DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 1694/A din 07.12.2017, Curtea de Apel București a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpații BĂCĂNUȘ MARIANși MOLDOVEANU FLORIN – DANIEL, administratori ai unor societăți comerciale, la data faptelor, la câte o pedeapsă de 5 ani și 8 luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat.
Condamnă pe inculpatul NEAGU AUREL, administrator al unei societăți comerciale, la data faptelor, la o pedeapsă de 3 ani și 8 luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, spălare a banilor, în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat.
Condamnă pe inculpatul ALEXANDRU IONUȚ – LUCIAN, administrator al unei societăți comerciale, la data faptelor, la o pedeapsă de un an și 4 luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei închisorii, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat.
Condamnă pe inculpatul SADAGORSCHI ALEXANDRU – MIHAI, administrator al unei societăți comerciale, la data faptelor, la o pedeapsă de 2 ani și 8 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, spălare a banilor în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat.
Condamnă pe inculpatul PENA VALENTIN, reprezentant al unei societăți comerciale, la data faptelor, la o pedeapsă de un an și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat.
Condamnă pe inculpații ANDRONIE IONEL, administrator al unei societăți comerciale, la data faptelor și CENUȘE CRISTINEL – VIOREL, reprezentant al unei societăți comerciale, la data faptelor, la câte o pedeapsă de un an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpații Sadagorschi Alexandru – Mihai, Pena Valentin, Andronie Ionel și Cenușe Cristinel Viorel, vor presta fiecare, câte o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 120 de zile, primii doi în cadrul Fundației pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare sau în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 1, al treilea în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 5 Goranu sau în cadrul Grădiniței cu program prelungit Ostroveni, iar ultimul în cadrul Primăriei Municipiului Craiova (la S.C. Termo Craiova S.R.L.) sau în cadrul Primăriei Municipiului Craiova - Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ.

Obligă pe inculpați la plata către partea civilă S.C. Ț.L. IFN S.A. a sumelor de bani reprezentând valoarea capitalului nerecuperat după cum urmează:
Moldoveanu Florin-Daniel și Băcănuș Marian, în solidar, la sumele de 126.803,43 euro, 12.884,01 euro, 157.992,05 euro, 119.882,78 euro, 88.618,71 euro, 116.324,12 euro, 243.215,42 euro.
Moldoveanu Florin-Daniel la suma de 67.738,23 euro.
Băcănuș Marian la sumele de 51.206,85 euro, 90.531 lei, 139.567,73 lei, 123.503,97 lei, 35.576,86 lei, 31.303,48 euro, 14.555,01 euro, 222.879,86 euro, 48.221,13 euro, 23.176,76 euro, 119.640,25 lei, 40.769,08 euro, 163.844,40 euro, 84.758,74 euro, 35.604,91 euro, 36.844,33 euro, 416.565,49 euro, 90.021,84 euro, 74.553,09 euro, 112.029,67 euro, 103.933,36 euro, 94.796,96 euro, 298.222,24 euro, 166.769,46 euro, 98.395,93 euro, 34.587,93 euro, 35.760,34 euro, 33.378,47 euro, 54.275,94 euro, 46.040,94 euro.
Moldoveanu Florin-Daniel, Băcănuș Marian, Neagu Aurel și Cenușe Cristinel-Viorel, în solidar, la suma de 115.907,90 euro.
Moldoveanu Florin-Daniel, Băcănuș Marian și Cenușe Cristinel-Viorel, în solidar, la suma de 159.712,35 euro.
Moldoveanu Florin-Daniel, Băcănuș Marian, Andronie Ionel și Alexandru Ionuț-Lucian, în solidar, la suma de 107.769,45 euro.
Moldoveanu Florin Daniel, Băcănuș Marian, Andronie Ionel și Alexandru Ionuț-Lucian, în solidar, la suma de 148.255,56 euro.
Moldoveanu Florin-Daniel, Băcănuș Marian și Pena Valentin, în solidar, la suma de 143.195,16 euro.
Băcănuș Marian și Sadagorschi Alexandru-Mihai, în solidar, la suma de 76.537,88 euro.
Dispune anularea înscrisurilor false, respectiv a actelor care au stat la baza încheierii contractelor de leasing ce fac obiectul prezentei cauze.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție la data de 28 februarie 2014, vezi comunicat nr. 225/VIII/3 din data de 04 martie 2014.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 04 martie 2014