DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 19 aprilie 2018
Nr. 308/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 18 și 19 aprilie 2018, a inculpaților:

TOMA DOREL, primar al orașului Ghimbav, județul Brașov, pentru săvârșirea a șapte infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, toate în formă continuată,

GEOGEAN ANA-ALINA, contabil șef în cadrul Primăriei Ghimbav, județul Brașov, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (7 fapte),
- luare de mită în formă continuată;

DULCINATU LUCIA, administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (5 fapte),
- spălarea banilor, în formă continuată (4 fapte);

GUNEA SERGIU, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată
- spălare a banilor, în formă continuată;

TĂNASE RADU, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a trei infracțiuni despălarea banilor, în formă continuată;

De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații:

- GOMAN FLUTURE, administrator în fapt al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (7 fapte),
- spălarea banilor, în formă continuată (5 fapte);

GOMAN CRISTINEL, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (2 fapte),
- spălare a banilor, în formă continuată (3 fapte).

Totodată, procurorii anticorupție au mai dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectul GEOGEAN AURELIAN, soțul inculpatei Geogean Ana-Alina, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În perioada 2009-2015, inculpatul Toma Dorel, primar al orașului Ghimbav și ordonator principal de credite, împreună cu inculpații Geogean Ana-Alina și Goman Fluture, în calitățile menționate mai sus, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a dispus, cu încălcarea dispozițiilor legale, achiziționarea de produse (stâlpi de iluminat, mobilier stradal etc.), servicii sau lucrări (amenajare școli și terenuri etc.), de la societățile comerciale controlate de inculpații Goman Fluture, Dulcinatu Lucia, Goman Cristinel și Gunea Sergiu.
Bunurile și serviciile respective au fost achiziționate la valori supraevaluate, în mod netransparent, neconcurențial, fiind favorizate firmele controlate de inculpații sus menționați. Procedura aplicată a fost cea a achiziției directe, sens în care inculpatul Toma Dorel a divizat contractele de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, fără o estimare prealabilă a valorii contractelor de achiziție publică și fără a include în valoarea contractelor de furnizare a produselor valoarea operațiunilor sau lucrărilor de instalare.
Achizițiile respective au fost plătite cu sprijinul contabilului șef al Primăriei Ghimbav, Geogean Ana-Alina care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și cu încălcarea prevederilor legale, a semnat ordinele de plată în condițiile în care angajarea cheltuielilor s-a efectuat fără a se exercita controlul financiar preventiv asupra proiectelor de operațiuni și fără a se efectua lichidarea cheltuielilor. De asemenea, ordonanțarea cheltuielilor s-a efectuat formal, în lipsa avizelor emise de compartimentele de specialitate și fără să existe documente justificative care să certifice exactitatea sumelor de plată, recepția bunurilor sau executarea lucrărilor.
În același context, în perioada 12 septembrie 2008 – 27 mai 2010, inculpata Geogean Ana-Alina a primit, în mod direct sau prin intermediul soțului său Geogean Aurelian, în 5 rânduri suma totală de 81.700 de lei, de la inculpatul Goman Fluture (prin persoane apropiate acestuia).
Prin aceste demersuri, inculpații au cauzat un prejudiciu bugetului local al orașului Ghimbav de 18.014.392 lei, sumă care reprezintă totodată, un folos necuvenit pentru inculpatul Goman Fluture.

În intervalul 2010 – 2015, pentru a disimula originea ilicită și a intra în posesia sumei totale de 7.794.175 de lei, obținută în modul descris anterior, inculpatul Goman Fluture i-a determinat pe ceilalți inculpați să transfere această sumă, cu titlul de plăți pentru operațiuni fictive, în conturile bancare ale unor societăți comerciale pe care le administra prin persoane interpuse.
Ulterior, banii au fost retrași în numerar de administratorii legali sau de fapt ai acestor societăți comerciale, fiind remiși apoi inculpatului Goman Fluture.

Inculpaților Toma Dorel, Geogean Ana-Alina, Dulcinatu Lucia, Gunea Sergiu, Tănase Radu și suspectului Geogean Aurelian li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 și 307 Cod de procedură penală.

La data de 19 aprilie 2018, inculpații Toma Dorel, Geogean Ana-Alina și Dulcinatu Lucia, vor fi prezentați Tribunalului Brașov cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Față de inculpații Goman Cristinel și Goman Fluture, procurorii anticorupție vor înainta aceleiași instanțe de judecată o propunere de arestare preventivă în lipsă pentru o durată de 30 de zile.
Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE