DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 30 iunie 2016
Nr. 918/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciului Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

PANTAZI DUMITRU, la data faptei primar al Municipiului Pașcani, ZUZAN MIRCEA, la data faptei Secretar al Consiliului Local al Municipiului Pașcani și PRISECARU OVIDIU-CIPRIAN, la data faptei persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al Primarului Municipiului Pașcani, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

SERGHIUȚĂ ELENA, la data faptelor inspector în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
- fals intelectual,

ONEAȚĂ EMILIAN, la data faptelor administrator al SC Perla Neagră SRL, cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de uz de fals,

BODNAR VASILE, la data faptelor administrator al SC Fab Casa Nouă SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,
- complicitate la fals intelectual în formă continuată,
- uz de fals,

SC „FAB CASA NOUĂ” SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,
- complicitate la fals intelectual în formă continuată,
- uz de fals,

SC „PERLA NEAGRĂ” SRL, cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de uz de fals.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2011, primăria Pașcani a derulat o procedură de licitație publică pentru concesionarea unui teren în suprafață de 15 m.p. care a fost adjudecat de SC Perla Neagră SRL, administrată de inculpatul Oneață Emilian.

În continuare, inculpatul Oneață Emilian, beneficiind de ajutorul inculpaților Bodnar Vasile și Curelaru Dorin-Alexandru, în calitate de conductor arhitect cu drept de semnătură și membru al Ordinului Arhitecților din România, a depus la primăria Pașcani cererea pentru emiterea unei autorizații de construire „fast-food parter (construcție demontabilă)”

În documentația atașată acestei cereri, inculpații Bodnar Vasile și Curelaru Dorin-Alexandru au precizat că terenul pe care urma a fi edificată construcția respectivă era în suprafață de 36 m.p., aspect neconform cu realitate și cunoscut de administratorul SC Perla Neagră SRL.

În perioada 16.07.2012 - 11.02.2013, inculpatul Pantazi Dumitru, în calitate de Primar al Municipiului Pașcani, împreună cu inculpații Zuzan Mircea și Prisecaru Ovidiu-Ciprian, în exercitarea atribuțiilor de serviciu au semnat o autorizație de construire, în condițiile în care nu exista acordul scris, dat în formă autentică, de către proprietarii unei clădiri învecinate (formă cerută de dispozițiile actelor normative în vigoare și prevăzută și în certificatul de urbanism aferent emis de Primăria Municipiului Pașcani).

Autorizația de construire a fost întocmită de către inculpata Serghiuță Elena, cunoscând neregulile de mai sus, document ce a fost ulterior introdus în circuitul de semnare.

În perioada 26.06.2014 – martie 2015, aceeași inculpată a făcut mențiuni nereale pe documentația tehnică aferentă autorizației de construire, în sensul în care a atestat, în mod nereal, că a vizat această documentație anterior datei de 11.02.2013, deși această documentație a fost depusă la Primăria Municipiului Pașcani după data de 26.06.2014.

Prin edificarea acelei construcții, pe de o parte, au fost vătămate interesele legale ale proprietarului clădirii respective referitoare la folosința respectivului imobil conform necesităților și intereselor legitime ale acestuia, și ale Municipiului Pașcani referitoare la respectarea legalității în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții.

Pe de altă parte, acționând în maniera de mai sus, SC Perla Neagră SRL a obținut un folos nepatrimonial constând în obținerea acelei autorizații de construire.

În cauză, procurorii anticorupție au încheiat cu inculpatul Curelaru Dorin-Alexandru un acord de recunoaștere a vinovăției, în sarcina acestuia reținându-se săvârșirea infracțiunii de fals intelectual.

În prezența apărătorului ales, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, că acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, că este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 8 (opt) luni închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere fiind de 2 ani.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iași.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.


BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte legături de la această informație

comunicate-hotărâri de condamnare din 11 octombrie 2016
comunicate-hotărâri de condamnare din 21 august 2020