DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 152 din 09.02.2018, Curtea de Apel Craiova a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpatul TOMA MĂNDICĂ, la o pedeapsă de 2 ani și 8 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul IVAN FLOREA, la o pedeapsă de 2 ani și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și 4 luni și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul GHEORGHE IONELAȘ, la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
În cazul celor trei inculpați, instanța a ținut cont la stabilirea pedepsei, de prevederile articolului privind acordul de recunoaștere a vinovăției, potrivit căruia, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Toma Măndică va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile lucrătoare în cadrul Primăriei Piatra Olt, jud. Olt sau în cadrul Liceului Tehnologic din Piatra Olt, jud. Olt.
Ia act că inculpații Toma Măndică și Ivan Florea au achitat parțial prejudiciul cauzat părții civile, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul județean Olt.
Admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul județean Olt și obligă pe inculpații Toma Măndică la plata sumei de 17.936,36 lei, iar pe Ivan Florea la plata sumei de 11.121,88 lei, cu titlu de despăgubiri civile rămase neachitate, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii, respectiv dobânzi și penalități, care se vor calcula de la data efectuării fiecărei plăți și până la data plății integrale a creanței principale.
Constată că prejudiciul cauzat părții civile, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul județean Olt de inculpatul Gheorghe Ionelaș a fost în sumă totală de 10.105,98 lei, din care a fost achitată atât suma de 5.862,66 lei la data de 31.01.2017, cât și suma de 4.243,32 lei la data de 23.01.2018. Obligă pe inculpatul Gheorghe Ionelaș la plata accesoriilor, respectiv dobânzi și penalități calculate de la data efectuării fiecărei plăți către inculpat până la achitarea integrală a debitului datorat (și anume până la data de 23.01.2018).
Dispune desființarea înscrisurilor reținute ca fiind falsificate și pe baza cărora inculpații au obținut pe nedrept subvenții în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață.
Obligă pe inculpații Toma Măndică, Ivan Florea și Gheorghe Ionelaș, la plata câte unei sume de 2.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova la data de 20 decembrie 2016, vezi comunicat nr. 20/VIII/3 din data de 11 ianuarie 2017.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 11 ianuarie 2017