DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 30 martie 2017
Nr. 320/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecții:
ZAAROUR INGRID, la date faptei președinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P.) și președinte al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor;
POPA - MOCANU INGRID - LUCIANA, la data faptei membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor;
BACIU REMUS VIRGIL, la data faptei vicepreședinte A.N.R.P. și membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor;
IUORAȘ MIHNEA REMUS, la data faptei vicepreședinte A.N.R.P. și membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor;
MARKO ATILLA GABOR, la data faptei membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor;
NICOLESCU THEODOR CĂTĂLIN, la data faptei vicepreședinte A.N.R.P. și membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor;
CANANGIU CONSTANTIN-CĂTĂLIN, la data faptei membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor,

toți sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul,

VIȘOIU GHEORGHE, expert evaluator în cadrul A.N.R.P.;
TUDOSE DOINA, evaluator.

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul.
În ordonanța de efectuare a urmăririi penale, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 14.10.2008, suspecții Zaarour Ingrid, Popa-Mocanu Ingrid-Luciana, Baciu Remus Virgil, Iuoraș Mihnea Remus, Marko Atilla Gabor, Nicolescu Theodor Cătălin și Canangiu Constantin-Cătălin, în calitate de președinte, respectiv membri au aprobat, cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, raportul de evaluare întocmit de suspecta Tudose Doina, evaluator la o societate comercială, pentru un teren care a făcut obiectul unui dosar de despăgubire, deși se impunea trimiterea dosarului spre reevaluare.
Terenul în suprafață de 1.250 mp a fost evaluat la valoarea de 9.492.800 lei (2.638.800 euro la cursul de schimb de la acea dată), de trei ori mai mult decât valoarea reală a terenului.
A reieșit că terenul a fost supraevaluat cu 6.120.237 lei, sumă ce reprezintă prejudiciu în dauna statului.
Raportul de evaluare a fost întocmit cu nerespectarea Legii nr. 247/2005 și a Standardelor Internaționale de Evaluare impuse de lege și a fost avizat de suspectul Vișoiu Gheorghe, expert evaluator în cadrul A.N.R.P.
Astfel, președintele și membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor - Ingrid Zaarour, Popa Mocanu Ingrid Luciana, Baciu Remus Virgil, Iuoraș Mihnea Remus, Attila Marko Gabor, Nicolescu Theodor Cătălin și Canangiu Constantin Cătălin, pe de o parte, și evaluatorul Vișoiu Gheorghe, aveau obligația legală să verifice dacă raportul de evaluare întocmit de Tudose Doina, respectă Standardele Internaționale de Evaluare în sensul de a folosi, drept comparabile, tranzacții certe ale unor proprietăți similare vândute și nu oferte de vânzare speculative publicate on-line. Din probele administrate a rezultat că aceștia nu au respectat această obligație legală, acceptând și aprobând acordarea de despăgubiri pe baza unui raport de evaluare în care valoarea de piață a fost denaturată.

Activitatea descrisă a determinat totodată obținerea unor foloase patrimoniale necuvenite de către două persoane care, anterior inițierii procedurilor în vederea despăgubirii, obținuseră la un preț modic drepturile litigioase de la persoana care avea dreptul legal la despăgubire.

Suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.
Menționăm că Attila Marko Gabor este cercetat în lipsă, față de acesta fiind emis un mandat de urmărire internațională.
Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.Actualizare (24.06.2022):

La data de 15 mai 2020, față de infracțiunile reținute în sarcina persoanelor menționate în comunicatul de mai sus, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării, în conformitate cu prevederile art. 16 lit. b) teza I („fapta nu este prevăzută de legea penală...”) din Codul de Procedură Penală.
Considerentele pe care s-a întemeiat această soluție au avut la bază faptul că în urma cercetărilor efectuate s-a constatat că - prin conduita pretins adoptată - funcționarii publici menționați nu au încălcat norme de reglementare primară, nefiind astfel întrunite exigențele Deciziei nr. 405 din 15.06.2016 a Curții Constituționale a României respectiv premisele legale pentru atragerea răspunderii penale în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de „abuz în serviciu” și, implicit, cea de „complicitate la abuz în serviciu”.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE