DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

COMUNICAT


Prin decizia penală nr. 541/24.03.2017, Curtea de Apel Craiova a hotărât următoarele:
Condamnă pe inculpata PĂUN IOANA-FLORINA, consilier superior în cadrul APIA - Centrul Județean Dolj, la data faptelor, la o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 5 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și luare de mită, ambele în formă continuată.
Condamnă pe inculpatul BADEA CRISTIAN, administrator al S.C. Silvornamental S.R.L., la data faptelor, la o pedeapsă de 2 ani și 10 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția de administrator al unei societăți comerciale sau funcții ce implică reprezentarea unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată, participație improprie la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale, (două infracțiuni) și participație improprie la infracțiunea de fals intelectual, (patru infracțiuni).
Condamnă pe inculpatul VĂTAU CORNEL, inspector în cadrul Primăriei comunei Lipovu - Compartimentul Agricol, județul Dolj, la data faptelor, la o pedeapsă de 2 ani si 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea pe o perioadă de 3 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și fals intelectual.
În cazul acestor inculpați, instanța a ținut cont la stabilirea pedepsei, de prevederile art. privind acordul de recunoaștere a vinovăției, potrivit căruia, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.
Pe parcursul termenului de supraveghere obligă inculpatul Badea Cristian să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității – la Primăria Cioroiași, care urmează a fi stabilită de Serviciul de Probațiune Dolj pe o durată de 90 de zile.
Pe parcursul termenului de supraveghere obligă inculpata Păun Ioana-Florina să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității – la Primăria Municipiului Craiova - Regia Autonomă de Administrare a domeniului Public și Fond Locativ Craiova sau la Serviciul Public de Asistență Medico – Socială Craiova, jud. Dolj, care urmează a fi stabilită de Serviciul de Probațiune Dolj pe o durată de 90 de zile.
Pe parcursul termenului de supraveghere obligă inculpatul Vătău Cornel să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității – la Primăria comunei Lipovu, jud. Dolj, pe o durată de 90 de zile.

Condamnă pe inculpata S.C. SILVORNAMENTAL S.R.L. să execute pedeapsa amenzii penale în cuantum total de 100.000 lei și pedeapsa complementara a publicării hotărârii de condamnare pe cheltuiala persoanei juridice pe o perioada de 3 luni, pentru săvârșirea infracțiunilor de: folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată, participație improprie la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale, (două infracțiuni) și participație improprie la infracțiunea de fals intelectual, (patru infracțiuni).
Obligă în solidar pe inculpatul Badea Cristian, Vătău Cornel și SC Silvornamental SRL la plata sumei de 122.990,42 lei din care 84.344,13 lei aferentă bugetului Uniunii Europene și 38.646,29 lei aferentă bugetului de stat ( campania agricolă 2010) plus penalitățile și majorările de întârziere - accesorii fiscale calculate de la data efectuării plăților și până la achitarea efectiva a prejudiciului.
Obligă în solidar inculpații Badea Cristian, Păun Ioana Florina si SC Silvornamental SRL la plata sumei de 277.771, 48 lei din care sumele de 58.286,17 lei, 169915,27 lei și 448,83 lei aferente bugetului U.E. (campaniile agricole 2011, 2012, 2013) și sumele de 38.646,29 lei, 10.264,70 lei și 42,30 lei aferentă bugetului de stat, la care se adaugă penalitățile și majorările de întârziere - accesorii fiscale calculate de la data efectuării fiecărei plăți și până la recuperarea prejudiciului.
Dispune confiscarea sumelor de bani și contravaloarea foloaselor necuvenite în valoare totală de 14.700 lei, primite de inculpata Păun Ioana Florina de la inculpatul Badea Cristian.
Obligă inculpata Păun Ioana Florina la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 300 lei.

DEFINITIVĂ

Inculpații au fost trimiși în judecată de către Direcția Națională Anticorupție la data de 18 mai 2015, vezi comunicat 1044/VIII/3 din 11 iunie 2015.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Text neoficial, destinat mass media, care nu angajează răspunderea instanței de judecată.
Alte legături de la această informație

comunicate de presă din 11 iunie 2015