increase font sizedecrease font size | | 

Direcția Națională Anticorupție

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 
IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
 27 mai 2016
Nr. 728/VIII/3

COMUNICAT


Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au pus în mișcare acțiunea penală și au dispus luarea măsurii controlului judiciar, pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 27 mai 2016, față de inculpații:

ANDRICIUC VASILE, primar al comunei Șcheia, județul Suceava, pentru săvârșirea infracțiunilor de
două infracțiuni de luare de mită
trafic de influență,
abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite
două infracțiuni de fals intelectual,

RÎȘCA LUMINIȚA, secretară a Primăriei comunei Șcheia, județul Suceava, pentru săvârșirea infracțiunilor de
luare de mită,
două infracțiuni de fals intelectual,
complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la infracțiunea de luare de mită,
dare de mită,

CUCERCA CONSTANTIN, ofițer de poliție judiciară în cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul de Investigații Criminale, pentru săvârșirea infracțiunilor de
luare de mită
trafic de influență.

În cazul primarului ANDRICIUC VASILE și a secretarei primăriei RÎȘCA LUMINIȚA, între obligațiile impuse prin controlul judiciar figurează aceea de a nu exercita profesia, meseria sau de a nu desfășura activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta

Din ordonanța de dispunere a controlului judiciar întocmită de procurori a rezultat că există date și probe potrivit cărora:

În primăvara și toamna anului 2013, inculpatul Andriciuc Vasile, în calitate de primar al comunei Șcheia, județul Suceava, a pretins și primit de la denunțător, prin intermediar, în două tranșe, suma totală de 4.000 lei, pentru a-și exercita influența pe lângă consilierii locali, în vederea adoptări unei hotărâri de către Consiliul local al comunei Șcheia, prin care s-a încuviințat înstrăinarea prin vânzare către denunțător a unui teren de 7,2 hectare care aparținea primăriei. Pentru a obține votul majoritar în consiliul local, denunțătorului i s-a pretins anterior suma de 10.800 euro.
Ulterior, hotărârea de consiliu a fost atacată de Instituția Prefectului la instanța de contencios administrativ, fiind desființată ulterior.
Pentru a-l sprijini pe denunțător în relația cu primarul Andriciuc Vasile și pentru a introduce pe ordinea de zi a ședinței consiliului local propunerea de vânzare a unor suprafețe de teren, inculpata Rîșca Luminița a primit, în mod repetat, în perioada primăvara anului 2013 - aprilie 2016, de la denunțător, contravaloarea produselor pe care și le achiziționa (în valoare totală de aproximativ 15.000 lei), în principal, de la hipermarketuri din municipiul Suceava.
Ulterior, primarul Andriciuc Vasile a acceptat încheierea, în condiții de nelegalitate, a unui contract de concesiune antedatat (nr. 3109/20.05.2011) pentru o suprafață de 79 de hectare pășune exploatată de denunțător, contract încheiat cu încălcarea dispozițiilor legale care reglementează atribuirea prin licitație publică a suprafețelor cu destinația de pășune. Contractul era antedatat, angaja în raporturi juridice Primăria Comunei Șcheia, jud. Suceava, cu consecințe păgubitoare pentru persoanele ce ar fi putut participa și aveau dreptul să participe la licitarea suprafețelor de teren cu destinația de pășune, aceasta în condițiile în care, sub același număr, exista deja încheiat și înregistrat un contract de concesiune pe numele altei persoane. Proiectul de contract a fost întocmit de secretara Primăriei Rîșca Luminița, cea care l-a și avizat spre legalitate și semnat de către primar.

În toamna anului 2013, primarul Andriciuc Vasile a pretins și primit, prin intermediar, de la martorul denunțător, 11 ovine în valoare de 3.600 euro, în schimbul cărora a încheiat, fără nicio altă formalitate, un contractul de arendă pentru suprafața de 93 hectare de pășune, contract nr. 683/11.02.2013.
Și acest contract de arendare a fost antedatat, nefiind întocmit nici după Legea nr. 214/2011 și nici după prevederile OUG nr. 34/2013, întrucât ambele texte normative care reglementează organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor nu prevăd arenda ca formă a posesiei vreunei suprafețe de pășune, legea prevăzând doar 2 situații, și anume concesiunea sau închirierea, supuse ambele procedurii licitației.
Pentru că în temeiul contractului de arendă nu puteau fi primite subvenții, Rîșca Luminița a întocmit un proiect de contract de concesiune fără să existe vreo vreo hotărâre de consiliu local privind scoaterea la licitație, dar purtând același număr 683/11.02.2013. Acesta a fost semnat de primar și avizat pentru legalitate de secretara primăriei.

În luna noiembrie 2015, în contextul deschiderii, la Poliția Municipiului Suceava – Biroul de Investigații Criminale, a unui dosar penal ca urmare a unei plângeri în legătură cu modalitatea de concesionare, de către Primăria Șcheia, a unor terenuri, inculpatul Cucerca Constantin, ofițer de poliție în cadrul Poliției Municipiului Suceava, a pretins de la Rîșca Luminița și de la denunțător achiziționarea unei suprafețe de 2 hectare teren, pentru o rudă, promițând că, în schimb, va tergiversa efectuarea activităților de urmărire penală din dosarul respectiv.
La data de 26.04.2016, inculpatul Cucerca Constantin a pretins de la denunțător suma de 3.000 lei, pentru a-i remite unui alt ofițer de poliție, astfel încât acesta să continue demersurile de tergiversare a cauzei pe care ar fi urmat să o preia ca urmare a pensionării lui Cucerca Constantin.

Întrucât problemele legate de suprafața de 79 ha erau incerte, dată fiind existența în paralel a două contracte de concesiune, ca și a altor sesizări pe rolul Prefecturii Suceava – Corpul de control al prefectului, cât și pe rolul organelor de urmărire penală, la data de 28.12.2015, primarul Andriciuc Vasile a pretins, prin intermediar, o sumă cuprinsă între 10.000 și 15.000 euro, pentru a face demersuri conform competențelor sale, astfel încât suprafața de teren să îi fie reatribuită denunțătorului.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații ANDRICIUC VASILE, RÎȘCA LUMINIȚA și CUCERCA CONSTANTIN trebuie să respecte următoarele obligații:
a) să se prezinte la Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției și la instanța de judecată ori de câte ori este chemat;
b) să informeze de îndată Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției și instanța de judecată cu privire la schimbarea locuinței;
c) să se prezinte la Poliția Mun. Suceava, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat;
d) să nu depășească teritoriul României, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului competent;
e) să nu se apropie de anumite persoane menționate în ordonanțele de control judiciar și să nu comunice cu aceștia direct sau indirect, pe nicio cale;
f) să comunice periodic, conform programului de supraveghere, informații relevante despre mijloacele sale de existență;
g) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

Inculpaților li se atrage atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar pe cauțiune se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.
În prezenta cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE