineri ale inculpatului în fața instanței "nu ca rezultatul unor acțiuni care s-au derulat în realitate, ci ca rezultatul unor evenimente construite la nivel teoretic, pentru a contura o stare de luptă în favoarea inculpatului G.M.M.".
După depunerea jurământului și după ce instanța i-a pus în vedere să declare tot ceea ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările de fapt pentru dovedirea cărora a fost propus, B.M. a declarat că, în luna februarie a anului 2016, când s-a întâlnit cu G.T. (fratele lui G.M.M.), interesându-se ce mai face acesta din urmă, a aflat că are niște probleme în justiție, în legătură cu achiziționarea autoturismului Chrysler.
Martorul a declarat că acesta este momentul în care și-a amintit că, la finalul lunii noiembrie 2008, când se afla în târgul săptămânal din Craiova, locuind în imediata apropiere a acestuia, s-a întâlnit cu G.M.M., care se afla acolo împreună cu o tânără, ocazie cu care l-a întrebat ce face, a răspuns că vrea să cumpere o mașină frumoasă, a sesizat că avea în mână o borsetă neagră și a auzit când fata i-a cerut lui G.M.M. să se deplaseze în oraș la un birou de legalizat acte pentru a întocmi documentele aferente tranzacției.
B.M. a declarat în fața judecătorului că autoturismul se afla la circa 8 metri de locul unde s-a întâlnit cu G.M.M., că starea autoturismului era verificată de un bărbat, că era de culoare negru și avea afișat pe parbriz prețul de vânzare (25.000 euro).
B.M. a mai declarat că G.M.M. i-a oferit suma de 28 lei pentru „a uda mașina”.
Având în vedere că afirmațiile făcute în această procedură judiciară nu corespundeau adevărului și contraziceau flagrant starea de fapt stabilită prin administrarea probatoriului în dosarul nr.48/P/2011 și confirmată pe parcursul cercetării judecătorești în dosarul nr.10599/63/2014, pentru verificarea împrejurărilor invocate punctual în declarație, s-a procedat la audierea, la sediul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, a numitului B.M.la data de 05.08.2016 și 13.09.2016.
Din aceste declarații a rezultat că B.M. se cunoscuse cu G.T., în anul 2001 iar pe G.M.M., fratele acestuia din urmă, l-a cunoscut în anul 2002, când au participat la nunta fiicei lui Guță Traian.
La nuntă, G.M.M.nu a stat la aceeași masă cu B.M. iar cei doi au avut o unică discuție, foarte scurtă, legată de starea de sănătate a lui B.M., cu privire la care sesizase că are un defect la un picior.
Din aceste declarații a rezultat că, din anul 2002 până la presupusa întâlnire din târgul Romanești din noiembrie 2008, G.M.M.și B.M. s-au mai întâlnit întâmplător, pe stradă în municipiul Calafat, o singură dată, în anul 2004, cu ocazia prezentării celui din urmă la un termen de judecată la Judecătoria Calafat, nu au ținut legătura în nici un fel, la acel moment B.M. fiind cel care l-a interpelat întrucât G.M.M.nu l-a recunoscut.
Relația dintre B.M. și G.T. (fratele lui G.M.M.) a evoluat însă într-o relație mai apropiată, de prietenie, din anul 2002 și până în prezent (mai bine de 14 ani) aceștia ținând legătura telefonic în mod frecvent, ajutându-se în diverse împrejurări legate de obținerea unor documente pentru copii sau în situația achiziționării unei caroserii sau a ridicării unor medicamente pe bază de prescripție medicală, interesându-se fiecare de starea familiei celuilalt.
B.M. a mai susținut de asemenea că, la întâlnirea din târgul Romanești, de la finele lunii noiembrie 2008, a fost însoțit de un prieten al său, B.M., care însă a rămas de vorbă cu alte persoane și nu a fost de față la discuția dintre B.M. și G.M.M., nu a văzut autoturismul dar, la invitația lui B.M. au mers împreună la un bar situat în târgul săptămânal, unde acesta i-a explicat prietenului său că va plăti consumația pentru amândoi, din cei 28 lei oferiți de primarul din Calafat, purtând discuții pe marginea prețului solicitat în vederea vânzării – cumpărării autoturismului Chrysler.
În legătură cu împrejurarea în care s-a întâlnit cu G.T., în februarie 2016, fiind audiat, inculpatul B.M. a declarat, oferind date concrete, că întâlnirea dintre ei a fost absolut întâmplătoare, a avut loc în prima zi de vineri a lunii februarie (05.02.2016), în holul Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență Craiova, unde G.T. se afla pentru a intra în posesia rețetei medicale, prescrise de medicul specialist în nutriție și diabet iar B.M. se afla acolo pentru o consultație la cabinetul de ortopedie, cauzată de umflarea membrului inferior, unde suferise o intervenție chirurgicală în anul 2013, susținând că toate consultațiile de specialitate le-a făcut la medicul A.D. (cel care a efectuat și intervenția chirurgicală), însă în acea zi nu a putut fi consultat întrucât, ziua în care acest medic putea evalua pacienții în ambulatoriul de specialitate, era joia.
Pentru a fi cât mai convingător, B.M. a declarat că, din acest motiv, abia în luna iunie 2016 a fost consultat de medicul A.D., însă nu în interiorul cabinetului ci pe hol, examinându-l după ce a ridicat pantalonul, medicul precizând că nu este o problemă de ortopedie ci una de chirurgie.
Momentul întâlnirii, din 5 februarie 2016, din holul ambulatoriului de specialitate, se susține că este cel în care inculpatul B.M. s-a interesat de G.M.M.(deși nu o mai făcuse niciodată până atunci) și a aflat de la fratele acestuia, G.T., despre problemele din justiție, fiind și momentul în care, B.M. s-a oferit să depună mărturie în dosarul penal, aflat în curs de judecată la Tribunalul Dolj.
B.M. a precizat că, deși discutase telefonic cu G.T., în mod frecvent, după presupusa achiziționare a autoturismului Chrysler din noiembrie 2008, până în februarie 2016, nu i-a adus la cunoștință lui G.T. despre faptul că ar fi fost de față la tranzacție și nici nu l-a întrebat vreodată pe acesta despre fratele său G.M.M., deși discuțiile telefonice pe care le aveau cu diverse ocazii vizau tocmai familia.
Această atitudine este absolut neobișnuită între două persoane apropiate, între care există relații de prietenie, achiziționarea unui autoturism de lux de către fratele unuia dintre prieteni, la care ar fi participat celălalt prieten, constituind mai degrabă un eveniment pozitiv, apt de a fi adus la cunoștință și comentat, ci nicidecum unul care să fie trecut sub tăcere, încă un aspect ce duce la concluzia că, tranzacția invocată nu a avut loc în realitate.
B.M. a susținut de asemenea că, după întâlnirea de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, din 05 februarie 2016, la circa două săptămâni, a fost vizitat la domiciliul său din Craiova de G.T. și G.M.M., unde a stat de vorbă cu aceștia, i-a oferit lui G.M.M. toate detaliile cu privire la prezența sa în târgul săptămânal în noiembrie 2008, în contextul în care, afirmă că acesta din urmă nu-și mai amintea de întâlnire, și, la propunerea sa, a acceptat să depună mărturie în dosarul penal aflat pe rolul Tribunalului Dolj.
Pentru verificarea veridicității împrejurărilor invocate în declarația de martor dată în fața judecătorului, aspecte susținute și în declarațiile date la sediul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Craiova de către B.M., s-au avut în vedere și s-au analizat toate declarațiile date în calitate de învinuiți, inculpați sau martori, sub prestare de jurământ, în faza de urmărire penală și în faza de judecată (C.C., C.Ș., M.G., S.A.T.), denunțul formulat de C.C. și declarația dată de M.G. la sediul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, din data de 14.11.2016, rezultând, fără nici un fel de dubiu, că între M.G. și G.M.M.nu a avut loc nici o tranzacție, având ca obiect autoturismul Chrysler, că aceștia nu s-au întâlnit în târgul săptămânal din Craiova niciodată, că autoturismul nu a fost vândut/cumpărat, ci a fost oferit drept mită în condițiile prezentate pe larg în rechizitoriul 48/P/2011.
La data de 14.11.2016, a fost audiată la sediul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Craiova martora M.G., proprietara autoturismului Chrysler la momentul noiembrie/decembrie 2008, care a declarat, din nou, că nu a fost niciodată în târgul săptămânal din Craiova pentru a oferi spre vânzare acest autoturism, că nu l-a vândut lui G.M.M., că nu a primit nicio sumă de bani de la acesta, aspecte menționate și în declarațiile date la urmărirea penală în dosarul nr. 48/P/2011 (filele 229-233) și în declarația dată în cursul cercetării judecătorești la 20.11.2015, în dosarul 10599/63/2014 al Tribunalului Dolj (filele 87-88).
Cu ocazia audierii i s-a prezentat martorei M.G. o planșă fotografică cuprinzând două fotografii prezentându-l pe B.M., preluate din baza de date informatizată a persoanelor, martora a declart că nu îl cunoaște pe acesta și nu l-a întâlnit niciodată.
Prin adresa nr. 220/P/2016, din 08.09.2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova a solicitat Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova să precizeze dacă B.M. și G.T. au beneficiat de servicii medicale, în ambulatoriu sau pe secțiile de specialitate, în perioada 01.02-29.02.2016.
Răspunsul unității spitalicești se regăsește în adresa nr. 34499/09.09.2016 (filele 247-249) care menționează că, G.T. s-a prezentat în ambulatoriul de specialitate, cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice în data de 05.02.2016 iar, în ceea ce îl privește pe B.M., documentul precizează că acesta nu a beneficiat de servicii medicale în perioada pusă în discuție.
Pentru a justifica, o dată în plus, împrejurarea în care ar fi aflat de problemele din justiție ale lui G.M.M., ca fiind ocazia cu care și-ar fi amintit că a fost de față la momentul tranzacției din târgul săptămânal din Craiova și, în efortul de a fi cât mai convingător în fața organelor de urmărire penală cu privire la buna sa credință, B.M. a declarat, pentru a justifica faptul că, în cursul lunii februarie nu apare înregistrat în evidențele Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, că de fapt, consultația pentru afecțiunea de care suferea la picior, pentru care se prezentase pe 05.02.2016, ar fi avut loc în luna iunie 2016, în fața cabinetului medical din ambulatoriul de specialitate și ar fi fost efectuată de către medicul A.D..
În scopul verificării susținerilor lui B.M., Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Craiova a solicitat Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, prin adresele nr. 220/P/2016, din 08.09.2016, 220/P/2016, din 13.09.2016 și 220/P/2016, din 16.09.2016, mai multe lămuriri, demers la care unitatea medicală a răspuns prin adresele nr. 34499/09.09.2016 și 34904/14.09.2016, în care
S-a precizat că, în cursul lunii iunie 2016, B.M. nu a beneficiat de servicii medicale, nu a depus nicio cerere de programare în vederea efectuării unei consultații medicale ortopedice și nu a achitat nicio taxă reprezentând contravaloarea unor prestații medicale (filele 247-249, 245).
Verificări cu privire la aceste aspecte s-au făcut și la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj care, prin adresa nr. 15401/22.09.2016, a precizat că B.M. nu figurează cu servicii medicale decontate în anul 2016, menționând că acesta se află înscris în evidențele medicului de familie, M.I.L. (filele 251-259).
Și medicul de familie a confirmat că, în anul 2016, B.M. nu a fost consultat și nu a solicitat eliberarea vreunei trimiteri medicale pentru ortopedie, ultima înregistrare a sa în registrul cabinetului datând din 13.08.2014, când a solicitat eliberarea unei rețete medicale (filele 261).
Toate aceste aspecte, prezentate punctual mai sus, duc la concluzia că, de fapt, împrejurările expuse de B.M. pentru a justifica și o oferi credibilitate presupusei întâlniri din data de 05.02.2016 cu G.T., ca punct de plecare în hotărârea sa de a depune mărturie în favoarea lui G.M.M., au dovedit că susținerile acestuia nu au nicio legătură cu realitatea.
Concluzia este susținută și de declarația medicului ortoped A.D.N., care a exclus posibilitatea să-l fi consultat pe B.M. pe hol, precizând că nu a procedat de această manieră niciodată în cariera sa, că bolnavii se programează în vederea consultației la serviciul statistic, lista cu programări este predată asistenților medicali, după care se prezintă la cabinet cu actele necesare, sunt consultați de medicul specialist, sunt menționați în registrul de consultații și li se prescrie calea de urmat (filele 98-101).
Pe de altă parte, atât B.M. cât și G.T. (fratele lui G.M.M.), au precizat în declarațiile lor că, subiectul achiziționării acestui autoturism nu a mai fost discutat niciodată până la întâlnirea „întâmplătoare” a celor doi din ambulatoriul de specialitate, împrejurare ce, raportată la aspectele menționate mai sus, duce la concluzia că, momentul întâlnirii a fost ales de comun acord de către cei doi și a fost prezentat ca atare în cursul urmăririi penale, pentru a avea legătură cu faptul că, într-adevăr, în ziua respectivă G.T. fusese consultat în ambulatoriul de specialitate la cabinetul de diabet și nutriție, acest element de fapt constituind o justificare credibilă a interacțiunii celor doi, fără ca, în realitate întâlnirea să aibă loc în condițiile prezentate.
În ceea ce privește declarația inculpatului B.M., conform căreia, după vizita din februarie 2016, a lui G.T. și G.M.M.la domiciliul său din Craiova și data la care a fost audiat la Tribunalul Dolj (22.06.2016) nu ar mai fi luat legătura cu niciunul dintre cei doi, nici telefonic, nici personal, nici legat de mărturia pe care trebuia să o depună la instanță sau de alte chestiuni de natură personală, s-a procedat la analizarea datelor de trafic telefonic, puse la dispoziție de operatorul de telefonie mobilă Vodafone România, înregistrat în perioada 01.01.-05.10.2016, pentru numărul de telefon (...), utilizat de B.M..
Datele de trafic telefonic au fost obținute în baza încheierii nr. 33/06.10.2016, pronunțată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 7812/63/2016 (filele 125-127).
S-a constatat astfel că, în perioada 01.01.- 05.10.2016, la poziția 153, figurează apelul cu o durată de 181 secunde (aproximativ 3 minute), efectuat la data de 30.01.2016, de G.T. către B.M., urmat de un apel identificat la poziția 154, cu o durată de 389 secunde (aproximativ 7 minute), efectuat la data de 31.01.2016 și un apel identificat la poziția 199, cu o durată de 236 secunde (aproximativ 4 minute) efectuat la data de 04.02.2016, ceea ce dovedește că presupusa întâlnire dintre G.T. și B.M., din 05.02.2016, nu a avut loc în împrejurările descrise de către B.M., apelurile telefonice inițiate și primite în interval de patru zile, fiind de fapt cele ce au stat la baza înțelegerii celor doi de a depune mărturie.
După 05.02.2016, contrar declarațiilor lui B.M. și G.T., au fost identificate mai multe convorbiri telefonice purtate între cei doi, care au avut loc la: 06.02.2016, cu o durată de 253 secunde, inițiată de G.T., identificată la poziția 212, 12.03.2016, cu o durată de 90 de secunde, inițiată de G.T., identificată la poziția 356, 13.03.2016, cu o durată de 39 secunde, inițiată de G.T., identificată la poziția 359, 13.03.2016, cu o durată de 12 secunde, inițiată de G.T., identificată la poziția 360, 14.03.2016, cu o durată de 37 secunde, inițiată de G.T., identificată la poziția 361, 14.03.2016, cu o durată de 30 de secunde, inițiată de G.T., identificată la poziția 362, 24.04.2016, cu o durată de 575 secunde (aproximativ 10 minute), inițiată de G.T., identificată la poziția 594, 01.05.2016, cu o durată de 662 secunde (aproximativ 10 minute), inițiată de G.T. și identificată la poziția 632, în contextul în care B.M. se afla în apropierea releului situat în intersecția drumului european de la Calafat cu drumul european dinspre Maglavit, 12.08.2016, cu o durată de 78 de secunde, inițiată de B.M., identificată la poziția 1230, 13.08.2016, cu o durată de 95 de secunde, inițiată de B.M., identificată la poziția 1237, momentele efectuării apelurilor telefonice situându-se în apropierea datelor, la care fie au fost stabilite termene de judecată în dosarul 10599/63/2014, la Tribunalul Dolj (termenul de judecată din 16.03.2016 și termenul de judecată din 11.05.2016 când avocații aleși ai inculpatului G.M.M.au formulat și depus cererea de probatorii, având ca obiect audierea lui B.M.) fie s-au efectuat acte de urmărire penală în dosarul nr.220/P/2016 de către Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Craiova (audierea lui B.M. din 05.08.2016), ceea ce dovedește o dată în plus faptul că declarația dată în fața instanței a fost „ticluită”.
Mai mult, în informațiile transmise de operatorul de telefonie mobilă a fost identificat la poziția 941, un apel telefonic efectuat la data de 27.06.2016, de la postul telefonic utilizat de N.A.C., avocat în cadrul Baroului Dolj, către postul telefonic utilizat de B.M..
S-a constatat că, această convorbire a avut loc, la inițiativa avocatului, la numai patru zile după momentul audierii lui B.M., în calitate de martor la Tribunalul Dolj, în dosarul 10599/63/2014, dată la care, în ședință publică procurorul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Craiova s-a sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunilor de mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului.
Este important de precizat că același avocat este și cel care a încheiat cu B.M., la data de 18.10.2016, contractul de asistență juridică în baza căruia urma să îl asiste și să îl reprezinte în dosarul penal nr.220/P/2016, între cei doi existând contacte telefonice în fiecare zi în care inculpatul B.M. a fost audiat în cursul urmăririi penale la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova sau la data la care soția sa a fost citată pentru audiere.
Fiind audiat la sediul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Craiova, în calitate de martor, N.A.C. a declarat că, în luna iunie a anului 2016, s-a întâlnit în municipiul Calafat cu amicul său G.M.M., care l-a abordat și l-a întrebat dacă ar fi de acord să încheie un contract de asistență juridică cu o persoană care a fost audiată ca martor în dosarul său, împotriva căreia a fost formulată o sesizare din oficiu, precizând că martorul este foarte speriat.
După acordul de principiu dat de N.A.C., G.M.M.i-a pus la dispoziție acestuia numărul de telefon folosit de martor (...), i-a spus că se numește B.M. și a insistat ca avocatul să ia legătura cu martorul, să se întâlnească cu acesta, lucru care s-a și întâmplat.
Acesta a fost și motivul pentru care, la data de 27.06.2016, din proprie inițiativă, contrar uzanțelor în materie, avocatul l-a contactat telefonic pe B.M., i-a adus la cunoștință că va fi avocatul său în dosarul, în care va fi cercetat pentru mărturie mincinoasă de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Craiova, interesându-se când pot stabili o întâlnire, împrejurare ce duce la concluzia că B.M. fusese deja pus în temă cu acest subiect de către G.M.M., în contextul în care nu s-a arătat deloc surprins de acest apel telefonic și de conținutul său.
Implicarea inculpatului G.M.M.și preocuparea sa în identificarea și convingerea unui avocat de a-l asista pe B.M. în dosarul în care acesta era cercetat pentru mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului, cu privire la declarația dată în dosarul nr. 10599/63/2014, în contextul în care, în calitate de inculpat, ar fi trebuit să se abțină de la orice contact cu persoanele audiate în cauză, a pledat odată în plus pentru o înțelegere prestabilită între fratele său, G.T., și inculpatul B.M., în scopul favorizării lui G.M.M..
Susținerile lui B.M., potrivit cărora ar fi fost prezent în târgul săptămânal din Craiova, la finalul lunii noiembrie 2008, când G.M.M.s-ar fi întâlnit cu M.G. și ar fi achiziționat autoturismul Chrysler au fost infirmate și de declarația martorului B.M., care precizează că nu a fost de față la nicio astfel de tranzacție, cu atât mai mult cu cât nu îl cunoaște pe G.M.M..
Martorul B.M.infirmă categoric și faptul că B.M. l-ar fi invitat să bea o bere cu el, în acest context, sau că i-ar fi povestit că ar fi primit niște bani drept adălmaș de la vreo persoană, care ar fi achiziționat un autoturism din târgul săptămânal Craiova.
Caracterul fals al declarațiilor date de B.M. a rezultat și din împrejurarea că, în declarația de inculpat dată la 19.10.2016, după mai bine de 8 ani de la data presupusei întâlniri din târgul săptămânal Craiova, acesta a precizat cu exactitate ce băuturi a comandat din banii primiți drept adălmaș, gramajul acestora, tipul de țigări, tipul și cantitatea de mâncare, în contextul în care, în niciuna din celelalte declarații anterioare nu face aceste precizări, însă în care menționează chiar și culoarea borsetei pe care G.M.M.ar fi ținut-o în mână, și în contextul în care, nuanțează declarația și cu privire la informațiile date lui B.M. privind cumpărătorul autoturismului (de această dată afirmând că i-ar fi spus că este vorba de un inginer din Calafat, în comparație cu celelalte declarații în care susține că i-ar fi spus că este vorba de primarul din mun. Calafat.)
Susținerile lui B.M., însoțite de lux de amănunte, nu au fost plauzibile nici din perspectiva în care, conform propriilor declarații, din noiembrie 2008 până în februarie 2016, nu a mai avut nicio discuție cu nimeni despre acest episod, pe care de altfel l-a considerat neimportant, astfel că, amănuntele prezentate, după mai bine de 8 ani, pledează mai degrabă pentru caracterul nereal al declarațiilor sale, infirmate și de martorii audiați în cauză, fiind un comportament specific persoanelor, care pentru a disimula realitatea și a o face cât mai credibilă, folosesc asemenea metode.
La prezentarea învinuirii, B.M. a menționat că nu dorește să dea declarație, menționând că ceea ce a declarat cu ocazia audierii în calitate de martor este suficient și nu mai are nimic de adăugat, acesta dând o declarație amănunțită în calitate de inculpat.
Nu trebuie trecut cu vederea nici faptul că, G.T. (fratele lui G.M.M.), a susținut aceleași aspecte, legate de întâlnirea cu B.M. din 05.02.2016, precum și faptul că nu ar mai fi discutat cu acesta personal și telefonic, aspecte infirmate de probatoriul administrat în cauză, ceea ce duce la concluzia că, raportat la relația de prietenie existentă dintre cei doi încă din anul 2001 și gradul de rudenie dintre G.M.M.și G.T., motivația susținerilor stă, de fapt, într-o înțelegere între cei doi, în ticluirea unor împrejurări care să ofere un punct de plecare credibil pentru declarația de martor, dată în fața instanței de judecată de către B.M., în găsirea unor metode care să susțină achiziționarea autoturismului și să ducă la exonerarea de la răspundere penală a inculpatului G.M.M..
Deși acțiunile întreprinse de G.T. s-ar circumscrie, la rândul lor, conținutului infracțiunii de favorizare a făptuitorului, urmărirea penală nu a putut fi exercitată împotriva sa, din cauza gradului de rudenie al acestuia cu inculpatul G.M.M.(frate), fiind incidente dispozițiile art. 262 alin 3 din C.pen., care prevăd că „favorizarea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește” iar potrivit articolului 177 alin 1 lit. a C.pen., „prin membru de familie se înțelege ascendenții și descendenții, frații și surorile, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin adopție, potrivit legii, astfel de rude”.
În scopul împiedicării tragerii la răspundere penală a inculpatului G.M.M., pentru a da greutate declarației în calitate de martor, în dosarul nr. 10599/63/2014 al Tribunalului Dolj și a întării convingerea magistraților că, ceea ce el susține corespunde adevărului, inculpatul B.M. a construit o adevărată stare de fapt, care să justifice și să înlăture un eventual dubiu cu privire la momentul în care ar fi aflat de dosarul penal, în care este trimis în judecată G.M.M., în contextul în care, toate aceste amănunte au fost puse la punct împreună cu fratele acestuia, stare de fapt menită să înlăture vinovăția lui G.M.M..
Probatoriul administrat în cauză a demonstrat fără echivoc caracterul nesincer al declarației date de B.M. în fața instanței de judecată, dovedind faptul că nu a avut loc nicio întâlnire între B.M.și M.G. în târgul săptămânal din Craiova și nici o tranzacție între aceasta și G.M.M. având ca obiect autoturismul Chrysler.
Afirmațiile mincinoase ale inculpatului B.M. au fost făcute în contextul susținerii în rechizitoriul nr. 48/P/2011, întocmit de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Craiova a faptului că în anul 2008, primarul în exercițiu al mun. Calafat, G.M.M., a pretins și primit de la C.C., administratorul în fapt/în drept al SC P.I. SRL, SC B. SRL și SC A.M. SRL, un autoturism Chrysler, pentru ca reprezentantul autorității publice locale să-și folosească prerogativele și influența în scopul încheierii și derulării de contracte de achiziție bunuri cu aceste societăți și s-a dovedit că, pentru a ascunde această activitate au ajuns la înțelegerea de a încheia la data de 15.12.2008, un contract de vânzare-cumpărare, în condițiile în care proprietarul de drept al autoturismului, M.G., nu a semnat contractul, nu a avut loc nicio tranzacție, nu s-a plătit și nu s-a încasat nici un preț.
B.M. a susținut în declarația sa de martor dată în fața instanței de judecată că a fost de față la această tranzacție, care s-a derulat în târgul săptămânal din Craiova în luna noiembrie 2008.
Prin raportare la acest element s-a constatat că afirmațiile mincinoase ale inculpatului B.M. au privit aspecte esențiale ale cauzei dedusă judecății.
De altfel, în literatura de specialitate, noțiunea de „împrejurări esențiale” a fost definită ca referindu-se la toate împrejurările, care pot servi la aflarea adevărului în cauză și la justa soluționare a acesteia, prin noțiunea de „împrejurări” înțelegându-se atât faptele principale cât și circumstanțele în care acestea au avut loc, precum și orice alte date de natură a servi la soluționarea cauzei.
Prin afirmațiile făcute în fața instanței de judecată, inculpatul B.M. a dat un ajutor direct și concret inculpatului G.M.M. în vederea îngreunării cercetării judecătorești și tragerii la răspundere penală a acestuia pentru infracțiunea de luare de mită, încercând în acest fel să creeze o stare de dubiu în legătură cu felul în care autoturismul Chrysler a ajuns în proprietatea fostului primar, care să ducă la exonerarea acestuia de răspundere penală.
Concluzionând, fapta inculpatului B.M. se înscrie în tipicitatea obiectivă și subiectivă a infracțiunii de favorizare a făptuitorului.
În literatura de specialitate s-a reținut că, dacă prin afirmațiile mincinoase s-a urmărit și să se dea un ajutor făptuitorului, s-a reținut un concurs formal de infracțiuni, între infracțiunea de mărturie mincinoasă și aceea de favorizare a făptuitorului (A. Boroi –Drept penal. Partea Specială).
Potrivit art. 44 alin 3 C.p.p., tăinuirea, favorizarea făptuitorului și nedenunțarea unor infracțiuni sunt de competența instanței care judecă infracțiunea la care acestea se referă, iar în cazul în care, competența după calitatea persoanelor aparține unor instanțe de grad diferit, competența de a judeca toate cauzele reunite, revine instanței superioare în grad.
Conform art. 63 alin 1 din C.p.p., dispozițiile art. 41-46 și 48, se aplică în mod corespunzător și în cursul urmăririi penale.
În temeiul prevederilor legale invocate mai sus, în contextul în care prin rechizitoriul nr. 48/P/2011 al Direcției Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Craiova s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului G.M.M. pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și luare de mită, iar infracțiunea de favorizare a făptuitorului, de care este acuzat B.M., constă în ajutorul dat inculpatului G.M.M. pentru a îngreuna judecarea cauzei ce face obiectul dosarului înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj (10599/63/2014), și a împiedica tragerea sa la răspundere penală, competența de efectuare a urmăririi penale, revine Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Craiova, iar competența de judecare a cauzei în primă instanță aparține Tribunalului Dolj.
În ceea ce privește depoziția martorului B.F., în aceași sentință s-a reținut că declarația acestuia a fost înlăturată ca nesinceră, necoroborându-se cu probatoriul administrat în cauză.
Despre construcția la nivel teoretic a unui eventual probatoriu, în situația sesizării organelor de urmărire penală, ne detaliază în declarația dată martora M.G., fiica numitului C.C.
Astfel, această martoră a plasat în timp și spațiu întâlnirea pe care a avut-o împreună cu tatăl său cu G.M., "la intrare într-o comună, în apropiere de Balș... în urmă cu doi trei ani", fapt ce s-a întâmplat la cererea tatălui său și momentul în care G.M. "mi-a zis că dată mă cheamă DNA- ul să spun că eu i-am dat mașina".
Aceeași martoră a confirmat că autoturismul i-a fost dat numitului G.M. de tatăl său C.C., proprietară fiind ea, neprimindu-se o sumă de bani ca urmare a transmiterii dreptului de proprietate.
Tribunalul a reținut că, în convingerea martorei de a detalia anumite împrejurări ale stării de fapt, nereale, numitul G.M. a exercitat o presiune psihică deosebită asupra martorei prin invocarea faptului că "dacă nu voi declara așa cum mi-a spus, o să aibă probleme tatăl meu".
Aceeași martoră a confirmat că toate împrejurările stării de fapt privind ipoteza vânzării mașinii în târgul din Craiova, inclusiv suma de 20.000 euro care s-ar fi plătit pentru aceasta, au fost date de către G.M. în locul și perioada indicată de către martoră ("în urmă cu doi trei ani, la intrare într-o comună, în apropiere de Balș...")
Edificator asupra celor declarate de către martoră a fost faptul că unele persoane audiate ca martori în prezenta cauză, dar și în cauza nr. 10599/63/2014 a Tribunalului Dolj, vin și detaliază împrejurări ale stării de fapt identice la o primă lecturare, cu anumite elemente, diferite, la o lecturare mai atentă, și nu în cele din urmă, cu o expunere diferită pe obiectivitatea unui fapt, urmare a unor coroborări ale declarațiilor.
Martorii B.F., G.D.G și V.D. sunt martori care au prezintat o anumită afinitate față de către numitul G.M., inculpat în cauza cu nr. 10599/63/2014, aceștia fiind fie șoferul inculpatului, fie consilier în aparatul propriu al primarului G.M., etc..
Martorii B.M., identificată ca persoana cu care inculpatul B.M. s-a întâlnit în târg, fără a preciza momentul, data, dând un reper general, prin indicarea faptului că era frig, precizând în același timp și împrejurarea că, de fapt, cu inculpatul s-a întâlnit de mai multe ori în târg, întâmplător.
Același martor a declarat că are cunoștință despre faptul că odată, inculpatul i-a spus că "a fost cu un prieten și că a vândut sau a cumpărat o mașină" fără a-i dat detalii.
În declarația dată, inculpatul a susținut că s-a întâlnit cu numitul B.M. și că i-ar fi spus acestuia că ar fi primit de la cineva niște bani, moment ce s-a derulat în cârciumă.
S-a constatat că martorul B.M., în declarația dată la urmărirea penală nu confirmă că inculpatul B.M. l-ar fi invitat să bea o bere sau că ar fi primit niște bani de la persoana care ar fi cumpărat autoturismul din târg, drept "adălmaș", la instanța de judecată, același martor, schimbându-și declarația, în sensul că a fost invitat de către inculpat la o bere.
În acest context, instanța a reținut că pe de-o parte, declarațiile martorului B.M. surprind elemente de generalitate cu privire la asistarea inculpatului la o eventuală tranzacție, mai ales, în contextul în care martorul a afirmat că s-a întâlnit cu inculpatul de mai multe ori în târg, întâmplător, iar pe de altă parte, depozițiile martorului se contrazic cu privire la presupusa invitația lui adresată de către inculpat la un "adălmaș".
Este greu de acceptat ca în anul 2016, în declarația dată la urmărire penală, să-și fi amintit aspecte pe care le-a preciza ulterior, după o perioadă mai mare de timp, după cum, chiar martorul B.M. susține că, au existat foarte puține situații în care "ne-am întâlnit să mergem la o bere."
Declarația martorului G.T. a confirmat deplasarea împreună cu fratele său G.M. la locuința inculpatului B.M., scopul acestei deplasări fiind, în opinia instanței, numai acela de a-l instrui, sau cel puțin, a-i sugera ce să declare, în ipoteza audierii acestuia ca martor.
Reținerea acestui fapt este, nu o apreciere subiectivă, ci una obiectivă, determinată de precedentul creat de G.M. și detaliat prin împrejurările descrise de către martora M.G., care atestă conturarea de către martorul G.M. a unor ipoteze asupra cărora să cadă de acord cu martora, în condițiile în care ar fi fost sesizate organele de cercetare penală anticorupție.
Față de toate împrejurările stării de fapt relatate, de probatoriul administrat pe parcursul ambelor faze procesuale, tribunalul a reținut că inculpatul B.M. a detaliat împrejurări relevante, cu consecința schimbării stării de fapt. Mai exact, afirmațiile martorului despre ce s-a întâmplat în târgul Romanești din Craiova sunt afirmații mincinoase, acestea fiind construite cu mult timp înaintea audierii acestuia ca martor, toate făcute în scopul exonerării de răspundere a unor persoane.
În acest contest, instanța a reținut ca formă de vinovăție, intenția directă, intenție coordonată în scopul influențării directe a soluționării cauzei penale cu nr. 10599/63/2014 a Tribunalului Dolj.
Reținând atitudinea nesinceră a inculpatului, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii, iar la individualizarea judiciară a pedepsei, sub aspectul formei de executare și a cuantumului ce vor fi aplicate, au fost avute în vedere criteriile general valabile, prev de art. 74 Cp, respectiv, împrejurările și modul de comitere a faptei, starea de pericol creata pentru valoarea socială ocrotiră (referitoare la înfăptuire justiției) dar și circumstanțele personale, fără antecedente penale, cu doi copii minori, etc..
În același timp, instanța a constatat că inculpatul B.M. posedă un certificat de încadrare in grad de handicap permanent, cu o deficiență funcțională accentuată, aspect care îl face incompatibil să presteze o muncă în folosul comunității, din cauza stării de sănătate. (art 93 alin 3 Cp).
În drept, s-a apreciat că fapta inculpatului B.M. care, la data de 22.06.2016, cu ocazia audierii de către judecător, în calitate de martor, în dosarul instrumentat de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, aflat în curs de cercetare judecătorească la Tribunalul Dolj, înregistrat sub nr.10599/63/2014, de a face declarații necorespunzătoare adevărului, cu privire la aspecte esențiale ale cauzei, în totală contradicție cu declarațiile date în cursul urmăririi penale și a cercetării judecătorești, de către celelalte persoane audiate în cauză ( C.C., C.Ș., M.G., V.D.L., G.D.G., S.T.A. ), prin care a susținut că s-a aflat în târgul săptămânal din Craiova la finalul lunii noiembrie 2008 și a fost de față când G.M.M. a achiziționat autoturismul Chrysler, declarații care sunt de natură a da o aparență de legalitate activităților desfășurate de inculpatul G.M.M., prin afirmațiile neadevărate urmărind să dea un ajutor concret inculpatului G.M.M. în vederea îngreunării cercetării judecătorești și împiedicării tragerii la răspundere penală a acestuia, realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de mărturie mincinoasă.
Împotriva acestei sentințe au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte De Casație și Justiție - D.N.A. - Serviciul Teritorial Craiova și inculpatul B.M. pentru motivele prezentate în practicaua prezentei hotărâri.
Apelul parchetului este întemeiat în parte și se va admite în baza art. 421 pct. 1 lit. a Cod procedură penală, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:
În cauză analiza obiectivă a probelor dosarului relevă justețea convingerii instanței de fond cu privire la existența faptei de mărturie mincinoasă și vinovăția inculpatului și, în egală măsură, evidențiază caracterul adecvat al pedepsei de 1 an închisoare atât în ceea ce privește cuantumul cât și modalitatea de executare adoptată prin aplicarea dispozițiilor art. 91 cod penal, ce vizează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
Infracțiunea de mărturie mincinoasă – infracțiune de pericol, a cărei urmare imediată constă în posibilitatea desfășurării în bune condiții a operei de înfăptuire a justiției - se consumă în momentul în care audierea martorului care a făcut afirmații mincinoase a luat sfârșit și acesta a semnat declarația; prin urmare, pentru consumarea infracțiunii nu este necesar să se fi pronunțat o soluție nedreaptă ci este de ajuns că datorită afirmațiilor mincinoase făcute de martor, să existe pericolul de a se pronunța o asemenea soluție.
Martorul B.M. cu care inculpatul s-ar fi întâlnit în târg, declară contradictoriu la urmărirea penală în sensul că nu ar fi fost invitat la o bere cu prilejul cumpărării unui autoturism și diferit la instanță, respectiv că a fost chemat la o bere, surprind elemente de generalitate cu privire la sesizarea sa vizând o „eventuală tranzacție”. În același sens martorul G.T. confirmă că împreună cu fratele său G.M. s-au deplasat la inculpatul B.M. pentru a-i sugera ce să declare. De altfel, proprietarul de drept al autoturismului a declarat între altele că nu a semnat contractul pentru achiziția autoturismului, în condițiile în care nu a avut loc nici o tranzacție, nu s-a plătit și nu s-a încasat nici un preț.
Reținând atitudinea subiectivă a inculpatului, cu consecința schimbării situației de fapt, al creării unui scenariu nereal privind dobândirea acestui autoturism, în scopul inducerii în eroare a organelor judiciare s-a confirmat în cauză întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii de mărturie mincinoasă.
Din considerentele sentinței atacate rezultă că fapta martorului de a da declarații necorespunzătoare adevărului în fața unui organ judiciar pentru a zădărnici tragerea la răspundere a unui făptuitor constituie numai infracțiunea de mărturie mincinoasă. Caracterul de normă generală și deci subsidiară, a infracțiunii de favorizarea făptuitorului presupune că, dacă ajutorul este dat sub forma unei mărturii mincinoase, se va reține doar această din urmă infracțiune și, ca atare nu se va reține în cauză existența a două infracțiuni distincte.
La stabilirea pedepsei și la alegerea modalității de executare instanța a dat semnificația cuvenită criteriilor reținute, respectiv împrejurările și modul de comitere a faptei, valoarea socială ocrotită, lipsa antecedentelor penale, comportarea bună precedentă, vârsta acestuia, căsătorit, doi copii minor și încadrare într-un grad de handicap permanent astfel că nu poate reține critica de netemeinicie ce vizează cuantumul pedepsei și modalitate de executare stabilită.
În condițiile în care s-a constat că infracțiunea de favorizare a făptuitorului are un caracter subsidiar, achitarea dispusă în temeiul art. 16 alin.1 lit. a cod pr.penală nu era indicată în cauză, astfel că se va admite critica de nelegalitate formulată și se va dispune achitarea în baza art. 16 alin.1 lit. b Cod procedură penală, respectiv că fapta nu este prevăzută de legea penală.
Se va respinge apelul inculpatului ca nefondat în baza art. 421 pct. 1 lit. b cod pr.penală pentru aceleași considerente, respectiv că prin probele administrate sunt demonstrate întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii de mărturie mincinoasă. Buna comportare a inculpatului în societate, lipsa antecedentelor penale, nu justifică în raport cu pericolul social concret al faptei comise, recunoașterea de circumstanțe atenuante așa cum s-a solicitat prin critica subsidiară.
Se vor menține celelalte dispoziții ale sentinței.
Văzând și dispozițiile art. 275 alin.2 cod pr.penală;

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:


Admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte De Casație și Justiție - D.N.A. - Serviciul Teritorial Craiova împotriva sentinței penale nr.727 din 14 decembrie 2017, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.9890/63/2016,Desființează în parte sentința în sensul că schimbă temeiul achitării pentru infracțiunea prev.de art.269 alin.1 Cp din art.16 alin.1 lit.a Cpp în art.16 alin.1 lit.b teza I Cpp.
Menține celelalte dispoziții ale sentinței.
Respinge apelul inculpatului B.M., (...), ca nefondat.
Obligă inculpatul la 100 lei cheltuieli judiciare statului.
Definitivă.
Pronunțată în ședința publică de la 03 Iulie 2018

(...) (...)
 
Grefier,
(...)