DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 632 din 20.04.2017, Curtea de Apel Cluj a hotărât următoarele:

Condamnă pe inculpata ACHIȚEI (fostă CHIRIBUCĂ) TAMARA, administrator al mai multor societăți comerciale, la data faptelor, la o pedeapsă de 3 ani și 4 luni închisoare și interzicerea, atât în timpul cât și pe o perioadă de 2 ani de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată și dare de mită (3 infracțiuni).

Condamnă pe inculpatul BUJOR NECULAI, directorul Direcției Economice din Primăria Suceava, la data faptelor, la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și luare de mită, ambele în formă continuată.

Condamnă pe inculpatul BÎTĂ CONSTANTIN, șeful Serviciului Administrativ din Primăria Suceava, la data faptei, la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată.

Condamnă pe inculpata SPATARIU VIOLETA, contabilă, la data faptei, la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală.

Condamnă pe inculpatul BUTA DUMITRU, comisar șef divizie în cadrul Gărzii Financiare Suceava, la data faptei, la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de un an de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

Condamnă pe inculpatul IONESI GABRIEL-EUGEN, comisar în cadrul Gărzii Financiare Suceava, la data faptei, la o pedeapsă de 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 6 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

Față de Șveica Maricica Emilia și Ungureanu Ioana s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la infracțiunile reținute în sarcina lor întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale.
Față de Teodorescu Dumitru instanța a dispus achitarea cu privire la infracțiunea reținută în sarcina lui.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpații Bujor Neculai, Bîtă Constantin și Spatariu Violeta, vor presta fiecare, câte o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, primul în cadrul Primăriei municipiului Suceava sau la o altă instituție stabilită de comun acord cu Serviciul de Probațiune, al doilea în cadrul Primăriei comunei Frasin, județul Suceava, iar al treilea în cadrul Primăriei comunei Adâncata, județul Suceava sau în cadrul Primăriei municipiului Suceava.

Obligă pe inculpata Achiței (fostă Chiribucă) Tamara, în solidar cu S.C. Rigola Serv Com S.R.L. Suceava și cu inculpata Spatariu Violeta la plata către partea civilă, A.N.A.F. - D.G.F.P. Suceava, la plata sumei de 255.108, 9 lei (RON), sumă la care se adaugă dobânzile și penalitățile de întârziere, până la achitarea integrală.
Obligă pe inculpata Achiței (fostă Chiribucă) Tamara, în solidar cu S.C. Protman Service S.R.L. Suceava și cu inculpata Spatariu Violeta la plata către partea civilă, A.N.A.F. - D.G.F.P. Suceava, a sumei de 71.606 lei (RON), sumă la care se adaugă dobânzile și penalitățile de întârziere, până la achitarea integrală.
Obligă pe inculpata Achiței (fostă Chiribucă) Tamara, în solidar cu S.C. Alexa PSC S.R.L. Suceava la plata către partea civilă, A.N.A.F. - D.G.F.P. Suceava, a sumei de 56.535 lei (RON) reprezentând TVA, sumă la care se adaugă dobânzile și penalitățile de întârziere, până la achitarea integrală.
Înlătură dispozițiile de obligare a inculpaților Achiței (fostă Chiribucă) Tamara, Bujor Neculai, Bîtă Constantin, Spatariu Violeta, Șveica Maricica Emilia și Ungureanu Ioana la plata despăgubirilor civile în favoarea părții civile Primăria Municipiului Suceava, deoarece aceasta nu s-a constituit parte civilă în cauză.
Dispune confiscarea specială în favoarea statului a sumelor de câte 604.457,33 lei (RON) de la inculpații Achiței (fostă Chiribucă) Tamara, Bujor Neculai, Bîtă Constantin, Spatariu Violeta, Șveica Maricica Emilia și Ungureanu Ioana (suma totală de 3.626.744 lei (RON), reprezentând adaosuri, sume necuvenite, plăți nelegale, valoarea lucrărilor de reparații achitate către S.C. Alexa PSC S.R.L. Suceava și neefectuate).
Dispune confiscarea specială în favoarea statului de la inculpatul Bujor Neculai a sumei de 2.832.174 lei (RON), reprezentând facturi fiscale pentru care nu a existat contract sau cu privire la care s-a depășit valoarea contractată, din care suma de 1.451.808 lei Ron reprezintă contravaloare marfă achitată dar nelivrată către Primăria Suceava.
Dispune confiscarea specială în favoarea statului de la inculpatul Bîtă Constantin a sumei de 414.061,5 lei (RON), reprezentând cheltuieli de protocol nejustificate.
Dispune anularea înscrisurilor falsificate.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava la data de 12 iunie 2006, vezi comunicat 83/VIII/3 din 15 iunie 2006.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 15 iunie 2006